Пошук по сайту


4. КУЛЬТУРА І СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ - Передмова 1

Передмова 1

Сторінка6/84
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   84

4. КУЛЬТУРА І СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ


Проблема співвідношення культури та цивілізації набула останнім часом надзвичайної гостроти. Одні дослідники розцінюють зустріч культури з сучасною цивілізацією як кризу культури, навіть як її катастрофу, інші вбачають у цьому народження нової культури XXI ст. Наприклад, у сучасній "технічній цивілізації" вбачали загрозу для духовної культури такі знані у світі мислителі, як О.Шпенглер і М.Бердяєв.

При всій правильності в оцінках існуючих бездуховних та антикультурних тенденцій у сучасному суспільстві така позиція нас не може задовольнити, тому що, заперечуючи будь-який культурний зміст у сучасній цивілізації, ми зводимо цивілізацію і культуру до непримиренного конфлікту, пророчимо загибель культури. Так, ми не зможемо вже буквально "відродити" у наші дні, скажімо, давньослов'янську й античну культуру, адже в історії усе буває лише раз, однак зберігати і використовувати культурні надбання попередніх епох і поколінь ми можемо й повинні. Тому актуальним завданням зараз є не відлучення сучасної цивілізації від культури, не спроба повернути "колесо історії" назад, а виявлення культурного змісту "нашої цивілізації, його реалізація. Мабуть, варто сприймати цивілізацію і культуру не як ворогів, а як союзників. І якщо ми хочемо мати майбутнє, то повинні прагнути до розумного компромісу між теперішністю та минулим. Будь-яка спроба відірвати культуру від цивілізації перетворює в утопію ідею культурного відродження народу, адже культура потребує цивілізації, мов душа — тіла. Цивілізація — це тіло культури, її матеріальний носій, який має не природне, а соціальне походження. Бездуховна цивілізація — жахлива річ, а культура, позбавлена матеріальної оболонки, — річ неможлива. Як засвідчує досвід, у найгіршому стані перебуває культура в країнах, які позбавлені благ сучасної цивілізації. Всім відомо, як в індустріально розвинутих країнах Заходу і Сходу (наприклад, в Японії) вміють шанувати давнину, зберігати пам'ятки історії та культури, підтримувати народні традиції, звичаї. Культурний вандалізм, манкуртизм притаманні країнам, які не засвоїли навичок Цивілізованого життя, не здатні існувати за нормами цивілізованого суспільства.

"Ми занадто цивілізовані, але ще недостатньо культурні", — так колись оцінював видатний німецький мислитель І.Кант стан сучасної йому Європи. На його думку, шлях від цивілізації веде
19

до вищої культури, пов'язаної з моральною досконалістю кожної людини. "Ми занадто цивілізовані, щоб бути культурними", — заперечував О.Шпенглер, оцінюючи цивілізацію як смерть культури. "Ми поки що недостатньо цивілізовані, щоб оцінити велич нашої національної культури, зберегти та нагромадити її", — так можна охарактеризувати те, що відбувається зараз з нами, Не можна зберегти історичний зв'язок з минулим, здійснити культурну спадкоємність, залишаючись на місці, у стані соціально-економічної нерухомості. Вірність традиціям не може бути забезпечена зневагою до потреб реального життя людей, до вимог часу. Узгодженість нашої культурної традиції з тим цивілізованим напрямом розвитку, до якого ми повинні повернутись, і становить ту головну проблему, яка сьогодні постає перед народом України на шляху його національно-культурного і духовного відродження та розбудови суверенної демократичної держави.

Культура, отже, виступає як історична категорія і вимагає для свого аналізу і визначення Не тільки філософського, а й історичного підходу. Оскільки світовий культурний процес складається з історії культур окремих народів, з-поміж яких почесну місію виконувала і виконує культура українського народу, то основне завдання історії світової культури як науки полягає у визначені найважливіших логічних ліній культурного розвитку людства, його вихідних і загальних для всіх народів принципів. Історія культури має комплексний і міждисциплінарний характер. Вона використовує фактичний матеріал і висновки таких наук, як етнографія і археологія, загальна історія і філософія, соціальна психологія і соціологія, мовознавство і мистецтвознавство тощо. Культурологічна теорія виконує, водночас із пізнавальною, дуже важливу в наш час культурно-виховну функцію, залучаючи людину до гуманістичних духовних цінностей і власного народу, і людства загалом. Значущість її вивчення особливо зростає у зв'язку з актуалізацією національно-патріотичного морального, естетичного виховання, формування справді гуманістичного світогляду.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Бердяев НА. Смысл истории. — М., 1990.

Бердяев НА. Философия неравенства. — Берлин, 1923.

Библер B.C. От наукоучения — к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век. — М., 1991.

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. — М., 1977. — Т. 3.

Гуревич П.С. Философия культуры. — М., 2001.

Кант И. Антропология с практической точки зрения // И.Кант. Сочинения: В 6 т. — М„ 1966. — Т. 6.

Кантман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. — М., 1987.

Kroeber A., Kluchomu С. Culture. A. Critical Review of Concepts and Definitions. — Cambridge-Massachusetts, 1952.
20
Рюс Жаклін. Поступ сучасних ідей. — К., 1998.

Самосознание европейской культуры XX века.-Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. — М., 1991.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. — М„ 1992.

Тойнбі А.-Дж- Вивчення історії. — К., 1996.

Философия культуры. Становление и развитие / Под ред. М.С.Качана, Ю.В. Петрова и др. — СПб., 1998.

Шпенглер Оёвальд. Закат Европы. — Москва, Петроград, 1923. — Т. 1.

Философский энциклопедический словарь. — М., 1983.

Шлемхевич М. Загублена українська людина. — К., 1992.
Т.М.Ярошенко
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   84

Схожі:

Передмова
Прийнято та надано чинності: наказ Національного космічного агентства України від 05. 10. 2006 р. №265

V. Література Передмова
Аналіз виховної роботи за минулий рік, цілі завдання виховної діяльності з колективом

Правила безпеки для тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництва днаоп 10 20-97 передмова
Затверджено наказом Державного комітету Украіни по нагляду за охороною праці від 22. 04. 97 №102

Передмова
Бажаю натхнення та витримки вчителям, творчих успіхів учням, радості та щастя їхнім батькам. Лише разом, у тісній співпраці, ми досягнемо...

Передмова
До того ж запевняю вас якщо в ті далекі часи бракувало хоч одного із згаданих тут законів чи звичаїв, то його з успіхом заміняв якийсь...

Книга адресується студентам, аспірантам, викладачам, всім, хто цікавиться...
Кушерець В. І. доктор філософських наук, професор, голова правління Товариства „Знання України”

Передмова письменник, що з нами поруч
«Бог його батьків» (Чікаго, 1901), «Діти морозу» (Нью-Йорк, 1902; друкується повністю), «Віра в людину» (Нью-Йорк, 1904) та «Кругловидий»...

Передмова
Клименко; В. Кокшарьов, канд техн наук; Павлюк, канд техн наук; C. Полонська, канд техн наук(відповідальний виконавець); Р. Цесіс...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка