Пошук по сайту


Тема уроку, зміст

Тема уроку, зміст

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ З ХІМІЇ В 10 КЛАСІ

(Орієнтовне)Тема уроку , зміст

Дата,


Примітки

1 семестр

Повторення основних питань курсу хімії основної школи


1.

Періодичний закон і період система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома.2.

Хімічний зв’язок.3.

Основні класи неорганічних сполук і генетичний зв’язок між ними.
Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки


3.

Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів.4.

Фізичні властивості неметалів. Поширеність у природі. Алотропія. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.5.

Загальні хімічні властивості неметалів: взаємодія з киснем, воднем, металами. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.6.

Гідроген хлорид, хлоридна кислота: властивості, застосування, добування в лабораторії. Хлориди. Якісна реакція на хлорид-іон.7.

Амоніак: властивості, застосування. Солі амонію. Якісна реакція на йон амонію. Добування амоніаку в лабораторії та загальна схема добування в промисловості.8.

Оксиди неметалічних елементів: сульфур(ІV) оксид і сульфур(VІ) оксид, нітроген(ІІ) оксид і нітроген(ІV) оксид, фосфор(V) оксид, карбон(ІІ) оксид і карбон(ІV) оксид, силіцій(ІV) оксид.9.

Тематичне оцінювання №1
10.

Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів. Кислотні дощі11.

Сульфатна кислота. Фізичні властивості. Хімічні властивості: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, оксидами металічних елементів, основами, солями.12.

Сульфати. Якісна реакція на сульфат-йон.13.

Нітратна й ортофосфатна кислоти, їх властивості.14.

Нітрати й ортофосфати. Азотні й фосфорні добрива. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини. Раціонал. використання добрив та проблема охорони природи.15.

Карбонатна к-та. Карбонати і гідрогенкарбонати. Якісна реакція на карбонат-йон.16.

Силікатна к-та. Силікати. Поняття про будівельні матеріали.Застосування сполук неметалічних елементів. Поняття про адсорбцію. Принцип дії вогнегасника.17.

Колообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект.18.

Контрольна робота №1.Тематичне оцінювання №2


2 семестр

Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки

19.

Місце металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів, металічний зв’язок.20

Фізичні властивості металів. Характерні хімічні властивості металів.21

Лужні елементи. Натрій і калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію і Калію. Застосування найважливіших сполук Натрію та Калію. Калійні добрива.22

Кальцій. Кальцій оксид і кальцій гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води та способи її усунення. Застосування найважливіших сполук Кальцію.23

Тематичне оцінювання №3
24

Алюміній. Алюміній оксид і алюміній гідроксид, їх амфотерність.25

Солі Алюмінію. Застосування найважливіших сполук Алюмінію.26

Ферум. Ферум(ІІ) оксид і ферум(ІІІ) оксид та відповідні їм гідроксиди.27

Солі Феруму. Застосування найважливіших сполук Феруму.28

Металічні елементи у природі. Загальні способи добування металів.29

Виробництво чавуну і сталі. Короткі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні.30

Корозія металів, захист від корозії.31

Охорона навколишнього середовища під час виробництва і застосування металів.32

Значення неорганічних сполук у природі, техніці і житті.33

Контрольна робота №2. Тематичне оцінювання №4
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку 84 Тема: Фізичний зміст періодичного закону. Сучасне...
Мета: вивчити сучасне формулювання періодичного закону; поняття про ізотопи та їх класифікацію

Уроку: Навчальна
Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Лекція 4 еп Тема Зміст І механізми формування економічних збитків...
Тема Зміст І механізми формування економічних збитків від забруднення навколишнього середовища

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Уроку
Тема уроку: Алкани ( парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформації. Систематична номенклатура....

Художній розпис тканин. Батік. Зміст
Зміст Вступ Розділ 1

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Урок №1. Тема уроку: Тепловий стан тіл І температура. Вимірювання температури
Мета уроку: Сформувати в учнів знання про тепловий стан тіл, температуру тіла. Виробити вміння користуватися термометрами, розвивати...

Зміст освіти в національній школі
Зміст освіти — система наукових знань, умінь І навичок, оволо­діння якими забезпечує всебічний розвиток розумових І фізичних здібностей...

Урок вивчення нового матеріалу
Мета уроку: ввести поняття про міцність атомних ядер, з’ясувати фізичний зміст поняття «дефект мас», навчити учнів розв’язувати стандартні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка