Пошук по сайту


Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області

Сторінка1/2
  1   2


ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №17
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Академіка Павлова, 313-В, м. Харків,

61168 тел. 68-72-96, e-mail.

sch17@kharkivosvita.net.ua Код ЄДРПОУ 23753050


ХАРЬКОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ №17
ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Академика Павлова, 313-В, г. Харьков,

61168 тел. 68-72-96, e-mail.

sch17@kharkivosvita.net.ua Код ЕГРПОУ 23753050

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДИРЕКТОР ШКОЛИ

І.І.КАСЕКО


ПЛАН РОБОТИ

ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ХАРКІВ

2016

Завдання бібліотеки
Шкільні бібліотеки – невід’ємна частина освітнього процесу.

Бібліотеки в сучасних умовах наступу інформаційних технологій проходять складний шлях модернізації, на якому бібліотекарі і керівництво закладів докладають значних зусиль, щоб бібліотеки стали актуальними інформаційними центрами для юних читачів.

Дійсно, ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного суспільства, де накопичення інформації відбувається дуже швидкими темпами. Саме тому основним завданням освіти ХХІ століття є виховання високоосвіченої особистості, яка здібна критично мислити й обробляти різноманітну інформацію. Комп’ютерні технології – необхідна умова формування сучасного іміджу шкільної бібліотеки. Сайт шкільної бібліотеки – це своєрідна визитівка, новий зручний інструмент у взаємодії шкільної бібліотеки з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Сприяючи розвитку грамотності, інформаційних навичок, викладання, самоосвіти й залученню до культури, шкільні бібліотеки покликані використовувати такі завдання:

 1. До 25-ої річниці незалежності України провести цикл бесід: «Цікаві факти про Україну».

 2. Формування інформаційно-бібліотечного фонду.

 3. Забезпечення учасників навчально-виховного процесу оперативним інформаційним обслуговуванням, доступ до інформації, культурних цінностей шляхом використання бібліотечно-бібліографічних ресурсів на різних носіях інформації у відповідності до інформаційних запитів користувачів.

 4. Створення в ЗНЗ інформаційно-бібліотечного середовища як осередку виховання та освіти.

 5. Упровадження в діяльність бібліотеки сучасних інформаційно-комунікативних технологій та комп’ютеризації бібліотечно-інформаційних процесів.

 6. Організація та ведення довідково-пошукового апарату.

 7. Виховання у користувачів інформаційної культури.

 8. Створення сприятливих умов для творчої активності і самоосвіти учнів, підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів та їх безперервної освіти.

 9. Пропаганда книги, вміння працювати з нею, створення умов для позитивної мотивації до читання.

 10. У сучасних умовах воєнних дій на Сході України основним завданням бібліотеки є інформаційна робота з воєнно-патріотичної тематики.

 11. Розвивати і підтримувати в дітях звичку й радість читання й навчання, а також потребу користуватися бібліотекою протягом життя.

 12. Працювати з учнями, учителями, адміністрацією й батьками, сприяючи реалізації завдань школи.


I. Основні показники шкільної бібліотеки

з/п

Показники роботи

План на

2015-2016 н. р.

Виконання плану

2015-2016 н. р.

План на

2016-2017 н. р.

Виконання плану

2016-2017 н. р.

1.

Читачів усього:

З них:

 • учні

 • учителі

1000
900

123

890
784

106

914
804

110
2.

Книговидача:

 • підручників

 • художньої літератури

32800

20500

11000

27865

20615

7250

28500

18000

7500

3.

Відвідуваність:

 • середня відвідуваність

13500

13.3

12600

12,1

12700

12,2
4.

Кількість масових заходів:

З них:

 • книжкових виставок


44
27


42
27


42
28
5.

Фонд (на 01.01.2016р.):

 • підручників

 • художньої та галузевої літератури

41000

25500

15380

33749

18297

15452


33749

22000

15500
6.

Книгозабезпеченість

15.8

17

17
7.

Обертаність

0.9

0,8

0,9
8.

Читаність

13

12

12
9.

Надходження до фонду:

 • підручники

 • художня та галузева література

3500

3400

100

774

597

177

4120

4000

120
10.

Списання:

 • підручників

 • художньої та галузевої літератури

5000

4900

100

7799

7759

40

4000

3700

300

II. Робота з бібліотечним фондом
Фонд – це серце бібліотеки, основа всієї роботи бібліотеки. Облік бібліотечного фонду регламентують нормативно-правові документи.

Від грамотного, продуманого комплектування залежить уся подальша робота бібліотеки.

Систематизація, організація фонду – важливі напрямки роботи бібліотеки.

Впродовж 2016-2017 навчального року працівники бібліотеки будуть організовувати та здійснювати:

 • Управління процесом формування і використання фонду навчальної літератури.

 • Організацію, електронний облік та бібліотечну обробку навчального фонду підручників.

 • Формування замовлення на навчальні програми, підручники.

 • Інформування педагогічної, учнівської та батьківської громадськості про наявність у бібліотечному фонді нової навчальної літератури та порядок її одержання з бібліотеки.

 • Вивчення інформаційних потреб користувачів.

 • Формування бібліотечного фонду на основі запитів, інтересів та потреб читачів.

 • Поповнення фонду нетрадиційних документів (дискети, диски та відеокасети).

 • Відкрити для дітей шкільного віку вільний доступ до інформації про досягнення світової культури й мистецтва.

 • Проведення щорічної акції «Подаруй книжку бібліотеці».III. Формування та збереження книжкового фонду

з/п

Зміст роботи

Одиниця виміру

Термін виконання

Виконавці

Відмітки про виконання

1

Придбання літератури, звірка з супрводжувальними документами:

 • підручників

 • художньої та галузевої літератури

5000
4900

100

Протягом року

Бібліотекарі

2.

Приймання видань, що надійшли на заміну загублених

50

Протягом року

Бібліотекарі
3.

Поповнення відкритого книжкового фонду для користувачів у читальному залі.

100

Протягом року

Бібліотекарі4.

Поповнення фонду художньою, довідково-бібліографічною та дитячою літературою за рахунок:

 • акції «Допоможи бібліотеці»;

 • заміни загублених примірників читачами;

 • подарованої батьками учнів та користувачами.

165

100

50
65

Протягом року


Бібліотекарі

спонсори

5.

Поповнення фонду підручників (4, 7, 8 класи)

3200

Протягом року

Бібліотекарі
6.

Запис книжок в інвентарну книгу

165

Протягом року

Бібліотекарі
7.

Сумарний облік надходжень

3400

Протягом року

Бібліотекарі
8.

Технічна обробка книжок, підручників і періодичних видань (штемпелювання, написання авторського знаку, написання каталожної карточки )

5000

Протягом року

Бібліотекарі
9.

Розстановка фонду (нових надходжень та видань, що повернули користувачі)

30920

Протягом року

Бібліотекарі
10.

Оформлення передплати на періодичні видання (на 17000 грн.)

50

1-е півріччя

2-е півріччя

Бібліотекарі
11.

Здійснювати списання загубленої користувачами художньої літератури, підручників, непригодних для користування в навчальному процесі

4000

Протягом року

Бібліотекарі
12.

Здійснити списання морально застарілої літератури

300

Протягом року

Бібліотекарі
13.

Поповнювати сторінку «Шкільна бібліотека» на сайті школи
Протягом року

Бібліотекарі
14.

Вести електронний облік підручників і періодичних видань
Протягом року

Бібліотекарі
15.

Робота «Книжкової лікарні».Відремонтувати «Хворі книжки»

100

Протягом року

Бібліотекарі
16.

Перевірити забезпеченість учнів підручниками та проконтролювати їх збереження

90%

До 25.08.16

Бібліотекарі

Фінтісова Л. В.

Головко Т. А.
17.

Зробити інвентаризацію бібліотечного фонду підручників
Травень 2017

Бібліотекарі

18.

Поповнити фонд бібліотеки літературою сучасних українських поетів, письменників, які включені до шкільної програми.
Протягом року

Бібліотекарі

Батьки-спонсори

19.

Інформувати учнів 1-11 кл. про нові списки рекомендованої програмної літератури (української, зарубіжної) та додаткове читання
Протягом року

Бібліотекарі


ІV. Обслуговування користувачів

Своєчасне забезпечення підручниками всіх класів.


з/п

Кількість видань у комплекті до:

Клас

Кількість учнів

Дата видачі

Відповідальні

1.

10

1

120

08.2016

Бібліотекарі

Кл. керівники

2.

11

2

122

05.2016

Бібліотекарі

Кл. керівники

3.

13

3

126

05.2016

Бібліотекарі

Кл. керівники

4

13

4

116

08.2016

Бібліотекарі

Кл. керівники

5.

15

5

154

08.2016

Бібліотекарі

Кл. керівники

6.

15

6

130

05.2016

Бібліотекарі

Кл. керівники

7.

15

7

115

08.2016

Бібліотекарі

Кл. керівники

8.

15

8

124

05.2016

Бібліотекарі

Кл. керівники

9.

16

9

146

05.2016

Бібліотекарі

Кл. керівники

10.

18

10

124

09.2016

Бібліотекарі

Кл. керівники

11.

19

11

97

08.2016

Бібліотекарі

Кл. керівникиз/п

Зміст заходів

Одиниця виміру

Термін виконання

Відповідальні

1.

Перереєстрація користувачів бібліотеки

890

Вересень

2016

Бібліотекарі

2.

Видача літератури:

 • на абонементі

 • у читальному залі


30920прим.

1000 прим.


Протягом року

Протягом року

Бібліотекарі

3.

Робота із заборгованістю ( перегляд формулярів читачів, оповіщення боржників, відмітки про дату нагадування)
05.09.2016-10.05.2017

Бібліотекарі

4.

Проведення бесід як групових так і індивідуальних

30

Протягом року

Бібліотекарі


V. Робота по пропаганді бібліотечно-бібліографічних знань. Інформаційно-бібліографічна робота.

Довідково-бібліографічний фонд – це база для інформаційної та довідково-бібліографічної роботи.

Фонд складається з таких типів видань:

 • керівні матеріали;

 • довідкові видання;

 • тематичні папки.

Продовжувати вести зошит, де фіксувати запит і виконання довідок.

Бібліотечно-бібліографічні знання вести з урахуванням цілей читання, вікових, особистісних уподобань читачів.

Бібліотека працює під девізом: «Хто володіє інформацією, той досягає успіху». Тому головна мета бібліотеки: надати допомогу учням та педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб.
з/п

Зміст роботи

Одиниця виміру

Термін виконання

Відповідальні

1.

Здійснювати аналітико-синтетичну обробку нових книжкових та періодичних видань для включення карток у ДБА: каталог та картотек.

3340

Протягом року

Бібліотекарі

2.

Оперативно поповнювати картками на нову літературу каталог та картотеки, а при списанні літератури своєчасно їх вилучати.

3500

3021


Жовтень

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Бібліотекарі

3.

Продовжувати вести картотеки:

 • «Харків – моя мала Батьківщина;

 • «Нововведені твори»;

 • «Періодичні видання»;

 • «Розстріляне відродження».

4

Протягом рокуБібліотекарі

4.

Поліпшувати організацію бібліотечно-бібліографічного обслуговування на абонементі, в читальному залі, залучаючи до цього бібліотечний актив.
Протягом року


Бібліотекарі

5.

Регулярно вести «Щоденник роботи шкільної бібліотеки»
Протягом року

Бібліотекарі

6.

Поліпшувати інформаційну роботу, яка включає:

 • Довідково-бібліографічне обслуговування;

 • Бібліографічне інформування;

 • Популяризацію бібліотечно-бібліографічних знань.
Протягом року


Бібліотекарі

7.

На достатньому рівні виконувати біблотечно-бібліографічні довідки:

 • Тематичні;

 • Фактографічні.


80

70

Протягом року


Бібліотекарі

8.

Бібліотечно-бібліографічні уроки для учнів 1-11класів.

20

Протягом року

Бібліотекарі

учителя- предметники,

класні керівники

9.

Постійно вивчати інформаційні потреби читачів бібліотеки через:

 • анкетування;

 • бесіди4

30

Протягом рокуБібліотекарі

класні керівники

10.

Проведення екскурсій до бібліотеки (1-ші і 2-гі класи)

9

Вересень – жовтень


Бібліотекарі

11.

Поповнювати «Довідково-інформаційний куточок для вчителя»

10

Протягом року


Бібліотекарі

12.

Проведення бінарних уроків спільно з учителями історії, російської, української та іноземних мов, головна ціль яких – бажання звертатись до книги, самостійно орієнтуватися у фонді довідково-бібліографічних видань.

5

Протягом рокуБібліотекарі

учителі-предметники:

Чопікян А.В.

Черепаха Ю.Ю.

Терещенко А.В.

Бурковець С.О.

Бредун С.Т.

13.

Взяти участь у проведенні предметних тижнів

7

Протягом року

Бібліотекарі

14.

Поповнювати тематичні папки новинками.
Протягом року

Бібліотекарі

15.

Поповнювати в бібліотеці три нових каталоги (КНІ, КЗІ, КФІ) для класифікації інформації
Протягом року

Бібліотекарі

16.

Вести опрацювання журналу ШБІЦ: вилучення інформаційних паспортів, бібліографічних списків, публікації «моніторинг законодавства», бібліографічних карток та передача їх адресатам, вилучення ком пакт-диску і розміщення його в окремому каталожному боксі.
Протягом року


Бібліотекарі

17.

Вдосконалення обслуговування користувачів завдяки мережі Інтернет, використовуючи CD-ROM, аудіо-відео документи
Протягом року


Бібліотекарі Деменкова І. М.

18.

Робота над сайтом:

- поповнювати сторінку «Шкільна бібліотека» матеріалом з життя бібліотеки
Протягом року


Бібліотекарі Деменкова І. М.

19.

Продовжувати ведення папок до інформаційного забезпечення навчального процесу із шкільних предметів

Протягом року

Бібліотекарі

20.

Інформаційні години для вчителів
Протягом року

Бібліотекарі

21.

«Бібліоподорож до читай міста» (з використанням агітаційних бібліотечних плакатів)


1-ші класи

Протягом року

Бібліотекарі

23.

Бібліотечний уїк-енд відпочинок у бібліотеці (9-А)
Грудень

Бібліотекарі

Юхіна І. М.

24.

Правила користування бібліотекою та книгою


2-гі класи

Жовтень

Бібліотекарі

25.

Анкетування:

 • «Книга у моєму житті»;

 • «Словники, довідники, енциклопедії – найпоширеніші джерела інформації».

5-ті – 7-мі класи

Протягом року


Бібліотекарі

Чопікян А. В.

26.

Виконання бібліотечно-бібліографічних довідок 2-11-ті класи

70

Протягом року

Бібліотекарі


VI. Виховна робота

Активізувати роботу з воєнно-патріотичного виховання:

а) рекомендувати літературу та періодику про мужність і героїзм воїнів сучасної України;

б) запланувати цикл заходів (книжкові виставки, бесіди,з тематики «Україна – єдина країна», «Важка дорога до миру», «До 25-річчя Незалежності України» та інше).

  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №7 харьковского городского совета харьковской области

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Але серед наших давніх партнерів можна назвати більшість провідних внз міста, які готують спеціалістів у різних сферах, у тому числі...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступеінв №16 харківської міської ради харківської області
«Про підготовку та проведення предметного тижня математики, фізики, хімії, інформатики в 2013/2014 навчальному році»

З поглибленим вивченням окремих предметів
«Харківська спеціалізована школа I -ііі ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
На виконання річного плану роботи школи було розроблено конкретні заходи щодо охорони життя І здоров’я учнів та запобігання випадків...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в...

Перелік навчальних програм в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ...
Комплекс навчально-розвивальних програм для 1-4 класів загальноос-вітньої школи. Рівкінд Ф. М

Робочий навчальний план харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державних санітарних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка