Пошук по сайту


Урок № дата тема: валентність атомів хімічних елементів. Визначен

Урок № дата тема: валентність атомів хімічних елементів. Визначен

ХІМІЯ 7 КЛАС УРОК № ДАТА

ТЕМА: ВАЛЕНТНІСТЬ АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. ВИЗНАЧЕН-

НЯ ВАЛЕНТНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ФОРМУЛАМИ БІНАРНИХ

СПОЛУК.

МЕТА: дати поняття про валентність як властивість атомів хімічних елементів; навчити визначати валентність елементів за формула- ми сполук та складати формули бінарних сполук за їх валентністю.

Продовжити формувати вміння працювати над складанням формул речовин

Виховувати увагу до сприймання матеріалу, акуратність записів

ОБЛАДНАННЯ:графічні формули HCl, H2S, H2O, NH3, CH4, роздатковий матеріал

ТИП УРОКУ:засвоєння нових знань, умінь, навичок

МЕТОДИ, ФОРМИ ТА ПРИЙОМИ РОБОТИ: розповідь, тренувальні вправи, бесіда, робота біля дошки, алгоритм складання формули , «Морський бій»

ХІД УРОКУ.

1.ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ ДО УРОКУ.

Щоб добре все знати,

Ми будемо міркувати,

Вправи рішати

Свій розум розвивати.

Девіз нашого уроку: «Видумуй, пробуй, твори!

Розум, фантазію прояви!

Активним і уважним бувай

І про кмітливість не забувай!»

2.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

Діти! Давайте пригадаємо:

 • Що ми розуміємо під поняттям речовина?

 • Які властивості характерні для речовин?

 • На які групи поділяються речовини?

 • А що таке прості речовини?

 • Чим прості речовини відрізняються від складних?

 • А що ж таке хімічний елемент?

3.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Цей урок поглибить ваші знання про речовини.Ми знаємо, що склад молекул речовин виражають їх молекулярні формули. Знаємо, що з формули можна почерпнути багато інформації про склад, будову речовини, здійснювати певні обчислення.

 • Як скласти формулу?

 • Що допоможе нам в тому, щоб правильно виразити склад речовин формулою?

Це і буде завданням нашого уроку.

4.ТЕМА УРОКУ (запис в зошиті)

5.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

А щоб вирішити це питання, слід пригадати все, що ви знаєте про хімічну формулу.

 • Що ви розумієте під поняттям «хімічна формула»?

 • Що можна дізнатися про речовин з хімічної формули?

 • Що ми називаємо відносною молекулярною масою?

 • Для чого потрібні знання масових часток елементів у сполуках?

 • Напишіть на дошці формули речовин, які ви знаєте.

 • Проблемне запитання: Чому молекули речовин мають різний якісний і кількісний склад? Від чого це залежить?

Якісний і кількісний склад молекул залежить від особливої властивості атомів приєднувати до себе тільки певну кількість атомів другого елемен- та.Один атом Гідрогену ніколи не приєднує більш одного атома.Н-д,Н –СІ

ВЛАСТИВІСТЬ АТОМІВ ПРИЄДНУВАТИ ПЕВНЕ ЧИСЛО ІНШИХ АТО- МІВ НАЗИВАЄТЬСЯ ВАЛЕНТНІСТЮ.

Валентність виражають числом, порівнюючи з валентністю Гідрогену, тобто за одиницю валентності прийнято валентність атома Гідрогену. Вона =1., тобто гідроген у сполуках завжди одновалентний. За кількістю атомів Гідрогену в сполуках можна визначити валентність іншого елемента.

 • Попробуйте визначити валентність Оксигену у формулі води?

H2O H - O – H

Оксисен має завжди постійну валентність, яка дорівнює двом.Тому валентність елементів в оксидах визначають за Оксигеном, користуючись правилом: сума одиниць валентності атомів одного елемента = сумі одиниць валентності другого елемента

 • Визначте валентність елементів у слідуючих сполуках: H2S, PH3, NH3, SiH4, CH4, CO, CO2.

Попробуємо записати структурні формули цих речовин. Графічна або структурна формула дає наочне уявлення про валентність кожного елемента і відображає порядок зв’язку атомів в молекулі речовини.

 • Чому Карбон має різну валентність?

Тому. Що деякі атоми деяких елементів змінюють свою валентність в залежності від умов.Значить валентність буває постійна і змінна.

 • Подивіться таблицю в підручнику і назвіть хімічні елементи, які змінюють валентність

 • Тепер попробуємо записати назви речовин, у яких хімічні елементи змінюють валентність.

FeCl2 – ферум (11) хлорид

FeCl3 – ферум (111) хлорид

CO - карбон (11) оксид

CO2 – карбон (1V)оксид

 • А як же скласти формулу за валентністю?

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ (уважно прочитайте алгоритм складання хімічної формули)

ОЗВУЧЕННЯ ВЧИТЕЛЕМ АЛГОРИТМУ.

СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ БІЛЯ ДОШКИ УЧНЯМИ:

AlxOy PxOy SxOy

6.ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ.

1.Визначити валентність атомів елементів у таких сполуках:

Na2S, BeO, SiO2, AlCl3, Li3N, N2O5, HF, N2O, K2O

 1. Визначити валентність атомів елементів:

А) у сполуках з Іодом,знаючи, що він одновалентний:

HI, CaI2, AlI3, CI4.

Б) у сполуках з Оксисеном:

K2O, MgO, Cr2O3, CO2, P2O5

 1. Записати формули таких сполук за валентністю:

FeO, SiO, AlF, CuO, AlI? CrO, NO, BaH

 1. «Морський бій»

7.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 • Вивчити валентність атомів хімічних елементів напам’ять

 • Виготовити таблички з позначеннями I, II, III, IV, V, VI, VII

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку 106 Тема : Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність
Мета: повторити електронну будову атомів хімічних елементів, її зв’язок з положенням елемента у

Конспект уроку Тема: Будова електронних оболонок атомів. Електронні...
Мета: узагальнити та поглибити знання учнів про будову електронних оболонок атомів елементів

Конспект уроку 73 Тема: Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів
Мета: ознайомити учнів з історичними відомостями про перші спроби класифікації хімічних елементів

Конспект уроку 62 Тема : Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення...
Сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів

Конспект уроку 87 Тема: Розрахункові задачі на знаходження елементів...
Мета: на основі знань про будову періодичної системи хімічних елементів І формули для обчислення

Конспект уроку 10 Тема: Періодичний закон І періодична система хімічних...
Тема: Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про

Класифікація неорганічних сполук
...

Тема : Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д.І
Д.І. Мендєлєєва, сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити знайомство...

Додаток до періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва
М.: Просвещение,1984”) враховано деякі раціональні моменти, що дозволяють більш чітко відобразити особливості хімічних властивостей...

Конспект уроку 38 Тема: Історичні відомості про способи класифікації...
Тема: Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні металиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка