Пошук по сайту


Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку

Тема уроку. КЛАСИФІКАЦІЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ .

Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції; пригадати, у яких випадках реакції розкладу є можливими; дізнатися про оборотні й необоротні реакції.

Девіз уроку:

Збиратися разом – це початок,

Триматися разом – це процес,

Працювати разом – це успіх.

Г.Форд

Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції; пригадати, у яких випадках реакції розкладу є можливими; дізнатися про оборотні й необоротні реакції.

Розвивати вміння і навички визначення типів хімічних реакцій за рівняннями хімічних реакцій; навички складання рівнянь хімічних реакцій; розвивати вміння порівнювати і робити висновки.

Тип уроку: повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

Обладнання: ряд активності металів; таблиця розчинності; Періодична система Д.І.Менделєєва, картки-завдання.

Базові поняття та терміни: типи хімічних реакцій, реакції розкладу, сполучення, обміну, заміщення, оборотні та необоротні реакції.

Форми роботи: розповідь вчителя, робота в групах, індивідуальна робота з тестами.

Структура уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізацій опорних знань.

  • Що таке хімічна реакція?

  • В чому суть будь-якої хімічної реакції?

  • Що виражає хімічне рівняння?

  • Які бувають речовини?

  • Що таке прості речовини?

  • Що таке складні речовини?

  • Які ознаки протікання хімічних реакцій ви знаєте?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Перетворення одних речовин на інші постійно відбуваються в природі. Без них неможливий розвиток живих організмів. Вивченням хімічних реакцій і добуванням нових речовин займаються учені в дослідницьких лабораторіях.

Хімічні реакції можуть відбуватися повільно або миттєво, за звичайних умов або при нагріванні, з добавлянням каталізатора чи без нього. Вони можуть супроводжуватися різними зовнішніми ефектами - утворенням осаду, виділенням газу, теплоти і т.д.

Щоб установити порядок у розмаїтті хімічних реакцій сьогодні ми почнемо класифікувати хімічні реакції за різними ознаками.

ІУ. Повідомлення теми та мети уроку.

У. Вивчення нового матеріалу.

Сьогодні ми будемо працювати в групах. Давайте повторимо правила роботи в групі.

Учні почерзі називають свої правила.

Вчитель роздає картки, на яких на зворотньому боці написана формула . Учні об`єднуються в ІІІ групи : Оксиди, Кислоти, Основи.

2.

Учням пропонуються картки з завданнями.

Біля дошки кожна група робить свої завдання , визначається до якого типу реакцій відносяться реакції, які вони виконували. На основі висновків складається загальний опорний конспект «Класифікація хімічних реакцій».

Завлання групам:

Дописати рівняння хімічних реакцій.

1 група: Zn + 2HCl ZnCl2 + H2

Fe + CuCl2 FeCl2 + Cu

Схема реакції записується в опорний конспект:

А + ВС В + АС

2 група: CuCl2 + 2NaOH 2 NaCl + Cu(OH)2

2KOH + H2SO4 K2SO4 + H2O

Схема реакції записується в опорний конспект:

АВ + СД АД + СВ

3 група: Fe + S FeS

Cu + O2 2CuO

Схема реакції записується в опорний конспект:

А + В (+…) С

Завдання:

Пригадайте і запишіть рівняння хімічної реакції добування кисню в лабораторії.

Схема реакції записується в опорний конспект:

А В + С (+…)

Учні визначаються, що всі ці типи реакцій можна об`єднати за ознакою

3.

Вчитель.

Запишемо відоме вам рівняння хімічної реакції калію з водою.

2K + 2H2O = 2KOH + H 2

А чи можлива така реакція?

KOH + H2 =

HCl + NaOH = NaCl + H2O

NaCl + H2O =

Такі реакції називають необоротні, продукти, що утворюються виходять із сфери реакції, тобто випадають в осад, виділяються у вигляді газу, або утворюється малодисоційована сполука – вода.

Як ви думаєте? Чи можна віднести до необоротних реакцій реакції горіння?
пряма реакція

A + B C + D

Відомі реакції іншого типу. Кальцій оксид за звичайних умов повільно взаємодіє з вуглекислим газом

СаО + СО2 = СаСО3

Якщо продукт цієї реакції сильно нагріти, то кальцій карбонат розкладається:

СаСО3 = СаО + СО2

У певному температурному інтервалі можливий як утворення СаСО3 так і розклад. За таких умов обидві реакції не відбуваються до кінця і в закритій посудині можна виявити суміш СаСО3, СаО, СО2.

Хімічні реакції, які можуть відбуватися у протилежних напрямках називаються оборотними.

пряма реакція

А + В С + Д

зворотна реакція

4.

УІ. Закріплення набутих знань.

1.

1 група - Вправа 107 ст.72 . Запишіть рівняння реакцій та встановіть до якого типу вони відносяться:

2NH3 + 3Mg = Mg3N2 + 3H2
HPO3 + H2O = H3PO4
4 Na2SO3 = 3Na2SO4
MgI2 + 2KOH = 2KI + Mg(OH)2
2 група – Визначте про яку реакцію йдеться в уривку літературного твору. Запишіть її хімічне рівняння. Класифікуйте цю реакцію за кількістю та складом реагентів і продуктів

«Шипить та куриться вапно, що його гасять у великих дощаних скринях» (І.Франка)

3 група – До складу антацидних (проти печії) лікарських препаратів «Маалокс» і «Алмагель» входять магній гідроксид і алюміній гідроксид. Складіть рівняння реакцій цих сполук із хлоридною кислотою – головною складовою шлункового соку. Класифікуйте реакції за кількістю та складом реагентів і продуктів. Запишіть їхні рівняння у повній і скороченій йонній формах. Визначте, які йони у складі шлункового соку є причиною печії.

2.

1-2 групи: Зашифрувати реакцію за допомогою схеми та запропонувати іншій групі скласти до неї рівняння реакції та визначити до якого типу вона відноситься.

Третя група біля дошки розгадує кросворд.

3. Скласти СЕНКАНи до понять: реакція розкладу, реакція сполучення,

5

Завдання за варіантами.

І варіант

Складіть та розв`яжіть задачу за рівнянням реакції:

CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O. До якого типу відносять дану реакцію.

ІІ варіант

Складіть та розв`яжіть задачу за рівнянням реакції:

Na2O + H2O = 2 NaOH. До якого типу відносять дану реакцію.

Домашнє завдання:

вивчити параграф 11, Вправа111 ст. В опорному конспекті написати приклади хімічних реакцій, які не записувалися сьогодні на уроці.

Творче завдання: Уявіть себе художником, якому доручили ілюструвати підручник хімії для дев`ятикласників. Намалюйте комікси, які зображують хімічні реакції сполучення, розкладу, заміщення,обміну. Можете створити анімаційний фільм.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку №78 Тема: Класифікація хімічних реакцій за різними...
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про типи хімічних реакцій за різними ознаками

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Мета
Виховувати навички складати рівняння хімічних реакцій, вміння наводити приклади вивчених типів хімічних реакцій

Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних реакцій. Розв’язування задач. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: познайомити учнів із можливістю перетворення ядер хімічних елементів, навчити їх обчислювати енергетичний вихід ядерних...

Тема уроку: Практична робота №2
Мета: Закріпити знання про умови перебігу реакцій йонного обміну в розчинах електролітів, а також навички складання йонних рівнянь...

Конспект уроку 53 Тема: Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей
Мета: формувати знання про основні способи оксидів, кислот, основ, солей; формувати вміння складати відповідні рівняння хімічних...

Урок з хімії 7 клас. Тема уроку: Закон збереження маси речовин під...
Ння маси речовин у хімічних реакціях; пояснити схему хімічної реакції, її суть, сформувати поняття про хімічні рівняння, пояснити...

Конспект уроку 73 Тема: Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів
Мета: ознайомити учнів з історичними відомостями про перші спроби класифікації хімічних елементів

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Тема уроку: явища фізичні І хімічні. Хімічна реакція. Ознаки хімічних...
Закріпити І поглибити знання учнів про фізичні явища. На основі знань про фізичні явища сформувати поняття „хімічного явища”, навчити...

Конспект уроку 103 Тема: Відношення об’ємів газів при хімічних реакціях
Мета: дати поняття про відношення об’ємів газів у хімічних реакціях; навчитися розв’язуватиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка