Пошук по сайту


Конспект уроку 106 Тема : Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність

Конспект уроку 106 Тема : Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність

Конспект уроку 106
Тема : Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність.
Мета: повторити електронну будову атомів хімічних елементів , її зв’язок з положенням елемента у

періодичній системі, закріпити вміння в складанні електронних схем і формул будови атомів;

вивчити з учнями причини виникнення хімічного зв’язку між атомами, поняття

електронегативність
Обладнання : ПСХЕ, таблиці „ Будова електронних оболонок атомів елементів І – ІІІ періодів ”,

„ Види електронних хмар ”
Тип уроку : Вступне повторення
Форми роботи : групова робота в гетерогенних групах, хімічний крос, вірю – не вірю, лови помилку
Хід уроку :
І. Актуалізація опорних знань.
Ми закінчили вивчати ПСХЕ Д.І.Менделєєва і ви вже знаєте, що за положенням любого елемента в ПС можна дізнатись про його будову і властивості.

Отже користуючись даними ПС я скласти графічні формули таких хімічних елементів:
3Li 6C 8O 10Ne 16S
Користуючись графічними формулами дайте відповідь на запитання:

  1. Чи завершені зовнішні енергетичні шари у запропонованих елементів?

  2. Назвіть мені, ще елементи малих періодів у яких зовнішній енергетичний рівень незавершений?

  3. Назвіть елементи які мають завершений зовнішній енергетичний рівень.


Отже ті хімічні елементи які мають незавершений зовнішній енергетичний

рівень хімічно активні і зустрічаючись з іншими хімічними елементами утворюють прості і складні речовини завдяки утворенню хімічних зв’язків.

Для того, щоб зрозуміти як утворюються речовини ми вивчимо тему: „Хімічний зв’язок і будова речовини”.

Вивчаючи тему ви ознайомитесь з такими поняттями, як хімічний зв’язок, кристалічна решітка, валентність і ступінь окислення; навчитесь визначати типи хімічних зв’язків, типи кристалічних решіток і складати рівняння окисно-відновних реакцій.

ІІ. Сповіщення теми, мети, мотивація.
Вивчивши цю тему ви будете знати, як утримуються атоми різних елементів утворюючи прості і складні речовини; що таке хімічний зв’язок і за рахунок чого він виникає.
ІІІ. Послідовність вивчення нового матеріалу.
1. Природа хімічного зв’язку (розповідь вчителя з елементами бесіди, учні згадують модель будови атома, складання опорних схем).
Атоми різних елементів, що входять до складу простих і складних хімічних речовин утримуються завдяки наявності хімічного зв’язку.

В утворенні хімічного зв’язку беруть участь:
Кулонівські сили

(виникають коли атоми зближуються)

/ \

притягання відштовхування

+  e +   +

(одного атома) (іншого атома) e   e

(одного атома) (іншого атома)

1етап

>

(переважають сили притягання, енергія знижується)

2 етап

<

(переважають сили відштовхування, енергія системи підвищується)

3 етап

=

(сили притягання і відштовхування урівнюються

енергія найменша)

Виникає хімічний зв’язок, утворюється молекула.

Хімічний зв’язок - це взаємодія атомів.

Існує кілька типів хімічних зв’язків.

Хімічні зв’язки

/ \

ковалентний йонний

неМе + неМе Ме + неМе

Причина електронеганивність
2. Поняття про електронегативність.

Ме легко віддають валентні електрони, т.я. їх мало від 1 до 3. А неМе на зовнішньому шарі містять від 4 до 8 електронів, тому здатні притягувати до себе електрони. Цю властивість називають електронегативністю.

Електронегативність елемента – це здатність його атома притягувати до себе електрони.

Існує шкала електронегативностей (підручник). Вперше її розробив американський хімік Лайнус Полінг (1932). Він виявив загальну тенденцію зміни електронегативностей елементів у періодичній системі.

У періодах електронегативність елементів зростає зліва на право, а групах – знизу вгору.

IV. Узагальнення та систематизація знань.
Завдання.

Розмістити елементи в порядку зростання електронегативностей.

F? Na? C? N? S? K? O? Li? Br? I? Se? Rb
Завдання.

Порівняйте електронегативність у сполуках. Визначте тип зв’язку.
NH3, NO2, HBr, HCl, H2O

V. Домашнє завдання. Стр.166-167, конспект

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Поняття про розч ини І розчинність
...

Конспект уроку: основи» Тема. Узагальнення й систематизація знань з теми «Основи»
«їдкий натр», «їдке калі»; розширити знання учнів про застосування основ; узагальнити й систематизувати вивче­ний матеріал; сформувати...

Конспект уроку 32 Тема: Поняття про еквівалент та молярну концентрацію еквівалентів речовини
Записати формулу за якою можна обчислити масовіу частку розчиненої речовини в розчині?

Конспект уроку 38 Тема: Історичні відомості про способи класифікації...
Тема: Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні метали

Тема уроку: явища фізичні І хімічні. Хімічна реакція. Ознаки хімічних...
Закріпити І поглибити знання учнів про фізичні явища. На основі знань про фізичні явища сформувати поняття „хімічного явища”, навчити...

Конспект уроку 103 Тема: Відношення об’ємів газів при хімічних реакціях
Мета: дати поняття про відношення об’ємів газів у хімічних реакціях; навчитися розв’язувати

Конспект уроку 19 Тема: Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння
Мета: пояснити та сформулювати закон збереження маси речовин; дати поняття про рівняння хім

Конспект уроку 16. Тема: Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння
Мета: повторити з учнями закон збереження маси речовин; поняття про схеми та рівняння хімічних

Конспект уроку 11. Тема: Зв’язок електронної будови атома з місцем...
Мета: зробити висновок про зв’язок електронної будови атома з місцем елемента в періодичній

Конспект уроку Тема: Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення...
Мета: Ввести поняття ступеня окиснення; поглибити поняття валентності; ви­робити навички розрахунку ступеня окиснення в складних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка