Пошук по сайту


Анкета учасника конкурсу 3 Подання навчального закладу 4 Опис досвіду роботи вчителя 5 9 Цикл уроків у 8 класі по темі «Членистоногі»

Анкета учасника конкурсу 3 Подання навчального закладу 4 Опис досвіду роботи вчителя 5 9 Цикл уроків у 8 класі по темі «Членистоногі»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ЗМІСТ


№ п/п

Назва розділу

Сторінки

1.

Зміст

1

2.

Заява учасника конкурсу

2

3.

Анкета учасника конкурсу

3

4.

Подання навчального закладу

4

5.

Опис досвіду роботи вчителя

5 – 9

6.

Цикл уроків у 8 класі по темі «Членистоногі»Урок № 1

12 – 14
Урок № 2

15 – 18
Урок № 3

19 – 23
Урок № 4

24 – 25
Урок № 5

26 – 32
Урок № 6

33 – 34

7.

Виховний захід

35 – 42

11.

Додатки

43 – 67


Голові оргкомітету районного конкурсу

«Вчитель року – 2012»

Положешній І. В.

Вчителя біології Явдотівської НСЗШ

Шпак Олени Анатоліївни
Заява
Прошу дозволити мені взяти участь в районному конкурсі «Вчитель року» в номінації «біологія». З Положенням проведення конкурсу ознайомлена.

21.11.2011 року Шпак О. А.

Анкета

учасника Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2012»

в номінації біологія

1. Прізвище, ім’я, по батькові Шпак Олена Анатоліївна.

2. Дата і місце народження : 24 листопада 1984 року, с. Явдотівка Широківського району Дніпропетровської області.

3. Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон, е – mail : 53722 с. Явдотівка, вул.. балкова, 147, Широківський район, Дніпропетровська область, т- н : 095 – 908 – 21 – 89.

4. Паспортні дані (серія, №, коли, ким виданий, адреса реєстрації ) : АМ 435665 18 липня 2001 року Широківський РВУМВС України в Дніпропетровській області.

5. Ідентифікаційний код : 3100915661

6. Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом : Криворізький державний педагогічний університет, 2009 рік, вчитель біології та основ екології.

7. Місце роботи ( повна назва, адреса, телефон закладу ) :Явдотівська неповна загальноосвітня школа І – ІІ ступенів, с. Явдотівка, вул.. Шкільна телефон (05657 ) – 2 – 42 – 23.

8. Стаж роботи : загальний – 8 років

9. Педагогічний – 6 років.

10 Кваліфікаційна категорія : спеціаліст

11 Звання ---------------

12 Державні нагороди, відзнаки --------------

13 Класи, в яких викладаєте : 5 – 9 класи

14. Мова викладання : українська

15. Проблема, тема, над якою працюєте :Розвиток дослідницького інтересу учнів на уроках біології із використанням між предметних зв’язків.

16. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються : інтегровані уроки, ділова гра, урок – подорож, використання дидактичних ігор.

17. Навчальна література, якою користуєтесь при підготовці до уроку :

18. Ваше педагогічне кредо : Доводжу учням : творіння природи досконаліше творінь природи.

19. Намалюйте ( словесно, у формі статті в газету від 3 – ої особи ) свій педагогічний портрет або свою візитну картку :
Девіз по життю : Якщо хочеш, щоб життя тобі посміхалось, подаруй йому спочатку свій хороший настрій.
20.Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів в періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням.

_______________________ _______________

Підпис учасника ПІБ Дата


Лист – представлення

адміністрації Явдотівської НСЗШ
Адміністрація Явдотівської НСЗШ представляє вчителя біології Шпак Олену Анатоліївну на участь в районному конкурсі «Вчитель року 2012» у номінації «біологія».

Вчитель має вищу освіту – закінчила Криворізький державний педагогічний університет. Категорія – спеціаліст. Педагогічний стаж роботи – 6 років.

Вчитель творчий, впроваджує активні форми навчання, поповнює кабінет наочністю, дидактичним матеріалом, відео матеріалами для кабінетної медіатеки.

Взяла участь у обласні виставці – ярмарку «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини» з роботою «Мегафауна плейстоцену або ми їх втратили». Нагороджена дипломом головного управління освіти і науки.
Директор школи Шпак Л. Ф.Сучасна школа вимагає творчого підходу до викладання шкільного курсу біології, що створило б якісні передумови для підвищення зацікавленості учнів матеріалом.

Зараз вчителів турбує проблема суспільної пасивності більшості школярів. Захоплення комп’ютерними іграми призводить до зниження інтересу до здобуття знань, зменшення активності учнів на уроці та в позаурочній діяльності.

Щоб активізувати пізнавальну діяльність учнів у процесі оволодіння знаннями я шукала більш ефективні форми, методи і засоби навчання. Великого значення в організації та удосконаленні навчального процесу на уроках біології посідає дослідницька діяльність, яка була б тісно пов’язана міжпредметними зв’язками з іншими дисциплінами. Актуальність та недостатня вирішеність даної проблеми обумовили проблему, над якою працюю : «Розвиток дослідницького інтересу учнів на уроках біології із використанням між предметних зв’язків».

Дослідницький метод – це спосіб організації найвищого рівня пізнавальної самостійності учнів, тобто їх пошукової , творчої діяльності по вирішенню проблем та проблемних завдань.

Вибір дослідницького методу залежить від конкретних обставин та умов протікання навчально – виховного процесу :

- часу, відведеного на вивчення того чи іншого матеріалу ;

- вікових можливостей учнів ;

- рівня підготовки учнів ;

- матеріального оснащення закладу ;

- можливостей та особливостей вчителя, рівня його теоретичної та практичної підготовленості, методичної майстерності та особистих якостей.

Використання міжпредметних зв’язків на уроках біології дає можливість об’єднати програмовий матеріал різних дисциплін, творчо підійти до виконання тих завдань, які потребують знань з інших предметів, повніше і глибше розкрити зв’язки між хімією, географією, фізикою, суспільствознавчими науками. Міжпредметні зв’язки я використовую на різних етапах уроків : актуалізації знань, вивченні нового матеріалу, поглибленні знань, систематизації та узагальненні знань.

В залежності від теми і мети уроку використовую такі види дослідницької роботи :

- досліди ;

- експерименти ;

- практичні роботи ;

- спостереження ;

- стаціонарні та дистанційні експерименти.

Розв’язуючи проблемне питання чи завдання дослідницького характеру, учень шукає шляхи їх розв’язання : висуває гіпотези, дослідом, експериментом, спостереженням доводить або спростовує їх. Саме в такій діяльності учень поглиблює свої знання, відкриває щось нове, вчиться лаконічно висловлювати свої думки, формулювати свої відповіді і висновки.

У вирішенні винахідницьких питань можна виділити кілька етапів :

1. Вибір теми дослідження, формулювання його мети. Назва теми повинна бути зрозумілою і короткою. Мета – точно сформульованою.

2. Збір попередніх даних про об’єкт вивчення. Для кращого виконання роботи можуть використовуватися такі засоби навчання :

- натуральні об’єкти ( гербарій, вологі препарати, живі об’єкти ) ;

- зображувальні ( таблиці, муляжі, слайди ) ;

- науково – популярні фільми ;

- друковані джерела ( журнали, газети, енциклопедії, словники, довідники, визначники ) .

3. Установлення послідовності робіт, складання плану, проектування експерименту.

4. Підбір необхідного устаткування, створення умов для досягнення поставленої мети

5. Виконання і реєстрація ходу робіт і спостережень. Роль вчителя на цьому етапі є направляючою і керуючою. Потрібно контролювати хід дослідження, результати спостережень, надавати консультації, усіляко заохочувати ініціативу учнів.

6. Формулювання висновків і складання звіту. Висновки повинні бути стислими.

7. Список використаних джерел. Нумерацію джерел проводять за алфавітом, або в порядку посилань у тексті.

8. Оформлення результатів. В залежності від мети завдання обсягу і характеру зібраного матеріалу, пропоную такі види оформлення результатів дослідницької роботи :

- доповідь ;

- повідомлення ;

- реферат ;

- фотоальбом ;

- стінгазета ;

- оформлення гербарію, колекції ( комах, насіння ) ;

- мультимедійна презентація.

У Стародавньому Римі вчителя, який викладав основи наук, називали «учителем ігор». Це свідчить про те, що в той час процес навчання проходив у формі гри, тобто вчителі підходили до процесу навчання творчо. Певно, вже тоді педагоги вважали, що такий підхід до навчання здатний активізувати діяльність учнів, підвищити інтерес до предмета, розвивати мовлення та мислення дітей.

Для розвитку дослідницького інтересу учнів я спробувала використовувати методичний прийом – гру. Спостерігаючи за учнями під час різних видів ігор ( дидактичні, ігри – подорожі, ділові, рольові та ін. ), я помітила, що учні працюють з великим емоційним піднесенням, часом з граничним напруженням своїх здібностей. Захопившись грою, учні не помічають, що навчаються, до активної участі залучаються навіть найпасивніші учні. Коли я використовую на уроці елементи гри, то в класі створюється доброзичлива обстановка, бадьорий настрій, бажання вчитися.

Для ефективного використання цього методу дотримуюсь наступних елементів :

- несподіванка – поява, пошук і знаходження ;

- загадка, що інтригує учнів, стимулює їхню творчу фантазію ;

- врахування індивідуальних особливостей учнів ( здібностей, інтересів ) ;

- добираю ігри, які були б цікаві й зрозумілі ;

- підсумок гри – чіткий, справедливий.

При вивченні теми «Членистоногі» у 8 класі вдало поєднались гра і використання між предметних зв’язків, що обумовило розвиток дослідницького інтересу учнів. Заздалегідь учні отримали завдання зібрати інформацію про значення комах у природі та житті людини. На уроці вони виступали у ролі спеціаліста сільського господарства, літератора, медика, математика. Учні висвітлювали свої дослідження у формі повідомлень.

Виховний захід «Життя Землі у наших руках» також проведений у формі гри : дидактичної та рольової. Учні виступали у ролі спеціалістів по охороні повітря, ґрунту, води, свої дослідження також показали у вигляді повідомлень, які ілюстрували малюнками. Підводячи підсумок виховного заходу, на якому були присутні й учні молодших класів, була проведена вікторина ( дидактична гра ). Завдання вікторини розраховані на різні вікові категорії, тому участь у грі взяли усі бажаючі.

Для розвитку дослідницького інтересу учнів на уроках біології із використанням міжпредметних зв’язків використовую інтегровані завдання і запитання, які поєднують біологію з іншими науками :

  1. Чому дельфіни є швидкими плавцями ? ( біологія – фізика : сила тертя ).

  2. З’ясуйте поширення хвойних рослин ( біологія – географія ).

  3. Доведіть, що алкоголь негативно впливає на здоров’я людини ( біологія – хімія ( осадження білків спиртами ).

Учень, оволодівши на одному уроці певними навичками, сміливо демонструє їх і на інших предметах, одержуючи позитивний результат.

Використовуючи гру як засіб розвитку дослідницького інтересу учнів на уроках біології із використанням між предметних зв’язків, я переконалась, що саме в іграх розпочинається невимушене спілкування школяра із колективом класу, взаєморозуміння між учителем і учнем. У процесі гри у школярів виробляється звичка зосереджуватись, працювати вдумливо, самостійно, розвивається увага, пам’ять , жадоба до знань. Перебуваючи у захопленні, учень не помічає, що вчиться, а разом з тим, пізнає нове, запам’ятовує, орієнтується в різних ситуаціях, поглиблює раніше набутий життєвий досвід, поповнює запас понять, уявлень.


Урок № 1

Тема : Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні. Лабораторна робота № 5 «Вивчення ознак пристосованості у зовнішній будові ракоподібних до середовища існування».

Мета : Сформувати знання учнів про особливості будови Членистоногих, процеси життєдіяльності як високоорганізованих тварин ; познайомити з їх різноманітністю, класифікацією ; пояснити особливості будови, середовище їх існування, процеси життєдіяльності та поведінки ; вчити спостерігати, аналізувати, робити висновки . Розвивати дослідницький інтерес, екологічне мислення.

Обладнання : таблиця «Клас Ракоподібні», малюнки підручника, інструктивні картки до лабораторної роботи для кожного учня.

Основні поняття і терміни : головогруди, карапакс, щелепи, ногощелепи, гемолімфа, фасеткові очі, мозаїчний зір.

Тип уроку : урок – казка, засвоєння нових знань.

( Заздалегідь дати текст учневі «рак річковий» ).

Хід уроку

І. Організація класу до уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

( Вступне слово вчителя ).

- Діти, сьогодні ми починаємо вивчати нову тему. Я буду не просто вчитель, а цариця Фауна ( цариця Тварин ). Царство моє дуже старовинне, загадкове і чарівне. Як і в кожному царстві тут дуже багато таємниць, чудес, але найголовніше – тут захований скарб ! Він дуже цінний, тому здобути його непросто. Але, якщо здолати всі випробування, то станеш найбагатшою людиною в світі ! Я вам пропоную взяти активну участь у пошуках скарбу. Допоможуть вам у цьому мої піддані. Цариця я мудра, підданих своїх дуже люблю і хочу, щоб ви познайомились з ними , під час пошуку скарбу не ображали, і вони допоможуть вам.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

( Розповідь вчителя ).

1. Загальна характеристика типу Членистоногі.

У моєму царстві багато мешканців, але зараз я вас познайомлю із Членистоногими. Членистоногі – найчисельніший тип царства Тварини, до якого входять понад 1 мільйон видів. Далекими предками членистоногих були кільчасті черви. Ці тварини заселяли не тільки морські і прісні водойми, але й наземну поверхню, грунт і повітряне середовище.

Тип Членистоногі поділяються на чотири підтипи, куди входять ряд класів. Ми будемо вивчати три найважливіші, найчисельніші та найрізноманітніші класи членистоногих – Ракоподібних, Павукоподібних та Комах. ( Схема на дошці ).

Тип Членистоногі
Клас Клас Клас

Ракоподібні Павукоподібні Комахи

2. Загальна характеристика класу Ракоподібні.

Вчитель. Познайомить вас із класом Ракоподібні мій друг – річковий рак.

Учень ( річковий рак ). Мешкаю я в чистих прісних водоймах. Моє тіло сягає 15 см у довжину. Рию нірки під береговими косами, камінням, корінням прибережних рослин, де і ховаюсь протягом дня. Коли сутеніє, залишаю свої хороми і вирушаю на пошуки їжі. Напоготові тримаю могутні клішні. Раціон мій різноманітний : водорості та пагони водних рослин, дрібні тварини, а найбільші ласощі для мене – тухле м’ясо ! Взимку я переселяюсь в нірку, яка розташована глибше.

3. Зовнішня будова рака.

Вчитель. Дякую тобі, друже річковий рак, за повідомлення. Діти, давайте разом краще вивчимо річкового рака, особливості його будови, поведінку, а результати запишемо у секретну карту. Саме ця карта і буде підказкою у пошуках скарбу.

Виконання лабораторної роботи за інструктивними картками ( додаток №1 ).

4. Внутрішня будова і процеси життєдіяльності.

Розповідь вчителя :

- дихальна система представлена зябрами ;

- кровоносна система складається із серця, розташованого на спинному боці головогрудей , і кровоносних судин ( демонстрація таблиці ) ;

- Живлення ( рот → глотка → стравохід → шлунок з хітиновими зубцями → кишечник → анальний отвір ) ;

- виділення ( пара зелених залоз і вивідний канал ) ;

- нервова система ;

- розмноження ( раки – роздільностатеві тварини, запліднення – внутрішнє ; розвиток – прямий, молоді рачки линяють кілька разів на рік ) ;.

ІV. Закріплення знань.

Вчитель. Ось ми й познайомились із річковим раком. А зараз давайте перевіримо, чи правильно ви його запам’ятали.

Запитання :

- Із яких відділів складається тіло рака ? Чи є в нього хвіст ?

- Які ноги рак не використовує для переміщення ?

- Який тип розвитку характерний для рака ?

- Чому в опорно – руховій системі рака відсутні кістки ?

Вчитель. Молодці, ви впорались із завданням, а тому знаходитесь на правильному шляху у пошуках скарбу.

V. Підсумки уроку.

1. Висновки :

- Що нового ви дізнались сьогодні на уроці ?

- Що було незрозуміло ?

- Що запам’яталось найбільше ?

VІ. Домашнє завдання. Опрацювати § 20, стор. 98 – 100. Випереджувальне завдання : підготувати коротке повідомлення про одного із представників класу Ракоподібні.


Урок № 2

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Анкета учасника районного конкурсу «Учитель року 2011»
«Імунні реакції організму. Алергени та алергія. Снід: причини І наслідки»

«Анкета для оцінювання вчителем своєї діяльності»
Відповідно до наказу по навчальному закладу від 07 вересня 2012 року №185 був проведений моніторинг ефективності науково методичної...

П І дготовк азагальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року
План організаційних та ремонтних робіт передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень навчального закладу...

Руденко в.І
Руденко в.І. Опитування учнів на уроках зарубіжної літератури у 6 класі. Книга для вчителя. 2009. – 190 с

Роботи мо вчителів природничо-математичного циклу за 2012-2013 навчальний рік
МО, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя,...

Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради...
Компетентнісно зорієнтованій підхід – один із нових напрямів розвитку змісту освіти в Україні

Методична розробка педагогічної ради «Інноваційна діяльність гімназії...
Сагун Ольга Петрівна, заступник директора з науково-методичної роботи комунального загальноосвітнього навчального закладу «Гімназія...

С. Писарівка
Міністерства освіти І науки України від 28. 08. 2013 №1239, з метою встановлення єдиних вимог І подальшого вдосконалення системи...

«Добре тобі – добре планеті» урок з екології в 1-д класі, вчитель Неволова ом
В збірці представлені розробки уроків для молодшого та середнього шкільного віку

Список переможців Всеукраїнського конкурсу-огляду видавництва «Шкільний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка