Пошук по сайту


Конспект уроку 19 Тема: Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння

Конспект уроку 19 Тема: Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння

Конспект уроку 19

Тема: Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння.

Мета: пояснити та сформулювати закон збереження маси речовин; дати поняття про рівняння хім.

реакції, коефіцієнт, реагент, продукт реакції; на основі закону збереження маси речовин

сформувати уміння складати рівняння хім. реакцій, добирати коефіцієнти.

Обладнання та реактиви: терези з рівновагами, пробірки, розчини барій хлориду та сульфатної кислоти.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Форми роботи: лекция, бесіда, експеримент, міні - тренінг.

Хід уроку:

I. Організація класу.

II. Оголошення теми і мети уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Які явища називають хімічними?

2. Як ще називають хімічні явища?

3. За якими ознаками ми дізнаємося, що відбулось хімічна реакція?

4. Які умови потрібні щоб відбулась хімічна реакція?

IV. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні ми продовжимо вивчати хімічні явища і ви дізнаєтесь, що спостереження які ви

описували на практичній роботі можна записати на хімічній мові, за допомогою хімічних формул і

коефіцієнтів. Такі записи називають хімічними рівняннями. Щоб навчитись складати хімічні

рівняння необхідно крім хімічних символів (які є в ПС, ми їх вивчили) і хімічних формул (ми їх

навчились скадати за валентністю) знати ще і закон збереження маси речовин.

Сьогодні ми дізнаємось:

1) Чи змінюється маса речовин під час хімічних перетворень?

2) Що відбувається з молекулами та атомами під час хімічної реакції?

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Закон збереження маси речовин.

Закон збереження маси речовин був відкритий і експериментально підтвердженим рос. Хіміком В.М.Ломоносовим і незалежно від нього фр. ученим А.Л.Лавуазьє (підручник стр. 77, портрет).

- загальна маса речовин, які вступили в хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, що утворилися внаслідок реакції.

Спробуємо експериментально перевірити.

Дем. 10 Дослід, що ілюструє закон збереження маси (підручник стр.78)

Висновок про значення закону збереження маси речовин:

    • для подальшого розвитку хімії як науки,

    • для успішної роботи хімічних виробництв;

    • на основі закону складання хім. рівняннь і виконання за ними розрахунків.

Наприклад: ( Розв язує та пояснює вчитель). При горінні сірки масою 32 г утворюється 64 г сірчистого газу (SO2) .Розрахуйте масу кисню який сполучається з сіркою.

Розв’язання S + O2  SO2

32 г х г 64 г

32 + х = 64

х = 32 (г)

Відповідь: 32 г О2

В хімії перетвореня речовин прийнято описувати не словами, а за допомогою хімічних рівнянь. Вчитель вводить поняття про рівняння хімічних реакцій, як про умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул. Пояснюється поетапне складання хімічного рівняння:

  • схема перетворення речовини:

Н2 + О2 Н2О

реагенти продукти

реакції

  • підбір коефіцієнтів: щоб число атомів кожного з елементів у лівій і правій частинах було однакове;

2 + О22О

4 ат.Н 2ат.О 4 ат.Н, 2 ат.О

  • вводиться поняття коефіцієнт;

  • акцентується увага на різницю між індексом та коефіцієнтом.

Запам ятайте! Не можна писати коефіцієнт «всередині» формули або змінювати індекс.

V. Зaкріплення знань учнів. Міні - тренінг.

Скласти рівняння, добрати коефіцієнти:

Ca + O2 CaO

Zn + O2 ZnO

HgO Hg + O2

C + O2 CO

N2 + O2 NO

Cu + O2 CuO

Na + Cl2 NaCl

Р + О2 P2O5

Ag2O Ag + O2

Al + S Al2S3

Al + O2 Al2O3

VI. Домашнє завдання. &11, стр.82, №5
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку 16. Тема: Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння
Мета: повторити з учнями закон збереження маси речовин; поняття про схеми та рівняння хімічних

Урок з хімії 7 клас. Тема уроку: Закон збереження маси речовин під...
Ння маси речовин у хімічних реакціях; пояснити схему хімічної реакції, її суть, сформувати поняття про хімічні рівняння, пояснити...

Закон збереження маси І енергії
Основні поняття І закони хімії, періодичний закон І будова речовини. Будова молекул І хімічний зв’язок

Конспект уроку 8 Тема : Прості І складні речовини. Метали І неметали. Хімічні формули речовин
Обладнання: моделі атомів, зразки металів І неметалів, інші речовини цукор, кухонна сіль, калій перманганат та ін

Конспект уроку 112. Тема: Метанол, етанол, гліцерин: функціональна група, хімічні властивості
Мета: вивчити функціональну групу спиртів, їх хімічні властивості: повне окиснення, взаємодію з

Конспект уроку Тема: Фізичні І хімічні явища
Мета: повторити та поглибити знання про фізичні І хімічні явища (реакції); з'ясувати ознаки

Уроку
«речовина», «матеріал», «суміш», властивості речовин, атоми, молекули, йони, хімічні елементи, хімічні формули; називати якісний...

Методичні поради
Вивчення закону збереження маси речовин має велике значення не лише при вивченні хімії, але й для інших природничих наук. Тому хочу...

«Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини...
Як відомо, масу, об'єм, кількість речовини реагентів І продуктів реакцій визначають за допомогою стехіометричних розрахунків, які...

Конспект уроку Тема: Масова частка елемента в речовині
Мета: на основі знань про хімічні формули речовин повторити, що таке масова частка елемента в речовині; розвивати вміння обчислювати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка