Пошук по сайту


Методичний супровід виховної роботи - Довідка про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками навчальних...

Довідка про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів району у 2012-2013 навчальному році

Сторінка2/6
1   2   3   4   5   6

Методичний супровід виховної роботи
Пріоритетним напрямком методичної роботи з виховної роботи був методичний супровід подальшого впровадження державної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». В більшості шкіл району програма впроваджується в позакласній роботі шляхом інтеграції програми в систему виховної роботи класних керівників.

В 2012 – 2013 навчальному році робота методичної служби з виховної діяльності була спрямована на реалізацію проблеми «Регіональна своєрідність особистісно-орієнтованої системи виховання через формування компетентностей усіх суб’єктів виховного процесу».

З метою підвищення рівня компетентності для заступників директорів відповідальних за виховну роботу на протязі навчального року проведено 3 інструктивно-методичні наради : «Напрямки діяльності виховної та позакласної роботи в 2012-2013 н.р.. Забезпечення якісної підготовки до Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»; «Сучасні підходи до організації виховного процесу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів»; «Підвищення якості роботи класних керівників у системі шкільної методичної роботи».

Для педагогів –організаторів було проведено 2 семінари –практикуми «Система роботи педагога-організатора в ефективному використанні проектної технології органами учнівського самоврядування класу», «Формування національно-патріотичного виховання-пріоритетний напрямок сучасної освіти» проведений на базі Бросківської ЗОШ. Завдяки високому професіоналізму заступника директора відповідального за виховну роботу Бондаренко І.М. та педагога – організатора Шиян І.І. учасники семінару були ознайомлені з системою роботи школи з напрямку національно-патріотичного виховання та ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави.

Районне методичне об’єднання класних керівників спрямовувало свою роботу на впровадження ключових компетенцій та впровадження програми з виховної роботи «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України» шляхом проведення семінарів: «Зміст та діяльність класного керівника у формуванні морально-духовної компетентної особистості через ціннісне ставлення до себе» (Кислицька ЗОШ, кл. кер. Мінжинер Т.В.), «Формування здорового способу життя підлітків, як важливої складової життєвої компетентності» (Суворовська ЗОШ, заступник директора ЗНВР Матаман М.Д., кл.кер. Грачиновська М.І.).

З метою якісної підготовки та змістовного відпочинку дітей в пришкільних таборах для начальників пришкільних таборів в квітні проведено – інструктивно-методичну нараду «Організація оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2013 року та в червні семінар – практикум «Пріоритетні напрямки організації дозвілля дітей під час відпочинку в пришкільних таборах» (Суворовська ЗОШ, начальник табору Котлік С.Д.)
Робота соціально-психологічної служби району
На виконання наказу МОН від 19.06.2008 р., № 554 «Концепція психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року» забезпечення закладів освіти фахівцями в цій галузі – один з пріоритетних напрямків роботи відділу освіти. В школах району працювало 16 практичних психологів та 19 соціальних педагогів. Основні працівники соціально-психологічної служби району практичні психологи та соціальні педагоги мають вищу фахову освіту.

В ДНЗ району відкрито 3 посади психологів (Багатянському, Утконосівському ДНЗ та Матроському НВК). Порівняно з 2011-2012 роком мережа шкільної соціально-психологічної служби району зменшилась на 16 %. Вакансії посад психологів наявні у 16 ДНЗ.

Головною метою методичної соціально-психологічної служби району була допомога працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення й підвищення професійної майстерності шкільних психологів та рівня їх практичної підготовки; активізація творчого потенціалу; надання допомоги працівникам психологічної служби у підготовці до проведення соціально-психологічних занять, досліджень, реалізації програм, організації корекційної роботи, плануванні та оформленні документації, доборі діагностичного та корекційного матеріалу, формування здатності до швидкої адаптації в нових умовах розвитку освіти.

Методична робота з працівниками соціально-психологічної служби реалізувалася в основному через традиційні колективні (методичне об’єднання, інструктивно - методичні наради, семінари – практикуми) та індивідуальні форми організації (консультування, самоосвіта). У 2012-2013 н.р. проведено 2 семінари для соціальних педагогів та практичних психологів з тем «Орієнтири діяльності соціально-психологічної служби у 2012-2013 н.р.»(психолог Бросківської ЗОШ Проскуріна І.В.), «Діагностична робота соціального педагога. Організація роботи з сім’ями, які потребують соціального нагляду»; семінар-практикум «Позитивне мислення, як профілактика негативних явищ у взаємодії учасників навчально-виховного процесу»,(психологи Кирничанської ЗОШ Куртєва К.К., Саф’янської ЗОШ – Архіпова А.І., Новонекрасівської ЗОШ Слюсар Н.С., Бросківської Проскуріна І.В.); 2 семінари - наради «Труднощі періоду адаптації п’ятикласників до нових умов навчання та виховання. Результати діагностування» та «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання»; проблемний семінар «Взаємодія практичного психолога, соціального педагога, класних керівників з питань жорстокого поводження з дітьми соціально - незахищених категорій» на базі Багатянської ЗОШ (Маджарова Т.М., Пінтійська Н.Г., Переверза М.В.) проведеного спільно з представниками Служби у справах дітей Ізмаїльської РДА, відділом кримінальної міліції у справах дітей, ІРЦСССДМ та засідання районного методичного об’єднання соціальних педагогів і практичних психологів «Соціально-психологічний супровід дітей та підлітків групи суїцидального ризику» на базі Старонекрасівської ЗОШ (Заїкіна С.В., Лупан Г.М., Кайряк Н.Г.).

Багато уваги приділяється психологічному супроводу дітей дошкільного віку. Спільно з методистом з дошкільної освіти проведено 2 семінари для вихователів та психологів ДНЗ «Особливості статевого виховання дітей дошкільного віку. Урахування гендерних аспектів виховання» на базі Кислицького ДНЗ «Ромашка», та «Психолого-педагогічні умови підвищення пізнавального інтересу дітей дошкільного віку» на базі Матроського НВК (психолог Бойченко Є.Д.)

Робота шкільних соціально-психологічних служб була спрямована на психологічний супровід процесу пристосування, адаптації першокласників до шкільного життя, профілактику дезадаптації учнів під час переходу з початкової до середньої школи, психологічний супровід розвитку підлітків, допомогу в професійному самовизначенні старшокласників, психологічну підтримку дітей з особливим потребами, запобігання конфліктів в учнівських колективах, забезпечення корекційно-розвивальної роботи, удосконалення роботи з превентивної освіти, профілактику девіантної та ризикованої поведінки, узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи практичних психологів та соціальних педагогів.

Системним характером відзначається робота соціальних педагогів із питань соціально-правового захисту учнів школи. Здійснюється контроль за поновленням банку даних на дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей з неповних сімей, неблагополучних, малозабезпечених та багатодітних сімей. Соціальні педагоги співпрацюють з органами місцевого самоврядування.

Практичні психологи та соціальні педагоги шкіл району у спільно з заступниками директора з виховної роботи та педагогами-організаторами працюють над виконанням національних, держаних та регіональних програм: «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», «Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД», програма «Молодь України», «Репродуктивне здоров’я нації», соціальна програма зменшення впливу тютюну на здоров’я населення, соціальна програма протидії торгівлі людьми тощо.

Багато уваги в школах району приділяється підвищенню психологічної грамотності педагогічних колективів та батьківської громадськості. У всіх школах проводяться психолого-педагогічні семінари, засідання батьківських університетів, батьківські збори за участю психологів, метою яких є розвиток психологічної культури, вивчаються потреби, інтереси, мотивації, індивідуально-типологічні особливості учнів, вікові особливості, відбувається просвіта педагогів та батьків щодо питань суїцидальної поведінки, попередження насильства, вивчаються методи підтримки дисципліни.
Впровадження Державної цільової програми «Сто відсотків» на період до 2015 року
На виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, Постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року» продовжується робота по створенню єдиного інформаційного простору в системі освіти району.

Згідно листа Департаменту освіти і науки Одеської обласної держадміністрації від 01.06.2013 р. № 284/ОД «Про створення інформаційної системи управління освітою та впровадження проекту інформатизації в Одеській області» з 15 червня 2013 року розпочато роботу по створенню в школах району інформаційної системи управління освітою та впровадження проекту інформатизації «КУРС: Освіта» в Одеській області.

Згідно листа Департаменту освіти і науки Одеської обласної держадміністрації від 01.07.2013 р. № 304/ОД «Про розробку та впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку» передбачено створення аналітичної та статистичної інформації області про всі ДНЗ та кількість зареєстрованих дітей дошкільного віку з метою запобігання зловживань при направленні в ДНЗ, презентації ДНЗ в мережі Інтернет .

На сьогоднішній день всі школи району забезпечені комп’ютерними комплексами. В них функціонує 29 навчальних комп’ютерних комплексів, в яких налічується 275 комп’ютерів. Крім цього у всіх школах є по 1-2 комп’ютери, які обслуговують адміністративний персонал школи. До мережі Інтернет підключені 14 шкіл, не мають виходу до Інтернету Каланчацька, Новонекрасівська, Новопокровська, Муравлівська, Кислицька ЗОШ та 10 (нема комп), 12 вихід до інтернету ДНЗ. Кабінет 402

За навчальний рік створено 10 шкільних ВЕБ-сайтів (в минулому році 1) в Бросківській, Кирничанській, Старонекрасівській, Суворовській, Озернянській, Утконосівській, Багатянській, Першотравневській ЗОШ, Матроському, Кам’янському, Ларжанському НВК. Систематично поповнюються інформацією ВЕБ-сайти Бросківської, Кирничанської, Старонекрасівської ЗОШ, Матроського НВК.

Продовжує роботу сайт відділу освіти, інформація якого постійно поповнюється. Найбільше інформаційних матеріалів про проведені заходи було надано методистами Журавель М.І.(12), Кіосєвою О.В., Евель Е.Ю., центром дитячої творчості (7), Ніколаїцею О.Д. (6), Раділовою С.С. (5), Мурсалимовою І.І.(4). Фотоальбом сайту наповнюється фотографіями проведених заходів. За минулий рік викладено більше 650 фотографій.

З метою розповсюдження кращого досвіду творчих вчителів Ізмаїльщини створено сторінки з посиланнями на їх власні сайти. З метою впровадження нових стандартів початкової та базової освіти створені сторінки з матеріалами на допомогу вчителям.

Крім комп’ютерної техніки школи в навчально-виховному процесі використовуються мультимедійні комплекси та інтерактивні дошки. В закладах освіти нараховується 15 мультимедійних комплектів та 2 інтерактивні дошки, які придбані за бюджетні кошти. Потребують оснащення хоча б одним комп’ютером 16 ДНЗ району.

У навчальних закладах накопичено певний досвід практичного використання інформаційно-комунікаційних технологій для супроводу навчального процесу при вивченні дисциплін. Нині складно уявити навчальний процес без активного використання інформаційних технологій, які дають можливість учителям удосконалювати викладання і підвищувати якість навчання, а учням – набувати досвіду. Застосування інформаційних технологій у навчанні передбачає співпрацю школярів за допомогою комп’ютерної мережі, дослідження ресурсів Інтернету, застосування різноманітних мультимедійних програм під час навчання, використання спеціальних посібників.

Заслуговує на увагу досвід творчої групи вчителів-словесників навчальних закладів району, які працюють над вивченням та впровадженням в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Очолює роботу ТГ вчитель-методист російської мови і літератури, член обласної ТГ, Ракова К.С. Робота творчої групи була спрямована на:

  • ліквідацію комп’ютерної неграмотності;

  • володіння комп’ютерною технікою в межах користувача;

  • впровадження мультимедійних технологій та прикладного програмного забезпечення навчального призначення під час викладання навчальних предметів.

Учасники творчої групи є авторами наочних посібників, дидактичного матеріалу з російської мови, розробок уроків з використанням мультимедійних презентацій (Ракова К.С. (Суворовська ЗОШ), Петренко Т.М. (Першотравневська ЗОШ), Койчева С.І. (Старонекрасівська ЗОШ). Кінцевим результатом творча група вбачає створення електронного дидактичного матеріалу, виходячи з потреб навчання російської мови і літератури, що буде використовуватися на різних етапах уроку і дозволить вчителю посилити мотивацію навчання; індивідуалізувати, диференціювати та інтенсифікувати процес навчання, змінити характер пізнавальної діяльності учнів, здійснювати контроль за діяльністю школярів, формувати інформаційну культуру вчителя й учнів.
Атестація та курсова перепідготовка, якісний склад педагогічних працівників
В 2012-2013 н.р. навчально-виховний процес в загальноосвітніх навчальних закладах району забезпечували 886 педагогічних працівників, з них педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів – 667, педагогічних працівників дошкільних закладів – 137, 70 працівників позашкільних навчальних закладів, 12 педагогічних працівників РМК.

На виконання Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, зі змінами згідно перспективного та річного плану атестації педагогічних кадрів в школах Ізмаїльського району протягом 2013 р. було атестовано 155 педагогічних працівників, з них вихователів ДНЗ - 37 , вчителів загальноосвітніх закладів – 113, працівників позашкілля - 4, методистів РМК- 1.

  • на вищу категорію було атестовано 36 вчителів, що складає 33 % від кількості атестованих в 2013 році вчителів, (з них присвоєно категорію – 9, підтвердили категорію -27);

  • на звання «Вчитель-методист» -11 вчителів, що складає 9.7 % (з них присвоєно звання - 2 вчителям, підтверджено – 9 );

  • на звання «Старший вчитель» - 12 вчителів, що складає 10.6 % (з них присвоєно звання 5 вчителям, підтверджено звання «Старший вчитель» - 7 вчителям);

  • звання «Керівник гуртка-методист» присвоєно 1 керівнику гуртка (25%);

  • на І категорію атестовано 47 вчителів (41%) та 3 вихователя ДНЗ (8%), причому присвоєно категорію 22 учителям і 1 вихователю, підтвердили категорію – 25 учителів та 2 вихователя;

  • на ІІ категорію атестовано 23 учителя (20 %) та 4 вихователі (10.8%), з них присвоєно категорію 21 вчителю та 3 вихователям, підтверджено категорію 2 учителям;

  • категорію «Спеціаліст» підтверджено 7 учителям та 30 вихователям ДНЗ.

Безперервному підвищенню кваліфікації і вдосконаленню педагогічної майстерності сприяли курси підвищення кваліфікації при обласному інституті удосконалення вчителів. В 2012-2013 н. р. пройшли курсову перепідготовку 186 вчителів (з них в 2012 р. – 57 вчителів, за 9 місяців 2013 р. – 129 вчителів). У зв’язку з впровадженням нових стандартів початкової та базової загальної середньої освіти першочергова увага приділялася підвищенню кваліфікації вчителів початкових класів, іноземної мови, інформатики та вчителів, які будуть викладати «Сходинки до інформатики». Так в 2012-2013 н.р. пройшло курси вчителів початкових класів -15, англійської мови -14, вчителів інформатики – 3, вчителів, які будуть викладати предмет «Сходинки до інформатики» - 16, з них 9 вчителів інформатики та 7 вчителів початкових класів.

Важливу роль у структурі методичної роботи в районі має вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду. Протягом року вивчено та узагальнено досвід вчителів, які претендували в ході атестації на присвоєння звання вчитель-методист: вчителів біології та географії Ларжанського НВК Макарової О.А. та Арешкіна О.С. Протягом навчального року пройшли експертизу та схвалені науково-методичною радою Одеського обласного інституту удосконалення вчителів 2 методичні розробки. В 2012-2013 н.р.29 педагогів мають звання „Учитель-методист“. Їхній досвід роботи схвалено на обласному рівні.

Районна картотека налічує більше 90 об’єктів позитивного педагогічного досвіду. В навчальному році розпочато роботу по створенню електронного банку позитивного педагогічного досвіду.

Протягом року методистами РМК, районними методичними об’єднаннями вивчався та узагальнювався досвід 22 вчителів, якими розроблено методично-навчальні посібники, розробки, рекомендації.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Про підсумки методичної роботи
Міністерстві юстиції України 09. 09. 2004 №1121/9720 від 5 жовтня 2009 №1121, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно...

Наказ
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказах...

«Про підсумки роботи відділу та закладів освіти району у 2012/2013...
Новий навчальний рік розпочинається під знаком важливих подій в освіті. У цьому році Указом Президента України від 25 червня 2013...

Конкурсах різних рівнів у порівнянні з попередніми роками
«Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками у 2014/2015 навчальному році» з метою удосконалення роботи...

Тов харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «лєствіца» харківської області
«Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками у 2015/2016 навчальному році» з метою удосконалення роботи...

Засідання міської методичної ради
Аналіз організації науково-методичної роботи у 2011-2012 навчальному році та пріоритетні напрями діяльності у 2012-2013 н р

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 05. 09. 2016 №154 «Про організацію, зміст та завдання науково-методичної роботи з педагогічними...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка