Пошук по сайту


Конспект уроку 23 Тема: Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

Конспект уроку 23 Тема: Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

Конспект уроку 23

Тема: Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Мета: формувати знання про кількісний склад розчину та вміння обчислювати масову частку розчиненої

речовини.

Обладнання: роздатковий матеріал

Тип уроку: засвоєння нових знань

Форми роботи: бесіда, робота біля дошки

Хід уроку:

І. Організація класу
ІІ. Оголошення теми і мети уроку
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

В житті і в побуті ми постійно зустрічаємось з розчинами.

На сьогоднішньому уроці нам необхідно розібратись з кількісним складом розчину та навчитись готувати розчин заданої концентрації.
IV. Вивчення нового матеріалу

 1. Кількісний склад розчину можна виразити концентрацією.

Концентрація визначає співвідношення компонентів у системі.

Існує декілька способів вираження концентрації. Одним із них є масова частка.


 1. Дається поняття «масова частка розчинюваної речовини»

Масова частка розчиненої речовини – це відношення маси розчиненої речовини до загальної маси розчину. Масова частка розчиненої речовини виражається у частках від одиниці або у відсотках.

,

де w(р.р.) – масова частка розчиненої речовини; m(р.р.) – маса розчиненої речовини; m(розч.) – маса розчину; m(розчинника) – маса розчинника (води).
,

де V – об’єм розчину, ρ – густина розчину.

ρ(Н2О) = 1 г/мл

 1. Дається опорна схема розв’язування стандартних задач на визначення масової частки розчиненої речовини в розчині і приклади задач

m(H2O) + m(p.p.)

Задача № 1

Калій хлорид масою 30 г розчинили у воді масою 120 г. Яка масова частка калій хлориду у добутому розчині?

Дано: Розв’язання:

m (КCl) = 30 г 1. Яка маса розчину?

m (H2O) = 120 г

w (KCl) - ? 2. Яка масова частка калій хлориду в

розчині?Відповідь: w (KCl) = 20%

 1. Задачі на визначення масової частки газоподібної речовини у розчині.


ν(р.р.) = V(p.p.)/Vm
ν(p.p.) = m(p.p.)/M(p.p.)


Задача №2.

Обчисліть масову частку хлоридної кислоти у розчині, одержаному розчиненням 33,6 л гідрогенхлориду в 245,25 г води (н.у.).

Дано: Розв’язання:

V (НCl) = 33,6 л 1. Яка кількість речовини гідрогенхлориду?

m (H2O) = 245,25 г

w(НCl) - ? 2. Яка маса гідрогенхлориду?3. Яка маса утвореного розчину?4. Яка масова частка гідрогенхлориду в розчині?Відповідь: w (НCl) = 18,25%


 1. Щоб приготувати розчин речовини заданої концентрації, необхідно знати масу розчинюваної речовини та об’єм розчинника (води).


Задача №3.

Які масу калій гідроксиду та об’єм води необхідно взяти для приготування 200 г розчину з масовою часткою лугу 15%?

Дано: Розв’язання:

m (розч.) = 200 г 1. Яка маса лугу в розчині?

w (KОН) = 15%

m (КОН) - ? 2. Яка маса води необхідна?

V (H2O) - ?

3. Який об’єм води необхідний?Відповідь: m(КОН) = 30 г, V(Н2О) = 170 мл


 1. Задачі на змішування.

m1(розч.) + m(H2O)


m1(р.р.) + m2(р.р.)

m1(розч.) + m(р.р.)

m1(р.р.) + m(р.р.)

m1(розч.) + m2(розч.)


Задача №4

До розчину масою 100 г з масовою часткою хлоридної кислоти 20% долили 60 мл води. Яка масова частка кислоти в утвореному розчині?

Дано: Розв’язання:

m1 (розч.) = 100 г 1. Яка маса кислоти у вихідному розчині?

w1 (НCl) = 20%

V (H2O) = 60 мл 2. Яку масу води долили?

w2 (НCl) - ?

3. Яка маса утвореного розчину?4. Яка масова частка кислоти в утвореному розчині?Відповідь: w (НCl) = 12,5%
Задача №5

До розчину масою 150 г з масовою часткою солі 10% додали 50 г солі. Яка масова частка солі в утвореному розчині?

Дано: Розв’язання:

m1 (розч.) = 150 г 1. Яка маса солі у вихідному розчині?

w1 (солі) = 10%

m (солі) = 50 г 2. Яка маса солі в утвореному розчині?

w2 (солі) - ?

3. Яка маса утвореного розчину?4. Яка масова частка солі в утвореному розчині?Відповідь: w2 (солі) = 32,5%
V. Закріплення вивченого матеріалу

Розв’язування задач. Учням пропонується роздатковий матеріал із переліком задач. Один учень працює біля дошки, інші – в зошитах. Хто добре розібрався працює самостійно.

Задачі:

 1. Яка масова частка розчину барій хлориду, якщо в 190 г розчинили 10 г солі? (Відповідь: 5%)

 2. У 25 г води розчинили 15 г натрій гідроксиду. Яка масова частка утвореного розчину? (Відповідь: 37,5%)

 3. Які маси аргентум нітрату і води необхідно взяти, щоб приготувати 100 г 5%-го розчину? (Відповідь: 5 г, 95 г)

 4. Які маси калій йодиду і води необхідно взяти, щоб приготувати 150 г 0,2% розчину? (Відповідь: 0,3 г, 149,7 г)

 5. У 200 г розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 10% розчинили 10 г натрій гідроксиду. Обчисліть масову частку лугу в утвореному розчині. (Відповідь: 14,3%)

 6. Визначте масову частку натрій гідроксиду у розчині, який одержали при змішуванні 400 г води з 200 г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою речовини 30%. (Відповідь: 10%)

VІ. Підведення підсумків уроку
VІІ. Домашнє завдання & 9, стр.50-55, № 3,4,5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку Тема: Масова частка елемента в речовині
Мета: на основі знань про хімічні формули речовин повторити, що таке масова частка елемента в речовині; розвивати вміння обчислювати...

Конспект уроку 32 Тема: Поняття про еквівалент та молярну концентрацію еквівалентів речовини
Записати формулу за якою можна обчислити масовіу частку розчиненої речовини в розчині?

Задачі на визначення молекулярної формули речовини
Визначте молекулярну формулу речовини, в якій масова частка карбону становить 82,75 %, гідрогену—17,25 %. Відносна густина речовини...

Конспект уроку Тема: Будова атома. Склад атомних ядер
Мета: узагальнити та поглибити знання учнів про склад атомних ядер; протонне та нуклонне

Конспект уроку 31 Тема: Розрахункові задачі: Розрахунки за хімічними...
Реагентів або продуктів реакції за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята з

Конспект уроку 8 Тема : Прості І складні речовини. Метали І неметали. Хімічні формули речовин
Обладнання: моделі атомів, зразки металів І неметалів, інші речовини цукор, кухонна сіль, калій перманганат та ін

Конспект уроку Тема: Хімія наука про речовини та їх перетворення. Структурні частинки речовини
Тема: Хімія – наука про речовини та їх перетворення. Структурні частинки речовини

Конспект уроку 83 Тема: Будова атома. Модель атома Е. Резерфорда
Мета: вивчити будову атома, склад атомних ядер; протонне та нуклонне числа, нуклід; ізотопи

Уроку
«речовина», «матеріал», «суміш», властивості речовин, атоми, молекули, йони, хімічні елементи, хімічні формули; називати якісний...

Конспект уроку Тема: Молярний об’єм газів. Відносна густина газів
Мета: формувати поняття «молярний об’єм газів» та «відносна густина газів», формувати вміння проводити обчислення кількості речовини...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка