Пошук по сайту


Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авогадро. 10 клас. Мета уроку

Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авогадро. 10 клас. Мета уроку

Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авогадро. 10 клас.

Мета уроку: повторити і узагальнити вивчений матеріал з теми «Основні положення МКТ», повторити раніше вивчений матеріал з хімії «Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авогадро»; навчити учнів розв’язувати стандартні задачі з даної теми; розвивати нестандартне мислення учнів, індивідуальні і творчі здібності учнів, логічне мислення, зорову і слухову пам’ять; виховувати впевненість у собі, необхідність в знаннях; шляхетність.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Оголошення теми і мети уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

 1. 1. Наведіть факти, які свідчать про подільність речовин.

 2. Сформулюйте основні положення МКТ будови речовини.

 3. Які спостереження з свого повсякденного життя ви можете навести, щоб підтвердити наявність міжмолекулярних проміжків?

 4. У чому полягає явище дифузії? Як можна спостерігати дифузію в газах, рідинах і твердих тілах?

 5. У чому полягає броунівський рух?

 6. Які досліди підтверджують, що між молекулами твердих і рідких тіл діють сили притягання і відштовхування? Поясніть, у чому полягає склеювання, зварювання і пресування металів?

 7. Поясніть виникнення сил пружності в твердих тілах під час розтягування і стискання?

 8. Як пояснити малу стисливість рідин?

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

З курсу хімії 8 класу вам відомо, що за одиницю вимірювання маси атомів і молекул прийнята атомна одиниця маси (а.о.м.). атомну одиницю обрали так, щоб маса найбільш поширеного ізотопу вуглецю була точно в 12 раз більша за цю одиницю. Іншими словами, атомна одиниця маси дорівнює 1/12 маси найбільш поширеного ізотопу вуглецю.

Масу атома, виражену в атомних одиницях маси, називають відносною атомною масою .

Відносною атомною масою речовини називають відношення маси атома даної речовини до 1/12 маси атома вуглецю :

, яке показує, у скільки разів маса атома даного елемента більша за 1/12 маси атома вуглецю .

!!! Відносні атомні маси елементів вказані у періодичній таблиці Менделєєва.

Експериментально встановлено, що атомна одиниця маси дорівнює

1,66∙10кг.

Наприклад: СО

!!! Відносне число атомів чи молекул в тілі називають кількістю речовини.

Кількістю речовини називають відношення числа молекул в даному тілі до числа атомів в 0,012 кг вуглецю: . Вимірюють кількість речовини в молях.

Моль – кількість речовини, яка містить стільки ж молекул, скільки атомів міститься в 0,012 кг вуглецю.

Наприклад, 1 моль водню міститься в 2 г водню, 1 моль кисню - в 32 г кисню.

Масу 1 моль речовини називають молярною масою і позначають М. Одиницею молярної маси служить 1 кг/моль.

- число Авогадро.

Кількість речовини: , або .

Молярна маса: .

Маса речовини: .

Кількість молекул: , або .

ІV. Розв’язування задач.

№1. Чому дорівнює молярна маса цукру, формула якого ?Тоді молярна маса цукру дорівнює: .

№2. Визначити масу молекули кисню, метану.

.

Самостійно:

№3. Яка кількість речовини міститься в алюмінієвому виливку масою 5,4 кг?

№4. Яка маса 50 молів вуглекислого газу?

№5. Який об’єм займають 100 молів вуглекислого газу?

; ; ; .V. Закріплення нового матеріалу.

Підсумок уроку.

 1. Що показує відносна атомна маса речовини? Чому дорівнює відносна атомна маса вуглецю?

 2. Як можна визначити відносну атомну масу речовини?

 3. Як за відомою відносною молекулярною масою визначити масу молекули цієї речовини?

 4. Що таке кількість речовини і якими одиницями її вимірюють?

 5. Як визначають молярну масу речовини?

VІ. Домашнє завдання: С.У.Гончаренко §5, вивчити конспект.

Задачі.

 1. Знаючи сталу Авогадро, визначити масу молекули і атома водню.

 2. Скільки молекул міститься в 1 г вуглекислого газу ?
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та...
Мета уроку: пояснити основні положення молекулярно-кінетичної теорії, конкретизувати положення про існування, розміри та кількість...

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та...
Молекулярно-кінетична теорія будови речовини (мкт). Розвиток поглядів на будову речовини

Всеукраїнський студентський архів
Р 47 Па, молярна маса сировини 59. 016. Склад сировини колони у мас наведений у табл Кількість, склад І температури потоків, які...

Вимірювання швидкості руху молекул. (Дослід О. Штерна.) Пояснення...
Мета уроку: сформувати в учнів поняття про фізичні властивості речовин у різних агрегатних станах, використовуючи основні положення...

Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання. Дозиметри....
Мета уроку: ознайомити учнів з методами спостереження та реєстрації елементарних частинок, формувати вміння самостійно працювати...

Хімічна дія світла та її використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати уявлення про фотохімічні реакції; роз’яснити суть фотосинтезу; розвивати творче мислення; виховувати пізнавальний...

Квантові постулати Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: розкрити шляхи виходу з кризи класичної фізики, пояснити постулати квантової теорії бора; розвивати уяву, творче мислення;...

Електричний струм в рідинах та його використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: з’ясувати природу процесів, що зумовлюють електричний струм в електролітах, повторити І поглибити поняття електричної...

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати учням уявлення про будову атома; познайомити їх із планетарною моделлю атома Резерфорда; розглянути сучасні теорії...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка