Пошук по сайту


Календарно-тематичне планування - Календарно-тематичне планування з інформатики

Календарно-тематичне планування з інформатики

Сторінка3/5
1   2   3   4   5


Календарно-тематичне планування

навчально-виховного процесу з інформатики

2014/2015 н. р.

для учнів 7-А, Б класів


з/п

Зміст (тема) уроку

Дата проведення

Примітки

7-А

7-Б

I семестр

Тема 1. Електронне листування (4 год +1 резерв)Інструктаж з БЖД. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі.
Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки. Створення електронної скриньки. Надсилання та отримання повідомлень.
Вкладання файлів. Перенаправлення повідомлень. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою.
Використання адресної книжки та списків розсилання. Операції над папками та листами.
Інструктаж з БЖД.

Практична робота 1. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли.

Підсумковий урок з теми: «Електронне листування»


Тема 2. Моделювання (3 год)Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі: опис, таблиця, формули, схеми та ін.
Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей.
Інструктаж з БЖД.

Практична робота 2. Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах.

Підсумковий урок з теми: «Моделювання»


Тема 3. Алгоритми з повторенням і розгалуженням (8 год)Алгоритми з повторенням. Базова алгоритмічна структура повторення. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів.
Інструктаж з БЖД.

Практична робота 3. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у середовищі Scratch.
Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Умовне висловлювання «Якщо – то – інакше».
Алгоритми з розгалуженням. Базова алгоритмічна структура розгалуження. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Scratch.

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 4. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Scratch.
Цикли з передумовою. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Scratch.
Інструктаж з БЖД.

Практична робота 5. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Scratch.
Підсумковий урок з теми:: «Алгоритми з повторенням і розгалуженням»
Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор, його призначення. Типи даних: число, текст, формула. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості. Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги. Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора.
Уведення даних до комірок: текст, число. Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення.


II семестр

Тема 4. Табличний процесор (9 год)Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок.
Інструктаж з БЖД.

Практична робота 6. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора.
Правила запису формул у табличному процесорі. Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні.
Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max.
Інструктаж з БЖД.

Практична робота 7. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.
Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі.
Інструктаж з БЖД.

Практична робота 8. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі.

Підсумковий урок з теми:«Табличний процесор»


Тема 5. Розв’язування компетентнісних задач (4 год)Поняття про розв'язування задач в різних галузях діяльності людини.
Карти знань, їх призначення. Редактор карт знань.
Розв’язування компетентнісних задач.
Розв’язування компетентнісних задач.


Тема 6. Виконання індивідуальних навчальних проектів (4 год+2 резерв)Навчальні проекти. Вибір теми проекту. Аналіз умови задачі. Розробка плану виконання проекту.
Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення (математика, фізика, хімія, біологія, географія, тощо)
Виконання індивідуальних навчальних проектів.
Захист проекту.
Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік. Підсумковий узагальнюючий урок.
Повторення. Підведення підсумків
Повторення. Підведення підсумків

1   2   3   4   5

Схожі:

Календарно-тематичне планування уроків з інформатики для 7-х класів
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Календарно-тематичне планування до нмк
Мультигерої: Percy the pencil, Paddy the pencil-sharpener, Ronie the rubber, Rosie the ruler, Pete the paperclip

Календарно-тематичне планування до нмк
Мультигерої: Percy the pencil, Paddy the pencil-sharpener, Ronie the rubber, Rosie the ruler, Pete the paperclip

Інформатики
...

Інформатики
...

Важливою умовою цілеспрямованої діяльності школи в цілому є чітке,...
Усе планування роботи школи повинно здійснюватись відповідно до чинних нормативно-правових актів у сфері освіти

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2-3 класах початковій...
Оку, працює за навчальними планами відповідно нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який було прийнято Постановою...

Методичні рекомендації щодо оформлення календарно-тематичного плануванн...
У посібнику зроблено теоретичне обґрунтування основних завдань внутрішньо шкільного контролю, висвітлено питання контрольно-аналітичної...

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка