Пошук по сайту


Затверджую” директор Золотоношківської

Затверджую” директор Золотоношківської

Затверджую”

директор Золотоношківської

ЗОШ І-ІІІ ступенів

_______________( О.І.Канай )

16 жовтня 2012 року


ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 12.

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ ДЛЯ УЧНІВ
Відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці в навчальному за­кладі з учнями проводять такі інструктажі:

1. Вступний – на початку занять (коли учні вперше прийшли в кабінет фізики, хімії, біології, ін­форматики, шкільні майстерні, кабінет допризовної підготовки, спортзал), а також при переході з однієї школи в іншу. Запис про проведення вступного інструктажу в кабінетах підвищеної небезпеки робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

2. Первинний інструктаж проводиться на початку занять у кожному кабінеті, лабораторії, де на­вчальний процес пов'язаний із небезпечними або шкідливими хімічними, фізичними, біологічними факторами, у гуртках, перед уроками трудового навчання, фізкультури, перед спортивними змаганнями, вправами на спортивних снарядах, при проведенні заходів за межами території навчального закладу, а також перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механіз­мів, інструментів, матеріалів тощо.

Первинний інструктаж на робочому місці, позаплановий і цільовий інструктажі проводяться з учнями у процесі навчання. Первинний інструктаж з охорони праці, який реєструється в журналі реєстрації інструк­тажів із питань охорони праці для учнів, проводиться на початку занять у вересні (перше чи друге заняття).

3. Позаплановий – проводиться при виявленні порушень вимог безпеки учнями під час навчально-виховного процесу, при зміні умов виконання навчальних завдань із професії, лабораторних робіт, інших видів занять, передбачених навчальними планами.

Цільовий інструктаж проводиться з учнями під час організації й проведення масових позашкільних заходів (екскурсії, туристичні походи, спортивні заходи тощо).

Під час проведення олімпіад із трудового навчання, інформатики, спортивних змагань тощо запис про проведення цільового інструктажу робиться в журналі реєстрації інструктажів із питань охорони праці для учнів.

Позаплановий інструктаж рекомендується проводити в січні.

Запис про проведення первинного (вересень) і позапланового (січень) інструктажів з охорони праці робиться в журналі реєстрації інструктажів із питань охорони праці для учнів (додаток).

У вересні та січні в програму первинного й позапланового інструктажів необхідно включати питан­ня електробезпеки (у майстернях, кабінетах) вдома під час грози; правила внутрішнього розпорядку в шкільних майстернях, кабінетах; питання пожежної безпеки, а також правила поведінки з вибухо­небезпечними, отруйними й токсичними речовинами та предметами, надання медичної допомоги при \раженні електричним струмом та інших ушкодженнях; правила й вимоги гігієни праці та виробничої санітарії, дії у надзвичайних ситуаціях тощо.

Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності з вихованцями, учнями проводяться одночасно з ін­структажами з питань охорони праці й містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної без­пеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки в побуті тощо.

Після проведення одного-двох занять у вересні доцільно провести перевірку знань учнів із питань безпе­ки життєдіяльності й виставити відповідні оцінки. Це стимулює дітей до кращого вивчення правил безпеки.

При вивченні нових тем та перед початком виконання практичних робіт на уроках трудового на­вчання, перед початком виконання фізичних вправ на спортивних снарядах у спортзалі, при проведенні лабораторно-практичних робіт із фізики, хімії, біології вчитель знову проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності: первинний, позаплановий із конкретної теми, лабораторної роботи. Запис про про­ведення первинного, позапланового інструктажів із безпеки життєдіяльності робиться в класному жур­налі в графі «Зміст уроку». Таких записів може бути декілька, залежно від кількості запланованих тем і програмового матеріалу. Наприклад:

  • стрибки у довжину;

  • метання гранати;

  • опорні стрибки;

  • лазіння по канату.

У таких випадках при вивченні кожної з цих тем необхідно проводити первинний, позаплановий інструктажі з безпеки життєдіяльності й запис про проведення інструктажу роботи в класному журналі в графі «Зміст уроку».

Проведення інструктажу з пожежної безпеки з учнями відмічається в журналі реєстрації інструк­тажів із питань охорони праці для учнів, при цьому зазначається назва й номер інструкції. Якщо про­ведення інструктажу з пожежної безпеки фіксується в журналі навчальних занять, то окремий журнал реєстрації інструктажу з пожежної безпеки для учнів не заводиться.

З учнями, які були відсутні в день проведення інструктажу, інструктаж проводиться тоді, коли вони присутні на уроці; дата проведення інструктажу та підпис вчителя ставиться навпроти підпису учня. Журнали реєстрації інструктажів повинні бути пронумерованими, прошнурованими й скріпленими пе­чаткою керівника навчального закладу.

Додаток
Лист ознайомлення з інструкцією з охорони праці щодо проведення вступного інструктажу з учнямиз/п

П.І.Б ознайомленої особи

Посада

Особистий підпис

Дата ознайомлення
Інструкцію розробив:

Заступник директора по навчально-виховній роботі _____________ ( А.Г.Мануйленко )

Погоджено:

Голова профкому працівників

Золотоношківської ЗОШ І-ІІІ ступенів _________________ ( О.С.Ткаченко )

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую” директор Золотоношківської
Для проведення робіт, що супроводжуються виділенням шкідливих газів І пари, кабінет хімії та лаборантську забезпечують витяжними...

Затверджую” директор Золотоношківської
Хімічні реактиви зберігаються в приміщенні лаборантської у кількостях І порядку, що передбачені цією інструкцією та згідно з додатками...

Затверджую” директор Золотоношківської
Днаоп 30 06. 98 «Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх...

Затверджую” директор Золотоношківської
«Правил безпеки під час проведення навчально-виховного про­цесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів»...

Затверджую” директор Золотоношківської
Кожен працівник зобов'язаний знати й точно виконувати правила пожежної безпеки, а при ви­никненні пожежі — вжити всіх залежних від...

Погоджено погоджено затверджую начальник Білоцерківського Голова пк директор Чупирянського
Відповідно до ст. 16 Закону України “Про загальну середню освіту”, п. 3 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, наказу...

Погоджено погоджено затверджую в о. начальника Голова пк директор Чупирянського
Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні...

Затверджую

Розклад “затверджую”

Погоджено: Розклад уроків ЗатверджуюБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка