Пошук по сайту


Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою: «Випробування ефективності нових природних регуляторів росту рослин при вирощуванні картоплі»

Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою: «Випробування ефективності нових природних регуляторів росту рослин при вирощуванні картоплі»Національна академія аграрних наук України

ІНСТИТУТ КАРТОПЛЯРСТВА НААНЗАТВЕРДЖУЮ:

В. о. директора

Інституту картоплярства НААН

О. А. Кравченко

“ “_________________


Звіт
про виконання науково-дослідної роботи за темою:

«Випробування ефективності нових природних регуляторів

росту рослин при вирощуванні картоплі»

Керівник НДР:

зав. лабораторією захисту рослин,
_____________ І. М. Подберезко

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні ВР Інституту картоплярства

від “ 16 ” листопада 2012 року. Протокол № 9
Немішаєве, 2012


Реферат
Звіт викладений на 16 сторінках, 4 таблицях, опрацьовано 11 джерел.

Дослідження проводилися на супіщаних дерново-підзолистих ґрунтах в технологічні сівозміні Інституті картоплярства НААН.

Об’єкти дослідження: нові природні регулятори росту рослин і посіви картоплі сорту Скарбниця.

Мета дослідження: оцінити ефективність дії обробки насіннєвих бульб і картоплиння картоплі - новими природними регуляторами росту рослин – Біолан, Стімпто, Регоплант.

Одержані результати: передсадивна обробка бульб та 2-х кратне обприскування рослин картоплі сорту Скарбниця в період вегетації регуляторами росту Біолан, Стімпто і Регоплант забезпечує значне (55-64 %) зменшення щільності заселеності грунту дротяником, істотний приріст урожаю (19-26 %), товарності бульб (2,5-4,1 %) та сприяла покращенню біохімічного складу бульб – спостерігалась тенденція до підвищення вмісту сухих речовин, крохмалю і сирого протеїну.

Одна витрачена гривня на комплексне застосування препаратів на посівах картоплі забезпечує прибуток від 17,3 до 21,5 грн.

Ключові слова: картопля, регулятори росту, продуктивність, якість, товарність, дротяники, щільність, ефективність
випробування ефективності нових природних регуляторів росту рослин при вирощуванні картоплі в Україні у 2012 році

Угода

№ 3 від 20 березня 2012 року

Керівник НДР

Ірина Миколаївна Подберезко, завідувач лабораторії захисту рослин Інституту картоплярства НААН

07853 смт Немішаєве, Київської обл., Бородянського р-ну, вул. Чкалова, 22

Відповідальна організація

Інститут картоплярства Національної Академії Аграрних наук України

07853 смт. Немішаєве, Київської обл., Бородянського р-ну, вул. Чкалова, 22

Тел. (04577) 41-533; факс (04577) 41-542

Дослідження замовлені

Українським науково-технологічним центром,

03057, Україна м. Київ, вул. Металістів 7а

Назва препарату

Біолан

Стімпто

Регоплант

Обробка бульб

кратність – один раз

7 мл в 20 л води/т

15 мл в 20 л води/т

50 мл в 20 л води/т

Обробка рослин кратність – два раз

20 мл в 250л/га

15 мл в 250л/га

50 мл в 250л/га
Діюча речовина, концентрація


Препаративна форма

розчин

розчин

розчин

Призначення

Вивчення впливу препаратів на рослини, якість бульб та чисельність дротяників в грунті.

Керівник:

зав. лабораторією захисту рослин

Інституту картоплярства НААН І М. Подберезко

Виконавці:
Науковий співробітник

лабораторії захисту рослин

Інституту картоплярства НААН О. В. Ясінський
Агроном

лабораторії захисту рослин

Інституту картоплярства НААН М. Л. Зінов

Лаборант

лабораторії захисту рослин

Інституту картоплярства НААН О. В. Ювхимович

ВСТУПНа картоплі зареєстровано понад 60 шкідників а також більше ста збудників хвороб. Шкідливі організми спричинюють негативний вплив не лише в період вегетації рослини на полі, а і в період довготривалого зберігання бульб (протягом 7-8 місяців) у сховищі [1, 2].

Останнім часом у фітосанітарному стані агроценозів картоплі відбулися зміни. Різко змінилась роль окремих патогенів, шкідників і їх співвідношення в агросистемі. Зросла шкодочинність ряду хвороб: фітофторозу, альтернаріозу, ризоктоніозу, всіх видів парші. Їх шкодочинність і поширення набули стійкого характеру. На значний прояв вищезазначених хвороб впливають і зміна в погодних умовах під час періоду вегетації. За чисельними гідрометеорологічними ознаками і показниками, фахівці кліматологи прийшли до висновку, що за останні 15-20 років сформувався новий клімат. Особливо актуальним на сьогодні є питання щодо динаміки температурного режиму [2, 11].

Підвищення температури тісно пов’язано з проблемою адаптації рослин до кліматичних змін, що призводить до поступового скорочення вегетаційного циклу і, відповідно, до більш ранніх строків дозрівання та збирання культур.

Стрімке підвищення температури в останні роки привело до збільшення загальної напруги фітосанітарної ситуації в агроценозах України, що сприяло інтенсивному розвитку небезпечних шкідників-фітофагів, таких як саранові, підгризаючі совки, лучний метелик, личинки дротяників та хрущів, попелиці, трипси та інші. Створились умови для епіфітотійного розвитку хвороб: альтернаріозу, макроспоріозу, різних видів парші, бактеріозів, вірусних хвороб, стеблової і картопляної нематод.

В Україні динаміка розміщення площ під картоплю, змінилась перемістившись в більш дрібні селянсько-фермерські та приватні господарства.

Концентрація виробництва в індивідуальному секторі грубо порушила весь комплекс технологічних прийомів таких як сівозміни, система обробітку ґрунту і догляду за рослинами. В умовах беззмінної культури на дрібних ділянках різко погіршився і фітосанітарний стан агроценозів. Вони стали головними і первинними джерелами поширення шкідників і хвороб [4].

Справжнім лихом стали багатоїдні ґрунтові шкідники (дротяники, несправжні дротяники, личинки хрущів, капустянки), чисельність яких досягла критичного рівня. Так, зокрема, якщо середня чисельність дротяників у 1990 р. становила 0,5-1 екз. на м2, то у 2009 р. вона зросла до 7-10 екз. на м2 (Вінницька, Рівненська, Київська, Чернівецька, Житомирська), а в Донецькій, Волинській, Дніпропетровській, Львівській – місцями їх чисельність сягає 30-50 екз. на м2.На окремих ділянках вона досягає 100-120 особин на м2 [11].

.За загально відомою інформацією 5 особин дротяників на 1 м кв. пошкоджують біля 80 % бульб нового врожаю картоплі, що і стало визначальним для визначення рівня порогу економічної шкодочинності вказаного організму в агроценозах картоплі в 5 екз/м2. Вперше такий показник був запропонований американськими ентомологами Сміт Р., Ван Р., Ден Бош, Стерн В., Хоган К. (за Знам’янським О.П., 2009), він сигналізує про необхідність проведення хімічної обробки [2].

Вирощування картоплі із стабільними показниками якості має важливе значення для вирішення продовольчої проблеми в Україні. Підвищення якості картоплі – одне з важливих питань і для забезпечення галузі переробки якісною сировиною. На ці процеси можна впливати завдяки застосуванню регуляторів росту рослин [5, 10, 12].
Постановка проблеми

Зниження родючості грунтів, зменшення виробницта і застосування органічних добрив і багато інших причин не сприяють збільшенню виробництва та підвищенню якості картоплі.

Все це змушує вести постійний пошук альтернативних джерел підвищення продуктивності картоплі за рахунок ефективних способів боротьби з шкідниками та хворобами, додаткового позакореневого підживлення рослин комплексними добривами, застосування рістрегулюючих речовин.

На сьогодні питання щодо розробки ефективної системи контролю чисельності шкідників, зокрема дротяників є досить актуальним. Крім цього вказані шкідники є активними переносниками збудників хвороб картоплі, що суттєво впливає як на товарність так і на лежкість бульб в період довготривалого зберігання. Останніми роками у виробництві поширились біохімічні препарати – регулятори росту нового покоління. Серед них відмічено позитивні відзиви щодо застосування препаратів Біолан, Стімпто і Регоплант виробництва «Міжвідомчого науково-технологічного центру «АГРОБІОТЕХ».

Саме тому ми вирішили перевірити ефективність даних препаратів при виробництві картоплі в Інституті картоплярства.

Мета досліджень. У 2012 році лабораторією захисту рослин було закладено польовий дослід з вивчення ефективності препаратів Біолан, Стімпто і Регоплант при вирощуванні картоплі. В досліді передбачалось вивчити вплив даних препаратів на продуктивність рослин, якість бульб та чисельність дротяників в грунті.


  1. Умови та методика досліджень

Дослідження проводились у відповідності із загальноприйнятими методиками [3, 6-9].

Дослід було закладено в чотири пільній сівозміні відділу технології. Ґрунт дослідного поля дерново-підзолистий супіщаний. Глибина орного шару 20-22 см.

Агрохімічна характеристика дослідної ділянки:

- рН сольової витяжки 5,7; вміст гумусу (за Тюріним) – 1,93; гідролітична кислотність (за Каппеном) – 3,8 мг.-екв. на 100 г грунту; ступінь насичення основами 74,7; вміст рухомих форм фосфору (за Кірсановим) і калію (за Масловою) відповідно 12,4 та 11,7 мг на 100 г грунту.

Попередник – люпино-вівсяний сидеральний пар + після заробки в грунт зеленої маси озиме жито на сидерат. Весною 2012 року після дворазового дискування житнього поля важкою дисковою бороню проведена оранка плугом з передплужниками і бороною в агрегаті з трактором МТЗ-82 на глибину 20-22 см. Перед садінням по веснооранці внесено мінеральні добрива N60 P60 K90 врозкид (нітроамофоска + калімагнезія). Садіння картоплі проводили шляхом розкладання бульб у попередньо нарізані борозни по схемі 70×25 см (57,2 тис./га) з послідуючим загортанням бульб підгортачами з утворенням гребенів.

Метеорологічні умови (табл. 1.1.) вегетаційного періоду у звітному році відзначалися недостатньою кількістю опадів та незвично високою температурою повітря.

Таблиця 1.1. - Метеорологічні умови вегетаційного періоду, 2012 року


Період

квітень

травень

червень

липень

серпень

t0C

опади, мм

t0C

опади, мм

t0C

опади, мм

t0C

опади, мм

t0C

опади, мм

І декада

6,5

24,5

18,9

23,3

17,6

86,8

25,1

13,5

26,1

0

ІІ декада

4,8

20,5

16,9

21,8

22,0

14,4

22,1

14,7

20,5

43,0

ІІІ декада

13,7

8,2

17,8

0

20,5

7,5

25,3

0

21,0

23,1

середньо місячна

9,2

52,2

17,9

45,1

20,0

108,7

24,1

28,2

22,5

66,1

середньо багаторічна

(норма)

7,6

58,0

14,2

60,0

17,0

80,0

18,8

85,0

17,0

80,0


Так, у травні сума опадів була на 14,9 мм нижче, а в липні – в 3 рази нижче від середньо багаторічної, тоді як в червні – за першу декаду випала їх місячна норма. Температурний режим в літній період перевершив всі попередні норми. Вдень повітря прогрівалося до 30-32 ºC. Підвищений температурний режим на фоні недостатньої кількості і нерівномірності опадів створили несприятливі умови росту і розвитку рослин картоплі. Спостерігалось випадки в’янення і припинення їх росту та накопичення врожаю бульб.

Робота спрямована на вивчення та удосконалення прийомів захисту картоплі від дротяника - обробка насіннєвих бульб картоплі і картоплиння новими природними регуляторами росту рослин.

Увага досліджень зосереджена на вивченні:

- біологічної ефективності нових природних регуляторів росту рослин в знижені рівня щільності дротяників в грунті;

- захисту картоплі проти імаго і личинок дротяника;

- впливу препаратів на розвиток грибних і бактеріальних хвороб в період вегетації картоплі

В якості нових природних регуляторів росту рослин використовували Стімпто і Регоплант, окремо, в якості еталонів - Круізер, т.к.с. і Біолан.

Мета досліджень – оцінити ефективність дії обробки насіннєвих бульб і картоплиння - новими природними регуляторами росту рослин.

Критеріями результативності обробок проти дротяника будуть такі показники: загибель личинок в досліді порівняно з контролем – біологічна ефективність, яку буде розраховано в фазу бутонізації та повної біологічної стиглості (ґрунтові розкопки, згідно загальноприйнятих методик, Київ, ІЗР УААН, 2001); ступінь пошкодження бульб; отриманий урожай; біохімічні показники якості бульб картоплі та економічна ефективність.

Облік урожаю бульб здійснюватиметься суцільним викопуванням кущів на ділянці та зважуванням зібраних бульб.

Обліки ґрунтових шкідників проводили перед висаджуванням бульб, після появи повних сходів та після збирання врожаю[8]. Для цього на кожній ділянці копали 4 облікові ями розміром 50х50, глибиною 20-25 см (0,25). Ґрунт з кожної ями перебирали руками і підраховували виявлених в ньому шкідників.

Показником ефективності нових природних регуляторів росту рослин є відсоток зниження чисельності шкідників і пошкодженності рослин на дослідних ділянках порівняно з необробленими.

Ефективність дії заходів вираховували за формулою:

100 х (А - В)

Ед = -------------------

А

Ед - ефективність дії, %

А – щільність комах до обробки , екз/м2;

В – щільність комах після обробки , екз/м2.

З урахуванням поправки на зміну чисельності в контролі ефективність дії препарату розраховують за формулою:

100 х (Аb - Вa)

Еді = -------------------

Аa

Еді - ефективність дії з поправкою на контроль, %

А – щільність шкідників у дослідному варіанті до обробки, екз/м2;

В – щільність комах у дослідному варіанті після обробки, екз/м2;

а - щільність шкідників у контролі при першому обліку екз/м2;

в - щільність шкідників у контролі у наступних обліках екз/м2.

Для обробки рослин картоплі застосовували ранцевий обприскувач.

Протягом вегетації проводили фенологічні спостереження.

Обліки врожаю проводили шляхом суцільного копання кущів на ділянці та зважуванням зібраних бульб. Загальна площа ділянка 40 м2, облікова – 25 м2, площа під дослідом 0,06 га. Повторення триразове. Садіння картоплі провели 05 травня 2012 року. Дослід проводився на ранньостиглому сорті картоплі Скарбниця, створеному селекціонерами Інституту картоплярства,

Догляд за посівами картоплі загальноприйнятий для зони Полісся. Для захисту від колорадського жука застосовували інсектицид Конфідор, в.р.к., від фітофторозу і альтернаріозу (макроспоріозу) – фунгіцид Акробат МЦ з.п.

Схема досліду:

Варіант

Назва варіанту

Норма застосування

Обробка бульб

Обробка рослин

1

Контроль

Без обробки

-

-

2

Круізер, т.к.с. - еталон

0,3 кг в 25 л води/т

1

-

3

Біолан - еталон

7 мл в 20 л води/т,

20 мл в 250л/га

1

2

4

Стімпто

15 мл в 20 л води/т,

15 мл в 250л/га

1

2

5

Регоплант

50 мл в 20 л води/т,

50 мл в 250л/га

1

2

Примітка.

1. Згідно регламенту, обробка препаратами (при застосуванні окремо) протягом вегетаційного періоду проводиться:

- бульб – один раз;

- картоплиння 1-2 рази.

Для удосконалення прийомів захисту картоплі від ґрунтових шкідників - дротяників, підготовка робочого розчину нових природних регуляторів росту рослин проводилася безпосередньо перед обробкою садивних бульб та рослин. Обробку препаратами Біолан, Стімпто і Регоплант проводили згідно схеми досліду: садивних бульб - безпосередньо перед садінням, а - картоплиння - в період вегетації, першу - при настанні фази повних сходів, другу – в фазу бутонізації.

Збирання врожаю картоплі провели 7-8 вересня за допомогою картоплекопача КТН-2 з ручним підбирання і зважуванням бульб з кожної облікової ділянки. Облік врожаю виконано методом суцільного зважування. Математичний аналіз урожаю проведено дисперсійним методом за Б. А. Доспєховим.

Перед збиранням врожаю з кожної ділянки викопували по 10 кущів для визначення структури та відбирали зразки бульб для проведення аналізу з визначення вмісту сухих речовин, крохмалю та сирого протеїну.

  1. Результати досліджень

В 2012 році отримано попередні результати з випробування ефективності нових природних регуляторів росту рослин при вирощуванні картоплі в технологічній сівозміні Інституту картоплярства НААН.

Встановлено, що обробка бульб та обприскування рослин картоплі в фазу повних сходів та період початку бутонізації підвищувало енергію росту рослин картоплі. В нашому досліді середня висота рослин на кінець цвітіння збільшувалась на 1,2-3,1 (табл. 1.3).

Дані обліку врожаю картоплі, наведені в таблиці 1.2 свідчать, що при обробці бульб і рослин за всіма варіантами по сорту Скарбниця спостерігалась тенденція підвищення врожаю бульб на 19-26 % та їх товарності – на 2,3-3,1 %. При цьому спостерігається зростання сухої речовини в бульбах картоплі, підвищення крохмалю і вмісту сирого протеїну при застосуванні нових регулятора росту рослин. Негативного впливу на біохімічні показники бульб картоплі не встановлено (табл. 1.3).

Препарат не мав фітотоксичної дії.

Всі випробовувані препарати Біолан, Стімпто і Регоплант, проявили ефективність дії щодо зменшення щільності дротяника в грунті на рівні 64-55 %., в порівнянні з контролем. Крім цього рівень пошкодженності бульб урожаю 2012 року, склав 51-59  %, хоча за щільності 5 і більше особин на м2 він мав складати біля 80 %. Очевидно регулятори росту вплинули і на фізіологічний стан шкідника. Це питання потребує додаткових досліджень.

Біохімічний аналіз з визначення показників якості бульб картоплі проводили спеціалісти лабораторія біохімії та біотехнології Інституту картоплярства НААН, за загально прийнятими методиками (табл. 1.3.).
Таблиця 2.1. Вплив природних регуляторів росту на рівень щільності дротяника в грунті та господарські показники картоплі, сорт Скарбниця 2012 р.п/п

Варіанти

Щільність дротяника екз. /м2

Зменшення щільності заселеності, %

Господарські показники
перед посадкою

після збирання врожаю

пошкодженість бульб дротяником, %

збережений урожай, т/га,

( + до контролю

урожайність, т/га

товарність бульб, %

1

Контроль

20

44

-

50

-

32,4

91,3

2

Круізер, т.к.с. - еталон

20

4

- 92

5

+6,4 (19,8%)

38,8

96,4 (+4,1%)

3

Біолан - еталон

20

16

- 64

55

+6,6 (20,3%)

39,0

95,1 (+3,8%)

4

Стімпто

20

20

- 55

59

+7,2 (22,2%)

39,6

94,1 (+2,8%)

5

Регоплант

20

20

- 55

51

+8,6 (26,5%)

41,0

93,6 (+2,3%)

НІР0,05

3,1

Таблиця 2.2. Вплив природних регуляторів росту на біометричні і біохімічні показники бульбового матеріалу сорту Скарбниця, 2012 р.

№ пп

Варіанти

Біометричні показники

Біохімічні показники, %

висота рослин в фазу бутонізації, см

площа асиміляційної поверхні рослини, см3

суха речовина


крохмаль

сирий протеїн


1

Контроль

50 см (43-56)

3435

17,1

1,9

11,3

2

Круізер, т.к.с. - еталон

50 см (43-55)

3476

18,9

2,1

13,1

3

Біолан - еталон

51 см (47-55)

3523

17,5

2,0

11,8

4

Стімпто

52 см (48-57)

3662

17,5

1,9

11,7

5

Регоплант

53 см (46-57)

3768

17,1

1,9

11,3Економічна ефективність застосування препаратів визначається рівнем додаткового врожаю, одержаного за їх рахунок, затратами на придбання та внесення препаратів і затратами на збирання і транспортування додаткового врожаю. Для розрахунку ефективності застосування препаратів Стімпто і Регоплант, за еталонів Біолан, і Круізер, т.к.с., застосованих окремо, прийнято середню ціну на продовольчу картоплю на ринках України восени 2012 року – 1 грн./кг. Припустимо умовно, що вартість природних стимуляторів взято по ціні 100 грн./га Додаткові затрати на збирання і транспортування становлять 10 грн./т.

Аналіз економічної ефективності застосування препаратів Біолан, Стімпто і Регоплант (табл. 2.3.) свідчить, що одна затрачена гривня забезпечує, відповідно, 17,30, 18,40 і 21,50 грн.
Таблиця 2.3. Економічна ефективність застосування препаратів на посівах картоплі сорту Скарбниця, 2012 р.

Варіанта

Приріст товарного врожаю, т/га

Вартість додаткового товарного врожаю, грн.

Додаткові витрати, грн./га

Умовно чистий прибуток, грн./га

на збиран. і перевезення

вартість препаратів

Контроль

-

-

-

-

Круізер, т.к.с. - еталон

6,4

6400

64,00

2800

3550

Біолан - еталон

6,6

6600

66,00

300

6324

Стімпто

7,2

7200

72,00

300

6828

Регоплант

8,6

8600

86,00

300

8314


Висновки

  1. Встановлено, що обробка садивних бульб регуляторам росту рослин Біолан, Стімпто і Регоплант, та обприскування рослин картоплі в процесі вегетації препаратом сприяли росту рослин, збільшенню їх асиміляційної поверхні, та збільшенню частки товарних бульб сорту Скарбниця.

  2. Застосування регуляторів росту рослин Біолан, Стімпто і Регоплант при вирощуванні картоплі сприяло покращенню біохімічного складу бульб – спостерігалась тенденція до підвищення вмісту сухих речовин, крохмалю і сирого протеїну.

  3. Передсадивна обробка бульб та 2-х кратне обприскування рослин в період вегетації регуляторами росту Біолан, Стімпто і Регоплант забезпечує значне (55-64 %) зменшення щільності заселеності грунту дротяником, зростання урожайності (19-26 %), товарності бульб (2,5-4,1 %).

  4. Регулятори росту рослин Біолан, Стімпто і Регоплант не призводять до токсикації рослин, не мають. негативного впливу на біохімічний склад бульб.

Пропозиції

Проведені випробування нових природних регуляторів росту рослин Біолан, Стімпто і Регоплант при вирощуванні картоплі вказують на доцільність його застосування з метою контрою щільності надзвичайно шкодочинного в сучасних агроекологічних умовах виробництва картоплі організму – дротяник для підвищення рівня якості і зокрема товарності бульб.

В сучасних умовах є перспективними продовжити дослідження щодо можливості використання Біолану, Стімпто і Регоплант як елементів технології виробництва картоплі для зниження щільності дротяника в комплексі з іншими заходами захисту рослин та технологічних прийомів.

Рекомендуємо Управлінню безпеки хімічних речовин Міністерства екології та природних ресурсів України регулятори росту Біолан, Стімпто і Регоплант для постійної реєстрації на картоплі з нормами витрати, відповідно:

Назва препарату

Біолан

Стімпто

Регоплант

Обробка бульб кратність – один раз

7 мл в 20 л води/т

15 мл в 20 л води/т

50 мл в 20 л води/т

Обробка рослин кратність – два раз

20 мл в 250л/га

15 мл в 250л/га

50 мл в 250л/га

Бібліографічний список.


1.

Бондарчук А. А. Наукове забезпечення виробництва картоплі в Україні /А. А. Бондарчук // Картоплярство. - К.: Аграрна наука, 2004. - Вип. 34. - С. 3-9

2.

Бондарчук А. А. Картопля: вирощування, якість, збереженість / А. А. Бондарчук, В. А. Колтунов, О.П. Знаменський та ін. - К.: КИТ, 2009. – 232 с.

3.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. - М.: Агропромиздат, - 1985.- 351 с.

4.

Кононученко В. В. Ринок картоплі в Україні: стан, проблеми / В. В. Кононученко, В. А. Сторожук // Картоплярство. - К.: Аграр. наука, 2002. - Вип. 31. - С. З-6.

5.

Куценко В.С. Картопля. Т.2. Хвороби і Шкідники / В.С. Куценко За ред. В.В. Кононученка, М.Я. Молоцького. – Біла Церква, 2003. – 234 с.

6.

«Методические указания. Биохимические критерии поиска веществ-индукторов болезнеустойчивости растений (хлопчатник, рис, картофель)», Ленинград – Пушкин, 1986.

7.

«Методика исследований по защите картофеля от болезней, вредителей, сорняков и иммунитету» / за ред. Кустовой А.Ф. М. ВНИИКХ, Россельхозакадемия. 1995. 105 с.

8.

Методика випробування і застосування пестицидів // С. О. Трибель, М. П. Секун, О.О. Іващенко та ін. За редакцією проф. С. О. Трибеля. - К.: Світ. - 2001. 448 с.

9.

Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею / В.С. Куценко, А.А. Осипчук, А.А. Подгаєцький [та ін.]. – Немішаєве: ІК УААН, 2002. – 183с. (С. 143-146).

10.

Пономаренко С.П. Регуляторы роста растений на основе - оксидов производных пиридина (физико-химические свойства и биологическая активность) / С.П. Пономаренко – К.: Техника. 1999. – 272 с.

11.

Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин у 2011 році / За ред. С.В. Довганя, О. Б. Сядристої. – К. 2011. 272 с..поділитися в соціальних мережахСхожі:

Дослідження біологічних основ І продуктивності сільськогосподарських...
Грицаєнко з. М. – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік ан во україни, маао, манеб, заслужений діяч науки І техніки...

Звіт про результати дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток»
«Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на період до 2014 року» проводилася...

«Анкета для оцінювання вчителем своєї діяльності»
Відповідно до наказу по навчальному закладу від 07 вересня 2012 року №185 був проведений моніторинг ефективності науково методичної...

Уроку: урок засвоєння нових знань Обладнання
На цьому уроці ми з Вами маємо вивчити тему «Рівняння». З даною темою ви вже неодноразово стикалися, тому основна наша мета – поглибити...

1. Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі
Так історично виникла перша форма науки (наука античного світу), предметом вивчення якої була вся природа в цілому. Вона ще не поділялася...

Про виконання першого етапу науково-експериментальної роботи за проектом «Випереджаюча освіта»
«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської ради

Методи випробування цементу
Переклад І науково-технічне редагування: М. Бабіч (керівник розробки); Т. Раденко

Звіт Харківської загальноосвітньої школи
На виконання річного плану роботи школи було проведено аналіз військово-патріотичного виховання у Харківській загальноосвітній школі...

Звіт директора школи Л. В. Бабак «Про виконання перспективного плану...
Звіт директора школи Л. В. Бабак «Про виконання перспективного плану розвитку закладу за 2013-2014 н р та завдання на 2014 – 2015...

221 учень (проти 239- 2014 року, 224 2013 року, 223 – 2012 року)....
Запоріжжя в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт. Учні захищали свої науково-дослідницьки...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка