Пошук по сайту


Електрохімія органічних сполук

Електрохімія органічних сполук

ЕЛЕКТРОХІМІЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Ковальчук В.І.1, Сидоренко А.М.2

1Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького, koval@ukr.net

2 Житомирський державний університет ім.І.Франка
Це шаблон тез для конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи». Замініть це текстом статті та збережіть у окремий doc файл. Тези будуть опубліковані у авторській редакції.

Обсяг тез до 5 сторінок формату А 4, включаючи рисунки та таблиці, у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал –1,5; абзацний відступ – 10 мм; поля – 20 мм. Редактор формул – ChemDraw Pro, схеми мають бути вставлені як Рисунок MS Word. Рисунки, схеми, формули та таблиці не повинні виходити за поля.

При оформленні малюнків бажано не використовувати занадто тонкі лінії та дрібні написи. При репродукції вони погіршують якість зображення.

Використана література оформлюється в кінці тексту у відповідності до вимог оформлення бібліографічного опису літературних джерел. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком, наприклад: [2] або [1-3].


  1. Неділько С.А., Попель П.П. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та вправи. – К.: Либідь, 2001. – 400 c.

  2. Трофимчук А.К., Дьяченко Н.А., Легенчук А.В., Лосев В.И.Сорбция благородныхметаллов на силикагеле с ковалентно связанными с поверхностью дипропилдисульфидными группами // Укр. хим. журн. – 2004. – 70, № 1. – С. 34–37.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів І їхніх сполук (10-й клас) І основних класів органічних...

Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів І їхніх сполук (10-й клас) І основних класів органічних...

Програма призначена для навчання хімії на рівні стандарту в класах...
Програмою передбачено вивчення хімії мета­лічних І неметалічних елементів та їхніх сполук (10 клас) й органічних сполук (11 клас)....

Уроку: Навчальна
Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Реферат на тему: “Макроелементи P, K, S, Cl, Ca, Mg, Na, Fe”
Ще менше в клітині ультрамікроелементів (свинцю, брому, срібла, золота тощо). Усі хімічні елементи, що містяться в клітині входять...

Клінічна біохімія: суть І завдання предмета
Проте курс біохімії тварин, розглядаючи основні метаболічні шляхи перетворення органічних сполук та їх регуляцію у здоровому організмі,...

1. найважливіші класи неорганічних сполук викладач: Борисова К. В.,...
Неорганічні сполуки можна класифікувати за складом І за властивостями. Спосіб класифікації за складом передбачає поділ сполук на...

Урок: «Застосування сполук Нітрогену у житті людини»
Мета: З’ясувати галузі застосування сполук Нітрогену, спираючись на знання про їх хімічні властивості, продовжити формування навичок...

Урок № дата тема: валентність атомів хімічних елементів. Визначен
Мета: дати поняття про валентність як властивість атомів хімічних елементів; навчити визначати валентність елементів за формула-...

Фотосинтез є унікальним процесом, що підтримує існування живих організмів...
Фотосинтез є унікальним процесом, що підтримує існування живих організмів на Землі, акумулюючи сонячну енергію у хімічних зв’язках...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка