Пошук по сайту


Лабораторна робота №8

Лабораторна робота №8

Лабораторна робота № 8

Розв'язування експериментальних задач на виявлення функціональних груп в органічних сполуках

1. Мета роботи:

1.1. Закріпити практичний навик виявлення функціональних груп в органічних сполуках.

1.2. Навчитись практично за допомогою якісних реакцій розпізнавати органічні сполуки.

2. Матеріали та обладнання:

2.1. Реактиви: гліцерин 1 мл, формалін - 2 мл, розчин натрію гідроксиду, розчин купруму (II) сульфату, хлороформ, розбавлений розчин натрію ацетату - 3 мл, розчин фенолфталеїну.

2.2. Обладнання: штатив з пробірками, нагрівний прилад, мідна спіраль.

3. Загальні теоретичні положення:

ЯКІСНІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Сполука або функціональна група

реактив

Що спостерігається

Алкани

— —

Полум’я


Як правило, визначають шляхом виключення.

Горять голобуватим полум’ям

Кратні зв’язки (алкени, алкіни, алкадієни С=С, С≡С)

1) бромна вода

2) р-н KMnO4
3) ГорінняЗнебарвлення розчину;

Знебарвлення розчину; випадання осаду

MnO2;

Горять світним (кіптявим) полум’ям

Наявність кінцевого потрійного зв’язку R–C≡CH

[Ag(NH3)2]OH

Утворюються осади ацетиленідів Ag(I)

Бензол

— —

2) горіння

3) Br2

Як правило, визначають шляхом виключення.

Горить кіптявим полум’ям

Реакція з бромом в присутності FeBr3

Фенол

1) бромна вода
2) р-н Na2CO3

3) р-н FeCl3


Знебарвлення, випадання осаду трибромфенолу

Виділення газу

Утворення фіолетового феноляту феруму

Спирти (–ОН)

1) t
2) CH3COOH (ацетатна к-та)

3) горіння

Утворення простих ефірів. Визначають за запахом

Утворення складних ефірів. Визначають за запахом

Горять світлим, голобуватим полум’ям

Багатоатомні спирти (кілька груп –ОН)

Свіжосаджений Cu(OH)2

Утворення синього гліколяту купруму (II)O
Альдегіди - C


H1) [Ag(NH3)2]OH

2) Cu(OH)2

Реакція “срібного зеркала”

Випадання червоного осадку Cu2O


OКарбонові

к
H
ислоти -C

1) Лакмус

2) Активні метали

3) Р-ни лугів

Червоне забарвлення

Виділення H2

Реакція нейтралізації з утворенням солей

! Мурашина – реакця “срібного дзеркала”

! Олейнова – знебарвлення бромноі води

Аміни

1) Лакмус

2) HHaI

Синій. У водному розчині реакція – лужна

Утворюють солі з галогеноводнями – після випарювання твердий осад

Анілін

1) бромна вода
2) HhaIЗнебарвлення бромної води, випадання осаду триброманіліну

При випарюванні випадання осаду – солі гідрогенгалогеніду аніліну

Крохмаль

Р-н I2 в KL

Синє забарвлення

Білки

1)конц. HNO3 (ксантопротеїнова реакція);

2)Cu(OH)2 (біуретова реакція)


Жовте забарвлення
Синьо-фіолетове або рожево-фіолетове

забарвлення4. Порядок виконання роботи:
4.1. Дослід 1. Визначте за допомогою одного реактиву гліцерин і альдегід
4.2. Дослід 2. Доведіть наявність хлору у складі виданої органічної сполуки
4.3. Дослід 3. Доведіть, що натрію ацетат - сіль слабкої кислоти

Результати дослідів підтвердіть, де це можливо, рівняннями хімічних реакцій.
5. Питання для самоперевірки:

5.1. Дано водний розчин, що містить глюкозу, анілін, етандіол. Як можна виявити кожну з цих речовин у розчині? Відповідь обґрунтуйте рівняннями відповідних хімічних реакцій.

5.2. У чотирьох запаяних ампулах є різні гази: оксид нітрогену(II) 1-бутен; метиламін і ацетилен. Опишіть, як можна визначити, де який газ знаходиться. Наведіть рівняння реакцій.

5.3. У скляних ампулах міститься п’ять різних рідин: толуол, олеїнова к-та, мурашина к-та, ацетальдегід, метанол. Як, ґрунтуючись на відмінності фізичних і хімічних властивостей, можна визначити кожну з цих рідин. Наведіть рівняння реакцій.

5.4. Як хімічним способом відрізнити такі органічні сполуки: гліцерин, бензол, гексан?

5.5. У трьох пробірках міститься: крохмаль, сахароза(цукроза) та аміно оцтова кислота. Як визначити, де яка речовина знаходиться? Наведіть рівняння реакцій.

6. Домашнє завдання:

6.1. Буринська Н. М., Величко Л.П. Хімія 11кл.-Київ, 2001- с. 154-155.

7. Література

7.1. Акімова I.I., Запорожець Н.В. Зошит для лабораторних та практичних робіт з хімії. 9 клас. - Харків: Ранок, 2000. - с.64.

7.2. Астахов А.И., Касьяненко А.И. Химия - 4-е изд. - К.: Вища школа., 1982. -с.296.

7.3. Буринська Н.М. Основи загальної хімії, 11кл.: Пробний підручник для середніх загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 1997.- с. 176.

7.4. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія, 10 кл.: Пщручник для середніх шкіл. - К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2000. - с. 176.

7.5. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія, 11 кл.: Підручник для середніх загальноосвніх закладів. - К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2000. - с. 176.
7.6. Домбровський А.В., Лукашова H.I., Лукашов С.М. Хімія, 10-11 кл.: Органічна хімія: Підручник для 10-11кл. середньої загальноосвітньої школи. - К.: Освіта, 1998. -с. 192.

7.7. Чайченко Н.М., Скляр A.M. Основи загальної хімії: Підручник для 11кл. середніх загальноосвітніх навчальних шкіл з поглибленим вивченням хімії. 2-ге вид., перероб. - К.: Освта, 1997. - с. 144.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку з біології в 7 класі на тему: Листок як орган фотосинтезу....
Листок як орган фотосинтезу. Внутрішня будова листка. Лабораторна робота № Внутрішня будова листка

Лабораторна робота №7
Етиловий спирт, гліцерин, металічний натрій, гідроксид натрію, розчин сульфату купруму (II),оцтова кислота,глюкоза

Лабораторна робота №9
Реактиви: кальцію карбід, ртуті оксид, розбавлена сульфатна кислота, Н2О (дистильована); етанол, NaОНконц АgNОз 2%, розчин nн3, етаналь,...

Тема: Кислоти: дія на індикатори, взаємодія з металами та їх оксидами, реакція обміну
Форми роботи: фронтальна робота, експеримент, самостійна робота, групова робота, індивідуальна робота, робота в групах

Лабораторна робота №4
Реактиви: розчини хлоридної, сульфатної кислот; солей – барію, натрію, амонію хлоридів, натрію сульфату, натрію карбонату, натрію...

Лабораторна робота №6
Реактиви: розчини хлоридної, сульфатної кислот; солей – барію, натрію, амонію хлоридів, натрію сульфату, натрію карбонату, натрію...

Лабораторна робота №10
Пентанол (ізоаміловий спирт), етанол, оптова кислота концентрована сульфатна кислота, бензин, бензол, рослинна олія стеарин, гідроксид...

Урок №6 Рівноприскорений рух. Прискорення. Швид­кість тіла І пройдений...
Урок №1 Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло І матеріальна точка....

Програма розвитку методичної служби школи. Розділ річного плану «Методична...
Наказ про пизначення голів методичних об’єднань, керівників семінарів, творчих груп, шмв тощо

Бюлетень нових надходжень за листопад 2016 року
Лікувальна справа", "Акушерська справа", "Лабораторна діагностика" / П. І. Сидоренко, Г. О. Бондаренко, С. О. Куц; моз україни. –...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка