Пошук по сайту


Закон України "Про дошкільну освіту"

Закон України "Про дошкільну освіту"

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Виховання культури
безпечної життєдіяльності
у дошкільника


Рекомендовано міським методичним кабінетом департаменту

освіти м.Вінниці (Протокол науково-методичної ради

від________р. № _______).

Рецензент:
Соколовська Н.Д. - методист дошкільної освіти ММК департаменту

освіти м. Вінниці

Автор – укладач:
Гловацька О.В. - методист обласного методичного кабінету безпеки життєдіяльності населення

«Виховання культури безпечної життєдіяльності у дошкільника» - Методичний посібник - 52 ст.


Навчально-методичний посібник містить конспекти занять з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності для вихованців ДНЗ різного віку. Конспекти стануть в нагоді методистам і вихователям дитячих садочків під час підготовки та проведення занять із дошкільниками в системі загальної підготовки дітей до реального життя, насиченого різними подіями, непередбачуваними ситуаціями.

Матеріали посібника допоможуть педагогічним працівникам ефективно, цікаво та доступно організувати навчання малечі основам цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Навчально - методичний посібник розглянутий на

методичній нараді НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області
(протокол № ________ від_____________ 2013р.)

Виховання культури безпечної життєдіяльності у дитини –

однин із пріоритетних напрямів освітнього процесу

дошкільного навчального закладу
Загально відомий той факт, що безпека – важлива складова виховання дитини.

Про основні правила безпеки життєдіяльності ми дізнаємося ще з перших років свого життя – спочатку від батьків, потім від вихователів дитячого садочку, пізніше – від вчителів у школі.

«Дошкільний навчальний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного, нешкідливого утримання дітей, раціонального харчування. Здоров’я, його охорона та зміцнення, безпека дітей повинні бути життєвою стратегією, пріоритетом у роботі дошкільних закладів».

Закон України "Про дошкільну освіту"

Що таке безпека дитини?
Безпека – це:
знання правил безпечного перебування вдома, у дитячому садку, на вулиці, на воді, на льоду, на спортивному майданчику;

знання дітей-дошкільників про певні небезпечні ситуації та людей, які можуть загрожувати здоров'ю та життю, уміння правильно поводитися у різних ситуаціях;

навички самостійних рішень у певних надзвичайних ситуаціях;

вміння самостійно вирізняти основні небезпечні чинники довкілля.
В організації навчально-виховної роботи з питань безпеки життєдіяльності дошкільників можна визначити три основні напрямки:
така робота не повинна обмежуватися засвоєнням норм та правил; дітей необхідно навчати обачності, навичок орієнтування і швидкої реакції в екстремальних ситуаціях;

максимального ефекту можна досягти, якщо буде прослідковуватися єдина стратегічна лінія у діяльності педагогічного, дитячого та батьківського колективів;

слід також врахувати деякі принципові аспекти роботи саме з дітьми, які суттєво відрізняються від аналогічної роботи з дорослими.
Навчаючи дітей безпечній поведінці, дорослим необхідно пам'ятати, що вкрай важливо під час навчання не залякати малечі, не зламати природної дитячої допитливості та зацікавленості оточуючим світом. Головне правило для вихователів та батьків – не лякати дітей можливою небезпекою, а виховувати розумну обережність.

Отже, перевага в освітньо-виховному процесі з виховання у дошкільників навичок безпечної життєдіяльності надається довірливим бесідам та розмовам, цікавим за своїм змістом, моделюванню та аналізу певних ситуацій, дидактичним і сюжетно-рольовим іграм.
Найбільшу уваги потрібно приділяти організації різних видів діяльності, спрямованих на набуття певних навичок поведінки, досвіду, самостійного пошуку виходів з непростих ситуацій, навчанню приймати виважені, продумані рішення. Адже все те, чому навчають дітей, вони, згодом, повинні вміти застосовувати в реальному житті (тобто на практиці).

Щоб здійснювати плідну роботу з дітьми, робота з педагогічним колективом та батьками повинна бути систематичною, актуальною, ефективною. Вона також повинна відповідати таким найважливішім завданням як-то:
1. Створення безпечних умов для життєдіяльності дитини;
2. Формування у дитини уміння передбачати наслідки своїх вчинків;
3. Виробленню в дитини навичок практичних дій під час загрози або

виникнення непередбачуваних ситуацій.
Під час роботи з виховання безпечної життєдіяльності у дошкільників варто використовувати весь арсенал методичної роботи з педагогічними працівниками. Така робота має бути комплексною та різноплановою. Перш ніж чомусь навчати дошкільників, педагоги повинні самі отримати міцні знання та оволодіти навичками щодо зазначеного напрямку навчально-виховної роботи. головне – донести до свідомості дітей розуміння про цінність, неповторність кожної людини, викликати у них бажання опікуватися власним здоров'ям, бути обачними та цінувати особисту безпеку та життя понад усе.
Навчаючи дітей, вихователь перш за все здійснювати педагогічно-виховну роботу, керуючись наступними захисними принципами:
перебування дітей у полі зору дорослих та підтримання контакту з ними – запорука особистої безпеки кожного вихованця;
формування у дітей уявлень про існуючу в навколишньому середовищі небезпеку – основний метод захисту дітей;
вироблення і доведення до автоматизму у дітей звичок правильної поведінки у побуті – засіб особистого захисту вихованців і захисту їхнього житла від злодіїв;
виховання у дітей розсудливості та обережності при виборі місць для ігор – засіб запобігання випадкам дитячого травматизму.

На превеликий жаль, щороку збільшується кількість травмованих дітей, отже, постала потреба в систематичній роботі з дошкільниками з попередження травматизму, а саме: формування в свідомості дитини навичок безпечної поведінки в життєвому середовищі.


Виховання у дітей дошкільного віку навичок безпечної поведінки в життєвому середовищі має відбуватися з дотриманням почуття міри. Якщо дитину залякувати небезпечним та агресивним світом через заборону: «не чіпай», «не ходи», «не роби», «не можна», вона або втратить почуття ризику, або навпаки, буде сприймати заборону як керівництво до дії.
Щоб запобігти цьому, педагогам потрібно добирати такі форми роботи, які б:
дозволяли відчути дитині не лише цінність свого життя та здоров’я, а й свої можливості у зміцненні та збереженні його, підготували до чітких дій у небезпечних ситуаціях;
сприяли вихованню самостійності та відповідальності;
не допускали виникнення почуття страху.
Від педагога вимагається:
теоретична компетентність;
методична грамотність;
творчий потенціал.
важливо використовувати методи, адекватні віковим особливостям дітей.
Отже, підсумовуючи вище сказане, варто наголосити, що виховання культури безпечної життєдіяльності у дитини дійсно є одним із пріоритетних напрямів освітнього процесу дошкільного навчального закладу. Також слід пам’ятати, що цей процес здійснюється не хаотично, а в системі важливих заходів дошкільного навчального закладу, таких як:
Місячник цивільного захисту;

Тижні знань з основ безпечної життєдіяльності;

Тиждень безпеки дитини;

День здоров’я та Тижні здоров’я.
Основні напрями програми навчання дітей

основам безпечної життєдіяльності
Навчально-методичні матеріали щодо навчання дітей дошкільного віку основ безпеки життєдіяльності (культури безпечної життєдіяльності) можуть бути згруповані за такими розділами:
Дитина і природа:
· Стихійні природні явища;
· Отруйні рослини, гриби.
· Небезпечні тварини та комахи.
Дитина та інші люди:
· Незнайомі люди.
· Поведінка дитини у соціумі
Світ речей навколо дитини:
· Електричні та газові прилади;
· Вогонь та людина;
· Побутові небезпеки. Один вдома
· Небезпеки (різні).
Гра та відпочинок дитини:
· Небезпечні ігри та розваги;
· Зимові-весняні розваги.
· Відпочинок влітку.
Здоров’я дитини:
· Хвороби та їх лікування, правила надання елементарної домедичної

допомоги;
· Особиста гігієна;
· Загартовування.
Емоційне благополуччя дитини:
· Перебування дитини у дошкільному навчальному закладі (емоційні та

психологічні проблеми)
Дитина на вулицях міста:
· Пішоходи;
· Пасажири.
Примітка: назви та зміст розділів можна змінювати (варіювати), адаптуючи до конкретної навчальної програми, якою користується дошкільний навчальний заклад.
Знання і навички з безпеки життєдіяльності,

яких мають набути діти дошкільного віку
Молодша група ( 3 - 4 роки)


 • поняття про користь та небезпеку вогню

 • елементарні заборонні правила з пожежної безпеки

 • елементарні правила поведінки на дорозі, уявлення про дію світлофора

 • початкові правила поводження з незнайомцями

 • початкові знання про правила поводження з домашніми тваринами

 • знання про існування отруйних грибів та ягід

 • заборонні правила поведінки біля водойми в літній та зимово-весняний період знання про небезпеку користування гострими, ріжучими, дрібними предметами

 • знання про небезпеку від гарячого знання про поводження біля відчиненого вікна та балкону

 • вміння бігати, стрибати, падати без травм


Середня група ( 4-5 років)


 • поняття про корисний вогонь, причини виникнення пожежі, елементарні рятувальні дії під час пожежі
 • поняття про різні види переходів, дорожні знаки для пішоходів, правила поведінки в транспорті та біля дороги, катання на санчатах, лижах, ковзанах
 • знання правил поводження з незнайомцями та уявлення про наслідок забав у небезпечних місцях
 • розширені знання про небезпеку від користування гострими, ріжучими та вибухонебезпечними предметами
 • елементарні знання про небезпеку самостійного користування ліками та термометром
 • більш глибокі знання про отруйні гриби, ягоди, рослини
 • температурні травми та запобіжні заходи
 • взаємовідносини з чужими та домашніми тваринами
 • поводження на водоймі у різні пори рокуСтарша група ( 5- 6 років)


 • уміти запобігати виникненню пожежі, знати правила пожежної безпеки вдома, уміти діяти при виникненні пожежі
 • знати частини вулиці, орієнтуватись за світлофором та деякими дорожніми знаками, мати уявлення про роботу ДАІ
 • знати правила поведінки в транспорті та поряд з ним
 • мати уяву про власну поведінку, якщо загубився в незнайомому місці
 • мати навички безпечної гри з м'ячем, катання на санчатах, лижах, ковзанах
 • відрізняти найвідоміші отруйні гриби від їстівних, засвоїти правила контакту з домашніми, дикими і безпритульними тваринами, мати уявлення про небезпеку і захист від комах, знати про поведінку у лісі та водоймі, в полі
 • уміти обережно користуватись ножем, ножицями, голкою, виделкою
 • мати уявлення про вибухонебезпечні предмети
 • мати уявлення про наслідки користування ліками і термометром
 • знати про небезпеку користування електричними і газовими приладами
 • мати уявлення про поведінку під час стихійного лиха (ураган, гроза, повінь, землетрус)
 • знати про шкідливий вплив радіації
 • мати практичні навички надання першої медичної допомоги та самодопомоги при незначних пошкодженнях
 • володіти навичками особистої гігієни з метою запобігання респіраторним, шкірним, кишковим захворюванням
 • уміти чинити опір пропозиції запалити цигарку чи спробувати алкогольні напої, наркотичну речовину
 • знати про профілактику гельмінтозу та педикульозу


Методичні матеріали для навчання дітей основам безпечної життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі
Дитина та інші люди
Правила безпеки, яким обов'язково слід навчити вашої дитини:


 • Не йди далеко від свого будинку, двору.

 • Не бери нічого в незнайомих людей на вулиці. Відразу відходь убік.

 • Не гуляй до темряви.

 • Обходь компанії незнайомих підлітків.

 • Уникай безлюдних місць, ярів, пустирів, занедбаних будинків, сараїв, горищ, підвалів.
 • Не вирушай один в далекі поїздки.
 • Не заходь з незнайомою людиною в під'їзд, ліфт. Тут варто відзначити, що іноді злочини скоюються знайомими людьми (наприклад, який-небудь сусід, добрий, усміхнений і тихий дядько Ваня на ділі може виявитися маніяком).
 • Не відкривай двері людям, яких не знаєш.

 • Домовся заздалегідь з сусідами про сигнали небезпеки.

 • Не сідай в чужу машину.

 • На всі пропозиції незнайомих відповідай: "Ні!" і негайно йди від них туди, де є люди.
 • Не соромся кликати людей на допомогу на вулиці, в транспорті, в під'їзді.
 • У хвилину небезпеки, коли тебе намагаються схопити, застосовують силу, кричи, виривався, тікай​​ від нападника.


Як діяти, якщо малюк загубився?

Саме небезпечне для маляти, що може трапитися в людному місці - це загубитися. Навіть якщо батьки завжди дуже уважні, вони не можуть щосекунди за нім спостерігати, а ситуації, які приводять до втрати дітей, часом виявляються досить абсурдними.
Що потрібно робити, якщо це сталося??
Наприклад, зайшли, по дорозі із садка, мама з донькою в невеликий магазин продуктів. Дитина увесь час знаходилася біля мами, поки та стояла в черзі. В той час, коли мама оплачувала покупку, вона на кілька секунд втратила маля з поля зору й дитина зникла. Мати у магазині обійшла всі відділи, але дівчинки ніде не виявилося. При цьому донька завжди раніше ходила по вулиці за руку з мамою й ніколи не тікала.

Мати вибігла на вулицю. Куди маля могло піти - додому або назад у садок - мама не здогадувалась. Люди, які стояли поблизу магазина, не звернули уваги на дитину, яка сама вийшла з магазину, хоча все відбулося зовсім недавно - кілька секунд назад. Але все-таки мати знайшла перехожих, що помітили, куди побігла дитина, і незабаром вона наздогнала плачучу дівчинку. Як потім з’ясувалося, серед чужих ніг маля загубило маму, що відвернулася, і подумала, що мати її забула в магазині, та побігла її наздоганяти.
Щоб уникнути подібних ситуацій, потрібно додержуватися таких правила безпеки:

дитина повинна знати, що якщо вона загубилася, батьки без нього в жодному разі не підуть без неї. Вони будуть шукати її там, де дитина загубилася. Саме тому від того місця, де вони перебували разом із батьками, не можна далеко йти. Якщо ви з дитиною перебуваєте на ігровій площадці або в парку, потрібно йому заздалегідь сказати, де ви будете чекати дитини, поки вона буде гратися з іншими дітьми.
Якщо вашій дитині вже більше трьох років, вона повинна знати своє ім’я й прізвище, а також адресу проживання, хоча тільки на це сподіватися не варто, адже маля може розгубитися й наплутати що-небудь. Деякі діти, до того ж, можуть вимовляти звуки неправильно, і чужі люди можуть не розібрати, наприклад, прізвище дитини. Тому в такому випадку необхідно, щоб у кишені одягу маляти була записка з номерами телефонів його батьків.
Відпочиваючи в іншому місті або іншій країні, ця передбачливість може бути особливо корисною. Якщо на одежинці дитини немає кишень, пришийте на одяг лейбл, використайте спеціальні наклейки, які перебувають усередині чобітків. Ви можете також виготовити для маляти спеціальний кулон або браслет. Можна вказати не тільки номери телефонів батьків, але також і назву готелю. Увага! Вказуйте всі дані про дитину обов’язково на внутрішній стороні. Якщо ви це зробите з зовнішньої сторони, цим можуть скористатися шахраї (наприклад, вони можуть видати себе за друзів батьків дитини).
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

П л а н
Закон України «Про освіту», Закон «Про мови в Україні», реформа освітньої галузі накреслили основні напрямки розвитку всіх ланок...

Закон України «Про освіту»
Орієнтовний перелік загальношкільних заходів (засідань педагогічної ради, семінарів, конференцій, тощо)

Закон України «Про освіту»
Міністерство освіти І науки України розміщує доопрацьований робочою групою, з урахуванням отриманих зауважень І пропозицій, проект...

Закон України «Про освіту»
Робота міської станції юних натуралістів у 2013 році проводилась відповідно затвердженого плану

Законів України «Про освіту»
Робота колективу по виконанню Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та охоплення учнів навчанням

Закон України «Про загальну середню освіту»
Управлінської діяльності щодо закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та випуску учнів у 2008-2009...

Закон України “Про загальну середню освіту” (ст. 16 п. 5; ст. 33; ст. 34 п. 2)
Даному питанню з боку адміністрації школи приділяється постійна увага. Систематично здійснюється цілеспрямований контроль за веденням...

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...

Закон України «Про освіту»
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої...

Закон України "Про загальну середню освіту" > Про перехід загальноосвітніх...
Діяльність методиста в умовах профільного навчання: порадник для методиста з бібліотечних фондів ⁄∕ Упорядник І розробник М.І. Скрипник....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка