Пошук по сайту


Конспект уроку 11. Тема: Зв’язок електронної будови атома з місцем елемента в періодичній системі. Характеристика хімічного елемента за його положенням у періодичній системі та будовою атома

Конспект уроку 11. Тема: Зв’язок електронної будови атома з місцем елемента в періодичній системі. Характеристика хімічного елемента за його положенням у періодичній системі та будовою атома

Конспект уроку 11.
Тема: Зв’язок електронної будови атома з місцем елемента в періодичній системі. Характеристика

хімічного елемента за його положенням у періодичній системі та будовою атома.
Мета: зробити висновок про зв’язок електронної будови атома з місцем елемента в періодичній

системі; розвивати вміння давати характеристику хімічним за їх місцем у періодичній системі і

будовою атома; закріпити навички написання електронних схем і формул будови атомів

хімічних елементів , складання рівнянь реакцій, що характеризують їх хімічні властивості.
Обладнання: таблиця: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, картка з алгоритмом

характеристики.
Тип уроку:узагальнення та систематизації знань.
Форми роботи: виконання тренувальних прав.
Хід уроку:

І. Організація класу.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Фронтальне опитування.

Дати характеристику атому Алюмінію за його положенням в періодичній системі, розповісти про будову його атома.
ІІІ. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.
Сьогодні ми будемо користуючись карткою з алгоритмом давати повну характеристику хімічним елементам за їх положенням в періодичній системі і будовою атомів.
IV. Закріплення і узагальнення вивченого.

1. Учні отримують картку з алгоритмом характеристики елемента.
Характеристика хімічних елементів за положенням в періодичній системі хімічних елементів

та будовою атомів
І. Назва елемента, символ, відносна атомна маса.
ІІ. Положення в періодичній системі:

1. Порядковий номер.

2. Номер періоду.

3. Номер групи, підгрупа.
ІІІ. Будова а тома:

1. Заряд ядра.

2. Кількість протонів, нейтронів, електронів.

3. Електронна формула, електронно-графічна формула зовнішнього шару.

4. Кількість електронних шарів (енергетичних рівнів).

5. Кількість електронів на зовнішньому шарі.

IV. Метал чи неметал.

1. Властивості простої речовини:

Для металів

Для неметалів

а) + О2;

а) + О2;

б) + неМе;

б) + Ме;

в) + кислоти.

в) + Н2.


V. Вищий оксид.

1. Формула, місце у класифікації (характер).

2. Властивості:

Основні

Амфотерні

Кислотні

а) + Н2О;

а) + кислоти;

а) + Н2О;

б) + кислотні оксиди;

б) + луги.

б) + основні оксиди;

в) + кислоти.
в) + луги.


VI. Вищий гідроксид.

1. Формула, місце у класифікації (характер).

2. Властивості:

Основи

Амфотерні гідроксиди

Кислоти

а) + кислоти;

а) + кислоти;

а) + основи;

б) + кислотні оксиди;

б) + луги;

б) + основні оксиди;

в) + солі.

в) розклад.

в) + солі;г) + Ме.


VII. Воднева сполука.

Ме

неМе

а) метали головних підгруп утворюють гідриди (нелеткі сполуки);

а) неметали III-V груп – утворюють леткі сполуки;

б) метали побічних підгруп водневих сполук не утворюють.

б) неметали VI-VII груп – утворюють леткі сполуки кислоти.


Використовуючи даний алгоритм пропонуємо учням дати характеристики елементам з протонними числами №3, № 6, 13. Одночасно викликаємо до дошки двох сильних учнів для виконання цього завдання з метою перевірки і корекції знань.
2. Творче застосування набутих знань ( 7 хв.)

Пропонуємо учням розв’язати задачу.

Елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном типу H 2R . Масова частка елемента у його вищому оксиді складає 60%. Який це елемент? Дайте характеристику властивостей за положенням у ПС і будовою атома.

Відповідь Сульфур .

V. Підбиття підсумків уроку.
VІ Домашнє завдання.

Дати характеристики елементам за положенням в ПС і будовою атома з протонними числами №12, № 16, 30.

Амфотерні оксиди і гідроксиди:

ZnO, Al2O3, Cr2O3, BeO, CuO, MnO, Fe2O3 Al(OH)3, Zn(OH)2, Cr(OH)3, Be(OH)2, Ge(OH)2,

Sn(OH)4, Pb(OH)2,

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку 106 Тема : Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність
Мета: повторити електронну будову атомів хімічних елементів, її зв’язок з положенням елемента у

Тема : Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д.І
Д.І. Мендєлєєва, сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити знайомство...

Всеукраїнський студентський архів
Розташування в періодичній системі Д.І. Менделєєва, будова атома, можливі валентності в сполуках, здатність до комплексоутворювання,...

Конспект уроку 83 Тема: Будова атома. Модель атома Е. Резерфорда
Мета: вивчити будову атома, склад атомних ядер; протонне та нуклонне числа, нуклід; ізотопи

Конспект уроку Тема: Масова частка елемента в речовині
Мета: на основі знань про хімічні формули речовин повторити, що таке масова частка елемента в речовині; розвивати вміння обчислювати...

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати учням уявлення про будову атома; познайомити їх із планетарною моделлю атома Резерфорда; розглянути сучасні теорії...

Урок вивчення нового матеріалу. Хід уроку І. Організаційний етап...
Тема. Карбон І силіцій: місцезнаходження в періодичній системі, будова атомів. Алотропні модифікації Кар­бону

Урок №35 Викладач: Жакунвм розділ 1 Тема «Загальні відомості про неметали та їх сполуки»
Карбон І силіцій, їх місце в періодичній системі, будова атомів. Алотропні модифікації Карбону

Класичні уявлення про будову атома. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати учням уявлення про будову атома; познайомити їх із планетарною моделлю атома Резерфорда; розглянути сучасні теорії...

Атом І атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома
Мета уроку: дати учням уявлення про будову атома; познайомити їх із планетарною моделлю атома Резерфорда; розглянути сучасні теорії...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка