Пошук по сайту


Закону України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 )

Закону України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 )

Сторінка1/3
  1   2   3
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 24 жовтня 2002 р. N 1569

Київ
Про затвердження Порядку справляння єдиного

збору у пунктах пропуску через державний кордон

Відповідно до статті 2 Закону України "Про єдиний збір, який

справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"

( 1212-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок справляння єдиного збору у пунктах

пропуску через державний кордон (додається).
2. Установити, що:
екологічний та радіологічний контроль під час вивезення

вантажів і транспортних засобів за межі митної території України

здійснюється на митній території України згідно з додатком 2 до

Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через

державний кордон;
проїзд транспортних засобів національного оператора поштового

зв'язку у пунктах пропуску через державний кордон України з метою

обміну міжнародних поштових відправлянь здійснюється відповідно до

Закону України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ).
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р.

N 1357 ( 1357-98-п ) "Про запровадження єдиного платіжного

документа для зборів на митному кордоні України" (Офіційний вісник

України, 1998 р., N 35, ст. 1301);
постанову Кабінету Міністрів України від 15 червня 1999 р.

N 1034 ( 1034-99-п ) "Про впорядкування справляння зборів у

пунктах пропуску через державний кордон" (Офіційний вісник

України, 1999 р., N 24, ст. 1111).
4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 жовтня 2002 р. N 1569
ПОРЯДОК

справляння єдиного збору у пунктах

пропуску через державний кордон

Загальна частина
1. Цим Порядком визначається процедура справляння єдиного

збору у разі переміщення транспортних засобів та вантажу через

державний кордон.
2. Єдиний збір справляється з транспортних засобів

вітчизняних та іноземних власників, визначених у статті 5 Закону

України "Про запровадження єдиного збору, який справляється у

пунктах пропуску через державний кордон України" ( 1212-14 )

(далі - Закон), які перетинають державний кордон, за здійснення у

пунктах пропуску відповідно до законодавства митного (у разі

транзиту вантажу і транспортного засобу), санітарного,

ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного

контролю вантажу і транспортного засобу, за проїзд транспортного

засобу автомобільними дорогами та за проїзд автомобільного

транспортного засобу з перевищенням встановлених загальної маси,

осьових навантажень та (або) габаритних параметрів.
3. Єдиний збір справляється одноразово незалежно від режиму

переміщення (ввезення, транзит), виду, місткості або загальної

маси транспортних засобів за єдиним платіжним документом.
4. Єдиний збір не справляється у разі:
перетинання державного кордону авіаційними та водними

транспортними засобами, залізничними вагонами без вантажу,

залізничними пасажирськими вагонами, легковими автомобілями;
транзиту вантажу, що не підлягає пропуску через митний кордон

та перевантажується на інший транспортний засіб у зоні митного

контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом ввезення та

вивезення цього вантажу;
в'їзду та виїзду транспортного засобу в межах одного пункту

пропуску через державний кордон без перетинання митного кордону;
переміщення товарів трубопровідним транспортом та лініями

електропередачі.
5. У разі перевантаження у пункті пропуску вантажу з водних

та авіаційних транспортних засобів і з трубопровідного транспорту

на засоби інших видів транспорту (автомобільний, залізничний)

єдиний збір за здійснення контролю справляється за ставками,

визначеними у статті 5 Закону ( 1212-14 ).
6. Єдиний збір нараховується та вноситься за єдиним платіжним

документом.
Форма та порядок заповнення єдиного платіжного документа

встановлюються Держмитслужбою.
Розрахунок єдиного збору
7. Єдиний збір розраховується за ставками, визначеними у

статті 5 Закону ( 1212-14 ).
Єдиний збір складається з:
плати за здійснення передбачених Законом ( 1212-14 ) видів

контролю вантажу і транспортного засобу;
плати за проїзд транспортного засобу автомобільними дорогами;
додаткової плати за проїзд автомобільного транспортного

засобу з перевищенням встановлених загальної маси, осьових

навантажень та (або) габаритних параметрів.
Розрахунок суми єдиного збору, який справляється з

транспортного засобу залежно від його місткості, загальної маси,

осьових навантажень та габаритних параметрів, здійснюється згідно

з додатком 1 до цього Порядку.
Взаємодія контрольних служб під час

справляння єдиного збору
8. У разі ввезення вантажу та в'їзду транспортних засобів у

пункт пропуску через державний кордон перевізник або уповноважена

ним особа (суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності) (далі -

перевізник) після проходження прикордонного контролю подає до

митного органу:
товаротранспортні та товаросупровідні документи - в разі

ввезення товарів на митну територію;
товаротранспортні, товаросупровідні документи та вантажну

митну декларацію - в разі ввезення товарів на митну територію в

режимі транзиту.
У разі переміщення транспортних засобів та вантажу фізичними

особами (власником чи уповноваженою ним особою), які не є

суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, до митного органу

подаються товаротранспортні, товаросупровідні документи та митна

декларація для оголошення громадянами відомостей щодо вантажу,

який переміщується ними через митний кордон.
9. Посадова особа митниці на підставі поданих документів та

згідно з додатком 2 до цього Порядку визначає види контролю, які

необхідно здійснити у пункті пропуску, та залучає до його

здійснення працівників відповідних контрольних служб.
Посадові особи контрольних служб відповідно до визначеної

законодавством компетенції здійснюють необхідні види контролю.
10. У разі відсутності у пункті пропуску через державний

кордон необхідних контрольних служб посадова особа митниці

викликає працівників відповідних контрольних служб до місця

здійснення контролю або робить відмітку в товаротранспортних,

товаросупровідних документах про необхідність здійснення

відповідного виду контролю в пункті призначення.
Після здійснення відповідних видів контролю посадові особи

контрольних служб в актах про результати контролю (для

залізничного виду транспорту), картках контролю (для

автомобільного виду транспорту) та інших документах, наданих

митному органу для здійснення контролю,, проставляють відбитки

штампів та печаток, які засвідчують факт здійснення контролю.
11. Посадова особа митного органу на підставі поданих

документів (актів контролю, карток контролю) з відмітками, що

засвідчують факт здійснення контролю відповідними контрольними

службами, обчислює суму єдиного збору за ставками, визначеними у

статті 5 Закону ( 1212-14 ), та на підставі розрахунків збору за

проїзд автомобільними дорогами, наданих посадовою особою Служби

міжнародних автомобільних перевезень Мінтрансу (далі - СМАП).
У разі відсутності представників СМАП у пункті пропуску через

державний кордон нарахування плати за проїзд автомобільними

дорогами здійснюється посадовою особою митниці.
Посадова особа СМАП: здійснює контроль та оформлення

дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і

вантажів автомобільним транспортом та перевірку загальної маси,

осьових навантажень та габаритних параметрів транспортного засобу;

визначає необхідність справляння плати за проїзд автомобільними

дорогами (за кожен кілометр проїзду); у разі потреби проводить

нарахування плати за ставками, передбаченими статтею 5 Закону

( 1212-14 ).
Посадова особа СМАП зазначає у контрольному талоні розмір

плати за проїзд автомобільними дорогами (за кожен кілометр

проїзду) та робить у ньому відмітку про здійснення контролю.
За кожен кілометр проїзду автомобільного транспортного засобу

з перевищенням загальної маси, осьових навантажень та (або)

габаритних параметрів згідно з статтею 5 Закону ( 1212-14 )

посадова особа СМАП нараховує додаткову плату, зазначає її розмір

у контрольному талоні та робить у ньому відмітку про здійснення

контролю.
Якщо додаткова плата за проїзд автомобільного транспортного

засобу з перевищенням загальної маси, осьових навантажень та (або)

габаритних параметрів здійснена за попередньою заявкою через

установи банку, посадова особа СМАП проставляє у контрольній

картці штамп "Додатковий збір сплачено".
У разі оформлення проїзду автомобільного транспортного засобу

з перевищенням встановлених загальної маси, осьових навантажень та

(або) габаритних параметрів, для якого необхідно отримати дозвіл з

визначеним конкретним маршрутом руху, організувати його

супроводження та провести експертну оцінку маршруту відповідною

організацією, збір за проїзд автомобільними дорогами може

попередньо справлятися СМАП з наступним перерахуванням на

відповідний рахунок митного органу. Сума збору у цьому випадку в

єдиному платіжному документі не зазначається, а робиться відмітка

"Дорожній збір сплачено". Перерахування зазначених сум до

державного бюджету здійснюється Держмитслужбою.
12. Єдиний збір за здійснення контролю може нараховуватися та

справлятися за єдиним платіжним документом на групу залізничних

вагонів та контейнерів, зазначених у передатній відомості, яка

подається посадовій особі митного органу відповідним працівником

залізниці. Завірена посадовою особою митного органу копія

передатної відомості додається до єдиного платіжного документа як

підстава для сплати єдиного збору.
13. У разі виникнення необхідності в зміні маршруту проїзду

автомобільними дорогами, пов'язаній із збільшенням його

протяжності, доплата проводиться на підставі документів, що

подаються посадовій особі митного органу посадовою особою СМАП у

пункті пропуску через державний кордон при виїзді за межі митної

території України.
Сплата єдиного збору
14. Єдиний збір може бути сплачений:
власником транспортного засобу та вантажу;
перевізником вантажу;
іншою особою, уповноваженою власником або перевізником.
15. Сплата єдиного збору здійснюється:
готівкою - до уповноваженої установи банку, що знаходиться у

пункті пропуску через державний кордон, через який переміщується

транспортний засіб та вантаж, на рахунок митного органу, в зоні

діяльності якого розміщено цей пункт;
у безготівковій формі - шляхом попередньої сплати на

відповідний рахунок митного органу, в зоні діяльності якого

розміщено пункт пропуску, через який переміщується транспортний

засіб та вантаж.
Допускається доплата коштів готівкою через приписну касу

уповноваженої установи банку у пункті пропуску через державний

кордон.
16. У разі відсутності у пункті пропуску через державний

кордон приписної каси уповноваженої установи банку кошти

приймаються відповідною посадовою особою митного органу за єдиним

платіжним документом з подальшою передачею їх до каси митного

органу.
17. У разі ввезення залізничним транспортним засобом вантажу,

призначеного для використання на митній території України, сплата

єдиного збору за здійснення контролю в пунктах пропуску через

державний кордон може здійснюватися на рахунок митних органів, в

зоні діяльності яких розташовані станції призначення.
Допускається доплата коштів у рахунок сплати єдиного збору

готівкою через касу митного органу, в зоні діяльності якого

розташовані станції призначення.
18. Підтвердженням факту сплати єдиного збору є відбиток

особистої номерної печатки та особистий підпис посадової особи

митного органу, яка здійснювала митний контроль, на всіх

примірниках єдиного платіжного документа.
Особливості справляння єдиного збору
19. Єдиний збір за здійснення встановлених законодавством

видів контролю для контейнерів незалежно від виду транспортного

засобу (автомобіль, залізничний вагон), яким вони переміщуються

через державний кордон, або у разі їх перевантаження з водного чи

авіаційного транспортного засобу на транспортні засоби інших видів

транспорту для здійснення подальшого транзитного перевезення таких

контейнерів територією України або здійснення перевезення

контейнерів, що призначаються для митної території України,

справляється за ставкою, установленою статтею 5 Закону ( 1212-14 )

для контейнерів з вантажами та статтею 6 - для контейнерів без

вантажів.
Єдиний збір з транспортного засобу, яким перевозиться

контейнер, нараховується тільки в частині, що стосується проїзду

автомобільними дорогами (за кожен кілометр проїзду), у тому числі

за перевищення встановлених загальної маси, осьових навантажень та

(або) габаритних параметрів, з урахуванням вимог статей 7 і 8

Закону ( 1212-14 ).
20. Для автомобільних транспортних засобів, які перетинають

державний кордон без вантажів, єдиний збір за здійснення контролю

справляється у розмірі 20 відсотків ставки, визначеної у статті 5

Закону ( 1212-14 ), а за проїзд автомобільними дорогами (за кожен

кілометр проїзду), у тому числі за перевищення встановлених

загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних

параметрів, - за повною ставкою.

Додаток 1

до Порядку справляння єдиного

збору у пунктах пропуску через

державний кордон
РОЗРАХУНОК

суми єдиного збору, який справляється

з транспортного засобу залежно від його місткості,

загальної маси або габаритних параметрів

(євро)

---------------------------------------------------------------------

Вид | Місткість | Формула, що

транспортного засобу | або загальна маса| використовується

| | для розрахунку

| |суми єдиного збору

---------------------------------------------------------------------

1. Автобус від 10 до 30 місць 2+0,02 х L

включно
понад 30 місць 5+0,02 х L
2. Вантажний автомобіль до 20 тонн включно 5+0,02 х L

з/або без причепа та понад 20 до 40 тонн 10+0,02 х L

тягач з/або без включно

напівпричепа
3. Великоваговий понад 40 до 10+01 х L

автотранспортний засіб 44 тонн включно
понад 44 до 10+02 х L

52 тонн включно
понад 52 до 10+0,27 х L

60 тонн включно
понад 60 тонн 10+0,27 х L+(М-60)/10

(за кожні х 0,78 х L;

наступні 10 тонн якщо (М-60)/10>+>= 1
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт Луцького міського голови перед територіальною громадою міста...
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2014 рік

Конспект уроку 13. Тема: Хімічний зв’язок
Мета: узагальнити та поглибити знання про хімічний зв’язок, механізм утворення ковалентного

Наказ
Відповідно до Положення про районний методичний кабінет, з метою виконання Конституції України ( 254к/96-вр ), Закону України «Про...

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін...
...

Наказ
Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року...

Про затвердження Правил пожежної безпеки для суден, які будуються та ремонтуються
Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" та Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Державний стандарт базової І повної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє

Конспект уроку 84 Тема: Фізичний зміст періодичного закону. Сучасне...
Мета: вивчити сучасне формулювання періодичного закону; поняття про ізотопи та їх класифікаціюБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка