Пошук по сайту


"Текстові задачі" - Довідник вчителя математики

Довідник вчителя математики

Сторінка9/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

"Текстові задачі"


"Доведення нерівностей"

"Метод математичної індукції"

"Координатно-векторний метод розв'язування задач" або тощо...

На допомогу вчителеві при підготовці до занять математичного гуртка та різноманітних цікавих змагань на математичну тематику написано дуже багато посібників, серед них, наприклад: Скобелев, Берман "Внеклассная работа по математике в школе", Петраков П.С. "Математические кружки в 8-10 классах. Книга для учителя".

На допомогу вчителеві для організації і проведення різних позакласних заходів, а також для учнів, з метою збудження, або підтримання інтересу до математики, з метою розвитку здібностей, логічного мислення учнів написано і видано багато популярної літератури з математики. Наприклад ПерельманЯ. "Жива математика", КонфоровичА. "Математичні софізми та парадокси", Глейзер Г.І."История математики в школе", Кованцов Н.І. "Математика й романтика", "Математическая шкатулка" та інші.

Для популяризації математики серед учнів шкіл та вчителів велике значення має публікація періодичної науково-популярної літератури: журналів, математичних газет.

Широким попитом серед вчителів математики користується науково-методичний журнал "Математика в школе", який регулярно видається в м. Москва, з травня 1934 року. Перші номери цього журналу з'явились ще в 1918 році. Щорічно виходить шість номерів журналу, кожний шостий номер містить тематичний перелік статей, опублікованих в журналі протягом року. Коло питань, яким присвячує свої публікації журнал "Математика в школе" досить широке і різноманітне. Серед них: обговорення стандартів математичної освіти; проблеми удосконалення підготовки вчителів математики; методичні розробки до початку навчального року, зокрема, календарне планування, аналіз шкільних підручників, методичні рекомендації до вивчення окремих тем. Постійними в журналі є такі рубрики: з досвіду роботи; консультація; експеримент; методичний семінар; вступні екзамени до вузів; науково-популярний відділ; проблеми і обговорення; готуємось до олімпіади; позакласна робота; цікава сторінка; задачі; історія математики та її викладання; за кордоном; математичний календар; критика та бібліографія; хроніка; діячі науки та освіти; читачі вносять пропозиції; виховання в процесі навчання та інші. Серед постійних авторів публікації у журналі "Математика в школе" відомі вчені-методисти: Черкасов Р.С., Глейзер Г.Д., Александров, Фірсов В.В., Гнеденко Б.В., Шаригін И.Ф., Новіков С.П., Дудніцин Ю.П., Єрднієв П.М., Проізволов В.В., Далінгер В.А., та інші.

З 1998 року в м. Києві видається український науково-методичний журнал "Математика в школі". З кожним наступ- ним виданням журнал набуває авторитету серед вчителів математики та методистів. Журнал "Математика в школі" висвітлює всі питання реформування шкільної математичної освіти в Україні, друкує методичні розробки на допомогу вчителеві математики, обговорює нові ідеї в методиці викладання математики. Серед постійних рубрик журналу: з Міністерства освіти і науки України; тематичне планування; методика, досвід, пошук; проблеми шкільного підручника; математичні олімпіади; сторінки історії; конкурс "Учитель року"; книжкова полиця; математичний календар; "Вітаємо ювіляра!".

В журналі "Математика в школі" публікуються статті відомих вчених-методистів: Слєпкань З.І., Бурди М.І., Хмари Т.І., Бевза Г.П., Швеця В.О., Сиваківського Б.Я., Литвиненка Г.М., та інших, а також молодих науковців та вчителів-практиків.

В обласних центрах України, на базі інститутів післядипломної освіти педагогічних працівників практикуються експериментальні випуски науково-методичного журналу "Постметодика". Засновником журналу є Міністерство освіти України, Академія педагогічних наук України, Інститут системних досліджень освіти. Наприклад, в 1995 році Полтавським інститутом післядипломної освіти педпрацівників підготовлено випуск "Математична освіта", в якому зібрано цікаві матеріали. Наприклад: про концепцію математичної освіти в Україні, про структуру математичної підготовки вчителя математики; математична освіта на батьківщині М.В. Остроградського; укра­їнські математики в науковому товаристві ім. Т.Г. Шевченка; педагогічні технології..

З 1 вересня 1998 року, 4 рази на місяць, у серії "Всеукраїнські газети для вчителів" видається газета "Математика", яка вже добре знана серед вчителів і заслужила схвальні відзиви, як добрий помічник у роботі. Газета "Математика" друкує методичні розробки для вчителів щодо вивчення окремих тем шкільного курсу математики, інформує про всеукраїнські та міжнародні математичні конкурси. Наприклад, друкує завдання міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру", тексти контрольних робіт з математики в Малій академії наук. Газета "Математика" повідомляє вчителям про хід всеукраїнських науково-практичних конференцій з проблем вивчення шкільного курсу математики, про результати всеукраїнських та міжнародних математичних олімпіад.

Цікаві матеріали для свого професійного зростання можуть знайти вчителі математики також в журналах "Народное образование" та "Рідна школа". На сторінках цих журналів актуальні рубрики: "Комп'ютер школа", "Наука і практика", "Грані новаторського пошуку". Тут обговорюються важливі теми - теоретичний і практичний пошук нових шляхів і моделей середньої і вищої школи; аналіз передового педагогічного досвіду; панорама методичних ідей; факультативи для вчителів - це живий обмін думками, колективний пошук нових шляхів удосконалення навчально-виховного процесу.

Майже в кожному новому журналі знайомство читачів з перспективними науково-педагогічними дослідженнями, з різноманітною експериментальною роботою, публікації про життя сучасної школи в далекому та близькому зарубіжжі, про нові тенденції в світовій педагогічній науці та практиці.

У багатьох країнах світу, наприклад, великим попитом користується математичний журнал для школярів і студентів - "Квант". Науково-популярний фізико-математичний журнал "Квант", заснований в 1970 році, видається в Москві. Журнал виходить щомісячно і користується попитом серед досвідчених вчителів та здібних до математики учнів. Журнал має такі постійні рубрики: математичний гурток; практикум для абітурієнта; "Квант" для молодших школярів; лабораторія "Кванту"; з історії науки; олімпіади; задачник "Кванту"; школа в "Кванті" та інші. Журнал "Квант" можна пропонувати учням для позакласного читання з математики. Він гарно оформлений, цікавий для здібних до математики та фізики учнів.

Єдиний в Україні науково-популярний математичний журнал для школярів та студентів - "У світі математики". Він є продовженням знаменитого "Журнала елементарної математики", який був започаткований у 1884 році в Києві професором Київського університету В.П. Єрмаковим і виходив до 1917 року. Журнал є також продовженням збірників "У світі математики", які видавало видавництво "Радянська школа" з 1968 року (до 1991 року вийшло 20 збірників). Загальна структура збірників і назви окремих розділів збережені у журналі. Журнал почав виходити у 1995 році. Він оперативно інформує про новини математичного життя, повідомляє про олімпіади різних рівнів та задачі, які пропонувались. В журналі багато матеріалів розважального характеру (математичні ігри, головоломки, ребуси, математичні казки та оповідання). Редакційна колегія журналу веде активну роботу в пошуках талановитих учнів. Кожного навчального року проводиться заочна олімпіада журналу "У світі математики", її переможці нагороджуються дипломом Українського математичного товариства, а кращі з кращих поза конкурсом запрошуються на Всеукраїнську математичну олімпіаду. Журнал має розділи:

 • Горизонти математики (розповіді про новітні відкриття в математиці та зв' язки математики з іншими науками).

 • Математичні повідомлення (нові математичні результати).

 • Проблеми та гіпотези (розповіді про нерозв"язані проблеми).

 • Сторінки абітурієнта (задачі вступних екзаменів, поради абітурієнтам).

 • Сторінки для наймолодших математиків (математичні казки і детективні оповідання, цікаві задачі).

 • Математичні олімпіади (задачі математичних олімпіад різних рівнів із розв'язками).

 • Фінансова математика, математична економіка.

 • Математичний гурток.

 • Математичні ігри та розваги.

 • Минуле та сучасне математики.

 • Наш конкурс (нові оригінальні задачі).


Список використаної літератури.

 1. Ампілогова Л. Інтерактивність в навчальному процесі // Завуч. – 2004. - №30. – с.1-3.

 2. Андрєєва В.М. Сучасні технології навчання // Управління школою. – 2004. - №29. – (дод). - с.3-7.

 3. Андрощук І.А. Тематичні вечори фізики. – К.: Радянська школа, 1973, 127 ст.

 4. Атаманчук П.С, Таранов Л.М. Критерії контролю за навчальною діяльністю учнів. – Радянська школа. – 1981. - №12. – с. 9-17.

 5. Барановський М.О. Структурування змісту шкільної освіти і диференціація навчання // Педагогіка і психологія. – 2000. - №2. – с.35-37.

 6. Бевз В.Г. Історія математики у фаховій підготовці майбутніх вчителів: Монографія. – К.: НПУ імені Драгоманова. – 2005. – 360 с.

 7. Бевз Г.П. Міжпредметні зв`язки, як необхідний елемент предметної системи навчання // Математика в школі. – 2003, №6, ст. 11 – 15.

 8. Бевз Г.П. Методика викладання математики. – К.: Вища школа, 1989, 367 ст.

 9. Белый Н.С. Пути осуществления межпредметных связей в обучении физики // Физика в школе №5, 1978, 61 – 64 ст.

 10. Белый Н.С. Пути реализации межпредметных связей в обучении физики // Физика в школе. – 1984. - №4. – с. 40-43.

 11. Бердичевская М. Карьера с десятого класса // Кореспондент. – 2004. - №2. – с.48-49.

 12. Білецький М.М., Суботін І.Я, Хільченко Л.О. Про викладання математики в школах США. // Математика в школі. – 2003. - №8. – с. 37-43.

 13. Большое внимание факультативам. \\ Математика в школе. – 1987. - №3. – с. 51-52.

 14. Бондар С. Методи навчання: традиції та іновації // Біологія і хімія в школі. – 2000. - №5. – с. 13-16.

 15. Бродский Я.Д., Павлов А.Л. О сущности и путях реализации межпредметных связей математики с другими предметами [ Методические рекомендации по преподаванию математики в средних специальных заведениях. – М., 1988. – вып. 10. – с. 5-19.

 16. Бродський Л. Методологічні засади стандартизації шкільної освіти // Рідна школа. – 2003. - №6. – с. 10-11.

 17. Бродський Я.С., Павлов О.Л. Факультативні заняття за програмою відкритого математичного коледжу. // Математика. – 2003. – березень (№12). – с.20-23.

 18. Бродський Я.С., Павлов О.Л. Шляхи реформування шкільної математичної освіти. // Математика в школах України. – 2003. - №26. – с.2-6.

 19. Буравова Н.И. Профильное обучение в 1Х классе (По математике)// Математика в школе. – 2000. - №5. – с.48-50.

 20. Бурда М.І., Дивак В.В., Литвиненко П.М. Рівнева диференціація у шкільній математиці: (Методика. Досвід)// Рідна школа. – 1994. - №8. – с. 56-60.

 21. В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. Педагогіка. Навчальний посібник – 2-е вид., випр. І доп. – Вінниця: “Книга-Вега”, 2003. – 416с.

 22. Віват Г. Оцінювання знань і вмінь учнів у ЗОШ // Рідна школа. – 2000. - №4. – с. 47-48.

 23. Віднічук М. Кадрове забезпечення профільного навчання // Фізика та астрономія в школі. – 2004. - №4. – с.12-14.

 24. Вінник Л.Д. Міжпредметні зв`язки, як умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу // Проф..-тех. Освіта. – 2003. - №2. – с.43-46.

 25. Возна М.С., Гром`як М.І. Про встановлення взаємоузгодженості програм з математики та суміжних дисциплін. // Математика в школі. – 2003. - №6.

 26. Гаврилюк О. Нові технології навчання – ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації спеціалістів // Рідна школа. – 1998. - №6. – с. 68-71.

 27. Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. – 3-е изд.. М.: МЦНМО, 2001. – 418 с.

 28. Голік Л.О. Про питання про диференційоване навчання старшокласників математики. // Математика в школі. – 1999. - №2. – с. 11-12.

 29. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь. – 1997.

 30. Горбань М.М. Систематизація знань учнів на основі міжпредметних зв’язків // Фізика та астрономія в школі.- 1999.- №2.- с.21-22.

 31. Горбань М.М. Систематизація знань учнів на основі міжпредметних зв`язків. // Фізика та астрономія в школі. – 1999. - №2, с. 21-22.

 32. Гран Р.И. Математика в норвежской школе: традиции и современность. // Математика в школе. – 2003. - №6. – с.66.

 33. Гулінська О., Ткаченко Л., Виноградова Н. Інтерактивне навчання // Сільська школа України. – 2004. - №27. – с. 15-19.

 34. Гусєв В.А. Актуальність профільного навчання у старшій школі // Директор школи. – 2001. – січ. (2). – с.4.

 35. Далингер В.А. О некоторых приёмах реализации межпредметных связей « математика – физика». // Физика в школе. – 1991. - №3. – с.27-29.

 36. Делікатний К.Г. Оцінка знань, як органічна частина процесу навчання. // Радянська школа. – 1989. - №5. – с. 44-50.

 37. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Математика в школі. – 2004. - №2. – с. 2-5.

 38. Добридень А. Використання педагогічних технологій у процесі формування навичок самоосвіти у старшокласників // Рідна школа. – 2004. - №12. – с. 6-7.

 39. Дорофеев П.В., Кузнецова Л.В, , Суворова С.Б., Фирсов В.В. Диференциация в обучении математике // Математика в школе. – 1990. - №4. – с. 15-21.

 40. Епишева О.Б. О путях реализации межпредметных связей математики с общеотехническими и специальными предметами в техникуме [ Методические рекомендации по математике. Методическое пособие для преподавателей средних учебных заведений / Мышкис А.Д., Бродский Я.Д., Павлов А.Л. и др.]; под ред. Бродского Я.Д. – М., 1989. – вып. 11. – с. 26 – 38.

 41. Жулкевська В. Дидактика, методика і технології навчання // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. - №1. – с. 52-59.

 42. Ігнатенко М.Я. Шукайте красу в математиці! До питання гуманітаризації математичної освіти. // Гуманітарні науки. – 2001. - №2. – с.41-45.

 43. Ісак Н. Диференціація та індивідуалізація навчання// Урок української. – 2000. - №5-6. – с.32-35.

 44. Кадыров И.Т. Взаимосвязь внеклассных и факультативных занятий по математике. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1983.

 45. Карасик А. Структура і методика інтерактивного уроку в початковій школі // Початкова освіта. – 2005. - №7. – с. 2-5.

 46. Кларин Н.В. Интерактивное обучение – інструмент освоения нового опыта // Педагогика. – 2000. - №7. – с. 12-18.

 47. Коберник Г. Диференційоване навчання на уроках математики // Початкова школа. – 1999. - №9. – с. 25-27.

 48. Ковбасенко Ю. Профільне викладання літератури: “за” і “проти” // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. - №4. – с. 18-24.

 49. Колтунова В.І. Міжпредметні зв'язки у викладанні природничо-математичних дисциплін.- Рад. школа 1981 №3, с. 43-50.

 50. Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. Профильная диференциация обучения математике. // Математика в школе. – 1990. - №4. – с.21-27.

 51. Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. Профильная диференциация на уроках математики // Математика в школе. – 1990. - №4. – с. 21-27.

 52. Коновець С. Креативні технології у практиці сучасної школи // Рідна школа. – 2005. - №3. – с. 20-29.

 53. Концепція математичної освіти 12-ти річної школи // Математика. – 2002. - №4 (січень), с.3-5.

 54. Коробов В.А. Опыт применения математики в преподавании физики. // Физика в школе.- 1991.- №4.- с.23-27.

 55. Король А. Традиційні та нетрадиційні методи навчання у розвитку творчої особистості // Рідна школа. – 2000. - №12. – с. 29-30.

 56. Коротаева С. Погружение в общение.[Интерактивное обучение – диалог на уроке] // Директор школы. – 2000. - №1. – с.86-92.

 57. Крилова М.Д. Різнорівневий контроль знань // Фізика в школі. – 2000. - №8. – с.23-26.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні рекомендації з самоаналізу роботи вчителя математики
Вступ. Учитель І його педагогічний простір. Портрет учителя. Коментар про значимість вчительської праці, який може слугувати роздумам...

Організація навчально-виховного процесу з математики
Фахівці з методики викладання математики, які складають навчальні програми для шкіл різного профілю,часто ставлять запитання про...

Роботи мо вчителів природничо-математичного циклу за 2012-2013 навчальний рік
МО, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя,...

Шкільної методичної комісії вчителів природничих наук та математики
Методичний супровід викладання природничих наук та математики в умовах формування креативної освіти

Позакласний захід з математики Гра “Математичний бокс”. 8-9 класи...
Проводиться бій за титул чемпіонів школи серед команд 8-9класів. Дві команди беруть участь у змаганнях у складі 6 чоловік

Математична подорож Мета
Мета: Привити учням інтерес до математики; розвивати творчу фантазію, логічне мислення, уважність, ерудованість, кмітливість; виховувати...

Урок з математики, біології та географії з використанням інтерактивних...
Урок підготували: викладач математики Маковкіна Ліана Леонідівна, викладач біології та географії Паламарчук Віктор Миколайович, практичний...

Тема: «Методична компетентніть учителя на уроках інформатики»
М. М. Пістрак так характеризував методи: «Методом навчання у найзагальнішому розумінні слова ми називаємо спосіб передачі знань І...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск ВидобуванБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка