Пошук по сайту


Початкові хімічні поняття

Початкові хімічні поняття
№ ____________


«___»____________

Підсумкова тематична робота

3

з хімії

уч_________ 7 класу
___________________________________

Варіант 1Навчальні досягнення

Рівень

Інд.рез

Сума

балів

Оцінка

І


ІІ
ІІІ
IV
Вчитель: Єременко С. В.

Тема1. Початкові хімічні поняття


І рівень (кожне завдання по 0,5 балів)

Завдання 1 – 6 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

 1. Виберіть формулювання закону збереження маси: а) енергія не утворюється з нічого і не зникає безслідно, а лише пере­творюється з однієї форми на іншу; б) енергія, надана певній масі речовини, витрачається не тільки на збільшення швидкості, а й на приріст маси; в) маса речовин, що вступили в реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилися внаслідок реакції; г) загальна маса та енергія всіх матеріальних об'єктів залишається сталою за будь-яких процесів.

 2. Сума коефіцієнтів у рівнянні , становить: а) 4; б) 6; в) 5; г) 8.

 3. Вкажіть фізичне явище: а) іржавіння заліза; б) горіння свічки; в) утворення туману; г) скисання молока.

 4. Масову частку хімічного елементу в складній сполуці позначають: а) m; б) w; в) M; г) ν.

 5. Хімічне рівняння за схемою буде правильним, якщо перед С і СО поставити коефіцієнт: а) 2; б) 3; в) 4; г) 5.

 6. Під дією електричного струму вода розклалася на водень масою 0,6 г і кисень масою 4,8 г. Маса води, що розклалася, становить: а) 5,4 г; б) 4,2 г; в) 2,7 г; г) 18 г.


ІІ рівень (кожне завдання по 1 балу)

Завдання 7 і 9 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний.

 1. Масова частка Оксигену в одному з ферум оксидів становить 22%. Відносна молекулярна маса цієї речовини – 72. Хімічна формула оксиду: а) FeO; б) Fe2O3; в) Fe3O4; г) інша відповідь.

Завдання 8 має шість варіантів відповідей, серед яких декілька правильних.

 1. Виберіть з переліку зовнішні ефекти хімічних реакцій: а) виділення теплоти; б) зміна кольору; в) зміна зовнішньої форми; г) зміна агрегатного стану; ґ) випаровування; д) випадання осаду.

 2. У рівнянні реакції, що відповідає схемі:сума коефіцієнтів становить: а) 25; б) 27; в) 35; г) інша відповідь.

Складіть рівняння реакції.

C6H6 + O2 = CO2 + H2O

6CH + 9O2 = 6CO2 + 6H2O
III рівень (завдання 10 – 2 бали; завдання 11 – 1 бал)

У завданні 10 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний варіант, позначений буквою.

 1. Установіть відповідність між схемою реакції та типом хімічної реакції:

1) реакція сполучення; А WO2+H2―›W +H2O;

2) реакція розкладу ; Б (NH4)2Cr2O7―›Cr2O3 +N2 +H2O;

3) реакція заміщення; В CH4+O2―›CO2+H2O;

4) реакція обміну. Г NO2+H2O+O2―›HNO3;

Д HCl+Na2S―›H2S +NaCl.

Перетворіть схеми на рівняння реакцій і запишіть їх.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4

У завданні 11 слід розташувати відповіді у певній послідовності

 1. Розташуйте сполуки за збільшенням масової частки Карбону в них: а) C2H4; б) Al2(СO3)3; в) СО; г) Fe3C.

Запишіть обчислення.
C2H4 = 12 *2 + 1 * 4 = 24 + 4 = 28
Al2(СO3)3 = 27 * 2 + (12 + 16 *3) * 3 = 54 + 180 = 234
CO = 12 +16 = 28
Fe3C = 56 * 3 + 12 = 180


А

Б

В

Г

1

+


2+
3


+

4
+
ІV рівень (3 бали)

У завданні 12 слід розв’язати задачу й записати її розв’язок

 1. Деяка сполука Нітрогену з Оксигеном містить 36,8% Нітрогену. Визначте формулу цієї речовини, якщо її відносна молекулярна маса – 76.

 1. 76 / 100 * 36,8 = 27.968 ~ 28

Масова частка Карбону в Нітрогені = 14 , тому 28 \ 14 = 2

 1. 76 – 28 = 48

Масова частка Карбону в Оксигені = 16 , тому 48 \ 16 = 3

Відповідь: N2O3


 1. Допишіть рівняння хімічних реакцій:

а) Mg+O MgO;

б) Na2+Cl2 NaCl;

в) Al2+O3 Al2O3;

г)Fe+Cl3 FeCl3;

д) Li+O2LiO2


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Узагальнення І систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»
«Початкові хімічні поняття», хімічні формули, валентність, відносна атомна І молекулярна маса, вміти використовувати їх під час виконання...

Урок з теми «Початкові хімічні поняття» (7 клас)
Електроліз. (9 клас)

Урок 14. Проміжне оцінювання знань з теми «Початкові хімічні поняття» Варіант I
У наведеному переліку: пенал, срібло, крижина, вода, водень, гумка, залізо, цвях — переважають

Тема. Підсумковий урок з теми «Початкові хімічні поняття»
Обладнання: картки із завданнями, набори для проведення фільтрування сумішей, реактиви для проведення дослідів, пробірки

Початкові хімічні поняття 6
Кожна з них містить екологічну інформацію І передбачає теоретичні розрахунки, складання рівнянь реакцій тощо. Це дає змогу використовувати...

«Початкові поняття про органічні сполуки»
Міністерства №664 від 26. 06. 2012 року зі змінами, затвердженими наказом Міністерства №585 від 29. 05. 2015

Тема : Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д.І
Д.І. Мендєлєєва, сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити знайомство...

Явища, фізичні явища, хімічні явища, хімічні реакції, ознаки хімічних...
Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин

Тема Речовини. Чисті речовини І суміші. Атоми, молекули, йони. Хімічні...

Уроку
«речовина», «матеріал», «суміш», властивості речовин, атоми, молекули, йони, хімічні елементи, хімічні формули; називати якісний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка