Пошук по сайту


Методична розробка уроку гри з матеріалознавства на тему : «Портландцемент, його виготовлення та застосування»

Методична розробка уроку гри з матеріалознавства на тему : «Портландцемент, його виготовлення та застосування»

Золочівський професійний ліцей

Методична розробка

уроку - гри

з матеріалознавства

на тему :

« Портландцемент , його виготовлення та застосування »


Підготувала :

викладач – методист Ружило Р.І.

Характеристика теми
Тема програми «Мінеральні в’яжучі матеріалий добавки » є важливою для учнів – майбутніх робітників, конкурентоспроможних на ринку праці. Взагалі про мінеральні в’яжучі матеріали, їх види, виробництво, властивості та застосування учні вивчали протягом І семестру при вивченні теми програми «Мінеральні в’яжучі матеріали і добавки», яка розрахована на 6 годин. Для учнів цей матеріал був середньої складності. Про цемент та цементний розчин учні будуть писати в контрольних кваліфікаційних роботах з професії «Штукатур», кваліфікація - ІІ розряд. Тому під час вивчення теми уроку «Портландцемент, його виготовлення, та застосування», викладач дає учням докладний конспект уроку, матеріали якого вони можуть використати при написанні кваліфікаційних та дипломних робіт.

Мета уроку полягає втому , що необхідно формувати в учнів знання з даної теми , розвивати уміння та навички , виховувати інтерес до обраної професії , почуття відповідальності за виконання роботи та використання здобутих знань на практиці .

Тема уроку « Портландцемент , його виготовлення, та застосування. », яку вивчають учні в дає змогу узагальнити та систематизувати знання учнів. На даному уроці важливо залучити учнів до створення слайдових презентацій, дати випереджувальне завдання – підготувати повідомлення про цемент та вироби на його основі. Це зацікавить учнів, дасть змогу розвивати творчість, активність, більш глибоко розкрити основні питання теми.

Дана форма уроку значно активізує розумову діяльність учнів , у значній мірі

Урізноманітнює форми та методи роботи на уроці , що дає дуже великий результат при засвоєнні матеріалу .

Крім цього учні використовують знання , здобуті на цьому уроці , на майбутніх практичних та теоретичних заняттях , розвивають цікавість до предмету , обраної професії , теми сучасного будівництва , поглинають й розширюють знання учнів .

Урок досягає триєдиної мети : навчальної , виховної та розвиваючої , а учні – підвищують свою кваліфікацію .


Методичний коментар


План уроку

Коментар

І. Організаційно–вступна частина уроку:

- взаємне вітання;

- перевірка наявності учнів на уроці;

- організація готовності уваги учнів до уроку;

- повідомлення теми програми і уроку;

- цільова установка.

Мета – мобілізувати учнів до праці, активізувати їх увагу, створити робочу атмосферу на уроці, максимально сконцентрувати на усвідомленні інформації.

IІ. Систематизація та узагальнення знань:

1. Історія виробництва цементу.

2. Процес виробництва цементу.

3. Застосування цементу.Щоб систематизувати, розширити та узагальнити знання раніше вивченого матеріалу, учням – «представникам будівельних організацій» - пропонується взяти участь в конференції, яка проводиться на одному з цементних заводів. У роботі конференції беруть участь «директор заводу», «інженер – технолог», «історик – дослідник», «науковий співробітник заводу».

Використання методу проектів і випереджувального завдання заохочує учнів до пошуку та творчої роботи, дає можливість застосовувати раніше вивчений матеріал при узагальненні та систематизації знань . Обмеженість у часі для повідомлень учнів при значному обсязі зібраних матеріалів сприяє формуванню у них уміння логічно мислити, стисло, послідовно викладати власні думки, узагальнювати, вибираючи найважливішу інформацію.

Використання відеороликів сприяє візуалізації навчального матеріалу, активізації пізнавальної діяльності, формує розуміння необхідності оволодіння професійними уміннями та навичками.

ІІІ. Оперативний контроль:

- розв’язування тестів.

Розв’язування електронних тестів з використанням програми «My test» дає можливість швидко перевірити якість отриманих учнями знань на уроці.

ІV. Підсумки уроку:

- підведення підсумків уроку;

- пояснення домашнього завдання;

- оцінювання знань учнів.

Визначається якість знань та активність учнів на уроці.


« ПОГОДЖЕНО »

заступник директора з НВЧ

_____________ П.Ткачук
Урок №
Тема :«Портландцемент , його виготовлення та застосування»


Епіграф:

Відкриття приходять лише до тих,

хто готовий до їхнього розуміння.
Луї Пастер

Мета уроку:

навчальна – закріпити знання учнів про портландцемент як основне в’яжуче для плиткових і лицювальних робіт, про сировину для його виробництво, хімізацію процесу випалювання сировини, застосування цементу для традиційних та сучасних матеріалів;

розвививаюча – розвивати наполегливість, творчі і комунікативні здібності учнів;

виховна – виховувати свідоме ставлення до навчання, розуміння необхідності вивчення загальноосвітніх та спеціальних предметів предметів.

Тип уроку: урок – гра .

Форма проведення уроку: конференція.

Дидактичне та матеріально–технічне забезпечення: мультимедійний проектор, ноутбук, відеокамера, фотоапарат, презентації, відео ролик, тести, цемент, глина, крейда.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, екологія, хімія, фізика, технологія штукатурних робіт, технологія плиткових робіт.
Методична мета: продемонструвати доцільність використання ІКТ під час узагальнення та систематизації вивченого матеріалу як засобу активізації навчально–пізнавальної діяльності та творчого потенціалу учнів.

Література:

  1. Кошман В.І.Матеріалознавство для штукатурів, облицювальників, мозаїчників і

малярів. Кам’янець – Подільський: Абетка нова. 2007. С.33 -35

2. Кривенко П.В. Матеріалознавство для будівельників. Київ: Техніка, 1996.

С.103-123

3. http://eurocement.ua/cntnt/ukr/meda/tehnologya.html

4. http://www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/22-All about Cement.

5. http://mapei.at.ua

6. http://diycentre.com.ua/ua/product/linea-10-rapid

7. http://www.koralbud.com.ua/?id=41

8. http://nikonabud.com.ua/

9. http://www.ettrilat.ru/content/155.html

Структура уроку
І. Організаційно–вступна частина уроку.
IІ. Систематизація та узагальнення знань:


  1. Історія виробництва цементу (повідомлення «історика – дослідника»).


2. Процес виробництва цементу:

а) сировина (повідомлення «інженера – технолога» з переглядом слайдової презентації);

б) хімізація процесу випалювання сировини ( повідомлення викладача хімії з демонстрацією слайдової презентації);

в) технологія виробництва та транспортування цементу ( перегляд відеоролика, бесіда викладача матеріалознавства з переглядом слайдової презентації).
3. Застосування цементу:

а) для традиційних будівельних робіт та матеріалів ( виступ «директора концерну» з переглядом слайдової презентації);

б) для виробництва сучасних нових матеріалів ( повідомлення

«наукового співробітника» заводу з переглядом слайдової презентації та відеоролика).
ІІІ. Оперативний контроль:

- розв’язування тестів.
ІV. Підсумки уроку:

1. Підведення підсумків уроку.

2. Пояснення домашнього завдання.

3. Оцінювання знань учнів.

Хід уроку
І. Організаційно – вступна частина уроку ( 5 хв.)

Налаштування психологічного настрою учня на продуктивну роботу:

- взаємне вітання ;

- перевірка наявності учнів на уроці ;

- організація готовності уваги учнів до уроку ;

- повідомлення теми уроку ;

- мета уроку.
Викладач матеріалознавства:

« Хочеш знати – не соромся спитати »

Перське прислів’я

Викладач хімії:

« Труднощі від незнання »

Перське прислів’я

IІ. Систематизація та узагальнення знань ( 32 хв.)

Викладач матеріалознавства.

Шановні учні сьогоднішній урок ми з вами проведемо у вигляді конференції котра могла би відбутися на виробництві .

Отже , з метою систематизації , розширення та узагальнення знань з раніше вивченого матеріалу , вам учням – представникам різних будівельних організацій , пропонується взяти участь у конференції , яка проводиться на одному з цементних заводів України.

У роботі конференції беруть участь : «Директор заводу » , « Інженер – техно-лог » , « Історик – дослідник » та « Науковий співробітник »

Чи замислювались ви які хімічні процеси відбуваються під час випалювання сировини, з якої одержують цемент? Мабуть, що так. А яка наука може дати відповідь на це запитання? Звичайно, хімія. А чому не постійна температура в печах, де випалюють сировину, відповість вам наука фізика. Отже, хочете ви того чи ні, знайте, що наука тільки умовно поділена на окремі дисципліни, а насправді – це єдина система знань і бачення світу.

Завдяки історичним дослідженням можемо поринути в процес винайдення портландцементу , як будівельного матеріалу .
1. Історія виробництва цементу (повідомлення « історика – дослідника ») (додаток 1)
2. Процес виробництва цементу:

а) сировина (повідомлення « інженера – технолога » з переглядом слайдової презентації «Сировина для виробництва цементу»)

http://eurocement.ua html ( додатки 2 та 3)
б) хімізація процесу випалювання сировини ( повідомлення викладача хімії з демонстрацією слайдової презентації «Хімізація процесу випалювання сировини»)

http://www.koralbud.com.ua/?id=41 ( додаток 4)
При випалюванні сировини в печах послідовно відбуваються такі основні хімічні перетворення: - при температурі 100—120°С випаровується волога; - при температурі 500 °C вигорають органічні домішки; - при температурі 800—1000°С розкладається вапняк:

CaCO3 = CaO + CO2

- при температурі 1000—1300°С оксид кальцію взаємодіє з діоксидом силіцію SiO2 і Al2O3, які є в глині, утворюються силікати і алюмінати кальцію:

  • 3CaO + SiO2 = 3CaO • SiO2 (Ca3SiO5)

  • 2CaO + SiO2 = 2CaO • SiO2 (Ca2SiO4)

  • 3CaO + Al2O3 = 3CaO • Al2O3 (Ca3(AlO3)2)

- при температурі 1300—1450°С відбувається спікання утворених силікатів і алюмінатів кальцію.
в) технологія виробництва та транспортування цементу ( перегляд відеоролика. Адреса сайту: http://www.koralbud.com.ua/?id=41; бесіда з демонстрацією слайдової презентації ) (додаток 5)
Викладач матеріалознавства.

Ми дізнались про сировину та її підготовку для виробництва цементу, про хімізацію процесу випалювання. Готову сировину випалюють у печах двох типів – шахтних та обертових. Є три способи виробництва портландцементу: мокрий, сухий та комбінований. Мокрий спосіб дає змогу знизити енергоємність процесу подрібнення, полегшити транспортування і перемішування сировинної суміші.

Сировина подається з верхнього холодного кінця печі, а паливо (мазут, газ, кокс) - з нижнього гарячого кінця. Щоб сировина могла безперервно пересуватися в ній, проходячи всі необхідні технологічні перетворення, вона встановлюється похило до горизонту. Процес випалу сировини триває близько 2,0-2,5 годин, з печі виходить клінкер. Це міцні сірі гранули, які надходять в холодильник для охолодження, а потім у склад клінкеру, де витримують його упродовж 1 – 2 тижнів для гашення залишків вільного вапна. Потім клінкер перемелюють на млинах, при цьому додають двоводний гіпс. Із млинів цемент потрапляє в силоси для остаточного охолодження. Звідти цемент за допомогою пакувальної машини розфасовують в тару (багатошарові паперові мішки) для зберігання і транспортування різним видом транспорту. Також цемент можна навантажити у криті залізничні вагони, цистерни та автоцементовози. ( перегляд відеоролика)

http://eurocement.ua/cntnt/ukr/meda/tehnologya.html
3. Застосування цементу:

а) для традиційних будівельних робіт та матеріалів (повідомлення «директора концерну» з переглядом слайдової презентації «Традиційні матеріали та цемент»)

http://www.ettrilat.ru/content/155.html) ( додатки 6 та 7)

б) для виробництва сучасних нових матеріалів ( повідомлення

«наукового співробітника» заводу з переглядом слайдової презентації «Сучасні матеріали і цемент», відео ролика, адреса сайту http://www.ettrilat.ru/content/155.html) (додатки 8 та )
Викладач матеріалознавства .

Щиро дякуємо представникам заводу – виробника за цікаву пізнавальну конференцію . Впевнена , що інформація одержана нашими учнями , допоможе краще засвоїти отримані знання .

А ми повертаємося у клас .
( фронтальне опитування учнів):


  1. Які є способи виготовлення портландцементу ?

Відповідь. мокрий, сухий та комбінований.

  1. Що є сировиною для виробництва портландцементу ?

Відповідь. Мергель, або суміш глини та вапняку , крейди у співвідношенні 1:3.

  1. Основою яких будівельних матеріалів є цемент ?

Відповідь. Розчину ,бетону ,залізобетону , різних видів каменю ,клеючих сумішей .
ІІІ. Оперативний контроль ( 4 хв.)

- розв’язування тестів (додаток 10)

ІV. Підсумки уроку ( 3 хв. )

- підведення підсумків розглянутих на уроці знань;

- пояснення домашнього завдання

(домашнє завдання написано на слайді і спроектовано на дошку:

Повторити матеріал уроку, підготувати повідомлення про сучасні будівельні матеріали на основі цементу )

- оцінювання знань учнів, які відповідали на уроці, та короткий коментар;

- оголошення оцінок за розв’язування тестів.

Додаток 1
Історія виробництва цементу
У 1817-му році молодий французький інженер Луї Вікат (Louis Vicat) працював над гідравлічними властивостями суміші глини та вулканічного попелу. Він був першим, хто встановив точним, контрольованим методом пропорцію глинозему та кремнію, що утворювала суміш, яка після обробки при певній температурі та розмелювання ставала гідравлічним в'яжучим матеріалом для промислового застосування, тобто - цемент. Але він надрукував результати своїх досліджень без заявки на патент...Джозеф Аспдін

Joseph Aspdin

Уэйкфилд, Великобритания

Рік народження 1778
Дата смерт
і20.03.1855 р.
Шотландець Джозеф Аспдін (Joseph Aspdin) доопрацював матеріал, який розробив Луї Вікат, і зареєстрував у 1824-му році патент на повільно тверднучий цемент. Матеріал отримав назву портландцемент, тому що своїм виглядом нагадував скельне каміння з регіону Портланд, що у південній Англії.
Перший цементний завод у Франції було збудовано у 1846-му році у місті Булонь-сюр-Мер (Boulogne sur Mer). У 1868-му році компанія «Лафарж» почала виробляти цемент у місті Тель (Teil) департаменту Ардеш (Ardèche). Використання цементу стрімко зростало з відкриттям нових процесів його виробництва. Компанія «Лафарж» зробила два важливих відкриття, якими й відзначився початок 20-го сторіччя:

  • винайшла білий цемент, до складу якого входить каолін – біла глина. Він має ті самі властивості, що і звичайний сірий, але у нього естетичніший вигляд.

  • винайшла Ciment Fondu у 1908-му році за допомогою Жуля Біда, директора науково-дослідного центру «Лафарж». Цей цемент, який складається з вапняку і бокситу, протистоїть впливу агресивного природного середовища та високих температур.

На початку 20-х років XIX ст. російський інженер Є. Челієв винайшов матеріал шляхом випалювання суміші вапняку та глини. Результати своєї роботи він написав в книзі, виданій в Москві в 1825 р. У 1856 р. було побудовано перший в Росії завод з виробництва портландцемента.

В Україні перші цементні заводи побудували в Амвросіївці (Донецька область, 1896) і Здолбунові (Рівенська область, 1898); у 1913році їх нараховувалося 12, переважно дрібних, що виробляли 269 000 т цементу в рік. Станом на сьогодні найбільшими виробниками цементу є ВАТ "Балцем", ВАТ "Подільський цемент" та ВАТ "Кривий РігЦемент".

Додаток 2

Сировина для виробництва цементу
Природною сировиною для виробництва портландцементу є осадова гірська порода – мергель. Вона складається з 75 – 80% вапняку та 20 – 25% глини. На даний час у природі такого матеріалу мало, він дорогий, тому на сучасних цементних заводах застосовують штучну суміш глини та вапняку, крейди у співвідношенні 1:3. Цементні заводи будують у районах видобутку сировини. На виробництво 1 т клінкеру (напівфабрикату цементу) потрібно 1,5т карбонатних порід (мергелю, доломіту, вапняків, крейди) і майже 0,5 т глини.

Сировину для виробництва цементу добувають з кар'єрів. Після цього матеріали попередньо подрібнюють, змішують, додають воду, і суміш, що утворюється (її називають шламом), транспортують шламопроводами з кар'єрів на завод.

Далі відбувається остаточний помел шламу в сировинному млині та коректування його добавками, щоб отримати необхідний хімічний склад клінкеру - напівфабрикату цементу. Ці добавки можуть бути вторинними продуктами виробництва інших галузей (наприклад, зола з теплоелектростанцій, шлак - побічний продукт металургійної промисловості). Після помелу сировинний шлам зберігають у спеціальних басейнах, постійно перемішуючи, аж до моменту подачі його в обертові печі для випалу клінкеру.

Додаток 6
Застосування цементу для традиційних будівельних

матеріалів
Цемент - основний матеріал, без якого не можливе будівництво. Від його якості залежить міцність будівлі. На заводі готують цементний розчин різних марок для штукатурних, мурувальних та плиткових робіт. На будівельні об’єкти його перевозять розчиновозами.

В цехах заводу залізобетонних виробів з бетонної суміші та арматурних каркасів чи сітки виробляють таку продукцію:

- палі для фундаментів;

- перемички;

- фундаментні блоки;

- сходові марші;

- труби;

- кільця;

- плити перекриття;

- малі архітектурні елементи (вазони для квітів, декоративна огорожа);

- секції парканів.

На азбестоцементному заводі виготовляють хвилястий та плоский шифер. Ці листи застосовують для покриття даху будівель, для влаштування екранів балконів та тонких перегородок.

На заводі штучних виробів виготовляють:

- легкі стінові керамзитові блоки;

- тротуарну плитку та бруківку різної форми та кольору.

Продукція концерну постійно оновлюється, користується попитом на ринку будівельних матеріалів та виробів.

Додаток 8
Застосування цементу для сучасних будівельних

матеріалів

У сучасному будівництві цемент набув широкого поширення, причому, не тільки в нашій країні, але і у всьому світі. Наприклад будівельні матеріали фірми « Ферозіт» , « Церезіт » . Цемент використовують для різних будівельних робіт, наприклад, для вирівнювання підлоги , для влаштування покриття даху та заливки фундаменту, або розчину для цегляної кладки. Крім того, цемент застосовують для того, щоб отримати бетон, використовують для виготовлення залізобетону. Застосування залізобетону поширилося як у промисловому, так і в цивільному будівництві. Тільки завдяки цементу, були отримані нові матеріали, які сьогодні застосовуються в сучасному будівництві. Цементу можна, по праву, віддати провідне місце серед інших матеріалів, що використовуються в будівництві. Випуск нових матеріалів для будівельної галузі грунтується саме на важливості цементу, який є основною складовою майже для всіх виробів.

Цемент входить до складу збірно-монолітного бетону, ще його застосовують в азбестоцементних будівельних розчинах, багатьох інших матеріалах, виготовлених штучним способом; за допомогою цементу скріплюються окремі деталі в будь-якому споруді. Основними споживачами цементу вважаються такі магнати, як нафтова і газова промисловість. На основі цементу отримують будівельні матеріали, різні за своїми властивостями. Сьогодні цемент цілком здатний замінити деревину, імітувати цегла, причому різних видів, а також багато інших матеріалів, які використовуються в сучасному будівництві.

Зовсім недавно почали виготовляти нову суху суміш на основі цементу, наповнювачів та хімічно активних домішок. Це Лахта (Водяна пробка), яка застосовується для ліквідації протікання води в залізобетонних трубах в умовах постійного водопотоку. У цієї суміші висока адгезія з поверхнею. Розширюючись, водяна пробка блокує приток води через декілька хвилин після нанесення на поверхню. ЛАХТУ можна застосовувати при тиску води не більше 4 атмосфери. Суміш застосовують для швидкої ліквідації протікання води у внутрішніх та зовнішніх стінах, фундаментах, дренажних системах, тунелях, резервуарах для стічної води.

Додаток 10

Тести

Оберіть правильну відповідь
1. Що є природнім матеріалом для виробництва цементу:

А) мармур;

Б) мергель;

В) гіпсовий камінь.

2. Які є способи виробництва цементу:

А) мокрий;

Б) гранульований;

В) механічний.

3. Які є печі для одержання цементу:

А) стаціонарна циліндрична;

Б) обертова циліндрична;

В) обертова дерев’яна.

4. Яким способом одержують клінкер:

А) перемелюванням та просіюванням сировини;

Б) дією хімічних речовин на сировину;

В) випалюванням сировини.

5. Що додають до клінкеру для одержання цементу:

А) рідке скло;

Б) повітряне вапно;

В) двуводний гіпс.

6. Яким компонентом в розчинових сумішах є цемент:

А) в’яжучим;

Б) заповнювачем;

В) пластифікатором.

7. При якій температурі випалюють сировину:

А) 900-1100 0С;

Б) 900-1200 0С;

В) 14500С.

8. Куди направляють готовий клінкер для гашення залишків вапна:

А) у силос;

Б) у склад клінкеру;

В) у холодильник.

9. Де повністю охолоджується перемелений цемент:

А) у холодильниках;

Б) у силосах;

В) у складі готової продукції.

10. У що фасують готовий цемент:

А) у багатошарові паперові мішки;

Б) у паперові мішки;

В) у поліетиленові багатошарові мішки.
Критерії оцінювання: правильна відповідь на питання – 1 бал.
Відповіді:
1 – Б; 5 – В; 8 – Б;

2 – А; 6 – А; 9 – Б;

3 – Б; 7 – В; 10 – А.

4 – В;

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка уроку на тему: загальна послідовність процесу
Даний урок дає змогу учням ознайомитись із послідовністю процесу виконання фарбування барвниками І та ІІ груп під час підготовки...

Методична розробка уроку з теми «Україна в період кризи радянської системи (1964-1985 рр.)»
Продовжити формування хронологічної, просторової, логічної компетенцій в процесі узагальнення,систематизації та конкретизації подій,...

Поглинання та випромінювання світла атомом. Неперервний І лінійчастий...
Мета уроку: познайомити учнів з видами спектрів, розглянути поглинання та випромінювання світла атомом, з’ясувати як відбувається...

Методична розробка
Перевірити знання студентів з питань блоку змістовних модулів №2 „Непродовольчі товари”

Уроку «Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену»
Мета уроку: ознайомити учнів із загальними поняттями хімії високомолекулярних сполук на прикладі поліетилену; розглянути властивості...

План-конспект уроку на тему : „ Кисень та його властивості”
Хімія – наука, що творить дива, дає можливість пізнати навколишній світ, допомагає людині у розв”язанні продовольчої проблеми, у...

Методична розробка виховного заходу з хімії та біології
Гра «Хімічно-біологічний футбол» створює емоційний тонус діяльності, стосунки змагання, взаємної підтримки та впливає на стосунки...

Методична розробка педагогічної ради «Інноваційна діяльність гімназії...
Сагун Ольга Петрівна, заступник директора з науково-методичної роботи комунального загальноосвітнього навчального закладу «Гімназія...

Методична розробка містить навчально-методичний та програмний матеріал...
Фізика: Методичні вказівки та контрольні завдання (спеціальність 06010114 “Монтаж І обслуговування внутрішніх санітарно-технічних...

Реферат з хімії на тему: Природні І синтетичні волокна
Здавна для виготовлення свого одягу людина користалася природними волокнами, одержуваними з бавовни, льна, вовни деяких тварин, з...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка