Пошук по сайту


Урок № Тема : Німеччина

Урок № Тема : Німеччина

Урок № Тема : Німеччина .

 Мета: сформувати в учнів систему знань про основні особливості географічного положення, населення і господарства Німеччини; ознайомити учнів з основними етапами складання комплексної економіко-географічної характеристики країни; удосконалити практичні навички учнів працювати з комплексними картами атласу , систематизувати, аналізувати картографічний і ста­тистичний матеріали, розвивати інте­лектуальні здібності учнів; виховувати толерантне ставлення до інших народів та їх культури.

Обладнання: політична карта Європи, підручник «Еконо­мічна і соціальна географія світу» ; «Країни світу» словник ; ат­ласи.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

ХІД УРОКУ

Організаційний момент

Актуалізація знань

Гра-«ланцюжок» «Європейські країни — столиці».

Учитель називає країну, учень називає її столицю, потім цей же учень називає іншу країну. За принципом ланцюжка учні продовжують гру. Ця гра дозво­ляє залучити до навчального проце­су весь клас.

Бліц – опитування .

  • Держави якого регіону світу ми вивчаємо?

  • До якого типу за рівнем розвитку належать ці країни?

  • Які з них найбільш розвинені?

  • За яким планом дається економіко-географічна характеристи­ка країни?

Мотивація навчальної діяльності.

Впізнай країну .У міжнародному поділі праці цю країну визначає, перш за все, розвинуте машинобудування. Монополістична еліта країни - це концерни нових галузей - не тільки автобудування, але і аерокосмічна техніка, «Фольксваген», «Сіменс» (електроніка), «Дойче телеком» (інформаційна техніка) та

Сьогодні на уроці географії ми будемо ви­вчати Німеччину , але з еко­номічної точки зору. На перший погляд, про країну ми знаємо багато. Наприклад, з курсу історії, художньої літератури, мови. А на питання, чому Німеччина входить до числа найбільш розвинених країн світу, відповісти може далеко не кожний. Отже, сьогодні на уроці географії ми спробуємо знайти відповідь на це питання.

IV. Вивчення нового матеріалу заповнення СЛС

Візитна картка. ( робота з атласом )

Німеччина — могутня індустріальна держава не тільки Західної Європи, а й світу. Вона входить до «Великої сімки», яка відіграє визначну роль у світовій економіці й політиці, є членом ООН, ЄС, ОЕСР, НАТО.

Форма правління і державний устрій. За формою правління Німеччина - парламентська республіка, в якій законодавча влада належить однопалатному і парламенту (бундестагу — палаті депутатів), виконавча влада — уряду, очолюваному федеральним канцлером. В адміністративно-територіальному поділі виділяють 16 земель, кожна з яких має власні органи самоврядування. Після Другої світової війни в 1949 р. Німеччина була розділена на дві окремі країни — ФРН та НДР, які в 1990 р. об'єдналися в одну країну.

Дайте оцінку ГП. ( географічний тренінг )

Географічне положення. Об'єднання Німеччини сприяло поліпшенню як її економіко-географічного, так і геополітичного положення. Визначальною особливістю географічного положення є те, що ФРН розташована в центрі Західної Європи, на перехресті найважливіших торговельно-транспортних магістралей. ФРН межує з 9 державами. Природним кордоном на півночі є Балтійське та Північне моря, що сприяють розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. Міжнародні річкові магістралі Рейну та Дунаю також відіграють значну роль у розвитку внутрішніх і зовнішніх торговельно-економічних зв'язків.

Робота в групах. Дослідження

Природні умови. Населення Промисловість Сільське господарство

Природні умови і ресурси. Рельєф країни є переважно рівнинним: на півночі — низовини (Північнонімецька низовина), у центральній частині — височини і масиви старих зруйнованих гір (Рейнські, Рудні, Гарц, Шварцвальд), на півдні - плоскогір'я (Баварські Альпи, Баварське плато). Німеччину називають країною родючих земель, повноводних річок і густих лісів. Клімат — помірний, з помірно теплим літом і м'якою зимою та достатньою кількістю опадів. Найбільші річки — Рейн, Везер, Ельба, Дунай. Чверть поверхні країни покрита лісами, переважно на гірських масивах та височинах. Німеччина використовує мінеральних ресурсів набагато більше, ніж видобуває. Основні її корисні копалини — кам'яне (Рурський та Саарський басейни) і буре вугілля, калійна і кам'яна солі, гіпс, польовий шпат, крейда, графіт.

Населення. За кількістю населення ФРН посідає 1-ше місце в Європі. Середня густота населення — 230 осіб/км2. У національному складі переважають німці (95 %). Серед інших національностей є датчани, поляки, голландці, турки. Основна релігія — християнство (на півдні переважають католики, на півночі — протестанти). ФРН має певні демографічні проблеми. Депопуляції населення вдається уникнути завдяки постійному притоку іммігрантів. За їхньою кількістю Німеччина посідає 1-ше місце в Європі(9% населення). Німеччина - одна з найбільш урбанізованих країн світу. В містах проживають 86% її населення. У ФРН — найбільша кількість міських агломерацій в Європі. Серед них: Ессен (6,5 млн осіб), Франкфурт-на-Майні (3,6 млн), Берлін, Дюссельдорф (по 3 млн), Кельн (2,9 млн). Варто виділити район Руру, де велика концентрація міських агломерацій привела до утворення Рурського мегаполісу. У різних сферах економіки країни зайнято 40 млн населення, з них 58 % — у сфері послуг, 38% — у промисловості та будівництві, 4% — у сільському господарстві.Господарство. ФРН є однією з найбільш високорозвинутих країн світу (18 % світового обсягу ВНП) і провідним індустріальним «локомотивом» у Європі (30 % обсягу ВНП країн ЄС). Промисловість Німеччини — сучасна і потужна. За обсягом промислового виробництва вона посідає 4-те місце в світі після США, Китаю та Японії. Основними галузями спеціалізації країни є машинобудування та хімічна промисловість.

П а л и в н о - е н е р г е т и ч н а промисловість працює на власному кам'яному і бурому вугіллі, яке видобувається у Рурському (80 %) і Саарському басейнах (10%), та імпортних нафті (з Близького Сходу, Північної Африки) і газі (із Росії та Норвегії). Центрами нафтопереробки є Кельн, Гамбург. Основна частка електроенергії виробляється на ТЕС, зосереджених в промислових центрах (Дюссельдорф, Штутгарт, Гамбург, Кельн, Маннгейм). ГЕС побудовано у верхній течії Дунаю, на його правих притоках та річках Майні, Ельбі, Везері, Рейні та ін. АЕС (їх 19), що працюють в основному в межах великих агломерацій, дають ЗО % електроенергії.

Ч о р н а    м е т а л у р г і я працює на власному паливі та імпортній залізній руді (зі Швеції, Іспанії, Алжиру, Бразилії, Канади, України). Третина її продукції експортується. Основні центри зосереджено в районах Руру і Саару. Заводи повного циклу є в БаваріїНижній Саксонії та Бремені. Кольорова металургія практично не має промислових запасів сировини для свого розвитку. Проте Німеччина посідає значне місце в Європі з виробництва алюмінію (Ессен, Гамбург), міді (Гамбург, Дуйсбург, Айслебен), свинцю, цинку

Х і м і ч н а     п р о м и с л о в і с т ь використовує власну (кам'яну і калійну солі) та імпортну (нафту, фосфорити, сірку) сировину, відходи металургії. Основою виробництва галузі є продукція побутової хімії, солі, мінеральні добрива, синтетичні волокна, пластмаси, синтетичний каучук. За експортом хімічної продукції ФРН посідає 1 -ше місце в світі. Понад ЗО % продукції, що виробляється, йде на експорт. Найбільші центри:Галле, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Берлін, Дрезден та ін.

М а ш и н о б у д у в а н н я    і    м е т а л о о б р о б к а  розвинуті в багатьох містах ФРН. Відомі своєю продукцією німецькі автомобільні корпорації: "Даймлер-Бенц" у Штудгарті, "Фольксваген" у Вольфсбурзі, "Адам Опель" у Рюссельхеймі, "Форд" у Кельні, "БМВ" у Мюнхені. Основні райони багатогалузевого машинобудування - Штутгартський, Нижньорейнсько-Рурський та РейнськоМайнський. Там виробляють обладнання для різних галузей важкої промисловості, сільського господарства, промислову і побутову електротехніку, електроніку. В усьому світі відомі німецькі точні прилади, оптика та морські судна, автомобілі. Великі центри машинобудування: Берлін, Франкфурт-на-Майні, Нюрнберг, Гамбург, Кельн, Бремен, Лейпциг, Магдебург, Дрезден. Третина галузей промисловості Німеччини спрямована на виробництво споживчих товарів: продуктів харчування, одягу, тканин, взуття, поліграфічної продукції, музичних інструментів, мисливської зброї тощо. На весь світ славляться німецьке пиво, швейні та трикотажні вироби, фарфор. Саксонія – зброя, ракети аеродром.

Для закріплення давайте проведемо гру «Заморочки з бочки».

  • Які мінерально-сировинні ресур­си країни мають значні запаси?

  • На яких електростанціях ви­робляється більша частка елек­троенергії? ,

  • Які галузі промисловості розви­ваються?

  • Яку продукцію випускає машинобудування?

  • Що випускає хімічна промисло­вість?

  • Частка яких галузей зменшилась останнім часом?

Учитель Переходимо до вивчення с- г країни. Користуючись текстом підручника, атласом, додатковою літературою, підготуйте розповідь про особливості розвитку та геогра­фії рослинництва і тваринництва.

С і л ь с ь к е    г о с п о д а р с т в о добре розвинуте. Основною його галуззю є тваринництво. Воно дає дві третини валової продукції галузі. на рівнинах розводять

велику рогату худобу молочного напряму, в передгір'ях - свиней, а в гірських районах - овець. у структурі рослинництва переважають садівництво, виноградарство, овочівництво, картоплярство, буряківництво, тютюнництво, хмельництво. Із зернових переважно вирощують пшеницю, ячмінь, жито, овес, кукурудзу. Проте значну кількість продукції сільського господарства (зерно, овочі, фрукти, олію, м'ясо)Німеччині доводиться експортувати. Рибальство розвинуто в акваторіях Балтійського та Північного морів. Основа галузі — виловлювання тріски, сайри, лосося, мідій.Спеціалізація- молоко , риба , птиця, хміль , буряк , овочі , фрукти

Завдання. На дощці написані, ключові слова і вирази. Користую­чись ними, складіть розповідь про транспорт .

добре розвинутий і має високий технічний рівень

«Морський транспорт відіграє значну роль у зовнішньоекономічних перевезеннях складає близько 60 % вантажопідйомності

Порти: Росток, Вісмар, Любек, Кіль.

Річки — рекреаційні потреби.

Річки ФРН з'єднано каналами, що утворюють єдину транспортну систему.

Автомобільний транспорт —75% перевезень..

Залізниці — 50% перевезень.

У портах країни 20% усіх вантажоперевезень припадають на Гамбург

У ФРН функціонують 28 аеропортів. Найбільші з них — у Франкфурті-на-МайніБерліні.

значного розвитку набув трубопровідний транспорт

Зовнішньоекономічні зв'язки. За загальним зовнішньоторговельним товарооборотом ФРН посідає 2-ге місце в світі (після СШA). На весь світ відомі торговельні ярмарки, що відбуваються в Ганновері, Франкфурті-на-Майні, Лейпцигу. ФРН — значний експортер капіталу і зброї, а також найбільший в Європі імпортер робочої сили. Основу експорту становлять продукція машинобудування, чорної металургії легкої промисловості, сировина. Основні торговельні партнери ФРН: країни ЄС, СШA, Японія, Канада. Німеччина — регіон міжнародного туризму. ФРН належить до найбільших торговельних партнерів України. Німеччина зробила великий внесок у розвиток світової науки, техніки, культури. Нині Німеччина на весь світ славиться працелюбністю своїх громадян, найвищою якістю товарів. 

2. Закінчити речення..Речення

Закінчення

1

Країна має значні запаси —

Вугілля , солей

2

Провідна галузь промисловості —

Машинобу­дування

3

Зменшилась част­ка галузей про­мисловості —

Легкої і гірничодобувної

4

Головна галузь сільського госпо­дарства—

Тваринни­цтво

5У рослинни­цтві переважають культури

технічні

6

Одна з найбільш розвинених форм зовнішньоеконо­мічних зв'язків —-діяльність на ринку

Капітал

3. Закінчити схему.Імпорт Експорт

VI. Підсумок уроку

Висновок учителя . Німечина — країна з високорозвиненою економікою. Вона посі­дає одне з провідних місць у світі за обсягом промислового вироб­ництва та витратами на наукові до­слідження і розробки. є найбільшим експортером капіталу. Німечина — одна з найбільш привабливих держав світу і для політиків, і для ділових людей, і для туристів.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок №35 Викладач: Жакунвм розділ 1 Тема «Загальні відомості про неметали та їх сполуки»
Карбон І силіцій, їх місце в періодичній системі, будова атомів. Алотропні модифікації Карбону

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Урок дослідження Тема. Творчість Олександра Блока вершина російського символізму
Епіграф : Жити варто тільки так, аби висувати непомірні вимоги до життя; все або

Урок хімії 9 клас тема. Хімічні реакції. Реакції йонного обміну
Обладнання: картки із задачами, кросворд, кружечки, «дерево мудрості», листочки із запитаннями

Урок 13 (3) Тема. Солі (середні), їх склад, назви
Обладнання: алгоритм складання назв солей за формулами та формул солей за назвами, плакат «Дерево мудрості»

Урок тема: економічна й соціальна географія україни як наука
Вчити учнів називати об'єкти й предмети економічної та соціальної географії України, світових та вітчизняних економ-географів

Урок вивчення нового матеріалу. Хід уроку І. Організаційний етап...
Тема. Карбон І силіцій: місцезнаходження в періодичній системі, будова атомів. Алотропні модифікації Кар­бону

Урок Тема. Нітратна й ортофосфатна кислоти та їх солі. Фізичні та хімічні
Тема. Нітратна й ортофосфатна кислоти та їх солі. Фізичні та хімічні властивості. Застосування

Урок Тема уроку: Білки
Кмз: схеми «Будова структур білка», розчин білку, конц нітратна кислота, натрій гідроксид, розчин купрум(ІІ) сульфат, спиртівка,...

Урок 1 Тема уроку: Значення травлення. Будова й функції органів травлення
Основні поняття І терміни: травлення, ферменти, травний канал, ротова порожнина, зондування, ендоскопія, електрогастрографіяБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка