Пошук по сайту


Тема: Радіація та життя Мета

Тема: Радіація та життя Мета

Тема: Радіація та життя

Мета: познайомити учнів з видами радіоактивного розпаду і ядерними реакціями, сформувати поняття про джерела радіації, радіаційний фон, радіаційну безпеку, навички та уміння радіаційної гігієни.

Обладнання:таблиця «Радіоактивність», періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, ноутбук, диск «Неорганічна та загальна хімія»

Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку:

  1. Органічна частина

  2. Актуалізація опорних знань

Двадцяте сторіччя по праву назване століття розщепленого атома. Значні досягнення людського розуму стало причиною великого людського лиха. У пам’яті людей живі жахи бомбардування Хіросіми і Нагасакі, трагедія Чорнобиля. Аварія на Чорнобилівській АЕС- найбільша і найважча за всю історію використання атомної енергії. Вона призвела до радіаційного забруднення величезних районів СРСР і деяких країн Європи.

Які асоціації виникають у вашій голові в зв’язку зі словом «радіація»?

Опромінення

Хвороба

Радій

Уран Радіація
Ядро

Атом Електроенергія


Повідомлення теми, мети уроку та вивчення нового матеріалу.

Радіоактивність існувала на Землі задовго до зародження життя. Відомо, що в природі існують хімічні елементи стійкі та нестійкі (уран, торій, радій, та інші). Ядра атомів нестійких елементів перетворюються на ядра атомів інших елементів. Так відбувається у природі радіоактивний розпад, виникає радіоактивність.
Хімізм ядерних реакцій

Поряд з хімічними реакціями, у яких склад атомних ядер не змінюється, існують реакції, під час яких ядра атомів розпадаються. Це ядерні реакції.

Ядерний розпад ділять на три підвиди за типом частинок, котрі виділяються при розпаді

Ядерний розпад


розпад

розпад спонтанне розділення

При розпаді ядро випромінює частинку, котра є ядром атома Гелію He.
Наприклад:

При розпаді ядро випускає електрон ( частинку)
Наприклад:

При спонтанному розпаді ядро важкого елемента може «розколотися» на два приблизно однакові більш легкі ядра.

Наприклад:


(Демонстрація навчального матеріалу диску «Неорганічна та загальна хімія», розділ «будова атома та радіоактивність» за допомогою нот бука ).

Проникна здатність -частинок.

промені затримує папір,

промені затримує свинець завтовшки 1мм,

промені проходять крізь свинець завтовшки 1см.

Кожний радіонуклід має свою швидкість радіоактивного розпаду, яку не можливо ні збільшити, ні зменшити. Ця швидкість не залежить від конкретних чинників і характеризуються періодом піврозпаду. Він показує, що протягом деякого часу розпадається половина первинної кількості наявного радіонукліда. В наступний такий самий проміжок часу розпадається половина залишку, тобто в двічі менше, т. д. Спостерігаючи, наприклад, за зміною кількості Радону 222Rn, встановили, що через 3,85 доби залишається половина його початкової кількості, ще через 3,85 доби – тільки ¼, потім 1/8 і т.д.

Інтервал часу, протягом якого число радіоактивних атомів даного елемента зменшується в двічі, називають періодом піврозпаду.

Ця величина характеризує тривалість життя елемента. Для різних радіоактивних елементів вона коливається від частот секунди до мільярдів років. Так, для Полонію 218Ро період піврозпаду становить 3хв., для Радію 226 Ra-1620років, для урану 238U – 4.5 млрд років, що можна порівняти з віком землі, а для Торію 232 Th – втричі більше – 14 млрд років. Зрозуміло, аварія на Чорнобильській АЕС (1986році), внаслідок якої на Україну (та інші країни) звалилася майже вся таблиця Менделєєва з багатьма радіоактивними елементами, завдала нашому народу величезної шкоди.

Природні джерела радіації. Протягом усієї історії існування Землі усі організми, що її населяють, одержують певну дозу опромінення від природних джерел радіації. Більша частина цих джерел така, що уникнути опромінення від них практично не можливо. Спосіб життя людини, її звички, місце проживання, будівельний матеріал, що використовується при будівництві будинку, використання газу для приготування їжі, ступінь герметизації приміщень – це лише мала частина тих факторів, від яких залежить рівень індивідуальної дози опромінення кожного з нас.

Природні джерела радіації: земна радіація(земні надра), космічне випромінювання, внутрішнє опромінення.

Людини піддається 2 видам опромінення: зовнішньому і внутрішньому. Дози опромінення дуже розрізняються і залежать в основному від того, де люди живуть.

Джерела зовнішнього опромінення. Радіаційний фон, створюваний космічними променями, дає трохи менше половини всього зовнішнього опромінення, одержуваного населенням. Чим вище людина підіймається над рівнем моря, тим потужнішим стає опромінення.

Внутрішнє опромінення у природних умовах зумовлено тими радіоізотопами (радіоактивний калій, уран, торій, радій),які потрапляють всередину організму разом із їжею, водою, повітрям.

Внутрішнє опромінення населення від природних джерел на 75 відсотків відбувається від попадання радіоактивних речовин в організм із їжею та водою, повітрям.

Відчутну частину дози опромінення людина одержує від радіонуклідів радону, які потрапляють в організм разом із повітрям, що вдихається. У природі радон є у двох основних видах: радон-222 і радон-220. Основна частка опромінення йде не від самого радону, а від дочірніх продуктів розпаду.

Радон вивільняється із земної кори повсюди. Тому максимальну частину опромінення від нього людина одержує, перебуваючи у зачиненому, не провітрюваному приміщенні нижніх поверхів будівель, газ (джерело радону) просочується через фундамент і підлогу. Концентрація його в закритих приміщеннях звичайно у 8 разів вища, ніж на вулиці, а на верхніх поверхах нижча, ніж на першому. Найкращим захистом є гарна вентиляція у квартирах і підвалах будинків.

Дерево, цегла, бетон виділяють невелику кількість газу, а от граніт і пемза - значно більше. Дуже радіоактивні глиноземи, тому в деяких країнах їх припинили використовувати при виробництві бетону.

Високу радіоактивність мають цегла із червоної глини (відходів виробництва алюмінію), доменний шлак (відходи виробництва чорної металургії), шлаковий пил (утворюється при спалюванні вугілля).Джерелами надходження радону у житлові приміщення є вода (особливо пари води у ванній) та природний газ.

При спалюванні вугілля значна частина його мінеральних компонентів спікається у шлак або попіл, де концентруються радіоактивні речовини. Із груб і камінів вилітає в атмосферу шлакового пилу стільки ж, стільки його видають труби усіх електростанцій світу.

Іншим джерелом забруднення радіоактивними речовинами є рудники і збагачувальні фабрики. У процесі переробки уранової руди утворюється величезна кількість відходів - "хвостів", які залишаються радіоактивними протягом мільйонів років. Їх вплив можна значно зменшити, якщо територію, де зберігаються відходи, заасфальтувати.

Методичний прийом "Займи позицію".

Як ви вважаєте, радіація може тільки шкодити чи й приносити користь людині? Пропоную учням зайняти "відповідну позицію" (сісти в два ряди "однодумців").

Детально розглядаємо питання про негативний вплив радіації на здоров'я людини.

Радіоактивне випромінювання (радіація) небезпечне тим, що воно не видиме, не має ні запаху, ні смаку, тому люди його ніяк не відчуває. Про те воно, особливо – промені, має велику проникну здатність. Проникаючи всередину живих організмів, радіація викликає йонізацію молекул біологічної системи, руйнує клітинні мембрани, вражає клітини кісткового мозку тощо. А це призводить до генетичних ушкоджень, які передаються у спадок майбутнім поколінням клітин, якщо клітини не встигли загинути. У свою чергу, це призводить до порушень імунної системи, зниження опірності живого організму різним захворюванням, особливо онкозахворюванням.

До недавнього часу вважали, що існує безпечний рівень опромінення людини. Нині такий погляд спростовано. Тривалий вплив малих доз радіації чинить руйнівну дію на живі організми. Багато які захворювання, які раніше ніколи не пов’язувалися з рівнем радіації (грип, пневмонія, діабет, хвороби серця і нирок, параліч), насправді суттєво залежать від малих доз опромінення, в тім числі і внутрішнього, що спричинюється потраплянням радіонуклідів в середину організму разом із питною водою і продуктами харчування.

Потім вислухаємо думки іншої групи учнів (про користь радіації).

Атомна енергетика, хоча і робить у сумарне опромінення населення незначний внесок, є предметом гарячих суперечок. Якщо ядерні установки працюють нормально, то викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище дуже малі. Доза опромінення від ядерного реактора залежить від часу дії та відстані від джерела опромінення.

З іншого боку мирний контрольований атом – це невичерпне джерело електроенергії. Сучасні діагностичні дослідження в медицині, ряд хірургічних операцій, флюорографія, рентген, лікування онкохворих не можливе без використання радіоактивних променів.

Після обговорення цих питань звертаюся до учнів з питанням: чи змінив хто з вас свою позицію (прийом «Зміни позицію»).

Що ви запропонуєте, щоб у ваших серцях не було радіаційної тривоги? (Методичний прийом «Коло ідей»).

Варіанти відповідей учнів:

  1. Шукати інші види перетворення енергії: сонця, вітру, води.

  2. Удосконалювати захисну систему АЕС, методи дезактивації, контролю, професійний вибір підготовки кадрів, зміцнювати трудову дисципліну.

  3. Дотримуватись правил гігієни, встановлених на випадок радіоактивного забруднення.

  4. Вести широку пропагандистську та роз’яснювальну роботу.

  5. Зменшити вплив радіації на здоров’я людини можна, якщо вживати таких заходів: не споживати забрудненні радіонуклідами продукти харчування і питну воду, якомога частіше вживати такі продукти, які містять пектини (яблука, лимони, особливо їхня шкірка), що здатні виводити радіацію з організму; вживати сорбенти – речовини, здатні вбирати та виводити з організму радіонукліди; боротися з пилом, регулярно чистити одяг, взуття, мити підлогу, бо пил може містити радіоактивні елементи.

IV Висновки уроку.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: «Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.»
Мета: формувати в учнів уявлення про основні групи природних явищ, їх прояв у довкіллі та значення для життя

«Вибір є у кожного з нас»
Мета. Формувати позицію протидії всім небезпечним для здоров’я та життя явищам: наркотикам, алкоголю, палінню; пропагувати здоровий...

Вибір є завжди у кожного з нас”
Мета. Формувати позицію протидії всім небезпечним для здоров’я та життя явищам: наркотикам, алкоголю, палінню; пропагувати здоровий...

Явища природи. Механічні явища. 5 клас. Мета
...

Тема. Продукти харчування наші друзі І вороги Мета
«продукти харчування», пригадати назви українських народних страв, та технологію їх приготування; визначити залежність здоров'я людини...

Урок 1 тема. Формування корисних І шкідливих звичок у підлітків. Спосіб життя І звички
Мета: вказати на значення звичок у житті людини; розкрити взаємозв'язок звичокі здоров'я; ознайомити із соціальними чинниками формування...

Конкурс «Пригадай твір про пожежу»
Мета: за допомогою гри повторити та закріпити правила безпечного поводження під час пожежі, при користуванні ліками та побутовою...

Інтелектуальна гра «Хто попереджений той захищений» Мета
Мета: формувати в учнів свідоме ставлення до свого життя та здоров’я; популяризувати основні правила безпечної життєдіяльності серед...

Книга ілюстрована 182 авторськими малюнками
Всесвіт Загадка життя! Як із мертвої матерії виникло життя? Чому ті самі атоми, з'єднавшись в іншому порядку й кількості, створюють...

Позакласний захід з бжд для учнів. Рекомендовано для проведення в...
Мета: за допомогою гри повторити та закріпити правила безпечного поводження під час пожежі, при перебуванні на вулицях міста, в лісі,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка