Пошук по сайту


Література - Психологія І педагогіка

Психологія І педагогіка

Сторінка55/55
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55

Література:


  1. Загальна психологія: Навч. посібник / О.Скрипченко та ін. –К.: „А.П.Н.”, 2002. -464 с.

  2. Захистіть дитину від жорстокого поводження. / Автори-укладачі: І.Ю.Калайкайло, Р.Б.Твердоступ, І.М.Твердоступ. - Тернопіль: ТОЦССМ, 1999. – 32 с.

  3. Купина Н. Педагогічні погляди на сімейний конфлікт. – Тернопіль, 2001.

  4. Психологія: Підручник / за ред Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2000. – 558 с.

  5. Фіцула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. — Тернопіль: „Навчальна книга—Богдан”, 1997. – 192 с.

ЗМІСТ

Лекція 1. Вступ до психології 4

1.1. Психологія як наука. Предмет психології. Завдання психології 4

1.2. Методи психології 6

1.3. Історичний розвиток психології 11

1.4. Школи, напрями, концепції у психології 15

1.5. Диференціація психології на окремі наукові галузі 19

1.6. Місце психології в системі наук. Зв’язок з іншими науками 21

Лекція 2. Біопсихічні і психосоціальні властивості людини 22

2.1. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин 22

2.2. Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки 26

2.3. "Мова" і спілкування тварин 29

2.4. Відмінність психіки людини від психіки тварин 33

2.5. Суспільно-історичний характер свідомості 33

2.6. Свідомість та її структура. Свідоме й несвідоме в психічній діяльності людини 34

2.7. Свідомість та ментальність 36

Лекція 3. Особистість і діяльність. Потреби, мотиви та поведінка 38

3.1. Активність і діяльність. 38

3.2. Потреби і активність 40

3.3. Розвиток уявлень про сутність діяльності 42

3.4. Структура активності та діяльності 44

3.5. Засвоєння та основні види діяльності 47

3.6. Активність і особистість 51

Лекція 4. Розвиток особистості. „Я-концепція”. Психологічний захист 53

4.1. Поняття про особистість 53

4.2. Теорії особистості 55

4.3. Структура особистості 61

4.4. Спрямованість особистості 63

4.5. Самосвідомість та "Я-концепція" особистості 65

4.6. Особистісне зростання 68

4.7. Поняття віку в психології 71

4.8. Основні групи періодизації розвитку у вітчизняній і закордонній психології 71

4.9. Пренатальна психологія, як новий розділ психології. 76

Лекція 5. Міжособистісні стосунки. Спілкування 77

5.1 Взаємини та ставлення 77

5.2. Класифікація груп у психології 79

5.3. Соціометрія та референтометрія. 83

5.4. Сприймання людьми одне одного як аспект міжособистісних взаємин 85

5.5. Поняття про спілкування 87

5.6. Функції та форми спілкування 89

5.7. Засоби спілкування 92

5.8. Види спілкування 98

5.9. Ефективність спілкування 100

5.10. Стилі спілкування 101

5.11. Оволодіння навичками спілкування 102

Лекція 6. Темперамент. Характер. Типи характеру 103

6.1. Поняття про темперамент 103

6.2. Історія розвитку вчення про темперамент 104

6.3. Тип вищої нервової діяльності та темперамент 106

6.4. Психологічна характеристика типів темпераменту 107

6.5. Роль темпераменту в праці та навчанні 109

6.6. Темперамент і проблеми виховання 110

6.7. Вимоги діяльності та тип темпераменту 111

6.8. Поняття про характер 112

6.9. Провідні риси характеру 116

6.10. Акцентуйовані риси характеру 117

6.11. Природа та прояви характеру 122

6.12. Вчинок і формування характеру 125

Лекція 7. Педагогіка, її предмет і категорії. Засоби, методи, і форми педагогічного впливу 126

7.1. Педагогіка як наука про виховання 126

7.2. Предмет педагогіки, її основні категорії. 128

7.3. Структура педагогіки. Зв’язок її з іншими науками. Завдання педагогіки 128

7.4. Процес виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили, етапи 130

7.5. Самовиховання: суть, умови, етапи і принципи 130

7.6. Перевиховання, його функції, етапи, принципи 132

7.7. Результати процесу виховання, їх виявлення 133

7.8. Закономірності процесу виховання. Його принципи і види 134

7.9. Шляхи реалізації змісту виховання. 136

7.10. Методи виховання і їх класифікація 136

7.11. Закономірності і принципи навчання. 140

7.12. Методи навчання і організації навчально-пізнавальної діяльності 142

7.13. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів. 145

7.14. Методи контролю і самоконтролю у навчанні. 145

Лекція 8. Сімейна психологія і педагогіка 148

8.1. Сімейна психологія 148

8.2. Педагогічні погляди на стосунки батьків і дітей 153

Література: 165


1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55

Схожі:

Навчальний план підготовки спеціалістів за спеціальністю: 110110 "Медична психологія" № п/п

Психологія це наука про закономірності формування І розвитку психіки...
Психолог як наука. Психологія – це наука про закономірності формування І розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності

ІІ. Провідні чинники І стратегії розвитку освіти в сучасних умовах
Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. – Суми: Редакційно-видавничий відділ сдпу, 1999. – 300 с. [Sbr1-4 + Sbr5-8...

Освітні портали міністерство освіти І науки України
Новини. Внз. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота,...

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»
Музичне мистецтво, 020205 Образотворче мистецтво, 020207 Дизайн, 020302 Історія, 020303 Філологія. Українська мова та література,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка