Пошук по сайту


Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Самостійна робота. 9 клас. Мета уроку

Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Самостійна робота. 9 клас. Мета уроку

Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Самостійна робота. 9 клас.

Мета уроку: перевірити рівень засвоєння учнями знань з даної теми, перевірити їх вміння розв’язувати стандартні задачі; продовжити формувати вміння осмислювати інформацію і робити логічні висновки; розвивати творчий потенціал учнів; виховувати правильне ставлення кожного учня до екологічних проблем, пов’язаних з радіоактивністю.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Актуалізація опорних знань.

Запитання для організації бесіди.

  1. Яка будова атомного ядра?

  2. Що таке нуклони?

  3. Яким є склад ядра атомів Bi, Th.

  4. Визначити склад ядер: Гелію - Не, Срібла - Ag, Радію - Ra.

  5. Чим ядерні сили відрізняються від електричних і гравітаційних?

  6. Оксиген має три ізотопи , , .

Розв’язування задач.

ЗЗ І. Ю. Ненашев, стор. 110.

№ 17.13.№17.15.Написати позначення, яких бракує в рівняннях ядерної реакції:

ІІ. Виконання самостійної роботи.
1. Заповніть порожні клітинки в таблиці.
І варіант

Хімічний елемент

Кількість електронів в атомі

Кількість протонів у ядрі

Кількість нейтронів у ядрі

Кількість нуклонів у ядрі

Al57
139
84
126
Bi

ІІ варіант

Хімічний елемент

Кількість електронів в атомі

Кількість протонів у ядрі

Кількість нейтронів у ядрі

Кількість нуклонів у ядрі

Mg33
75
92
146
Os


№2.

І варіант. Яка фізична природа α-частинок? Як захиститися від α-випромінювання?

ІІ варіант. Яка фізична природа β-частинок? Як захиститися від β-випромінювання?

№3.

І варіант. Ядро ізотопу Bi утворилося з іншого ядра після послідовних α- і β-розпадів. Яке це ядро?

ІІ варіант. Радіоактивний атом Th перетворився в атом Bi. Скільки при цьому відбулося α- і β-розпадів?
Тестові завдання.

  1. Явище радіоактивності було відкрито:

А) А. Беккерелем,

Б) Е. Резерфордом,

В) П. Кюрі.

2. Сучасна ядерна (планетарна) модель атома була створена:

А) Дж. Томсоном,

Б) Е. Резерфордом,

В) Д. Менделєєвим.

3. Які хімічні елементи мають природну радіоактивність?

А) Полоній і Радій,

Б) Усі хімічні елементи,

В) Хімічні елементи з порядковим номером 84 і вище.

4. У ядрі Аргону 18 протонів і 22 нейтрони. Якою є кількість електронів у цьому атомі?

А) 18, Б) 22, В)40.

5. Радіоактивне випромінювання розпадається на:

А) α- і β- проміння,

Б) α- і γ- проміння,

В) α-, β-, γ- проміння.

6. α- випромінювання – це:

А) електромагнітні хвилі,

Б) потік електронів,

В) потік ядер Гелію.

7. β- вимінювання – це:

А) електромагнітні хвилі,

Б) потік електронів,

В) потік ядер Гелію.

8. γ- випромінювання – це:

А) електромагнітні хвилі,

Б) потік електронів,

В) потік ядер Гелію.

9. Запишіть випромінювання у порядку спадання проникаючої здатності:

А) β-,α-,γ-

Б) α-,β-,γ-

В) γ-,β-,α-

10. У ядрі атома хімічного елемента 8 протонів і 9 нейтронів. Назвіть даний хімічний елемент.

А) Оксиген,

Б) Флуор,

В) Кобальт.

11.Для з’ясування природи радіоактивного випромінювання його пропустили крізь:

А) свинець

Б) електричне поле

В) магнітне поле.

12. Які невідомі раніше хімічні елементи відкрили П. Кюрі та М. Склодовська-Кюрі?

А) Уран і Торій

Б) Полоній і Радій

В) Хімічні елементи з порядковим номером 84 і вище.

ІІІ. Підсумок уроку.

Домашнє завдання: повт. §35.

№1. Ядро якого елемента утворилося після β- розпаду ядра атома ? Напишіть рівняння реакції.

№2. Ядро якого елемента утворилося після α- розпаду ядра атома ? Напишіть рівняння реакції.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Поглинання та випромінювання світла атомом. Неперервний І лінійчастий...
Мета уроку: познайомити учнів з видами спектрів, розглянути поглинання та випромінювання світла атомом, з’ясувати як відбувається...

Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання. Дозиметри....
Мета уроку: ознайомити учнів з методами спостереження та реєстрації елементарних частинок, формувати вміння самостійно працювати...

Тема: Кислоти: дія на індикатори, взаємодія з металами та їх оксидами, реакція обміну
Форми роботи: фронтальна робота, експеримент, самостійна робота, групова робота, індивідуальна робота, робота в групах

Хімічна дія світла та її використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати уявлення про фотохімічні реакції; роз’яснити суть фотосинтезу; розвивати творче мислення; виховувати пізнавальний...

Квантові постулати Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: розкрити шляхи виходу з кризи класичної фізики, пояснити постулати квантової теорії бора; розвивати уяву, творче мислення;...

Електричний струм в рідинах та його використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: з’ясувати природу процесів, що зумовлюють електричний струм в електролітах, повторити І поглибити поняття електричної...

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати учням уявлення про будову атома; познайомити їх із планетарною моделлю атома Резерфорда; розглянути сучасні теорії...

Рідна мова плани-конспекти уроків 11 клас
ЗМ. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Види аудіювання. Навчальне аудіювання

Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою І виробничими технологіями....
Мета уроку: Ознайомити учнів з розвитком фізики, із застосуванням новітніх матеріалів та технологій у виробництві, формувати інтерес...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка