Пошук по сайту


1.5. Диференціація психології на окремі наукові галузі - Психологія І педагогіка

Психологія І педагогіка

Сторінка5/55
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

1.5. Диференціація психології на окремі наукові галузі


До XVІІ ст. вчення про психіку було складовою філософської науки. Із XVІІ до початку XX ст. існувала лише одна галузь психологічних знань. На початку XX ст. почали виділятись окремі її підгалузі.

Психологічні знання диференціювалися за такими напрямами: 1) розвиток психіки; 2) конкретна діяльність; 3) ставлення людини (як суб’єкта розвитку і діяльності) до суспільства.

До сучасної психології входять:

1. Загальна психологія — вивчає загальні закономірності психічної діяльності людини з нормальним розвитком.

2. Вікова психологія — вивчає психічний розвиток людини в онтогенезі, становлення в людини психічних процесів, властивостей, станів. Вікова психологія включає дитячу психологію, психологію підлітка, юнака, дорослої людини, людини похилого віку. Вікова психологія тісно пов’язана з диференційною.

Вікова і диференційна психологія розглядають вік людини як функцію біологічного і історичного часу; індивідуальний розвиток особистості вивчає залежно від життєвого шляху, типу характеру, конкретного змісту діяльності, міри трудової та професійної активності людини. Вікова і диференційна психологія вирізняють такі аспекти вікової динаміки психіки: 1) біосоціальні; 2) хронологічні; 3) структурно-динамічні; 4) казуальні (від лат. casulіs — випадковий, той, що не підлягає узагальненню).

3. Педагогічна психологія — вивчає психологічні основи виховання і навчання.

4. Психологія праці — вивчає психологічні особливості трудової діяльності, зокрема професійно важливі для певної спеціальності якості, психологічні основи організації й підвищення продуктивності праці, стосунки у трудовому колективі.

5. Інженерна психологія — вивчає взаємини людини з машиною тощо.

6. Космічна психологія - вивчає питання вольової й моральної підготовки космонавтів; психічні прояви у момент максимальних навантажень тощо.

7. Військова психологія — вивчає психологію людини у військових структурах; питання навчання і виховання військових тощо.

8. Соціальна психологія — вивчає психічні явища, які виникають у процесі взаємодії людей у різних організаціях, соціальних групах тощо.

9. Психологія спорту — вивчає питання навчання і виховання спортсмена, закономірності формування спортивних навичок, умінь, вольових і моральних якостей.

10. Медична психологія — вивчає взаємини між лікарем і хворим тощо.

11. Психологія мистецтва — вивчає психологію створення і сприймання людиною творів мистецтва тощо.

12. Юридична психологія — вивчає психологію взаємин між представниками юридичних спеціальностей і підсудними, засудженими тощо.

13. Патопсихологія — включає олігофренопсихологію (психологію людей з вадами розумового розвитку); тифлопсихологію (психологію людей з вадами зору); сурдопсихологію (психологію людей з вадами слуху).

14. Зоопсихологія — вивчає психологію тварин, їх поведінку (переважно в лабораторних умовах).

15. Екологічна психологія — вивчає психологічні аспекти поліпшення природних умов життєдіяльності людини.

16. Психологія торгівлі — вивчає взаємини між продавцем і покупцем; вплив реклами на ефективність торгівлі тощо.

17. Генетична психологія — охоплює вікову психологію, вивчає психічний розвиток людини з перших днів життя до смерті.

18. Психологія реклами — має на меті оцінку наявних чи очікуваних потреб, попиту на певні товари тощо.

19. Психологія особистості — ґрунтуючись на різних напрямах психології (біхевіоризм, психоаналіз, гуманістичний тощо), вивчає особистість людини.

20. Парапсихологія ("психотроніка" тощо) — визнається як науковий напрям не всіма. Проблематичним лишається питання, чи існують насправді ті явища, які вивчає ця підгалузь психологічної науки. Предметом її є феномен "пси". Під феноменом "пси" дослідники розуміють сукупність паранормальних феноменів свідомості (телепатія, ясновидіння, телекінез тощо).

21. Психологія штучного інтелекту — вивчає методи моделювання на обчислювальних машинах і використання цих машин для інтелектуального розвитку людини тощо.

22. Етнічна психологія (етнопсихологія) — вивчає механізми групової психології етнічних спільнот, стосунки між цими спільнотами.

23. Історична психологія — вивчає походження та розвиток пізнання, світосприймання, засвоєння звичаїв у різних епохах.

24. Політична психологія — вивчає психологічні аспекти політичної поведінки людей, застосування психологічних знань до пояснення політичних процесів.

25. Прикладна (практична) психологія — галузь психології, пов’язана з конкретними проблемами, що їх висуває практика.

26. Психологія релігії — вивчає умови формування релігійних уявлень, світосприймання, світорозуміння тощо.

27. Психологія соціальної роботи — вивчає формування чи відновлення здатності людини до соціального функціонування тощо.

Поряд із диференціацією психологічних знань відбувається процес інтеграції їх з іншими галузями знань (психолінгвістика, психопедагогіка, психозоологія, психофізіологія, психогігієна тощо).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

Схожі:

Навчальний план підготовки спеціалістів за спеціальністю: 110110 "Медична психологія" № п/п

Психологія це наука про закономірності формування І розвитку психіки...
Психолог як наука. Психологія – це наука про закономірності формування І розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності

ІІ. Провідні чинники І стратегії розвитку освіти в сучасних умовах
Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. – Суми: Редакційно-видавничий відділ сдпу, 1999. – 300 с. [Sbr1-4 + Sbr5-8...

Освітні портали міністерство освіти І науки України
Новини. Внз. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота,...

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»
Музичне мистецтво, 020205 Образотворче мистецтво, 020207 Дизайн, 020302 Історія, 020303 Філологія. Українська мова та література,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка