Пошук по сайту


1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Розробки уроків

Повторення.

Урок №1

Основні поняття хімії
Урок №2

Розв’язування розрахункових задач за хімічними формулами
Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
Урок №3

Кількість речовини . Моль. Число Авогадро
Урок №4

Молярна маса
Урок №5

Розв’язування розрахункових задач на заходження кількості речовини, молярної маси і маси речовин
Урок №6

Молярний об’єм газів. Відносна густина газів
Урок №7

Розрахунки за хімічними формулами
Урок №8

Узагальнююче повторення
Урок №9

Тематичне оцінювання №1
Урок №10

Корекція знань

Тема 2. Основні класи неорганічних сполук

Урок №11

Поняття про основні класи неорганічних сполук
Урок №12

Склад і назви оксидів, кислот, основ і солей
Урок №13

Класифікація оксидів. Фізичні і хімічні властивості оксидів. Оксиди у природі
Урок №14

Властивості оксидів. Застосування оксидів
Урок №15

Класифікація кислот. Фізичні і хімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів. Заходи безпеки при роботі з кислотами
Урок №16

Властивості кислот
Урок №17

Реакції заміщення і обміну. Використання кислот
Урок №18

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями хімічних реакцій
Урок №19

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями хімічних реакцій
Урок №20

Узагальнююче повторення
Урок №21

Тематичне оцінювання №2
Урок №22

Корекція знань
Урок №23

Класифікація основ. Фізичні і хімічні властивості основ. Заходи безпеки при роботі з лугами
Урок №24

Властивості основ
Урок №25

Поняття про амфотерні гідроксиди. Використання основ
Урок №26

Фізичні і хімічні властивості середніх солей. Поширення у природі та практичне використання
Урок №27

Властивості середніх солей
Урок №28

Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і солей
Урок №29

Розрахунки за хімічними рівняннями
Урок №30

Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук
Урок №31

Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук
Урок №32

Практична робота №1

«Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук»
Урок №33

Розв’язування задач і вправ
Урок №34

Практична робота №2

«Розв’язування експериментальних задач»
Урок №35

Узагальнююче повторення
Урок №36

Тематичне оцінювання №3
Урок №37

Корекція знаньУрок №1
Тема: Основні поняття хімії
Мета: повторити основні поняття хімії, вивчені у 7 класі: речовина, матеріал, суміші, атом, молекула, хімічний елемент, прості і складні речовини, хімічна формула, індекс, коефіцієнт, валентність, фізичні та хімічні явища, хімічна реакція, реакції сполучення і розкладу.
Обладнання: роздатковий матеріал,
Тип уроку: ВП
Форми роботи: робота в групах, ігрові прийоми «Хрестики-нолики», «Наведи порядок», прийоми «Міні-практикум», «Кросворд»

Хід уроку:

І. Організація класу.
ІІ. Оголошення теми і мети уроку.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Бесіда за питаннями.


 1. З якими хімічними поняттями ми познайомились у 7 класі?

 2. З чого складаються тіла? ( ...... з речовин)

 3. Що ж таке „ тіло” , „ речовина” ?

 4. Що таке „ матеріал”?


Отже, на сьогоднішньому уроці нам необхідно пригадати всі поняття, з якими ми познайомились у 7 класі.
IV. Робота в малих групах. (10 хв)

Весь клас розбивається на 6 груп. На допомогу групам даються підручники 7 класу та хімічні довідники.
Кожна група одержує завдання пригадати поняття:

Група №1. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.

Група №2. Атом, молекула, хімічний елемент, прості і складні речовини.

Група №3. Хімічна формула, індекс, коефіцієнт.

Група №4. Валентність.

Група №5. Фізичні і хімічні явища. Хімічна реакція.

Група №6. Реакції сполучення та розкладу.
V. Обговорення результатів роботи в групах.

Представник кожної групи озвучує результати роботи груп.

Одночасно після виступу кожної групи всі учні класу виконують завдання, що їм роздані.


 1. Гра «Хрестики-нолики»


а) обрати лінію, яка об’єднує чисті речовиниповітря


водопровідна

вода

азот

кисень


вода

залізо

нафта


олово

деревина


б) обрати лінію, яка об’єднує прості речовини


повітря


кухонна сіль

азот

кисень


вуглекислий газ

хром

нафта


олово

водень


в) обрати лінію, яка об’єднує складні речовини


H2SO4


O2

NaCl

H2O


CO2

Fe

S8


Al

BaI2 1. Гра «Наведи порядок»

Вставити в текст пропущені слова (хімічний елемент, речовина, атом, молекула)

Запис «2Н» означає 2 … Гідрогену.

Запис «Н2» означає … водню.

До складу води входить … Гідроген.

До складу повітря входить … кисень.


 1. Гра «Хрестики-нолики»

Обрати лінію, яка сполучає правильно складені формули речовин. Дати їм назви.


VI

SO3


BaO2


H2O


Na2O


CO2


KO2

III

Fe2O3


AlO

II

CuO 1. Прийом «Міні-практикум».

Дописати рівняння реакцій, вказати їх тип.

Ca + O2

KMnO4

H2S + O2

P + O2

H2O →

CH4 + O2

VІ. Підсумок уроку.
Прийом «Кросворд».

Сформулювати питання до слів, які подані у кросворді.

р

е

а

к

ц

і

ял
а
в

а

л

е

н

т

н

і

с

т

ь
т
м
а
н
о

е

л

д

м

н

і

е
т

з

к
а

с

то

к

с

и

д
р

VІІ. Домашнє завдання.

Урок №2
Тема: Розв’язування розрахункових задач за хімічними формулами
Мета: повторити основні поняття хімії, вивчені у 7 класі: відносна атомна маса, відносна молекулярна маса, масова частка елемента в речовині.
Обладнання: роздатковий матеріал
Тип уроку: ВП
Форми роботи: робота в групах, прийом «Самооцінювання»

Хід уроку:

І. Організація класу.
ІІ. Оголошення теми і мети уроку.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Бесіда за питаннями.

 1. Які обчислення можна провести за хімічною формулою речовини?

 2. Дайте визначення поняттям «відносна атомна маса», «відносна молекулярна маса».

 3. Як визначити відносну атомну масу елемента?

 4. Як обчислити відносну молекулярну масу речовини?

 5. Як обчислити масову частку елемента в речовині?

Отже, на сьогоднішньому уроці нам необхідно пригадати, як проводити обпилення за хімічною формулою речовини.
IV. Робота в малих групах.
Весь клас розбивається на гетерогенні групи по 4 особи.
Всі групи одержують однакове завдання: заповнити ланцюжкову схему, зробивши відповідні обчислення. По мірі виконання завдання група, яка перша завершила завдання заповню схему на дошці. Всі інші звіряються з відповідями.
Для поданих речовин визначити

VІ. Підсумок уроку.
Оголошення оцінок за урок – самооцінювання. Кожна задача оцінюється в 2 бали.
VІІ. Домашнє завдання.

Урок №3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини...
Як відомо, масу, об'єм, кількість речовини реагентів І продуктів реакцій визначають за допомогою стехіометричних розрахунків, які...

Конспект уроку 31 Тема: Розрахункові задачі: Розрахунки за хімічними...
Реагентів або продуктів реакції за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята з

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та...
Молекулярно-кінетична теорія будови речовини (мкт). Розвиток поглядів на будову речовини

Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авогадро. 10 клас. Мета уроку
«Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авогадро»; навчити учнів розв’язувати стандартні задачі з даної теми; розвивати нестандартне...

Контрольна робота з теми: «Розрахунки в хімії»
Розрахуйте молярні маси сполук. Запишіть речовини в порядку зростання значень їх молярних мас: а) Cu2O; б) Ca(OH)2; в) hi

Яка хімічна формула болотного газу?
При горінні етану утворився вуглекислий газ об’ємом 800 Який об’єм та кількість речовини етану

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Розглянь малюнок І визнач, в якому з прямокутників (а, б, в, г, д) зображено прості речовини, складні речовини, суміш речовин, чисті...

Задачі на визначення молекулярної формули речовини
Визначте молекулярну формулу речовини, в якій масова частка карбону становить 82,75 %, гідрогену—17,25 %. Відносна густина речовини...

Урок 13 (3) Тема. Солі (середні), їх склад, назви
Обладнання: алгоритм складання назв солей за формулами та формул солей за назвами, плакат «Дерево мудрості»

Тема: Прості І складні речовини. Чисті речовини І суміші
Мета: сформувати в учнів знання про прості та складні речовини, чисті речовини та сумішіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка