Пошук по сайту


Календарно-тематичне планування - Календарно-тематичне планування з інформатики

Календарно-тематичне планування з інформатики

Сторінка4/5
1   2   3   4   5


Календарно-тематичне планування

з інформатики

2014/2015 н. р.

для учнів 9-А, Б, В класів


з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата проведення

Примітка

9-А

9-Б

9-В

I семестр

Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.)Інструктаж з БЖД. Інформація. Інформаційні процеси. Способи подання й кодування інформаційних повідомлень.Інформаційні системи та технології. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Об’єкти та їх властивості.

Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.)Історія розвитку обчислювальної техніки. Типова архітектура персонального комп’ютера.Пристрої обробки та зберігання даних.Пристрої введення та виведення даних. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 1. Робота з клавіатурним тренажером.

Повторення. Комп’ютерне тестування. (Оцінки за тему 1-2)

Тема 3. Системне програмне забезпечення (7 год.)Різновиди програмного забезпечення. Поняття операційної системи та її функції. Складові та класифікація операційних систем.Інтерфейс користувача операційної системи.

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи.Поняття файлової системи. Навігація файловою системою.Операції над об’єктами файлової системи.Запуск на виконання програм. Типи файлів.

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 3. Робота з об’єктами файлової системи.


Пошук інформації на комп’ютері. Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи.

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 4. Пошук інформації на комп’ютері.


Використання системних утиліт.

Повторення. Комп’ютерне тестування.

(Оцінки за тему)

Тема 4. Службове програмне забезпечення (3 год.+1 резерв)Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби.

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 5. Захист комп’ютера від вірусів.Стискання та архівування даних.

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 6. Архівування та розархівування даних.Збереження даних на знімних носіях.

Повторення. Комп’ютерне тестування.

(Оцінки за тему)Повторення. Підведення підсумків

II семестр

Тема 5. Комп’ютерні мережі (6 год.)

5.1. Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі (3 год.)Комп’ютерні комунікації та комп’ютерні мережі.Апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних мереж.Робота в локальній мережі. Спільний доступ до ресурсів. Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.

5.2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті (3 год.)Призначення й структура мережі Інтернет. Служби Інтернету. Всесвітня павутина. Адресація в Інтернеті.Використання та настроювання веб-браузера.Пошук інформації в Інтернеті. Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 8. Пошук інформації в Інтернеті.

Комп’ютерне тестування (Оцінки за тему)

Тема 6. Основи роботи з текстовою інформацією (4 год.)Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Основи роботи з текстовим процесором.Введення й редагування тексту. Виділяння фрагментів тексту. Перевірка правопису.Форматування тексту.

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 9. Введення, редагування й форматування тексту.


Операції з фрагментами тексту. Робота з кількома документами. Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 10. Робота з текстовими фрагментами

Комп’ютерне тестування (Оцінки за тему)

Тема 7. Комп’ютерна графіка (7 год.)

7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації (1 год.)Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Огляд і класифікація сучасних графічних редакторів. Формати графічних файлів.

7.2. Основи растрової графіки (3 год.)Інтерфейс редактора растрової графіки. Настроювання параметрів малюнка та найпростіші операції з ним.Інструменти малювання растрового графічного редактора.Операції з фрагментами зображень. Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 11. Створення растрових зображень

7.3. Основи векторної графіки (3 год.)Принципи побудови й обробки векторних зображень. Інструменти малювання векторного графічного редактора. Основні дії з графічними об’єктами.Форматування фігур. Настроювання параметрів графічних об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень.Переміщення об’єктів у площині та за шарами. Робота з групами об’єктів. Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 12. Створення векторних зображень

Комп’ютерне тестування(Оцінки за тему)Повторення. Підведення підсумків.

(Оцінки за семестр)Повторення. Підведення підсумківКалендарно-тематичне планування

з інформатики

2014/2015 н. р.

для учнів 10-Б класу

(Академічний рівень, 1 год. на тиждень)
з/п

Зміст уроку

Дата

Примітка

I семестр

  1. Інформаційні технології у навчанні (2 год.)

(вивчається оглядово, без оцінювання, поточні оцінки можуть бути)Інструктаж з БЖД. Навчання в Інтернеті. Огляд українських та зарубіжних освітніх веб-ресурсів. Інтерактивне дистанційне навчання. Веб довідники та енциклопедії

Програмні засоби навчання іноземних мов. Електронні словники й програми-перекладачі. WEB-перекладачі. Мультимедійні курси вивчення іноземних мов2. Текстовий процесор (7 год.)Створення нумерованих і маркованих списків. Налаштування параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Перегляд документа в різних режимах. Друк документа та параметри друку

Таблиці в текстових документах. Вставлення зображень у текстовий документ і їх властивості.

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 1. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах

Робота з редактором формул

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 2. Робота з редактором формул

Використання стилів, правила стильового оформлення документів. Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 3. Використання стилів і шаблонів документів. Повторення. Комп’ютерне тестування. (Оцінки за тему 2)3. Комп’ютерні презентації (6 год.)Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Програмні засоби, призначені для створення і демонстрації презентацій

Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення. Формати збереження файлів презентацій.

Формування структури презентації, створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайди презентації

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 4. Розробка слайдової презентації за вказаною тематикою

Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти зміни слайдів. Демонстрація презентацій. Елементи дизайну в презентаціях. Гіперпосилання в презентаціях

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 5. Створення презентації за заданим проектом. Використання анімації, елементів дизайну, гіперпосилань. Повторення. Комп’ютерне тестування. (Оцінки за тему 3 та за І семестр)4. Системи опрацювання табличних даних (11 год.)

4.1. Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.)Поняття електронної таблиці. Запуск табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора

Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, комірки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу. Введення даних до комірок і редагування їх вмістуII семестрКопіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення. Форматування даних, комірок і діапазонів комірок

Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання. Посилання на клітинки з інших аркушів та з інших книг. Інфіксний запис математичних виразів.

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 6. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора. Використання формул в електронних таблицях4.2. Аналіз даних у середовищі табличного процесора (6 год.)Графічний аналіз рядів даних. Різновиди діаграм, їх створення та налаштування

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 7. Графічний аналіз рядів даних

Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора

Аналіз даних з використанням функцій табличного процесора

Сортування й фільтрування даних у таблицях. Використання розширених фільтрів. Проміжні підсумки та зведені таблиці. Автоматизоване вибирання даних із таблиць. Умовне форматування даних

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 8. Аналіз даних з використанням функцій табличного процесора. Фільтрування даних й обчислення підсумкових характеристик

Комп’ютерне тестування (Оцінки за тему 4)5. Служби Інтернету (7 год. + 1)

Електронна пошта (4 год.). Інтерактивне спілкування (3 год. + 1)Принципи функціонування електронної пошти. Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання й перенаправ­лення повідомлень

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 9. Електронне листування через веб-інтерфейс

Робота з поштовим клієнтом. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Налаштування та основні функції

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 10. Електронне листування за допомогою поштового клієнта

Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд популярних програм

Поняття форуму. Реєстрація на форумі та участь в обговореннях. Спілкування в чатах. Етикет інтерак­тив­ного спілкування

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 11. Обмін миттєвими повідомленнями. Спілкування на форумах та в чатах

Комп’ютерне тестування(Оцінки за тему 5)

Повторення. Підведення підсумків.1   2   3   4   5

Схожі:

Календарно-тематичне планування уроків з інформатики для 7-х класів
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Календарно-тематичне планування до нмк
Мультигерої: Percy the pencil, Paddy the pencil-sharpener, Ronie the rubber, Rosie the ruler, Pete the paperclip

Календарно-тематичне планування до нмк
Мультигерої: Percy the pencil, Paddy the pencil-sharpener, Ronie the rubber, Rosie the ruler, Pete the paperclip

Інформатики
...

Інформатики
...

Важливою умовою цілеспрямованої діяльності школи в цілому є чітке,...
Усе планування роботи школи повинно здійснюватись відповідно до чинних нормативно-правових актів у сфері освіти

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2-3 класах початковій...
Оку, працює за навчальними планами відповідно нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який було прийнято Постановою...

Методичні рекомендації щодо оформлення календарно-тематичного плануванн...
У посібнику зроблено теоретичне обґрунтування основних завдань внутрішньо шкільного контролю, висвітлено питання контрольно-аналітичної...

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка