Пошук по сайту


Конспект уроку 38 Тема: Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні метали

Конспект уроку 38 Тема: Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні метали

Конспект уроку 38
Тема: Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів.Поняття про лужні метали,

галогени

Мета: ознайомити учнів з історичними відомостями про перші спроби класифікації хімічних елементів; повторити першу класифікацію елементів, їх поділ на метали і неметали, фізичні властивості металів і неметалів; ознайомити учнів з природними родинами елементів: лужні метали, галогени; вивчити їх властивості, підготувати до відкриття періодичного закону.

Обладнання: періодична система хімічних елементів

Тип уроку: ВНМ(О)

Форми роботи: бесіда, лекція, демонстрація, робота біля дошки, складання таблиці

д/д №13 Взаємодія натрію, кальцію, магнію з водою.
Хід уроку:
І. Організація класу
ІІ. Оголошення теми і мети уроку
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

З курсу хімії 7-го класу вам відомо, що хімія історично молода наука. Хоч хімічні поняття і використовували в давні часи, коли виготовляли ліки, фарбували тканини, добували метали, займались гончарством, хімії як науки не існувало. Алхіміки в пошуках філософського каменя відкрили велику кількість хімічних сполук, їх властивостей і коли відбулось в 19 ст. становлення хімії як науки, виникла необхідність класифікувати відомі на той час елементи.

Ви знаєте, що це вдалося рос. Вченому Д.І.Менделєєву. Він сформулював ПЗ і створив ПСХЕ ми їх будемо вивчати , сьогодні ми з’ясуємо які ж були перші спроби класифікації хімічних елементів.
ІV. Вивчення нового матеріалу.

 1. Спроби класифікації хімічних елементів.

1804р – шведс. Хімік Я.Берцеліус – здійснив першу спробу класифікації хімічних елементів (він поділив відомі на той час 32 хімічні елементи на Ме і неМе за властивостями їх простих речовин).

Але ця класифікація виявилась не придатною, так як вона не врахувала властивості перехідних металів з амфотерними властивостями, які посідають проміжне місце між Ме і неМе

Далі були відкриті природні групи, які мали спільні властивості.
Група лужні метали:

 • пояснюємо положення у періодичній системі і властивості лужних металів. Звертаємо увагу на подібність і відмінності у властивостях. (робота біля дошки)

  • Записати у горизонтальний ряд хімічні елементи, що належать до родини лужні метали;

  • скласти формули їх оксидів;

  • скласти формули їх гідроксидів;

  • вказати валентність їх у цих сполуках

Li Na K Rb Cs Fr

Li2O Na2O K2O Rb2O Cs2O Fr2O

LiOH NaOH KOH RbOH CsOH FrOH

  • записати рівняння реакцій взаємодії лужних металів з водою з утворенням лугів;

  • Назвати продукти реакції – звідси і назва – лужні метали.

Демонструємо зразки лужних металів і їх взаємодію з водою.

Записуємо рівняння реакцій взаємодії лужних металів з водою з утворенням лугів. Звідси і назва – лужні метали. Демонструємо взаємодію Натрію, Кальцію і Магнію з водою.

2 Na + 2 H2O  2 NaOH + H2

За зразком пропонуємо скласти рівняння реакцій Калію і Рубідію з водою. Далі звертаємо увагу на зміну активності цих металів від Літію до Францію і відмінність у фізичних властивостях.

Група галогени:

- пояснюємо склад молекул, фізичні і хімічні властивості галогенів. Звертаємо увагу на подібність і відмінність у властивостях. Записуємо рівняння реакцій взаємодії галогенів з воднем і металами. Пояснюємо назву – „ галогени”.

Cl2 + H2  2 HCl

Cl2 + 2 Na  2 NaCl

По аналогії пропонуємо записати рівняння реакцій з воднем і металами Брому і Йоду.

Br2 + H2

I2 + K 

Складаємо формули сполук галогенів з Гідрогеном і металами і відзначаємо подібність , визначаємо валентність.(стр.106)

F2 Cl2 Br2 I2 At2

HF HCl HBr HI Hat

NaF NaCl NaBr NaI NaAt

Звертаємо увагу на зміну активності галогенів від Флуору до Астату.
Група інертні гази – сполуки, хімічно пасивні;
Група лужноземельних металів;
Група Нітроген, Оксисену і Карбону.

Але такі групи елементів розглядались відособлено і як їх поєднати між собою не знав ніхто. Але спроби об’єднати їх були, так як знали, що між ними існує взаємозв’язок.
В 1864 році нім. Хім.. Лотар Мейє склав таблицю в якій об’єднав елементи за властивостями. Але із 63 відомих на той час елементі в розмістити в цю таблицю зміг лише – 27. Ці 27 елементів він розмістив в порядку збільшення атомних мас. А маси інших елементів були ще невідомі тому він не зміг їх розмістити в таблиці.

Відкрив закон який об’єднує всі елементи в систему в 1869 році рос. Вч. Д.І.Менделєєв..

На відміну від усіх свої попередників Менделєєв був переконаний, що між усіма хім.. ел як подібними за властивостями, так і відмінними існує загальний зв’язок., який об’єднує елементи в єдину систему.

За основу класифікації хімічних елементів Менделєєв взяв їх відносну атомну масу, але він не вважав, що це єдина характеристика, велике значення він надавав і властивостям елементів.

VI. Закріплення вивченного.

 1. З даного переліку виберіть окремо лужні, інертні елементи і галогени:

Na, Cl , He , K, Cs, F , Ar , Br, Kr , Fr.

 1. Чому лужні метали називають – лужними?

 2. Чому галогени називають – галогенами?

 3. Чому молекули інертних газів одноатомні?

 4. Яка валентність лужних металів і галогенів у сполуках?


VII. Підведення підсумків уроку.
VIII. Домашнє завдання &17, повідомлення учнів

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку 73 Тема: Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів
Мета: ознайомити учнів з історичними відомостями про перші спроби класифікації хімічних елементів

Конспект уроку 76 Тема: Розрахункові задачі по темі: «Лужні метали»
Мета: на основі знань про хімічні властивості лужних металів розвивати вміння розв’язувати

Конспект уроку 106 Тема : Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність
Мета: повторити електронну будову атомів хімічних елементів, її зв’язок з положенням елемента у

Загальна хімія
Знали тоді й шість природних груп хімічних елементів (лужні метали, лужноземельні метали, галогени, групу Оксигену, групу Нітрогену...

Конспект уроку 87 Тема: Розрахункові задачі на знаходження елементів...
Мета: на основі знань про будову періодичної системи хімічних елементів І формули для обчислення

Конспект уроку 53 Тема: Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей
Мета: формувати знання про основні способи оксидів, кислот, основ, солей; формувати вміння складати відповідні рівняння хімічних...

Конспект уроку 10 Тема: Періодичний закон І періодична система хімічних...
Тема: Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про

Урок № дата тема: валентність атомів хімічних елементів. Визначен
Мета: дати поняття про валентність як властивість атомів хімічних елементів; навчити визначати валентність елементів за формула-...

Конспект уроку 103 Тема: Відношення об’ємів газів при хімічних реакціях
Мета: дати поняття про відношення об’ємів газів у хімічних реакціях; навчитися розв’язувати

Тема : Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д.І
Д.І. Мендєлєєва, сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити знайомство...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка