Пошук по сайту


Старокривинський навчально виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад школа І ііі ступенів» Гаман Валентина Сергіївна вчитель біології Розв’язування розрахункових І творчих задач під час викладання курсу «Біологія 7 9»

Старокривинський навчально виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад школа І ііі ступенів» Гаман Валентина Сергіївна вчитель біології Розв’язування розрахункових І творчих задач під час викладання курсу «Біологія 7 9»Районний методичний кабінет

відділу освіти Славутської районної

державної адміністрації

Старокривинський навчально - виховний комплекс

« дошкільний навчальний заклад - школа І - ІІІ ступенів»
Гаман Валентина Сергіївна

вчитель біології

Розв’язування розрахункових і творчих задач під час викладання курсу «Біологія 7 - 9»

Методичний посібник для вчителів біології
2013

Автор: Гаман Валентина Сергіївна

Розв’язування розрахункових і творчих задач під час викладання курсу «Біологія 7 – 9 клас», Старий Кривин, 2013р, 24 сторінки.
В посібнику викладено функції, значення розв’язування задач для розвитку пізнавальних та інтелектуальних здібностей. Наведено приклади розрахункових та творчих задач для 7, 8, 9 класів.

Матеріал призначається вчителю біології для використання на уроках та в позаурочний час.

Рецензент: Жур Ганна Микитівна, методист відділу освіти Славутської РДА.
Зміст

Передмова………………………………..4

 1. Значення та функції розв’язування задач з біології……………………………………………...5

 1. Приклади задач з біології рослин…………….9

 2. Приклади задач з біології тварин…………....14

 3. Приклади задач з біології людини………..…18

Література………………………………………...24

Як відомо, використання міжпредметних зв’язків на уроках біології – метод дуже поширений. І не дивно, адже вивчення живої природи без розуміння фізичних, хімічних явищ, які відбуваються в організмах – неможливе.

В даному посібнику пропоную розглянути метод розв’язування задач на уроках біології як різновид міжпредметних зв’язків, для кращого розуміння явищ природи, для розвитку уяви та творчості, для бачення прекрасного і неймовірного в природі рідного краю через цікаві факти, що зустрічаються в умовах задачі.

Посібник призначений, в першу чергу, для вчителів біології, але може використовуватись і вчителем екології, економіки, оскільки в ньому наводяться приклади і екологічних і економічних задач. Використовується вчителем як на уроках, так і в позаурочний час: факультативи, поглиблене вивчення біології, підготовка до предметних олімпіад.
Розв’язування задач на уроках біології

Розв’язування задач дає можливість організувати пізнавальну діяльність учнів на творчому рівні, бо аналіз задачі, пошуки шляхів її розв’язання й саме розв’язування — усе це творчі процеси; виховувати в учнів інтерес до змісту навчального матеріалу з біології; перетворювати знання учнів у стійкі переконання, формувати науковий світогляд; установлювати тісніші міжпредметні зв’язки між основами наук, що вивчаються в школі, передусім природничо-математичними; виробляти в учнів систему вмінь і навичок самостійної пізнавальної діяльності.

Робота із задачами біологічного змісту створює умови для поглиблення знань учнів про кількісні і якісні показники, що характеризують процеси та явища в живій природі, а також розширює їхнє уявлення про роль інших наук у пізнанні світу. У якісних біологічних задачах увага акцентується на біологічній сутності явищ. У кількісних – на деталях, які при вивченні теми ми залишаємо поза увагою. Саме розв’язуючи елементарні розрахункові задачі, можна реалізувати виховну мету – любов до природи рідного краю, повага до праці, любов до тварин, рослин, краса і значення яких висвітлюється в деталях задачі.

Розв’язування задач на уроках біології має і методологічну функцію – формує в учнів цілісне уявлення про сучасну природничо – наукову картину світу.

Використовуючи розв’язування задач, ми можемо реалізувати і освітню мету – показати значення математичних розрахунків у пізнанні природи, розв’язування задач допомагає подолати предметну інертність мислення й розширює світогляд учнів. Учні, які віддають перевагу математиці та іншим точним наукам, можуть застосувати свої знання на уроках біології, чим виявити інтерес і бажання до вивчення природничих наук.

Особливу роль у пізнанні світу, підвищенні ефективності навчання має розв’язування творчих задач. Адже творча задача – це задача, при рішенні якої необхідно знайти новий алгоритм рішення. Умови таких задач безпосередньо не говорять про те, які знання знадобляться для їх рішення, тому діяльність учнів спрямована на їх виявлення і підбір необхідних відомостей. При рішенні таких задач можуть знадобитися знання з різних розділів фізики, хімії, географії і т.д

Особливістю творчих біологічних задач є те, що вони вимагають активної розумової праці, а не простого відтворення матеріалу підручника.

Розрахункові і творчі задачі можна використовувати як на етапі мотивації навчальної діяльності, так і на етапі узагальнення і систематизації знань. Крім того, використовувати розв’язування задач зручно для диференціації навчання: для сильніших учнів можна запропонувати творчу, складнішу задачу, для слабшого – розрахункову певного рівня складності.

Важливе значення для розвитку інтелектуальних та пізнавальних здібностей має розв’язування задач з економічним та екологічним змістом. Такі задачі можна розв’язувати і на уроках екології чи економіки, а також під час поглибленого вивчення біології.

Розв’язувати задачі можна як на уроці біології, так і в позаурочний час: на факультативному занятті, як домашнє завдання, можна використати задачі для підготовки до олімпіади з біології.

Найбільше задач розв’язують учні при вивченні загальної біології: генетичні задачі, екологічні задачі. Але хочеться зупинитися на значенні розв’язування задач у 7 – 9 класах, використавши їх для мотивації навчальної діяльності учнів, для зацікавлення наукою про живу природу.

Пропоную розрахункові і проблемні задачі для використання під час викладання курсів «Біологія 7 – 9»


Приклади задач

7 клас «Біологія рослин»

Чому загальна маса рослиноїдних тварин біогеоценозу менша, ніж рослин, а маса хижаків – менша, ніж маса рослиноїдних тварин?

*

Чому рослини називають первинними виробниками біомаси планети?

*

Прослідкуйте шлях перетворення енергії від акумулювання сонячної енергії до електричної лампочки у нас в кімнаті.

*

До яких наслідків привела б відсутність листопаду?

*

Чому туберкульозні диспансери розташовані в місцевості, де ростуть хвойні дерева?

*

Характерна особливість біології лишайників — дуже повільний ріст. Накипні лишайники за рік збільшуються в діаметрі всього на 3 мм. Визначте вік лишайника, якщо його діаметр досягає 10,5 см.

Чому на деревах, що погано ростуть, старих пнях завжди багато лишайників?

*

Загальна площа листка складає 20 см2. Визначте кількість продихів на нижній стороні листка, якщо відомо, що кількість продихів — приблизно 450 на 1 см2.

*

За 1 год 1 га зелених насаджень вбирає 8 кг вуглекислого газу (таку його кількість видихає 200 людей). Обчисліть, на якій площі зелені насадження вбирають стільки вуглекислого газу, скільки його видихає людина за 1 годину?

*

Підрахуйте тривалість життя плодових культур, якщо відомо, що яблуня і груша живуть по 80 років, черешня на 20 років більше, а айва й алича в 2 рази менше, ніж черешня. Смородина і малина живуть по 25 років, а горобина чорноплідна на 5 років більше.

*

За якими ознаками рослин міського парку можна зробити висновок про чистоту повітря?

*

З насіння і плодів яких рослин виготовляють манну, перлову, гречану крупу, «геркулес», пшоно?

*

Площа поверхні листків – гігантів деяких видів пальм становить 15 – 60м2. Завдяки якому принципу ці листки утримуються на дереві, витримавши тропічні зливи й урагани? Відомо, що цей принцип використовується і в будівництві, щоб підвищити міцність конструкцій.

*

Дуже поширена в ґрунті, на корі дерев і у воді водорість хлорела. Як свідчать дослідження, хлорела містить майже таку ж саму кількість вітаміну С, як у лимона, і у 4 рази більше білка, ніж містить його пшениця. Скільки у відсотковому відношенні вітаміну С і білка містить хлорела, якщо відомо, що пшениця містить 10% білка, лимон – 40% вітаміну С?

*

Щоб виготовити 1т паперу, потрібно витратити 5м3 ділової деревини. Школярі зібрали 2т макулатури, з якої можна одержати 75% чистого паперу. Скільки м3 деревини буде заощаджено й скільки гектарів лісу збережено від вирубування, якщо запас ділової деревини на 1га становить 130м3? (ділова деревина – округлі і колоті лісоматеріали)

*

Для виготовлення однієї книги, в якій 300 сторінок, потрібно 0,06м2 деревини. Скільки потрібно лісу для виготовлення однієї сторінки книги? А скільки потрібно лісу для виготовлення підручника «Біологія рослин», в якому 420 сторінок?

*

Втратити при збиранні врожаю на кожному м2 один коло пшениці значить недобрати 1г зерна. Визначте, скільки зерна буде втрачено на 1га посівів. Поясніть, яке значення має своєчасне і ретельне збирання врожаю.

*

Проаналізуйте наступну інформацію: один учнівський зошит важить 40г; із одного дорослого дерева виготовляють 60кг паперу; на 1га лісу виростає в середньому близько 500 дорослих дерев.

Визначте, яку площу лісу можна зберегти, якщо кожна сім’я зекономить за місяць по одному зошиту. В чому проявляється економічне і екологічне значення такої економії?

«Біологія тварин»

*

Чому найпростіші тварини можуть жити лише у вологому середовищі?

*

Інфузорія – туфелька за добу при температурі 200 0 С стає дорослою й починає розмножуватися поділом. Яке потомство дасть інфузорія через 10 днів, якщо кожна клітина ділиться раз на добу?

*

Деякі вапнякові губки за 14 днів досягли свого максимального розміру – 3,5см у висоту. На скільки вони виростають за день?

*

Кінська губка виростає до 30 см у діаметрі за 5 років. Який її максимальний вік, якщо вона має 1м у діаметрі?

*

Швидкість росту коралових колоній залежить не тільки від виду коралів, а й від місцевих умов. Так, біля одного з островів у Тихому океані за 23 роки діаметр корала збільшився від 76 до 188см. Ближче до тропіків, де вода тепліша, на уламках корабля, що пролежав 45 років, знайшли колонію коралів. Підрахували, що за рік вона виросла на 8 см. На основі розрахунків зробіть висновки: як умови навколишнього середовища впливають на ріст колоній коралових рифів?

*

Коралові поліпи утворюють в середньому 2500г первинної продукції Карбону на 1м2 на рік. Скільки Карбону утворює великий бар’єрний риф – найбільша система коралових рифів площею 348 698м2, розташована в Кораловому морі?

*

Сифонофора фізалія – колонія, яка складається з поліпів і медуз. Окремі медузи і поліпи виконують роль спеціалізованих органів. Яку роль відіграє міхур, заповнений газами, який міститься вгорі цієї колонії?

*

Самка людської аскариди за добу відкладає до 240 тис. яєць. Скільки яєць відкладе самка за тиждень? Місяць?

*

Одна бджола за день відвідує в середньому 7 тис. квітів. Скільки днів необхідно бджолі, щоб виробити 100г меду, якщо для цього їй потрібно відвідати приблизно 1млн. 900тис. квітів?

*

Робоча медоносна бджола за 1 хвилину відвідує до 12 квіток, а за день - близько 7,2 тис. У великій бджолиній сім'ї буває до 50 тисяч робочих бджіл (у малій - близько 10 тисяч). Підрахуйте та запишіть, скільки квіток можуть запилити бджоли однієї бджолиної сім'ї протягом одного дня. 

*

Одна личинка шовковичного шовкопряда за хвилину може утворити 15см шовкової нитки. Скільки часу йде у личинки на виготовлення цілого кокона, якщо в ньому близько 900м шовкової нитки?

*

За даними вчених, у Чорному морі на 1м2 припадає в середньому 10кг мідій. Скільки мідій можна виловити у морі на площі 1км2?

*

Юний зоолог із Криму послав товаришу рибу. Виявилося, що риба має таку саму назву, як і місто, звідки прийшла посилка. Назвіть рибу і місто.

*

Як називається риба, яка за формою нагадує шахову фігуру?

*

За чотири місяці личинка норвезького оселедця проходить шлях 1200км від берегів Фарерських островів до Північної Норвегії. З якою швидкістю рухається личинка норвезького оселедця?

*


9 клас «Біологія людини»

Яку кількість енергії затратить чоловік на рубання дров протягом 2 години, якщо енергетичні витрати за 1 хвилину становлять 9,3 ккал?

*

На 1 кг тіла підлітку на добу необхідно 1,5г білка. Яку кількість білка потрібно споживати вам на добу?

*

Окиснення 1 г білка дає 4,1 ккал енергії. Яку кількість енергії ви отримаєте при окиснення добової норми білка у вашому організмі? (використайте дані попередньої задачі)

*

Скільки глюкози має окислитися в м’язах для того, щоб підняти штангу масою 30 кг на висоту 2м, якщо відомо, що під час окиснення одного грама глюкози виділяється 17,2 кДж енергії?

*

В 1мм3 кори великих півкуль міститься понад 30000нейронів, кожен з яких може контактувати з 5000 нейронів. Підрахуйте, скільки зв’язків між нейронами може існувати в 1мм3 кори.

*

Відомо, що м’язи складають 44% від маси тіла. Підрахуйте масу м’язів вашого тіла.

*

Визначте кількість крові у вашому організмі, якщо відомо, що вона становить близько 7,7% від загальної маси тіла?

*

У 100г крові міститься в середньому 16,7г гемоглобіну. Визначте його кількість у вашій крові. (використайте дані попередньої задачі)

*

Лабораторні дослідження складу крові жителів м. Мехіко і м. Бельмопан показали, що вміст гемоглобіну і кількість еритроцитів у крові мехікійців – 8*1012 у 1л крові, а у жителів м. Бельмопан – 5*106 в 1л крові. За допомогою фізичної карти поясніть таку різницю.
*

Чому ніколи не загоряє рубець від рани на шкірі?

*

Закупорка, або розрив кровоносних судин будь – якої ділянки мозку призводить до відмирання нервових клітин. Чому ж тоді у багатьох випадках втрачені функції відновлюються?

*

Як по нерівностях кістки можна дізнатися, людині якого типу професії (фізичної чи розумової) вона належала?

*

В тілі дитини нараховують близько 300 кісток, в тілі дорослої людини – 206. З чим це пов’язано?

*

В одного воїна при перестрілці з бандитами грудна клітка була пробита з обох боків. Легені при цьому залишилися непошкодженими, проте воїн загинув від задухи. Чому так сталося?

*

Відомо,що 15 квітня 1875 р. повітряна куля «Зенит», на борту якої знаходилися три людини, піднявся на 8000м. Коли куля приземлилася, то ще живим залишилася лише одна людина. Що стало причиною загибелі людей?

*

При спокійному вдиху дорослої людини до легень надходить близько 500мл повітря. У вдихуваному повітрі міститься 21% кисню, у видихуваному – 16%. Скільки кисню споживає організм людини під час одного вдиху?

*

Визначте об’єм кисню у класній кімнаті, довжина якої - 8м, ширина – 6м, висота – 3,5м, якщо 100м3 повітря містить 21м3 кисню.

*

Як зміниться об’єм вуглекислого газу наприкінці уроку, якщо в кімнаті 20 осіб, кожна з яких у середньому протягом однієї хвилини виділяє у процесі дихання 250мл вуглекислого газу?

*

У скафандрах і аквалангах, що використовуються для глибоководних занурювань, дихають спеціальною сумішшю газів, у якій азот замінено на гелій. З чим це пов’язано?

*

Чому чорний хліб, якщо його довго пережовувати, стає солодким на смак?

*

За добу в шлунку виділяється 800мл шлункового соку (густина = 1,056г/см3). Розрахуйте масу хлориду натрію, необхідного для утворення хлоридної кислоти, що міститься в шлунковому соку. (масова частка кислоти в шлунковому соку 0,5%)

*

Поясніть, чому фізіологи називають печінку «біохімічною фабрикою»?

*

Поясніть, чому втрата організмом 20% маси за рахунок втрати води є для людини смертельною?

*

Як пояснити факт, що білки м’яса разом з хлібом засвоюються на 75%, а при споживанні з овочами – на 90%?

*

Яка маса вітаміну А засвоюється організмом людини за умови, що за один раз людина з’їла 325г моркви? Масова частка вітаміну А у моркві становить 47%, а засвоюється організмом – 33%.

*

Чому при опіках кислотами потрібно використовувати питну соду, а лугами – слабкий розчин оцту?

*

Яких тварин використовує з давніх – давен людина для лікування гіпертонії? Поясніть чому?

*

Література:

 1. Науково – методичний журнал «Біологія» №22 – 24 2011р

 2. Науково – методичний журнал «Біологія» №22 – 23 2010р

 3. Т.І.Базанова, Ю.В.Павіченко «Біологія 8», «Гімназія», Харків, 2008р

 4. М.М.Мусієнко, П.С.Славний «Біологія 7», «Генеза», Київ, 2007р

 5. М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, «Біологія 8», «Генеза», Київ, 2000р.

 6. Т.Є.Буяло, Т. М. Васютіна «Уроки біології 7 клас», Тернопіль, 2008р

 7. Т.Є.Буяло, Т. М. Васютіна «Уроки біології 8 клас», Тернопіль, 2008р
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Чухало Наталія Дем’янівна, Трушівський навчально виховний комплекс...
Чухало Наталія Дем’янівна, Трушівський навчально виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ...

Рокитненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа...
Про результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів Рокитненського нвк у І семестрі 2016/2017 навчального року

Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад дошкільний...
Тема досвіду: «Інноваційні форми та методи роботи на уроках біології як засіб розвитку інтелектуальних здібностей учнів»

Москаленківський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний...
Щоб сформувати таку особистість, треба забезпечити вихованцеві умови для саморозвитку, інтелектуально-моральної свободи, навчити...

Методичні рекомендації, зразки та розв’язки задач
Розв’язування ускладнених розрахункових задач та задач олімпіадного типу при підготовці дітей до І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської...

Робочий навчальний план крисинського навчально-виховного комплексу “
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”

Програма виховання І навчання дітей від двох до семи років «Дитина»
Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної...

Позакласний захід для учнів 5 7 класів «Чудеса своїми руками»
Навчально-виховне об’єднання «Дошкільний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. М. Островського» №2

Програма факультативного курсу передбачає практичні форми організації...
Деленко Олег Леонович – вчитель хімії Сокальської санаторної школи-інтернату ім. Т. Шевченка

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка