Пошук по сайту


Тестування з теми «Склад І назви основних класів неорганічних сполук»

Тестування з теми «Склад І назви основних класів неорганічних сполук»

Тестування з теми «Склад і назви основних класів неорганічних сполук»

Варіант І

І. «Так чи ні»

 1. Оксиди – складні речовини, утворені двома елементами, одним з яких обов’язково є Оксиген.

 2. В даному переліку переважають оксиди: NaOH, Na2O, NaNO3, N2O5, HNO3, Al(NO3)3.

 3. Основи – складні речовини у яких атом неметалічного елемента з’єднується з однією або кількома гідроксильними групами (ОН).

 4. В даному переліку переважають кислоти: HNO3, KOH, HCl, K3PO4, Ca(OH)2, H3PO4.

 5. H2SO4 – формула сульфатної кислоти.

 6. СаСО3 – сіль, що має назву кальцій карбонат.

 7. Основні оксиди – це оксиди, яким відповідають основи.

 8. СаО – калій оксид.

 9. SО2 – сульфур (ІV) оксид.

 10. Кислоти – складні речовини, які містять один або декілька атомів металів, здатних заміщувати атоми Гідрогену та кислотний залишок.

 11. АІ2О3 – основа.

 12. Солі – складні речовини, які складаються з атомів металічного елемента та кислотного залишку.


ІІ. «Вірна відповідь одна»

 1. Позначте формулу оксиду: а) HNO3; б) NaOH; в) K2CO3; г) CuO.

 2. Позначте формулу лугу: а) Zn(OH)2; б) Fe(OH)2; в) Ba(OH)2; г) CaO.

 3. Позначте формулу кислоти: a) Н2SO3; б) MgO; в) K2O; г)H2O.

 4. Оксиду SO3 відповідає кислота: а) H2S; б) H2SO3 в) H2CO3; г) H2SO4.

 5. K2О належить до класу: а) оксидів; б) основ; в) кислот; г) солей.

 6. Речовина FeSO4 має назву: а) ферум (ІІ) сульфід; б) ферум (ІІ) сульфіт; в) ферум (ІІ) сульфат; г) ферум (ІІ) силікат.

 7. Оксиду СаО відповідає гідроксид: а) СаСО3; б) Са(ОН)2; в) СаОН; г) CaS.

 8. Речовина СО2 має назву: а) карбон (ІІ) оксид; б) карбон (ІV) оксид; в) карбонатна кислота; г) карбонова кислота.


ІІІ. «Хрестики – нулики»

Пограємо у хрестики – нулики. Я називаю речовину, а ви підкреслюєте відповідну формулу.BaCl2

P2O5

AlPO4
HNO3

NaNO3

NO2
NO

KCl

NaCl
Al2O3

AlCl3

BaCl2

AlBr3

Al(OH)3

HNO3

KNO2

K2CO3

Ba(NO3)2


ІV. «Морський бій»

Надайте назви відповідним речовинам.
1

2

3

4

5

6

А

NaOH

K2CO3

FeSO4

H2SO4

Ca(NO3)2

Na2SO4

Б

NaNO3

CaO

K2SiO3

Al2O3

CaCO3

KOH

В

AlCl3

CaBr2

P2O3

Fe(NO3)3

CaS

HNO3

Г

KCl

K2SO3

HBr

Na2S

P2O5

AgNO3

Д

H3PO4

HCl

Al(NO3)3

H2SiO3

FeO

H2SO3


V. Вірна відповідь не одна

1) Позначте всі правильні твердження щодо солей:

А. Усі солі містять атоми Гідрогену.

Б. Солі складаються з атомів металічних елементів і кислотного залишку.

В. Усі солі солоні на смак.

Г. СаСО3 належить до карбонатів.

Д. За звичайних умов солі – тверді речовини.

Е. Усі солі розчиняються у воді.

2) Позначте всі правильні відповіді щодо основ:

А. Луги – це основи, які розчиняються у воді.

Б. Основи складаються з атомів неметалічних елементів і гідроксильних груп.

В. Луги у водному розчині милкі на дотик.

Г. Число гідроксильних груп відповідає валентності металічного елемента.

Д. Луги - найпоширеніші в природі неорганічні сполуки.

Е. Нерозчинних основ значно більше чим розчинних.
VІ. Тест на відповідність

1) Установіть відповідність між назвою речовини та її хімічною формулою:

А: калій гідроксид а) Са(ОН)2

Б: кальцій гідроксид б) Мg(ОН)2

В: магній гідроксид в) КОН

Г: барій гідроксид г) NaOH

д) Ва(ОН)2

2) Установіть відповідність між назвами і хімічними формулами кислот:

А: нітратна кислота а) Н2СО3

Б: сульфатна кислота б) Н2SO3

В: сульфідна кислота в) НNО3

Г: карбонатна кислота г) Н2SO4

д) Н2S

VІІ. «Відкрита відповідь»

Обчисліть і вкажіть масу кальцій карбонату кількістю речовини 0,6 моль.

Відповіді: а) 600г; б) 60г; в) 6г; г) 0,6г.


Тестування з теми «Склад і назви основних класів неорганічних сполук»

Варіант ІІ

І. «Так чи ні»

 1. К2О – основа.

 2. В даному переліку оксидів немає: KOH, CuSO4, CaO, NaCl, Mg, Mn(NO3)2.

 3. Валентність кислотного залишку визначається по числу атомів Гідрогену в кислоті.

 4. В даному переліку переважають безоксигенові кислоти: HNO3, HCl, H3PO4, H2CO3, H2S, HF.

 5. H2S – формула сульфітної кислоти.

 6. Сu(NO3)2 – сіль, яка має назву купрум (ІІ) нітрат.

 7. Основи – складні речовини, у яких атом металічного елемента з’єднаний з кислотним залишком.

 8. NaOH – розчинна основа (луг).

 9. Кислотні оксиди – це оксиди, яким відповідають кислоти.

 10. Кислоти – складні речовини, які містять один або декілька атомів Гідрогену і кислотний залишок.

 11. В даному переліку переважають солі: BaSO4, CuCl2, NaOH, MgO, H3PO4, Al2(SO4)3.

 12. NaCl – усім відома кухонна сіль.


ІІ. «Вірна відповідь одна»

 1. Позначте формулу лугу: а) КСІ; б) Ва(ОН)2; в) СаО; г) Cu(OH)2.

 2. Позначте формулу оксиду: а) СН4; б) Н2СО3; в) СО2; г) СаСО3.

 3. Позначте формулу солі: а) К2СО3; б) КОН; в) ВаО; г) H3BO3.

 4. Речовина НРО3 належить до: а) оксидів; б) основ; в) кислот; г) солей.

 5. Речовина Н2S має назву: а) сульфітна кислота; б) сульфатна кислота; в) сульфурна кислота; г) сульфідна кислота.

 6. Позначте формулу гідроксиду, який відповідає калій оксиду: а) CaCO3; б) Ca(OH)2; в) CaOH; г) КОН.

 7. Назва речовини, що має формулу NO2: а) нітроген оксид; б) нітроген (ІІ) оксид; в) нітроген (ІV) оксид; г) нітроген (І) оксид.

 8. Формула калій сульфату: а) СаСО3; б) К2СО3; в) СаSO4; г) K2SO4.ІІІ. «Хрестики – нулики»

Пограємо в хрестики – нулики. Я називаю речовину, а ви підкреслюєте відповідну формулу.


K2O

CaCl2

CaO
KOH

AlPO4

KNO2
KCl

NaNO3

P2O5
Ba(NO3)2

NaNO2

KOH

Al(OH)3

BaS

Al(NO3)3

Al2O3

KI

BaCO3


ІV. «Морський бій»

Надайте назви відповідним речовинам.
1

2

3

4

5

6

А

NaOH

K2CO3

FeSO4

H2SO4

Ca(NO3)2

Na2SO4

Б

NaNO3

CaO

K2SiO3

Al2O3

CaCO3

KOH

В

AlCl3

CaBr2

P2O3

Fe(NO3)3

CaS

HNO3

Г

KCl

K2SO3

HBr

Na2S

P2O5

AgNO3

Д

H3PO4

HCl

Al(NO3)3

H2SiO3

FeO

H2SO3


V. “Вірна відповідь не одна»

1) Позначте всі правильні відповіді щодо оксидів:

А. Усі сполуки, що містять атоми Оксигену є оксидами.

Б. Оксиди входять до складу багатьох мінералів на Землі.

В. Усі оксиди добре розчиняються у воді.

Г. Серед оксидів зустрічаються тверді, рідкі та газоподібні сполуки.

Д. Вода – найпоширеніший природний оксид.

Е. Назва речовини СО2 – карбон оксид.

2) Позначте всі правильні відповіді щодо кислот:

А. Кислоти отримали свою назву за кислий смак.

Б. Одноосновні кислоти це ті, що містять один кислотний залишок.

В. Усі кислоти розчиняються у воді.

Г. Кислоти складаються з атомів Гідрогену і кислотного залишку.

Д. Валентність кислотного залишку визначається числом атомів Гідрогену.

Е. Кислоти найпоширеніші сполуки в живій природі.
VІ. Тест на відповідність

1) Установіть відповідність між формулою речовини та її характеристикою:

А: Fe(OH)3 а) сіль

Б: KNO3 б) луг

В: H2CO3 в) оксид

Г: КОН г) нітрат

д) нерозчинна

е) кислота

2) Установіть відповідність між назвою речовини та її формулою:

А: H3PO4 а) нітратна кислота

Б: H2SO3 б) сульфатна кислота

В: HNO3 в) ортофосфатна кислота

Г: H2S г) сульфідна кислота

д) сульфітна кислота
VІІ. «Відкрита відповідь»

Обчисліть та вкажіть кількість речовини сульфатної кислоти масою 294г.

Відповіді: а) 0,3 моль; б) 0,3 кДж; в) 3 моль.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів І їхніх сполук (10-й клас) І основних класів органічних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів І їхніх сполук (10-й клас) І основних класів органічних...

Тема. Складні речовини. Оксиди. Кислоти. Основи Мета
Мета: узагальнити знання учнів з основних класів неорганічних речовин (оксидів, кислот, лугів); активізувати пізнавальний інтерес...

1. найважливіші класи неорганічних сполук викладач: Борисова К. В.,...
Неорганічні сполуки можна класифікувати за складом І за властивостями. Спосіб класифікації за складом передбачає поділ сполук на...

Уроку
Основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей

Тестування з теми
«Відносна атомна маса Феруму у два рази більша за відносну молекулярну масу молекули азоту (N2)». (так чи ні)

Уроку: Навчальна
Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Урок 13 (3) Тема. Солі (середні), їх склад, назви
Обладнання: алгоритм складання назв солей за формулами та формул солей за назвами, плакат «Дерево мудрості»

1. Назви складові частини атома, вкажи їх заряди та назви
Обчисли число протонів І нейтронів у елементів: а з порядковими номерами 6,11,20; б з зарядом ядра +8, +17, +19; в LI, P, Cu, K

Класифікація неорганічних сполук
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка