Пошук по сайту


Урок: «Застосування сполук Нітрогену у житті людини»

Урок: «Застосування сполук Нітрогену у житті людини»

Урок: «Застосування сполук Нітрогену у житті людини» 10 клас
Мета: З’ясувати галузі застосування сполук Нітрогену, спираючись на знання про їх хімічні властивості, продовжити формування навичок складання окисно-відновних реакцій, роботи з додатковою літературою, мережею Інтернет. Виховувати інтерес до наук природничого циклу. Розкрити міжпредметні зв’язки.
Обладнання: комп’ютер, СD програма «1С. Освітня колекція. Хімія для всіх - XXI» за допомогою якої демонструються всі досліди та ілюстрації уроку, представлені у вигляді презентації з використанням можливостей Microsoft Office Power Point, розчин амоніаку 10%, фенолфталеїн.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу на основі розвитку надбаних раніше знань.
На попередньому уроці учням було запропоновано випереджальне завдання у вигляді Інтернет - статті «Азот» (наприклад http://ru.wikipedia.org/wiki/Азот). Учні продовжують працювати з текстом статті і впродовж всього уроку.
Хід уроку

І. Вступне слово вчителя, емоційний настрій учнів, повідомлення теми, мети, задач уроку:

Це слово створене з перших та останніх літер трьох найбільш розповсюджених у середньовіччі мов – латини, грецької, та давньоєврейської:

А, альфа, алеф і зет, омега і тав.

АААZOT

Алхімічний та філософський зміст цього терміна було взято з Біблії:

«Я є Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній»

Зміст цього ж терміну, який вклав у його назву видатний французький вчений Антуан Лавуазьє дещо інший. З грецької «а» - заперечна частина, «зоє» - життя, тому азот – «безжиттєвий».

 1. Про який елемент йде мова?

 2. Чия філософія перемагає: давня, алхімічна, чи прогресивного на той час вченого Лавуазьє?

(Міркування, припущення учнів)

Вчитель: 1790 р. Хімік Жан Шапталь дав нову назву цьому елементу Нітрогеніум», тобто «селітру народжуючий»

Мета нашого уроку:

 1. Дослідити шлях цього елементу від «безжиттєвості» до його місця у біохімії живих істот.

 2. З’ясувати галузі застосування сполук нітрогену у житті людини.

 3. Визначити хімічні процеси, на яких базується застосування тих чи інших речовин.

Але спершу згадаємо, що ми вже знаємо про будову та властивості нітрогену і його сполук.

ІІ. Актуалізація опорних знань (біля дошки):

 1. Будова атому нітрогену.

 2. Будова молекули азоту, поясніть хімічні властивості азоту на основі будови його молекули.

 3. Пояснення ступіней окислення, притаманним N у сполуках. (Утворюється логічний ланцюжок уроку: учні роздивляються галузі застосування сполук нітрогену, де він проявляє с.о.: 0, -3, +1, +4, +5, повертаючись до 0).

Клас виконує завдання №1.

(Перевірка)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу (за матеріалами до уроку; за матеріалами Інтернет - видання)

І. Практичне використання азоту.

 1. Розгляньте галузі практичного застосування N2

 2. Дайте відповідь на запитання 1-2

(Демонстрація зберігання рідкого азоту)

ІІ. Практичне використання сполук нітрогену.
Вчитель: поясніть такий факт: З давніх давен землероби радіють грозовим дощам. Вони називають ці грози життєдайними. Звідси і прислів’я: «Влітку гроза –восени врожай багатий!»

Що зв’язує дощі та якість врожаю?

(учні висловлюють свої припущення)

 1. Дайте відповідь на запитання 1-4

(перевірка відповідей, дискусія)

 1. Як можна отримати азот у лабораторії?

(перевірка рівняння реакції)

 1. Демонстрація добування азоту з дихромату амонію.


Вчитель: опрацюйте схему застосування амоніаку.

1. Дайте відповідь на запитання 1-3 (перевірка відповідей, дискусія)

2. Демонстрація дослідів: розчинення амоніаку у воді, окислення у амоніаку оксиду хрому (ІІІ).

3. Виконайте тест, назвіть кодове слово. (Перевірка)
Вчитель: у 1798 році видатний англійський вчений Гемфрі Деві вступив до установи, яка займалася вивченням нових газів з точки зору застосування їх у медицині. Після вдихання одного з таких газів, він писав у своєму щоденнику: «я танцював по лабораторії, як неповний розуму». Проводилися навіть сеанси вдихання цього газу. Свідки цих подій розповідали: одні джентльмени скакали по столах та стільцях і дригали ногами, у других розв’язалися язики, а треті виявили велику схильність до бійки.

Що це за сполука?

(перевірка відповідей, дискусія)

 1. Демонстрація апарату для наркозу при якому використовується N2O


Вчитель: Ця речовина входить до складу так званої «царської горілки». Вона може розчиняти більшість металів, але перевозити її можна у звичайних стальних цистернах.

Назвіть речовину.
Вчитель: опрацюйте схему застосування нітратної кислоти, дайте відповідь на запитання:

 1. Чому нітратну кислоту можна перевозити у стальних цистернах? (перевірка відповіді)

 2. Демонстрація взаємодії нітратної кислоти з залізом

 3. Яку роль у хімічних реакціях відіграє HNO3 ? (перевірка відповіді)

 4. На яких властивостях HNO3 застосовано її використання як ракетного пального? (перевірка відповіді)

 5. Демонстрація окислення скіпідару нітратною кислотою.


Вчитель: опрацюйте схему «компоненти ракетного пального»


 1. Дайте відповідь на запитання: завдяки яким властивостям ці речовини утворюють реактивну тягу?


Вчитель: розпізнайте речовини (мозковий штурм)


 1. На початку 19-го сторіччя за право володіння прикордонною провінцією Тарапака розгорілися бойові дії між Перу, Болівією і Чілі. За родовище якої речовини сперечалися ці країни? (перевірка відповідей, дискусія). Відповідь: чілійська селітра.

 2. Вибухівкою, до складу якої входить ця речовина, користувалися вже у 100 році до н.е. в Китаї. Вибухова дія трактувалася як наслідок раптового сполучення протилежних начал «Ян» і «Інь». Ця речовина була носієм «Інь» початку. (перевірка відповідей, дискусія). Відповідь: калієва селітра, вибухівка – чорний порох.

 3. Які ви знаєте вибухові органічні речовини – нітросполуки? (нітрогліцерин, піроксилін).

 4. У ранці 21 вересня 1921 року німецьке містечко Людвігсгафен , у якому було споруджено азотно-туковий завод, здригнулося від двох потужних нищівних вибухів. Розібратися у причинах катастрофи запросили видатного хіміка-технолога, лауреата Нобелевської премії Карла Боша. Ось що він з’ясував. Літо 1921 року видалось дуже спекотним, від чого добриво, що лежало на складах злежалося, немов би сплавилося, ставши кам’яним монолітом. Спочатку робітники розбивали його кірками, потім хтось запропонував подрібнювати добриво підриванням невеликих вибухових зарядів. Стався потужний вибух. Такою дорогою ціною люди вирвали у природи таємницю цієї речовини. (перевірка відповідей, дискусія). Відповідь: аміачна селітра.

 5. Закінчить рівняння реакцій. (перевірка відповіді)


Вчитель: Джонатан Свіфт у своїх «Пригодах Гулівера» зробив опис лабораторії, в якій, за його думкою, вчені займалися чудернацькими і зовсім безплідними дивами: «вони згущували повітря до сухої щільної речовини, дістаючи з нього селітру». У часи Свіфта над цією ідеєю можна було сміятися. Завдання: отримайте селітру з повітря. (перевірка рівняння реакції).
Вчитель: Ми завершили знайомство з галузями застосування Нітрогену. Логічне коло, де Нітроген проявляє різні ступені окислення, замкнулося.
ІV. Підбиття підсумків уроку


 1. Домашнє завдання:

  1. Назвіть галузі застосування Нітрогену і його сполук? Яка відносна густина азоту за повітрям і за воднем? Чи можна використовувати азот для наповнення аеростатів? – 1- 2-й рівень.

  2. Наведіть приклади рівнянь, в яких нітратна кислота проявляє окиснювальні властивості. При нагріванні 12,8г солі утворюється 7,2г води і 4,48 л хімічно малоактивного газу, відносна густина за воднем якого дорівнює 14. Визначте формулу солі. (Відповідь: NH4NO2) – 3 - 4-й рівень.


Матеріали до уроку:

Завдання №1

1-й ряд: якщо ви дасте правильну відповідь на запитання тесту, то дізнаєтесь ім’я та прізвище вченого, який вперше добув амоніак з азоту повітря і отримав за це Нобелевську премію.Запитання

Ні-

трид

Ні-трат

На-ша-тир

NH3

NO

NO2

NH4+

Fe

Pt

200

3000

Се-літ

ра

Наша-

тирний

спирт

1. Формула йона амонія

е

г

н

к

м

е

к

д

к

п

щ

ї

е

2. Назва 10% водного розчину амоніаку

р

л

у

я

ь

щ

й

ш

р

д

е

о

а

3. який каталізатор застосовують при синтезі NH3

д

в

з

щ

п

ю

ї

р

з

є

в

б

ф

4. При якій температурі N2 взаємодіє з О2

ж

ц

х

л

у

н

т

щ

р

і

л

а

ж

5. Яка історична назва нітратів калію і натрію

у

і

є

з

р

б

с

є

н

г

м

б

ь

6. Технічна назва хлориду амонію

н

к

о

п

о

і

и

е

ц

у

і

ч

в

7. Який газ утворюється при взаємодії Cu з

HNO3 (k)

и

й

с

м

ч

ш

я

б

с

ж

ю

м

т1

2

3

4

5

6

7

К

а

р

л

Б

о

ш

(1-4) Ім’я (5-7) Прізвище

2-й ряд: якщо ви дасте правильну відповідь на запитання тесту, то дізнаєтесь прізвище вченого, який вперше розробив принципи добування нітратної кислоти в нашій країні.

формули

аміакХлорид

амонію

Калієва

селітра

Аміачна вода

Чілійська

селітра

Нітрид

магнію

Сульфат

амонію

Веселий

газ

Нітратна

кислота

NH4Cl

е

а

н

к

м

е

к

д

к

HNO3

р

л

у

я

ь

щ

й

ш

н

KNO3

д

в

д

щ

п

ю

ї

р

з

NaNO3

ж

ц

х

л

р

н

т

щ

р

(NH4)2SO4

у

і

є

з

р

б

е

є

н

NH4OH

н

к

о

є

о

і

и

е

ц

NH3

в

й

с

м

ч

ш

я

б

с
1

2

3

4

5

6

7

А

н

д

р

е

є

в


3-й ряд: якщо ви дасте правильну відповідь на запитання тесту, то дізнаєтесь сучасну назву городу в якому був побудований перший в нашій країні завод по виробництву нітратної кислоти.формули

аміакХлорид

амонію

Калієва

селітра

Аміачна вода

Аміачна

селітра

Бурий

газ


Катіон

амонію

Веселий

газ

Азот

N2O

е

а

н

к

м

е

к

д

к

NO2

р

л

у

я

ь

о

й

ш

н

NH4OH

д

в

д

н

п

ю

ї

р

з

N2

ж

ц

х

л

р

н

т

щ

е

NH4+

у

і

є

з

р

б

ц

є

н

NH4NO3

н

к

о

є

ь

і

и

е

ц

NH3

к

й

с

м

ч

ш

я

б

с
1

2

3

4

5

6

7

Д

о

н

е

ц

ь

к

Назва міста
Практичне використання азоту:


 1. В медицині при операціях пневмоторокса.

 2. Азотом замість повітря іноді накачують автомобільні шини, тому що повітря, яке знаходиться під тиском, з часом руйнує гуму.

 3. Азотом наповнюють електролампи: він не діє хімічно на металеву нитку накалювання та перешкоджає випаровуванню метала.

 4. В бензосховищах азотом користуються при перекачуванні бензину та інших легкозаймистих рідин.

 5. Азот застосовують при електрозварюванні деяких металів, наприклад міді, яка хімічно інертна по відношенню до азоту.

 6. У художніх сховищах азотом наповнюють футляри зі свитками цінних картин, щоб захистити фарби від хімічних змін під дією кисню.

 7. Азот застосовується для створення низьких температур, в кріомедицині та кріобіології для збереження біологічного матеріалу ( від статтєвих клітин до роговиці ока.

Запитання:

 1. На яких властивостях азоту базуються галузі його застосування у п.п.№1-6 ?

 2. На яких властивостях азоту базуються галузі його застосування у

п.№7 ?
Поясніть такий факт:

З давніх давен землероби радіють грозовим дощам. Вони називають ці грози життєдайними. Звідси і прислів’я: «Влітку гроза –восени врожай багатий!»

Що зв’язує дощі та якість врожаю?
Запитання:

 1. Які іони краще за все засвоюють рослини? _____________________

 2. Поясніть схему кругообігу нітрогену у природі, закінчить рівняння реакцій, які відбуваються у природі.

Назвіть речовини А, Б, В, Г, Д ?

А:_______________

Б:_______________

В:_______________

Г:_______________

Д:_______________

 1. Яка роль нітрифікуючих та денітрифікуючих бактерій?

 2. Рослини якої родини підвищують родючість ґрунтів?


Схема кругообігу нітрогену у природі:

N2


Запитання:

Як можна отримати азот у лабораторії?

Закінчить рівняння реакції:

NH4Cr2O7=________________________________________________________
Застосування NH3
1.Для виробництва нітратної кислоти.

2. Для виробництва мінеральних добрив.

3.У медицині ( нашатирний спирт), допомагає при укусах комах.

4. У деревообробці.

5. У побуті.

6. Як реактивне пальне

7. Молекулярний годинник.

Запитання:

 1. На яких властивостях аміаку базується той факт, що рослини краще за все засвоюють катіон амонію?

 2. Чому, якщо змочити ранку після укусу комах нашатирним спиртом, людині стає помітно легше?

 3. На яких властивостях аміаку засновано його використання як ракетного пального

ТЕСТ

Якщо ви дасте правильну відповідь на запитання тесту, то дізнаєтесь прізвище видатного англійського вченого, одного з засновників «хімії газів» так званої пневмохімії.


 1. Молекула азоту у вільному стані:

Г) одноатомна

Д) двохатомна

А) трьохатомна
2. Сполуки нітрогену з елементами - металами називають:

Ж) нітрати

З) солі амонію

Е) нітриди
3. Укажіть промисловий спосіб одержання амоніаку:
В) сполучення азоту з воднем на залізному каталізаторі під тиском

К) нагрівання амоній нітрату

Н) дія лугів на солі амонію
4. Серед наведених формул вкажіть формулу нітратної кислоти

О) KNO3

І) HNO3

Р) NH3

Застосування HNO3

 1. Для виробництва мінеральних добрив.

 2. Для виробництва вибухівки.

 3. В органічному синтезі.

 4. Як ракетне пальне.

КОМПОНЕНТИ

РАКЕТНОГО ПАЛЬНОГО

ВІДНОВНИКИ

ОКИСНИКИ

NH3 аміак

N2H4 гідразін

HNO3 «червона димуча нітратна кислота»

NH4NO3

NH4ClO4


Закінчить рівняння реакції:

NH4NO3 детонація N0 + ? + ?
NH4NO3 повільне нагрівання N+1 + ? + ?


Література


 1. Богданова Л.Є. Інтерактивні технології навчання на уроках хімії// Видавнича група «Основа», Харків, 2004

 2. Василега М.Д. Цікава хімія. К. „Радянська школа”, 1989.

 3. Хмеляр І.М., Романишина Л.М. Дидактичні матеріали з неорганічної хімії для 9 класу. – Тернопіль: Астон, 2002. – 216с.

 4. Энциклопедия Школьника / Под общей редакцией Прокофьева М.А., М. „Советская энциклопедия”, 1975.

 5. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия./ - М.: Аванта +, 2003.

 6. Малая детская энциклопедия. Химия./ - М.: Русское энциклопедическое товарищество, 2001.

 7. http://ru.wikipedia.org/wiki/Азот

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок з природознавства у 5 класі на тему ’’
Метa: розширити І поглибити знання учнів про воду як найпоширенішу речовину на Землі, її властивості І значення в природі та житті...

Тема Отруйність спиртів, їх дія на організм людини. Застосування метанолу І етанолу. Мета
Мета Ознайомити спиртів, що вчаться із згубною фізіологічною дією, на організм людини. Розглянути зв'язок між властивостями спиртів...

Урок гімн «Значення хімії у повсякденному житті»
Мета: розкрити учням значення хімії як невід'ємної складової нашого життя. Розвивати любов до предмета, показати нерозривні зв'язки...

Урок 1 тема. Формування корисних І шкідливих звичок у підлітків. Спосіб життя І звички
Мета: вказати на значення звичок у житті людини; розкрити взаємозв'язок звичокі здоров'я; ознайомити із соціальними чинниками формування...

Уроку «Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену»
Мета уроку: ознайомити учнів із загальними поняттями хімії високомолекулярних сполук на прикладі поліетилену; розглянути властивості...

Урок № дата тема: валентність атомів хімічних елементів. Визначен
Мета: дати поняття про валентність як властивість атомів хімічних елементів; навчити визначати валентність елементів за формула-...

Закономірності
Зародження І розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Методи наукового пізнання

Закономірності
Зародження І розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Методи наукового пізнання

Який елемент можна назвати мільйонером через величезну кількість...
Який елемент є самим розповсюдженим на Землі? Яка його роль в житті рослин І тварин?

Реферат з хімії
Роль хімії в житті суспільства в останні десяти­ліття значно зросла, зокрема це стосується значно ширшого застосування хімічних речовин...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка