Пошук по сайту


Урок №35 Викладач: Жакунвм розділ 1 Тема «Загальні відомості про неметали та їх сполуки»

Урок №35 Викладач: Жакунвм розділ 1 Тема «Загальні відомості про неметали та їх сполуки»

Сторінка1/18
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Головне управління освіти і науки

Харківської обласної державної адміністрації

Харківський обласний методичний центр професійно – технічної підготовки

Вище професійно – технічне училище будівництва

Розділ І. «Загальні відомості про неметали та їхні сполуки»

(27 год)

Тема3 «Карбон і силіцій»(9 годин)
Урок № 27-35
Тематична контрольна робота: урок №35

Викладач: ЖакунВМ

Розділ 1
Тема «Загальні відомості про неметали та їх сполуки»
(9 годин)


Урок № 27.

Карбон і Силіцій, їх місце в періодичній системі, будова атомів. Алотропні модифікації Карбону.

Урок № 28

Хімічні властивості карбону і силіцію: взаємодія з киснем, воднем, відновні властивості.

Урок № 29

Оксиди карбону (II) і карбону (ІУ), Оксид силіцію (IV). їхні властивості, застосування. Поняття про парниковий ефект.

Урок № 30

Карбонатна кислота і карбонати. Якісна реакція на карбонат-іони. Перетворення карбонатів. Поняття про кислі солі. Поняття про твердість води

Урок № 31

Практична робота. Добування оксиду карбону (IV). Взаємоперетворення карбонатів і гідрокарбонатів

Урок № 32

Кругообіг Карбону в природі

Урок № 33

Силікатна кислота і силікати .Будівельні матеріали

Урок № 34

Поширення Карбону і Силіцію в природі, їхнє значення в живій і не живій природі

Урок № 35

Контрольна робота


Зміст тематичної папки


 1. Перелік питань, які будуть відпрацьовані при вивчені теми: «Карбон і Силіцій»

 2. Плани уроків з конспектами до уроків і прикладами дидактичного матеріалу.

 3. Завдання для оцінювання знань учнів.

 4. Характеристика теми.

 5. Методичні рекомендації

Питання, які будуть відпрацьовані при вивчені теми: «Карбон і Силіцій»
1. Характеристика Карбону і Силіцію за положенням у ПСХЕ. Будова атома. Можливі ступені окиснення.

2. Поширення Карбону і силіцію в природі
3. Алотропні модифікації Карбону.

4. Адсорбція

5. Хімічні властивості карбону і його отримання.

6.Хімічні властивості силіцію і його отримання.

7 Оксиди карбону і силіцію (будова молекул, фізичні властивості, хімічні властивості, отримання.)

8.Якісна реакція для виявлення вуглекислого газу.

9. Карбонатна кислота та її властивості

10. Якісна реакція на карбонат іони.

11Твердість води ( постійна і непостійна).

12. Методи усунення твердості води.

13.Дослідження впливу засобів побутової хімії

14 Кругообіг карбону в природі.

15.Силікатна кислота, її властивості

16. Будівельні матеріали.
уроку 27

Тема: Загальні відомості про неметали та їх сполуки

Тема уроку: Карбон. Будова атома. Алотропні модифікації Карбону. Адсорбція.

Мета: познайомити учнів з представниками четвертої групи головної підгрупи – Карбоном і силіцієм; розглянути будову атома, валентні можливості атома Карбону і сіліцію; вивчити алотропні модифікації цієї речовини, їх властивості, застосування; вивчити явище адсорбції; вдосконалювати вміння складати опорний конспект, а також уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати різні факти.

Обладнання і матеріали: Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, дидактичний роздатковий матеріал.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку.

  1. Організаційний етап

- Перевірка облікового складу учнів

- Перевірка готовності групи до уроку

- Запис дати, теми, плану уроку.

2. Підготовка до основного етапу занять (мотивація)
Відгадайте загадку:
Зовут меня на букву «С»
Всё видно на моём лице,
Валентность у меня четыре,
Бывает иногда и два.
По атомной 12 массе
Встречаюсь я везде, всегда.
В свободном виде – крайне редко
Алмазом крепким я лежу.
А вот графитом – очень часто,
Везде и всюду я пишу.
Но это только в чистом виде,
А если посмотреть вокруг –
В живых и мёртвых организмах,
В угле, и торфе, и оксидах,
В солях, кислотах, даже в меле –
Везде и всюду я живу.

Сьогодні ми відвідаємо країну Карбону – елемента життя. Карбон відкриває головну підгрупу четвертої групи.

3. Вивчення нового матеріалу.

1. Характеристика Карбону за положенн

м у ПСХЕ. Будова атома. Можливі ступені окиснення.

Самостійна робота учні з періодичною системою, дидактичним матеріалом „Характеристика елемента за положенням у ПСХЕ”
Перевірка роботи учнів (обговорення результатів роботи)

2. Поширення Карбону в

рироді
(на дошці ромашка – план вивчення)

Учні працюють з дидактичним матеріалом „Карбон. Поширення у природі”.
Складають конспект за планом.
Перевірка роботи учнів (обговорення результатів роботи)

3. Алотропні модифікації Карбону.

Для неметалів характерне явище алотропії. І Карбон не виключення.
Учні працюють з дидактичним матеріалом „Алотропні модифікації Карбону”.
Самостійна робота з підручником . заповнити таблицю „Характеристика алотропних модифікацій Карбону”.

4. Адсорбція

Учні спостерігають демонс

рацію знебарвлення розчину лакмусу таблетками активованого вугілля.
Користуючись параграфом підручника дають відповідь на питання 113 на с.86


Карбон – хімічний елемент IV групи головної підгрупи Періодичної системи Д.І.Менделєєва, належить до макроелементів.

C

6

12,0107

2s22p2

карбон

У природі існує у вигляді простих речовин алмазу та графіту, а також у вигляді сполук. Карбон входить до складу 112 мінералів і гірських порід, горючих корисних копалин, зокрема, антрацит містить 96% карбону, нафта – 85%, кам’яне вугілля – 80%, деревина – 50%. Карбон є складовою горючих сланців, природного, попутного й нафтових газів. У вигляді сполук присутній в атмосфері, гідросфері, в рослинах, тваринах та в організмі людини.

Карбон поширений у космосі. Метан (СН4) та вуглекислий газ (СО2) знайдено в складі майже всіх планет Сонячної системи та Сонця. Сполуки Карбону присутні в зірках, кометах, туманностях та метеоритах. Доведено, до виникнення Карбону в зіркових речовинах – результат термоядерних реакцій.

Карбон у вигляді вуглекислого газу входить до складу атмосфери та складає за об’ємом 0,03%. У гідросфері цього газу майже в 60 разів більше, ніж в атмосфері.

У живих організмах частка Карбону може становити майже 18% за масою. Рослини на світлі поглинають вуглекислий газ і синтезують вуглеводні – сполуки Карбону. Цей процес називається фотосинтезом.

У той же час вуглекислий газ безперервно наповнює атмосферу за рахунок життєдіяльності тварин, рослин, людини, вулканічної діяльності, тобто відбувається постійний кругообіг Карбону в природі.

Важко уявити існування життя на планеті Земля без Карбону. Карбон – життєво важливий елемент організму людини, оскільки є скелетною основою всіх органічних сполук. Вміст Карбону в організмі людини масою 70 кг становить 14,7 кг (21%). Карбон входить до складу білків, нуклеїнових кислот, жирів, вуглеводів, ферментів, вітамінів, гормонів та мінеральних солей.
Вміст Карбону в білках становить 50 – 55%, у глюкозі – 40%, у глікогені – 44,44%. Вітамін Е містить 80,93% Карбону, вітамін Д – 92,09%. Один з гормонів – адреналін – на 59% складається з цього елемента.

Потрапляє Карбон в організм людини разом з питною водою (у вигляді іонів НСО32-) та з продуктами харчування. Продукти рослинного і тваринного походження містять білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі, з яких організм будує свої органи, здійснює життєві процеси.

Антропогенними джерелами надходження Карбону в довкілля є аерозолі, що крім сажі містять СО та СО2, промислові підприємства автомобільного транспорту й побутові опалювальні системи.

Через органи дихання сажа потрапляє в організм людини, де спричиняє антракози, бронхіти, які згодом провокують виникнення туберкульозу та онкологічні хвороби людей. Найчастіше такі хвороби виникають у шахтарів, робітників коксохімічних печей, цукрорафінадних заводів та робітників, зайнятих на виробництві й використанні технічного вуглецю. Дрібні часточки сажі, потрапляючи в око, призводять до різних захворювань очей. У разі постійного контактування шкіри робітників із сажею можливий розвиток шкірних хвороб у вигляді дерматитів і дерматозів. Потрапляючи в ротову порожнину, сажа руйнує зуби.

Алотропні модифікації Карбону.

XVII ст.: Аксель де-Бут, а потім Ньютон висловили припущення про те, що алмаз повинен горіти.

1694 р: флорентійські академіки провели дослід спалювання алмазу у фокусі вигнутого дзеркала. Алмаз спочатку тлів, як вугілля, а потім повністю згорів.
1772 р: Лавуазьє остаточно довів, що при спалюванні алмазу, як і при спалюванні вугілля, виходить лише вуглекислий газ.
1779 р: Шееле довів, що графіт та вугілля – видозміни одного й того самого елемента.
1797 р: Теннант після багатьох дослідів дійшов висновку: алмаз – чистісінький Карбон.

1841 р: Берцеліус вперше дав характеристику сажі, алмазу та графіту як видозмінення того самого елемента і ввів у хімію поняття „алотропія”.
1968 р: в лабораторії російського вченого Сладкова синтезували ще одну алотропну модифікацію Карбону – карбін, що має лінійну структуру.
1985 р: вчені США одержали нову алотропну модифікацію – букибол С60, який має сферичну структуру (форма футбольного м’яча)

Властивості

Алмаз

Графіт

Тип кристалічної решітки

 

 

Твердість

 

 

Колір

 

 

Блиск

 

 

Електропровідність

 

 

Галузі застосування

 

 
4. Закріплення знань
Учні разом з вчителем розбирають тести.

5. Домашнє завдання. Робота з конспектом, знайти матеріал про:
- вуглецевий годинник,
- історію відкриття адсорбції

6. Підведення підсумків уроку.

1. Самооцінювання учнів
2. Оцінювання учителем роботи класу та окремих учнів
3. Аргументація виставлених оцінок
Головне управління освіти і науки

Харківської обласної державної адміністрації

Харківський обласний методичний центр професійно – технічної підготовки

Вище професійно – технічне училище будівництва

м. Харків

Самостійна робота з теми

«Карбон і Силіцій»

Тема уроку:«Карбон. Будова атома. Алотропні модифікації Карбону. Адсорбція.»

Назва самостійної роботи: «Характеристика елемента за положенням у Періодичній системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва»
Урок № 27

Урок №27

Самостійна робота

«Характеристика елемента за положенням у Періодичній системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва»

C

6

12,0107

2s22p2

Карбон


План характеристики:


 1. Назва елементу

 2. Порядковий номер елемента (заряд ядра).

 3. Період, в якому знаходиться елемент (кількість енергетичних рівней).

 4. Група, в якій знаходиться елемент (кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні.)

 5. Визначити за положенням в періодичній системі Д.І. Менделєєва до металів, або неметалів відноситься елемент.

 6. Атомна маса елементу.

 7. Написати формулу найвищого оксиду.Головне управління освіти і науки

Харківської обласної державної адміністрації

Харківський обласний методичний центр професійно – технічної підготовки

Вище професійно – технічне училище будівництва

м. Харків

Самостійна робота з теми

«Карбон і Силіцій»

Тема уроку:«Карбон. Будова атома. Алотропні модифікації Карбону. Адсорбція.»

Назва самостійної роботи: «Карбон. Поширення у природі»
Урок № 27

Урок №27

Самостійна робота

«Карбон. Поширення у природі»
Завдання:

Зробити опорний конспект.

План

1 Поширення у природі у вигляді простих речовин

2.Поширення у космосі.

3.Знаходження карбону в складі атмосфери і гідросфери

4. Знаходження карбону в живих організмах.

У природі існує у вигляді простих речовин алмазу та графіту, а також у вигляді сполук. Карбон входить до складу 112 мінералів і гірських порід, горючих корисних копалин, зокрема, антрацит містить 96% карбону, нафта – 85%, кам’яне вугілля – 80%, деревина – 50%. Карбон є складовою горючих сланців, природного, попутного й нафтових газів. У вигляді сполук присутній в атмосфері, гідросфері, в рослинах, тваринах та в організмі людини.

Карбон поширений у космосі. Метан (СН4) та вуглекислий газ (СО2) знайдено в складі майже всіх планет Сонячної системи та Сонця. Сполуки Карбону присутні в зірках, кометах, туманностях та метеоритах. Доведено, до виникнення Карбону в зіркових речовинах – результат термоядерних реакцій.

Карбон у вигляді вуглекислого газу входить до складу атмосфери та складає за об’ємом 0,03%. У гідросфері цього газу майже в 60 разів більше, ніж в атмосфері.

У живих організмах частка Карбону може становити майже 18% за масою. Рослини на світлі поглинають вуглекислий газ і синтезують вуглеводні – сполуки Карбону. Цей процес називається фотосинтезом.

У той же час вуглекислий газ безперервно наповнює атмосферу за рахунок життєдіяльності тварин, рослин, людини, вулканічної діяльності, тобто відбувається постійний кругообіг Карбону в природі.

Важко уявити існування життя на планеті Земля без Карбону. Карбон – життєво важливий елемент організму людини, оскільки є скелетною основою всіх органічних сполук.
Вміст Карбону в організмі людини масою 70 кг становить 14,7 кг (21%). Карбон входить до складу білків, нуклеїнових кислот, жирів, вуглеводів, ферментів, вітамінів, гормонів та мінеральних солей.
Вміст Карбону в білках становить 50 – 55%, у глюкозі – 40%, у глікогені – 44,44%. Вітамін Е містить 80,93% Карбону, вітамін Д – 92,09%. Один з гормонів – адреналін – на 59% складається з цього елемента.

Потрапляє Карбон в організм людини разом з питною водою (у вигляді іонів НСО3-) та з продуктами харчування. Продукти рослинного і тваринного походження містять білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі, з яких організм будує свої органи, здійснює життєві процеси.

Антропогенними джерелами надходження Карбону в довкілля є аерозолі, що крім сажі містять СО та СО2, промислові підприємства автомобільного транспорту й побутові опалювальні системи.

Через органи дихання сажа потрапляє в організм людини, де спричиняє антракози, бронхіти, які згодом провокують виникнення туберкульозу та онкологічні хвороби людей. Найчастіше такі хвороби виникають у шахтарів, робітників коксохімічних печей, цукрорафінадних заводів та робітників, зайнятих на виробництві й використанні технічного вуглецю.
Дрібні часточки сажі, потрапляючи в око, призводять до різних захворювань очей. У разі постійного контактування шкіри робітників із сажею можливий розвиток шкірних хвороб у вигляді дерматитів і дерматозів. Потрапляючи в ротову порожнину, сажа руйнує зуби.
Головне управління освіти і науки

Харківської обласної державної адміністрації

Харківський обласний методичний центр професійно – технічної підготовки

Вище професійно – технічне училище будівництва

м. Харків

Самостійна робота з теми

«Карбон і Силіцій»

Тема уроку:«Карбон. Будова атома. Алотропні модифікації Карбону. Адсорбція.»

Назва самостійної роботи: «Алотропні модифікації карбону»
Урок № 27

Урок №27

Самостійна робота

Алотропні модифікації карбону

XVII ст.: Аксель де-Бут, а потім Ньютон висловили припущення про те, що алмаз повинен горіти.
1694 р: флорентійські академіки провели дослід спалювання алмазу у фокусі вигнутого дзеркала. Алмаз спочатку тлів, як вугілля, а потім повністю згорів.
1772 р: Лавуазьє остаточно довів, що при спалюванні алмазу, як і при спалюванні вугілля, виходить лише вуглекислий газ.
1779 р: Шееле довів, що графіт та вугілля – видозміни одного й того самого елемента.
1797 р: Теннант після багатьох дослідів дійшов висновку: алмаз – чистісінький Карбон.
1841 р: Берцеліус вперше дав характеристику сажі, алмазу та графіту як видозмінення того самого елемента і ввів у хімію поняття „алотропія”.
1968 р: в лабораторії російського вченого Сладкова синтезували ще одну алотропну модифікацію Карбону – карбін, що має лінійну структуру.
1985 р: вчені США одержали нову алотропну модифікацію – букибол С60, який має сферичну структуру (форма футбольного м’яча)

Має чотири алотропні модифікації: алмаз, графіт, карбін і фулерен. :

АлмазАлмаз кубічний

Алмаз гексагональний

Карбінполіінкумулен

Графіт.
Фулерен.Існує ще аморфний карбон –  сажа, склоуглерод.

Заповнити таблицю:

Властивості

Алмаз

Графіт

Тип кристалічної решітки

 

 

Твердість

 

 

Колір

 

 

Блиск

 

 

Електропровідність

 

 

Галузі застосування

 

 


уроку28

Тема: Загальні відомості про неметали та їх сполуки
Тема уроку: Хімічні властивості вуглецю і силіцію: взаємодія з киснем, воднем, відновні властивості
Мета: розглянути хімічні властивості простих речовин утворених карбоном і силіцієм; дати уявлення про відновні властивості карбону і силіцію; повторити поняття окисник і відновник.

Тип уроку:. комбінований

Обладнання і матеріали: Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, зразки мінералів: .колекція: «Мінеральні та гірські породи», «Вапняки»

Епіграф розумне вже передумане, треба тільки спробувати

передумати це ще один раз".

___________________
Базові поняття і терміни: відновні властивості, карбіди, силіциди, силани, активність і інертність елементів

Структура уроку:

1Організаційний етап.

2.Підготовка до основного етапу занять (мотивація).

3.Актуалізація опорних знань.

4.Вивчення нового матеріалу

5.Закріплення знань .

6.Домашнє завдання.

7.Підведення підсумків уроку

Хід уроку

1.Організаційний етап

- Перевірка облікового складу учнів

- Перевірка готовності групи до уроку

- Запис дати, теми, плану уроку.

2.Підготовка до основного етапу занять (мотивація).

На кожному уроці ми з вами проходимо маленьку сходинку в набуванні знань з хімії, а це є знаннями нашого життя, Скажіть, а чи потрібно нам знати як ведуть ті чи інші речовини в оточуючому нас середовищі. Можливо ці знання нам зовсім не потрібні?

Проблемне запитання:

Які сполуки карбону і силіцію на ваш погляд віджіграють в нашому житті важливу роль? Чому?

3.Актуалізація опорних знань:

Двоє учнів роблять доповіді по темам:

- вуглецевий годинник,
- історію відкриття адсорбції

Опитування:

 1. Де в періодичній системі знаходиться карбон?

 2. Де в періодичній системі знаходяться силіцій?

 3. Це метали чи неметали?

 4. З якими речовинами реагують неметали?

 5. Яку валентність і ступень окислення вони виявляють у сполуках?


4.Вивчення нового матеріалу
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспекти уроків
Тема. Загальні відомості про українську національну кухню. Раціональне харчування

Урок з математики, біології та географії з використанням інтерактивних...
Урок підготували: викладач математики Маковкіна Ліана Леонідівна, викладач біології та географії Паламарчук Віктор Миколайович, практичний...

Загальні відомості про Банк. Повне офіційне найменування
Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а, мфо 331489, код єдрпоу 09807595

Конспект уроку 38 Тема: Історичні відомості про способи класифікації...
Тема: Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні метали

Конспект уроку 62 Тема : Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення...
Сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів

1. Неметалічні елементи та їх сполуки 6 Тема Металічні елементи та їх сполуки 47
К– 48 Критичне мислення на уроках хімії. Плани-конспекти уроків. 10 клас. – Шепетівка: Спектр, 2011. 88 с

Тема Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали. Атомна одиниця маси

Загальні відомості про Банк. Повне офіційне найменування
Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а, мфо 331489, код єдрпоу 09807595, e-mail:, телефон (05322) 2-78-63,...

Тема: «Прості речовини неметали І метали. Кисень»
Встановіть відповідність між застосуванням кисню та властивостями, які його зумовлюють

Оформлення записів до трудової книжки
До трудових книжок працівників у розділі «Відомості про нагородження» вносяться відомості про нагородженняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка