Пошук по сайту


Загальна характеристика промисловості І рівень

Загальна характеристика промисловості І рівень

Загальна характеристика промисловості

І рівень

1. Заповніть пропуски:

У складі господарського комплексу України виокремлюється ____________ промисловість, що об'єднує галузі з видобутку палива й сировини, а також ___________ промисловість, галузі якої здійснюють переробку сировини й напівфабрикатів.

2. До областей з найвищим рівнем розвитку промисловості належить:

а) Вінницька;

б) Черкаська;

в) Полтавська;

г) Херсонська;

д) Запорізька.

3. До якої форми просторової організації виробництва належить Донбас?

а) промислове підприємство;

б) промисловий пункт;

в) промисловий центр;

г) промисловий район;

д) промислова галузь.

4. Міста України – потужні центри видобувної промисловості:

а) Донецьк, Запоріжжя;

б) Дніпропетровськ, Нікополь;

в) Макіївка, Харків;

г) Кривий Ріг, Донецьк;

д) Черкаси, Новомосковськ.
II рівень

1. За часткою промислової продукції, що випускається в Україні, лідерами є галузі:

а) чорна металургія, паливна, легка та хімічна промисловість;

б) чорна та кольорова металургія, харчова промисловість;

в) орна металургія, машинобудування, харчова та легка промисловість;

г) паливна, легка, харчова промисловість, кольорова металургія;

д) харчова, хімічна та лісова промисловість.

2. До виробничих функцій промисловості не належить:

а) видобуток мінеральної сировини і палива;

б) експлуатація природних ресурсів рослинного і тваринного походження;

в) переробка сільськогосподарської сировини;

г) спорудження промислових будівель;

д) створення знарядь праці.

3. До комплексу з виробництва конструкційних матеріалів належить:

  1. хімія й нафтохімія;

  2. сільськогосподарське машинобудування;

  3. сланцева промисловість;

  4. точне машинобудування;

  5. галузі, що переробляють сільськогосподарську продукцію.

4. До комплексу з виробництва товарів споживання і сфери послуг належить:

а) авіаційний транспорт;

б) комунально-побутове господарство;

в) будівельна індустрія;

г) сільське господарство;

д) річковий транспорт.

5. Диспропорції у галузевій структурі господарства України пов'язані з:

а) надмірним розвитком легкої промисловості;

б) надмірно високою часткою важкої промисловості;

в) значними розбіжностями у спеціалізації, концентрації та кооперуванні
виробництва різних підприємств;

г) надто високою часткою сільського господарства;

д) надто високою часткою наукоємних виробництв.

6. Поселення, у якому розташоване одне мале чи середнє промислове підприємство, називають:

а) промисловим пунктом;

б) промисловим центром;

в) промисловим вузлом;

г) промисловою агломерацією;

д) промисловим районом.

7. Населений пункт, де зосереджено кілька промислових підприємств, що спеціалізуються на певному виробництві, називають:

а) промисловим пунктом;

б) промисловим центром;

в) промисловим вузлом;

г) промисловою агломерацією;

д) промисловим районом.

8. Сукупність промислових центрів, що мають спільну інфраструктурну базу і трудові ресурси, територіально утворюють:

а) промисловий пункт;

б) промисловий центр;

в) промисловий вузол;

г) промислову агломерацію;

д) промисловий район.

9. Компактно розміщені на порівняно невеликій території промислові центри й вузли, які перебувають у тісному економічному зв'язку, називають:

а) промисловим пунктом;

б) промисловим центром;

в) промисловим вузлом;

г) промисловою агломерацією;

д) промисловим районом.

10. Територіально-виробничий комплекс з чіткою промисловою спе­ціалізацією виробництва, що охоплює територію однієї або кіль­кох сусідніх областей, називають:

а) промисловим пунктом;

б) промисловим центром;

в) промисловим вузлом;

г) промисловою агломерацією;

д) промисловим районом.

11. 3 рухом зі сходу на захід на території України спостерігається:

а) зростання частки видобувної промисловості;

б) підвищення густоти населення;

в) підвищення ролі сільського господарства у структурі господарства;

г) підвищення забезпечення мінеральними ресурсами;

д) зростання частки міського населення.
Ill рівень

1. Виберіть групу, в якій підприємства належать до однієї галузі промисловості:

а) ГЕС, ТЕС, акумуляторний завод;

б) фабрика трикотажних виробів, завод полімерних матеріалів,
завод хімволокна;

в) металургійний комбінат, феросплавний завод, передільний завод;

г) завод пластмас, лакофарбовий завод, цегельний завод;

д) рибоконсервний завод, пекарня, фабрика паперових виробів.

2. Які головні структурні зміни відбулись у промисловості після набуття Україною незалежності?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

3. У якій групі галузей господарства України з початком ринкових реформ найшвидше зростала кількість працівників?

а) військова промисловість, житлово-комунальне господарство, освіта;

б) металургія, машинобудування, культура;

в) охорона здоров'я, текстильна промисловість;

г) банківська справа, торгівля, фінанси;

д) суднобудування, вугільна промисловість.

4. Виберіть зі списку (праворуч) країни, що володіють запасами і добувають сировину, характерну для українських родовищ (вказаних ліворуч). Впишіть їх номери до відповідного рядка другого стовпчика:

а) Калуське, Стебниківське;

б) Нікопольське,

Великотокмацьке;

в) Криворізьке, Керченське

А) _____________ ;

Б) _____________ ;

В) _____________ ;

1) Азербайджан;

2) ФРН;

3) Білорусь;

4) Казахстан;

5) Туркменія;

6) ОАЕ;

7) Бразилія;

8) Грузія;

9) Росія


5. Вкажіть відповідність між галузями економіки та основними організаційними типами підприємств, які для них характерні:

а) металургія;

б) швейна промисловість;

в) транспорт;

г) сільське господарство;

д) будівництво.


1) завод;

2) комбінат;

3) комплекс;

4) фабрика.


6. На території старопромислового району України з кінця XIX ст. почала формуватись міська агломерація. Численні міста (у т. ч. місто-мільйонер) і селища, які її утворюють, мають подібну господарську спеціалізацію. Населення головного міста агломерації перевищує 1 млн. осіб. Визначте:

а) про яку агломерацію йдеться ;

б) яку вона має спеціалізацію .

7. Для якого промислового вузла характерний такий виробничий профіль: чорна металургія, вугільна промисловість, коксохімія, важке машинобудування?

а) Дніпропетровськ;

б) Дніпродзержинськ;

в) Донецьк;

г) Маріуполь;

д) Запоріжжя.

8. У якому промисловому вузлі діють такі підприємства: металургійний комбінат, заводи електросплавів, феросплавний, коксохімічний, алюмінієвий, титаномагнієвий та ін.:

а) Дніпропетровськ;

б) Запоріжжя;

в) Донецьк;

г) Маріуполь;

д) Ужгород.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Загальна характеристика обміну речовин. Енергетичний обмін та його етапи. Синтез атф
Тема: Загальна характеристика обміну речовин. Енергетичний обмін та його етапи. Синтез атф

Вступ
Загальна характеристика методів та прийомів, що використовуються під час слухання музики

Програма “ природознавство” 1-4 класи загальна характеристика навчального предмета
Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії

Звіт складається з двох розділів. У першому розділі дана загальна...
Мотивація на підприємстві: аналіз форм матеріального І нематеріального стимулювання

Програма з хімії для 10-11 класів
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...

Програма з хімії для 10-11 класів
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...

Вступ
...

Навчальна програма 5-9 класи загальна характеристика предмета інтегрований...
«Основи здоров’я» передбачає розвиток здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення,...

Урок біології у 8 класі на тему: «загальна характеристика класу земноводні»
Водження земноводних. Мета: ознайомити учнів з основними особливостями процесів життєві- яльності земноводних; показати зміни земноводних,...

Лекція: загальна характеристика європейського регіону
На території Європи знаходяться 45 держав І територій. Із них 44 —- суверенні країни, в тому числі й Росія, третина площі якої розміщена...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка