Пошук по сайту


Тема уроку

Тема уроку

Сторінка1/3
  1   2   3п/п


Клас

Дата

Тема уроку

Тип

уроку

Хімічний

експеримент

Державні вимоги до рівня підготовки учнів

Д/з

8-й клас

(4 год на тиждень, разом 140 год, з них 20 год –– резервний час)

Повторення та поглиблення основних хімічних понять курсу хімії 7-го класу. Розрахунки в хімії (20 год)


1
Хімія – наука про речовини та їх перетворення. Структурні частинки речовини. Хімічний елемент.


Узагальнення та системати-зації знань
Учень (учениця)

називає структурні частинки речовини, склад атома;

обчислює молярну масу;

встановлює судження про роль хімії в житті людини

&

2
Прості та складні речовини. Валентність елементів та хімічні формули. Відносна молекулярна

маса. Масова частка елемента в речовині.

Узагальнення та системати-зації знань

Демонстрація:

1.Зразки простих (металів і неметалів) і складних речовин.

Учень (учениця)

називає приклади простих і складних речовин; складає формули речовин за валентністю елементів і визначає валентність елементів за формулами

&

3
Розрахункові задачі:

Обчислення відносної молекулярної маси.

Обчислення масової частки елемента в речовині.

Узагальнення та систематизації знань
Учень (учениця)

обчислює масову частку елемента в речовині; найпростіші формули речовин; аналізує якісний і кількісний склад речовин;

&

4
Виведення найпростіших формул за даними аналізу

Узагальнення та системати-зації знань
Учень (учениця)

обчислює масову частку елемента в речовині; найпростіші формули речовин; аналізує якісний і кількісний склад речовин;

&

5
Розрахункові задачі:

Виведення найпростіших формул за даними аналізу

Урок закріплення знань, умінь та навичок.
Учень (учениця)

обчислює масову частку елемента в речовині; найпростіші ф-ли речовин;

&

6
Фізичні і хімічні явища

Урок засвоєння нов знань
Учень (учениця)

називає фізичних і хімічних явищ,

складає рівняння хімічних реакцій;

встановлює зв’язок між фізичними величинами;

&

7
Практична робота 1.

Хімічні явища.


Урок закріплення знань, умінь та навичок.

Практична робота:

1. Хімічні явища.

Учень (учениця)

називає фізичних і хімічних явищ, складає рівняння хімічних реакцій;

дотримується правил техніки безпеки.

&

8
Маса і кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.

Урок засвоєння нов знань

Демонстрація:

2. Колекція речовин кількістю речовин 1 моль.

Учень (учениця)

називає одиницю кількості речовини, сталу Авогадро;

пояснює сутність фізичної величини, кількість речовини,

обчислює число атомів (молекул) у певній кількості речовини.

&

9
Розрахункові задачі:

Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини.

Урок закріплення знань, умінь та навичок.
Учень (учениця)

називає одиницю кількості речовини, сталу Авогадро;

пояснює сутність фізичної величини, кількість речовини.

&

10
Молярна маса.

Урок засвоєння нов знань
Учень (учениця)

обчислює молярну масу, кількість речовини.

&

11
Розрахункові задачі:

Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини.

Урок закріплення знань, умінь та навичок.
Учень (учениця)

встановлює зв’язок між фізичними величинами;

обчислює число атомів (молекул) у певній кількості речовини, молярну масу, кількість речовини.

&

12
Молярний об’єм газів.

Урок засвоєння нов знань
Учень (учениця)

обчислює молярний об’єм газів.

&

13
Обчислення за формулами, пов’язані з використанням кількості речовини.


Урок закріплення знань, умінь та навичок.
Учень (учениця)

називає одиницю кількості речовини, сталу Авогадро;

встановлює зв’язок між фізичними величинами;

обчислює число атомів (молекул) у певній кількості речовини, молярну масу, молярний об’єм газів, кількість речовини.

&

14
Відносна густина газів.


Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

обчислює відносну густину газу.


&

15
Обчислення за хімічними формулами.


Урок закріплення знань, умінь та навичок.
Учень (учениця)

обчислює число атомів (молекул) у певній кількості речовини, молярну масу, молярний об’єм газів, кількість речовини, відносну густину газу;

аналізує якісний і кількісний склад р-н.

&

16
Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння.


Урок повторення і поглиблення знань

Демонстрація:

3. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин.

Учень (учениця)

пояснює сутність закону збереження маси речовин;

складає рівняння хімічних реакцій та здійснює розрахунки за ними;

висловлює судження про значення закону збереження маси речовин;

&

17
Тренінг по складанню хімічних рівнянь.


Урок закріплення знань, умінь та навичок.
Учень (учениця)

пояснює сутність закону збереження маси речовин;

складає рівняння хімічних реакцій.

&

18
Узагальнення та систематизація знань з теми: «Розрахунки в хімії».

Урок узагальнення та систематизації знань
Учень (учениця)

складає формули речовин за валентністю елементів і визначає валентність елементів за формулами речовин; рівняння хімічних реакцій та здійснює розрахунки за ними;

обчислює число атомів (молекул) у певній кількості речовини, молярну масу, молярний об’єм газів, кількість речовини, масову частку елемента в речовині; відносну густину газу.

&

19
Контроль знань з теми: «Розрахунки в хімії».

Урок контролю знань
Учень (учениця)

складає формули речовин за валентністю елементів і визначає валентність елементів за формулами речовин; рівняння хімічних реакцій та здійснює розрахунки за ними;

обчислює число атомів (молекул) у певній кількості речовини, молярну масу, молярний об’єм газів, кількість речовини, масову частку елемента в речовині; відносну густину газу.

&

20
Корекція знань.

Урок корекції знань
Учень (учениця)

вмітє знаходити допущені помилки і виправляти їх.

&


Тема 1. Основні класи неорганічних сполук (45 год)


21
Поняття про основні класи неорганічних сполук

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

наводить приклади оксидів, кислот, основ, солей; складає формули сполук.

&

22
Склад і назви оксидів, кислот, основ і солей

Урок закріплення знань
Учень (учениця)

називає оксиди, кислоти, основи, солі за сучасною українською науковою номенклатурою; складає формули.

&

23
Оксиди, їхній склад, назви, класифікація, визначення, поширення в природі.Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

називає оксиди за сучасною українською науковою номенклатурою;

описує поширення оксидів у природі;

наводить приклади оксидів; класифікує

&

24
Вода як найважливіший природний оксид, її значення в природі, побуті, суспільному виробництві.

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

характеризує фізичні властивості води;

описує значення води у природі, в виробництві.

&

25
Колообіг води в природі. Охорона природних водойм від забруднення. Очищення питної води на водоочисних станціях. Добування дистильованої води.

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

висловлює судження про колообіг води в природі; очищення питної води; добування дистильованої.

&

26
Хімічні властивості води: взаємодія з металами, оксидами металів і неметалів.Урок засвоєння нових знань

Демонстрації:

4. Вз. води з натрієм.

5. Вз.кислотних та

основних оксидів з

водою, випробування

добутих розчинів

iндикаторами.

Учень (учениця)

характеризує властивості води;

складає відповідні рівняння реакцій;

складає план експерименту.

робить висновки;


&

27
Хімічні властивості води: термічний розклад води, її каталітична здатність.


Урок засвоєння нових знань

Демонстрація:

6. Розклад води електрик. струмом.

7. Каталітична дія води (на прикладі сухих порошків йоду і цинкового пилу).

Учень (учениця)

характеризує властивості води;

складає відповідні рівняння реакцій;

складає план експерименту.

робить висновки.

&

28
Властивості оксидів. Застосування оксидів

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

називає оксиди;

наводить приклади оксидів;

характеризує властивості оксидів;

складає формули оксидів;

&

29
Розв’язування розрахункових задач за рівняннями хімічних реакцій

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу і кількість речовини, об’єм газу (н.у.)

&

30
Розв’язування розрахункових задач за рівняннями хімічних реакцій


Урок узагальнення та систематизації знань
Учень (учениця)

обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу і кількість речовини, об’єм газу (н.у.)

&

31
Розрахункові задачі:

6. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів або продуктів реакції за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята з надлишком.

Урок закріплення знань, умінь та навичок.
Учень (учениця)

обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу і кількість речовини, об’єм газу (н.у.) за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята з надлишком.


&

32
Кислоти, їх склад, назви, класифікація, визначення. Кислотні залишки. Фізичні властивості кислот. Поширення в природі.


Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

називає кислоти за сучасною українською науковою номенклатурою;

описує поширення кислот у природі;

характеризує фізичні властивості кислот; складає формули кислот;

&

33
Хімічні властивості кислот: зміна забарвлення індикаторів, взаємодія з металами. Поняття про витискувальний ряд металів. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Урок засвоєння нових знань

Лаб. дослід:

1.Дія розчинів кислот на індикатори.


Учень (учениця)

характеризує властивості кислот;

розпізнає дослідним шляхом кислоти;

складає відповідні рівняння реакцій;

прогнозує перебіг хімічних реакцій кислот з металами на підставі витискувального ряду;

&

34
Хімічні властивості кислот: взаємодія з оксидами й гідроксидами металів, солями. Реакція обміну, реакція нейтралізації.

Урок засвоєння нових знань

Демонстрація:

8. Реакція нейтралізації.


Учень (учениця)

характеризує властивості кислот;

складає відповідні рівняння реакцій;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами; правила т/б.

&

35
Хлоридна кислота: добування, властивості, застосування.


Урок засвоєння нових знань

Демонстрація:

9. Добування хлоридної кислоти і досліди з нею.

Лаб. дослід:

2. Взаємодія хлоридної кислоти з металами.

Учень (учениця)

характеризує властивості хлоридної кислоти; прогнозує перебіг хімічних реакцій хлоридної кислоти з металами на підставі витискувального ряду;

розпізнає дослідним шляхом HCl

дотримується запобіжних заходів під час роботи з хлоридною кислотою.

&

36
Властивості кислот

Узагальнення та систематизації знань
Учень (учениця)

характеризує властивості кислот;

складає відповідні рівняння реакцій;

&

37
Узагальнення та систематизація знань з теми: «Основні класи неорганічних сполук: оксиди, кислоти».

Урок узагальнення та систематизації знань
Учень (учениця)

називає оксиди, кислоти за сучасною українською науковою номенклатурою;

описує поширення оксидів, кислот у природі;наводить приклади;

характеризує властивості оксидів, кислот;

складає формули цих сполук і відповідні рівняння реакцій.

&

38
Контрольна робота по темі: «Основні класи неорганічних сполук: оксиди, кислоти».

Урок контролю знань
Учень (учениця)

називає оксиди, кислоти;

описує поширення оксидів, кислот у природі; наводить приклади оксидів, кислот; характеризує властивості оксидів, кислот;

складає формули цих сполук і відповідні рівняння реакцій.

&

39
Корекція знань

Урок корекції знань
Учень (учениця)

знаходить допущені помилки і виправляє їх

&

40
Основи, їх склад, назви, класифікація, визначення. Фізичні властивості основ. Поняття про луги. Заходи безпеки під час роботи з лугами.


Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

називає основи за сучасною українською науковою номенклатурою;

описує  основи у природі;

наводить приклади основ;

складає формули основ;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з лугами; правил т/б..

&

41
Хімічні властивості основ: зміна забарвлення індикаторів. Взаємодія з кислотами, реакція нейтралізації як вид реакції обміну.


Урок засвоєння нових знань

Лаб. дослід:

3. Дія розчинів лугів на індикатори.

4. Взаємодія лугів і нерозчинних основ з кислотами.Учень (учениця)

характеризує властивості основ;

складає формули цих сполук і відповідні рівняння реакцій;

розпізнає дослідним шляхом луги;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з лугами; правил т\б.

&

42
Хімічні властивості основ: взаємодія лугів з оксидами неметалів. Розклад нерозчинних основ при нагріванні.


Урок засвоєння нових знань

Демонстрація:

10. Вз. СО2 з розчином Са(ОН)2 і твердим NaOH.

Лаб. дослід:

5. Розкл.нерозчинних основ при нагріванні.

Учень (учениця)

характеризує властивості основ;

складає формули цих сполук і відповідні рівняння реакцій;

розпізнає дослідним шляхом луги;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з лугами;

&

43
Властивості основ.

Урок узагальнення та систематизації
Учень (учениця)

характеризує властивості основ;

складає формули цих сполук і відповідні рівняння реакцій.

&

44
Поняття про амфотерні оксиди і гідроксиди.


Урок засвоєння нових знань

Демонстрація:

11. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.


Учень (учениця)

наводить приклади амфотерних оксидів і гідроксидів;

характеризує вл-ті амфотерних оксидів і гідроксидів.

&

45
Практична робота:

2. Добування цинк гідроксиду і доведення його амфотерності.

Урок закріплення знань, умінь та навичок.
Учень (учениця)

складає план експерименту, проводить його, робить висновки;

дотримується правил техніки безпеки при роботі в кабінеті хімії.

&

46
Розв’язування задач.


Урок закріплення знань, умінь та навичок.
Учень (учениця)

обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу і кількість речовини, об’єм газу (н.у.) за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята з надлишком

&

47
Солі, їх склад, назви, класифікація, визначення. Поширення солей в природі, їх практичне значення. Фізичні властивості.

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

називає солі ; складає формули солей;

описує поширення солей у природі;

наводить приклади солей;

характеризує фізичні вл-ті солей;

&

48
Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Урок засвоєння нових знань

Демонстрація:

12. Взаємодія натрій карбонату з хлоридною кислотою.

Учень (учениця)

характеризує властивості солей;

складає формули цих сполук і відповідні рівняння реакцій.

&

49
Поняття про кислі солі.

Урок закріплення знань
Учень (учениця)

складає формули кислих солей і рівняння реакцій їх утворення.

&

50
Властивості середніх солей

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

характеризує властивості солей;

складає відповідні рівняння реакцій.

&

51
Поняття про кристалогідрати.


Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

наводить приклади кристалогідратів.

&

52
Розрахункові задачі:

7. Обчислення масової частки кристалізаційної води в кристалогідратах.

Урок закріплення знань, умінь та навичок.
Учень (учениця)

обчислює масову частку кристалізаційної води у кристалогідратах.

&

53
Добування оксидів, кислот.


Урок закріплення знань, умінь
Учень (учениця)

складає план експерименту, проводить його, робить висновки.

&

54
Добування основ, солей.


Урок закріплення знань, умінь
Учень (учениця)

складає план експерименту, проводить його, робить висновки.
55
Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук.


Урок узагальнення та систематизації знань
Учень (учениця)

встановлює генетичний зв’язок між речовинами;

&

56
Практична робота:

3.Дослідження хімічних властивостей основних класів неорганічних сполук.

Урок закріплення знань, умінь та навичок.
Учень (учениця)

розв’язує експериментальні задачі;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами.
57
Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук.


Узагальнення тасистематизації знань
Учень (учениця)

встановлює генетичний зв’язок між речовинами;

&

58
Практична робота:

4.Розв’язування експериментальних задач.

Урок закріплення знань, умінь та навичок.
Учень (учениця)

розв’язує експериментальні задачі;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами; правил техніки безпеки при роботі.

&

59
Розв’язування задач.


Урок закріплення знань, умінь та навичок.
Учень (учениця)

обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу і кількість речовини, об’єм газу (н.у.) за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята з надлишком.

&

60
Узагальнення та систематизація знань з теми: «Основні класи неорганічних сполук: основи, солі».

Урок узагальнення та систематизації знань
Учень (учениця)

обґрунтовує залежність між складом, властивостями і застосуванням р-н;

обчислює за рівняннями хімічних р-й

&

61
Контрольна робота за І семестр.

Урок контролю знань
Учень (учениця)

виконує завдання контрольної роботи

&

62
Корекція знань

Урок корекції знань
Учень (учениця)

знаходить допущені помилки і виправляє їх

&

63
Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук.

Урок узагальнення та систематизації знань
Учень (учениця)

встановлює генетичний зв’язок між речовинами.

Завдання в зошиті

64
Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук.


Урок узагальнення та систематизації знань
Учень (учениця)

встановлює генетичний зв’язок між речовинами.

Завдання в зошиті

65
Розв’язування розрахункових задач на обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою

Урок узагальнення та систематизації знань
Учень (учениця)

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою.

Завдання в зошиті

66
Розв’язування розрахункових задач на обчислення масової частки елемента в речовині

Урок узагальнення знань
Учень (учениця)

обчислює масову частку елемента в речовині;

Завдання в зошиті

67
Розв’язування розрахункових задач на виведення найпростіших формул за даними аналізу

Урок узагальнення та систематизації знань
Учень (учениця)

обчислює найпростіші формули речовин; аналізує якісний і кількісний склад речовин;

Завдання в зошиті

68
Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями

Урок узагальнення та систематизації знань
Учень (учениця)

обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу і кількість речовини, об’єм газу (н.у.)

Завдання в зошиті

69
Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями якщо одна з речовин узята з надлишком

Урок узагальнення та систематизації знань
Учень (учениця)

обчислює за рівняннями хім.. реакцій масу і кількість речовини, об’єм газу (н.у.) за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких у надлишку.

Завдання в зошиті

70
Розв’язування розрахункових задач на обчислення мас. частки кристалізаційної води в кристалогідратах

Урок узагальнення та систематизації знань
Учень (учениця)

обчислює мас. частку кристалізаційної води у кристалогідратах.

Завдання в зошиті

71
Контроль знань

Урок контролю знань
Учень (учениця)

виконує завдання контрольної роботи
72
Корекція знань

Урок корекції знань
Учень (учениця)

виправляє допущені помилки

Завдання в зошиті

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку: Навчальна
Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Уроку
Тема уроку: Алкани ( парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформації. Систематична номенклатура....

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Урок №1. Тема уроку: Тепловий стан тіл І температура. Вимірювання температури
Мета уроку: Сформувати в учнів знання про тепловий стан тіл, температуру тіла. Виробити вміння користуватися термометрами, розвивати...

Тема уроку: Роль хімії та суспільства у розв'язанні глобальних екологічних...
Тема уроку: Роль хімії та суспільства у розв'язанні глобальних екологічних проблем. Атомна енергетика

Урок №26 Тема уроку: Розв’язування задач на використання операторів...
Тема уроку: Розв’язування задач на використання операторів розгалуження та різних видів циклічних операторів

Тема уроку
Короткі відомості з історії становлення І розвитку органічної хімії. Перші синтези органічних речовин

Тема уроку: Молярний об’
Що можна сказати про відстані між структурними частинками речовини в різних агрегатних станах

Тема уроку, зміст
Періодичний закон І період система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атомаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка