Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо складання розкладу уроків

Методичні рекомендації щодо складання розкладу уроків

Методичні рекомендації щодо складання розкладу уроків

Розклад занять в освітній установі с одним із найважливіших і діючих видів планування навчально-виховної роботи, основним організаційним документом, що визначає роботу учнівського і вчительського колективів, адміністрації і всієї школи в цілому.

У роботі з даного питання необхідно керуватися санітарними правилами і нормами.

При складанні розкладу необхідно враховувати, що працездатність учнів змінюється протягом дня і тижня (таблиці 1, 2); характерно, що вона залежить і від віку учнів. Таблиця 1 Найбільш продуктивні і непродуктивні уроки протягом дня

Класи

Продуктивні уроки

Непродуктивні уроки

1-2

1(+), 2(-), 4(-)

3 (+)

3-5

1 (-), 2(-), 3 (-)

4 (-)

6-7

1(-), 2(-), 5(-)

4(+), 6(-)

8

1 (+), 2(-), 3(-), 5(-)

4(+), 6 (-)

9

1(-), 2(-), 3(-), 5(-)

4(+), 6(-)

10

1(-), 2(-), 3(-), 5(+), 6(+)

4(+)

11

1(+), 2(-), 3(-), 4(+), 5(-), 6(-)
Знаки у дужках після цифр означають падіння (-) чи зростання (+) працездатності учня на відповідному уроці. Приміром, вираз «1 (+)» означає, що працездатність учня на першому уроці зростає від його початку до кінця.

Таблиця 2 Продуктивні і непродуктивні дні протягом тижня

Класи

Сприятливі дні

Несприятливі дні

14

Вівторок, середа, четвер

Понеділок, п’ятниця, субота

5

Понеділок, вівторок

Середа-субота

6

Вівторок, четвер, п’ятниця, субота

Понеділок, середа

7-8

Вівторок, середа, четвер, субота

Понеділок, п’ятниця

9-11

Середа, четвер, п’ятниця

Понеділок, вівторок, субота

Серйозний вплив на рівень стомлюваності учнів протягом навчального дня виконує чергування уроків різного змісту і різних типів. Два уроки з одного предмета чи навіть уроки з двох близьких предметів швидше викликають стомлення, ніж уроки, розділені уроком з іншого предмета, не близькому їм.

Уроки з деяких предметів можна здвоювати:

російську мову і літературу (з 5-го класу);

літературу (10-11 класи);

алгебру і геометрію (з 6-го класу);

історію і суспільствознавчі предмети (з 9-го класу);

хімію і біологію (з 8-го класу);

фізику (за необхідності проведення практикуму в четвертій чверті в 9-му класі, в четвертій чверті другого півріччя в 10—11-х класах);

фізику й астрономію (11-й клас);

малювання і креслення (8-й клас);

фізкультуру (за необхідності проведення занять на лижах у третій чверті в 5-11-х класах);

трудове навчання (з 5-го класу).

Те саме стосується і чергування уроків з одного предмета протягом тижня. Воно має бути рівномірним за днями тижня, особливо у випадку предметів з малою кількістю навчальних годин.

У педагогічній практиці шкільні навчальні предмети за ступенем складності прийнято поділяти на чотири групи.

Група

Предмет

1

Українська та російська мови, математика, загальна біологія, фізика (9-11 кл.),іноземна мова

2

Природознавство, біологія (6—9 кл.), фізична географія, фізика (7-8 кл.), хімія, астрономія

3

Література, історія, суспільствознавство, економічна географія, креслення

4

Трудове навчання, образотворче мистецтво, музика, фізична культура, ОБЖ та основи здоров’я

Важким предметом для сприйняття учнів усіх вікових категорій є математика. Уроки з цього предмета бажано розподіляти на години більш високої працездатності.

Для кожного віку характерні свої особливості сприйняття навчального предмета. Наприклад, «важкими» предметами для різних паралелей класів є:

Клас

Предмети

2-3

Читання, природознавство

5

Історія, література, російська та українська мови

6-7

Географія, історія, біологія, література, фізика, російська та українська мови

8-9

Хімія, географія, іноземна мова, література

10

Хімія, географія, література, фізика

11

Література, хімія

На стомлюваність учнів дуже впливає ступінь психофізіологічного напруження. Це такі фактори:

обсяг інформації, призначеної для сприйняття і наступної переробки, що повідомляється учням;

складність навчального матеріалу;

ступінь новизни навчального матеріалу;

тип уроку і його структура;

методична майстерність викладача;

емоційний стан учня;

ступінь інтересу до предмета;

взаємини класу і вчителя, учня і вчителя;

санітарний стан навчальних приміщень.

Гігієнічні вимоги до складання розкладу занять у школі передбачають обов’язкове урахування динаміки зміни фізіологічних функцій і працездатності учнів протягом робочого дня і тижня, а також «труднощі» навчальних предметів і переваги статичного чи динамічного компонента під час занять. Алгоритм складання розкладу занять На першому етапіпри складанні розкладу необхідно підготувати документацію:

  1. Навчальний план освітньої установи.

  2. Навчальні програми з предметів навчального плану освітньої установи.

  3. Дані про кількість класів в освітній установі і розподіл їх за змінами (наказ).

  4. Дані про наявність навчальних кабінетів і про закріплення їх за визначеними вчителями (наказ).

Розподіл навчального навантаження вчителів за класами і групами продовженого дня, за змінами у тижневих годинах (наказ).

Розподіл класного керівництва (наказ).

Список голів методичних об’єднань (наказ).

Дані про вчителів, що займаються на заочних і вечірніх відділеннях вищих навчальних закладів (особиста заява).

Дані про вчителів, що займаються на курсах підвищення кваліфікації (наказ і особиста заява).

Дані про вчителів, що є сумісниками.

Дані про вчителів-сумісників (особиста заява).

Дані про обов’язкові вільні дні (адміністрація, голова профспілкового комітету, голови методичних об’єднань тощо).

Особисті побажання вчителів до розкладу уроків (особиста заява).

Дані про розподіл класів на підгрупи при вивченні окремих навчальних курсів.

Список класів і предметів, з яких необхідно передбачити в розкладі здвоювання уроків.

Розклад дзвінків в освітньому закладі.

Заготовлені форми таблиць (див. додаток).

Другий етап — заповнення таблиць.

Третій етап — складання розкладу:

Розставляємо уроки вчителів-сумісників.

Уроки вчителів, що з різних причин жорстко зафіксовані за днями тижня чи навіть за годинами дня.

Уроки:

фізичної культури

трудового навчання;

ОМ

музики, бо вони не повинні збігатися з проведенням в один день в одному класі.

Уроки іноземної мови за принципом щільного упакування, тобто по можливості без «вікон» і насамперед у ті дні, коли розклад даного класу включає перераховані вище уроки, що пов’язано з більш раціональним використанням навчальних кабінетів в освітній установі.

Складаємо робочий розклад адміністрації.

Далі приступаємо до розміщення інших предметів: рівномірно за днями тижня з огляду на всі гігієнічні вимоги, побажання вчителів.

Четвертий етап — перевірка правильності:

Розміщення уроків по класах (по вертикалі в кожному стовпчику кількість уроків у класі за один день).

Відповідність розкладу навчальному плану.

Кількість уроків з даного предмета за тиждень у кожному класі.

Навантаження кожного вчителя.

П’ятий етап — гігієнічна оцінка розкладу уроків з використанням рангової шкали складності за Н.П.Гребняком і В.В.Машиністовим (1993 р.), відповідно N 63, 14.08.2001, Правила, Норми. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01
Норми за ступенем складності шкільних предметів

Предмети

Кількість балів

Геометрія

6

Алгебра

5,5

Іноземна мова

5,4

Хімія

5,3

Фізика

5,2

Природознавство, географія, біологія

3,6

Українська мова

3,5

Українська література

1,7

Історія

1,7

Фізкультура, трудове навчання, музика, образотворче мистецтво, креслення

1


або И.Г.Сивкова (1975 г.) . Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.2.576-96 "Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г. N 49)


Предмет

Количество баллов

Математика, русский язык (для национальных школ)

11

Иностранный язык

10

Физика, химия

9

История

8

Родной язык, литература

7

Естествознание, география

6

Физкультура

5

Труд

4

Черчение

3

Рисование

2

Пение

1


Підраховується сума балів за днями тижня й окремих класах. Ці цифрові дані можна подати у графічній формі.

Розклад оцінюється позитивно в тому випадку, якщо утвориться крива з «підйомом» у вівторок та/або середу. Шкільний розклад оцінюється як нераціональний при найбільшій сумі балів у пертий і останній дні робочого тижня, а також при рівномірності навантаження в тижневому циклі.

Для учнів молодшого і середнього віку найбільша інтенсивність навчального навантаження має припадати на вівторок і середу, причому четвер повинен бути полегшеним днем. Крім того, необхідно враховувати дані сучасних наукових досліджень, які встановили, що біоритмічний оптимум розумової працездатності прослідковується на інтервалі 10-12 годин.

У ці години відзначається найбільша ефективність засвоєння матеріалу при найменших психофізіологічних витратах організму. Тому в розкладі уроків основні предмети повинні проводитися на 2- 3-му уроках для молодших школярів і на 2—3—4-х уроках для учнів середнього і старшого віку. Останній етап роботи — складання розкладу уроків для учнів у звичній для них формі.

Експертиза розкладу занять

Експертиза розкладу занять — це процедура його вивчення та оцінки на основі оптимального співвідношення матеріально-технічних можливостей навчального закладу та можливості надання учням права вибору індивідуального освітнього маршруту.

Експертиза організовується для аналізу всіх аспектів функціонування діяльності школи.

Експертиза проводиться з метою:

встановлення відповідності розкладу занять санітарно-гігієнічним нормам;

здійснення можливості вибору учнями індивідуального освітнього маршруту;

досягнення освітнього результату при збереженні соматичного здоров’я учнів.

Експертиза розкладу може бути двох видів: внутрішня (само-експертиза) або зовнішня (спеціально створеною групою експертів районного чи міського рівнів). Функції експертизи:

дати всебічний аналіз розкладу занять;

спрогнозувати можливі негативні для здоров’я учнів наслідки реалізації розкладу;

спрогнозувати можливі негативні наслідки для вчителів у сфері їх здоров’я, удосконалення їх педагогічної майстерності;

визначити можливості учнів в отриманні додаткової освіти.

Протягом експертизи встановлюються:

відповідність розкладу нормативним документам;

розподіл навчального навантаження учнів за днями тижня;

відповідність максимально допустимого навантаження учнів існуючим вимогам;

відповідність навчальному плану школи видам освітніх програм, які реалізуються у школі;

відповідність розподілу предметних галузей протягом навчального дня та навчального тижня можливостям учнів та вчителів.

Параметри експертизи розкладу навчальних занять

Параметр експертизи

Оцінка
0

1

2

Максимально допустимо навантаження учнів


Розподіл максимально допустимого навантаження щодо віку учнів


Шестиденний навчальний тиждень для учнів 5-11-х класів усіх видів ГІЗ з поглибленим змістом предмета


Тривалість уроку не перевищує 45 хвилин


Початок занять не раніше 8-ї години


Навчання класів з поглибленим змістом навчальних програм у першу зміну


Навчання класів початкової школи, 5-х класів, випускних класів у першу зміну


Наявність розкладу факультативних занять


Проведення факультативних занять у дні з найменшою кількістю обов’язкових уроків


Наявність 45-хвилинної перерви між останнім уроком та факультативними заняттями


Відсутність здвоєних уроків у початковій школі


Відсутність здвоєних уроків для учнів 5— 9-х класів, окрім уроків праці, фізкультури, уроків проведення контрольних та лабораторних робіт


Наявність динамічної паузи або уроків фізкультури після здвоєних уроків з основних та профільних предметів


Чергування протягом дня та тижня для молодших школярів основних предметів з уроків ОМ, музики, праці, фізкультури


Чергування протягом дня та тижня для учнів старшого віку предметів фізико-матсматичного та гуманітарного циклі в


Побудова розкладу з урахуванням ходу денної та тижневої кривої розумової працездатності учнів


Відповідність розподілу предметів протягом навчального дня ранговій шкалі складності предметів. Наявність аргументації у випадках незначного відхилення від даної позиції


Відповідність часового інтервалу між уроками нормативним вимогам (10 хв. — маленька перерва, велика перерва після 2-х або 3-х уроків)


0— не відповідає вимогам,

1— частково відповідає,

2— цілком відповідає вимогами.

К – кількість балів / 54.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації керівникам шкіл щодо складання розкладу уроків
Розклад занять в освітній установі с одним із найважливіших І діючих видів планування навчально-виховної роботи, основним організаційним...

Методичні рекомендації керівникам шкіл щодо складання розкладу уроків
Розклад занять в освітній установі с одним із найважливіших І діючих видів планування навчально-виховної роботи, основним організаційним...

Методичні рекомендації щодо складання індивідуальної програми корекційних...
Методичні рекомендації призначені для класних керівників та шкільних психологів щодо розробки індивідуальної програми корекційних...

Методичні рекомендації щодо організації дослідження
Методичні рекомендації щодо організації дослідження та оформлення науково-дослідницьких робіт (на допомогу слухачам Малої академії...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Рекомендації щодо складання графіка
Примітка: у дужках, в якості довідки, наведено відповідне позначення видів вимірювань, що діяло раніше

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Методичні рекомендації 2008 зміст рекомендації щодо оформлення матеріалів...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на педагогічні звання "вчитель-методист",...

Методичні рекомендації щодо вивченння фізики та астрономії у 2014-2015 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка