Пошук по сайту


5-ВКалендарно-тематичне планування - Календарно-тематичне планування з інформатики

Календарно-тематичне планування з інформатики

Сторінка2/5
1   2   3   4   5


5-В

Календарно-тематичне планування

навчально-виховного процесу з інформатики

2014/2015 н. р.

для учнів 6-А класу


з/п

Зміст (тема) уроку

Дата проведення

Примітки

6-А

I семестр

Тема 1. Алгоритми та їх виконавці (7 год. +1 резерв)Інструктаж з БЖД. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі.

Об’єкти та події.

Поняття команди. Команди і виконавці. Система команд виконавця. Середовище виконання алгоритму

Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів. Алгоритм та програма. Формальне виконання алгоритму.

Форми подання алгоритмів. Базові алгоритмічні структури: структура слідування.

Складання та виконання алгоритмів у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритму.

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 1. Складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів.

Алгоритми в нашому житті. План виконання завдання. Планування в нашому житті.

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 2. Складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів

Підсумковий урок з розділу «Алгоритми та їх виконавці»

(Оцінки за тему)Тема 2. Поняття операційної системи (6 год)Поняття операційної системи, її призначення Графічний інтерфейс операційної системи.

Поняття файлової системи. Об’єкти файлової системи: файл, папка, ярлик. Властивості об’єктів файлової системи: ім’я об’єкта, шлях до об’єкта, повне ім’я об’єкта, розширення імені, розмір файлів та ємність носіїв даних. Поняття типу файлу

Операції над об’єктами файлової системи: створення, виділення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення об’єктів. Відновлення вилучених об’єктів операційної системи

Операції над групами об’єктів: виділення, копіювання, переміщення.

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 3. Операції над об’єктами та групами об‘єктів файлової системи.

Пошук об’єктів файлової системи

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 4. Пошук об‘єктів файлової системи.

Підсумковий урок з розділу «Поняття операційної системи».

(Оцінки за тему)Тема 3. Мультимедіа (4 год)Поняття про мультимедіа. Об’єкти мультимедіа: текст, зображення, аудіо та відео. Галузі використання мультимедіа. Пристрої введення-виведення об’єктів мультимедіа. Копіювання об’єктів мультимедіа з цифрових камер і мобільних пристроїв на комп’ютер

Мультимедійні програвачі, їх призначення і функціональні можливості.

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 5. Копіювання об‘єктів мультимедіа на комп‘ютер. Робота з мультимедійними програвачами.

Засоби перегляду зображень, їх призначення і функції. Змінення значень властивостей графічних зображень: розмір, колір. Основні операції над зображеннями: обтинання, обертання.II семестрІнструктаж з БЖД.

Практична робота 6. Перегляд зображень та змінення значень їх властивостей.

Підсумковий урок з розділу «Мультимедіа» (Оцінки за тему)Тема 4. Текстовий процесор (8 год)Поняття текстового документа, його об’єктів.

Текстовий процесор, його призначення. Середовище текстового процесора. Режими роботи в середовищі текстового процесора

Створення, відкривання і збереження текстового документа. Алгоритм опрацювання текстового документа. Введення і редагування тексту.

Перевірка правопису. Виправляння помилок. Пошук та заміна фрагментів в тексті

Виділення фрагментів тексту. Робота з фрагментом тексту: копіювання, переміщення, вилучення та вставляння.

Форматування символів та абзаців: шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлення відступів абзаца, міжрядкового інтервалу

Довідкова система текстового процесора. Поняття ключового слова. Пошук потрібних відомостей. Нумерування сторінок. Попередній перегляд текстового документу, друк

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа

Вставляння графічних об’єктів у текстовий документ. Вставляння схем/діаграм

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 8. Вставляння графічних об’єктів та схем/діаграм у текстовий документ.

Підсумковий урок з розділу «Текстовий процесор» (Оцінки за тему)Тема 5. Комп’ютерні мережі (8 год+1 резерв)Комп’ютерні мережі та їх призначення. Поняття про мережну взаємодію. Типи комп’ютерних мереж. Поняття користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу.

Локальна мережа навчального закладу. Робота з мережними папками

Поняття про глобальну мережу Інтернет. Основні служби Інтернету. Поняття Всесвітнього павутиння. Поняття веб-сайту, веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання. Робота з веб-браузером.

Використання, створення та редагування списку сайтів, обраних для швидкого доступу. Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів. Авторське право та Інтернет

Алгоритм організації пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті. Поняття пошукової системи. Простий пошук.

Аналіз інформаційних матеріалів (повідомлень), знайдених в Інтернеті. Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень)

Інструктаж з БЖД. Практична робота 9. Пошук інформаційних матеріалів в Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду.

Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн-перекладачі Інструктаж з БЖД. Практична робота 10. Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн перекладачами.

Підсумковий урок з розділу «Комп’ютерні мережі»

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

Підсумковий узагальнюючий урок за рік.


1   2   3   4   5

Схожі:

Календарно-тематичне планування уроків з інформатики для 7-х класів
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Календарно-тематичне планування до нмк
Мультигерої: Percy the pencil, Paddy the pencil-sharpener, Ronie the rubber, Rosie the ruler, Pete the paperclip

Календарно-тематичне планування до нмк
Мультигерої: Percy the pencil, Paddy the pencil-sharpener, Ronie the rubber, Rosie the ruler, Pete the paperclip

Інформатики
...

Інформатики
...

Важливою умовою цілеспрямованої діяльності школи в цілому є чітке,...
Усе планування роботи школи повинно здійснюватись відповідно до чинних нормативно-правових актів у сфері освіти

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2-3 класах початковій...
Оку, працює за навчальними планами відповідно нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який було прийнято Постановою...

Методичні рекомендації щодо оформлення календарно-тематичного плануванн...
У посібнику зроблено теоретичне обґрунтування основних завдань внутрішньо шкільного контролю, висвітлено питання контрольно-аналітичної...

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка