Пошук по сайту


Довідка про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів району у 2012-2013 навчальному році

Довідка про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів району у 2012-2013 навчальному році

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
ДОВІДКА

про підсумки методичної роботи з педагогічними

працівниками навчальних закладів району

у 2012-2013 навчальному році
На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Комплексної Програми «Освіта Одещини» на 2011-2014 роки, прийнятої рішенням обласної ради № 77-УІ від 18.02.2011 р., відповідної Комплексної програми «Освіта Ізмаїльського району» на 2011-2014 роки», затвердженої рішенням Ізмаїльської районної ради № 97-УІ від 08.06.2011 р., відповідно до Положення про Ізмаїльський районний методичний кабінет, затвердженого розпорядженням голови Ізмаїльської райдержадміністрації від 11.01.2010 р. №04/А-2010, згідно з річним планом роботи відділу освіти та методичного кабінету у 2012-2013 навчальному році методична служба відділу освіти та педагогічні колективи освітніх закладів району спрямували свою діяльність на реалізацію науково-методичної проблеми «Формування високо компетентного педагогічного працівника та компетентного випускника навчального закладу через модернізацію, розвиток системи управління та методичної роботи». Проведена певна робота, яка базувалася на діагностичній основі із врахуванням індивідуальних, психологічних особливостей різних категорій вчителів, рівня їх педагогічної майстерності, творчого потенціалу.

В рамках І (діагностичного) етапу вивчена науково-методична література з проблеми, проведено діагностичну роботу. Через всі районні методичні формування для вчителів району було проведено вивчення низки теоретичних питань з проблеми впровадження науково-методичної проблеми:

 • Модель учителя компетентнісно-орієнтованої школи;

 • Карта професійної діяльності педагога;

 • Самоосвіта учителя як запорука компетентності і педагогічної творчості;

 • Складання перспективного плану з самоосвіти;

 • Моніторингова діяльність та педагогічний аналіз – необхідна умова забезпечення компетентної освіти;

 • Модель компетентного випускника;

 • Практика реалізації компетентнісного підходу.

Система удосконалення професійної компетентності директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи здійснювалося за 2-ма напрямками:

 • Управлінський, через проведення інструктивно-методичних нарад, з вивчення та обговорення нормативних документів, аналізу стану різних аспектів навчально-виховної діяльності, виконання закладами освіти району нормативних документів, складання робочих навчальних планів та річних планів школи. Також для підвищення управлінської компетенції директорів шкіл запроваджено їх самостійне навчання в зру­чному режимі за допомогою надісланої електронної підбірки матеріалів для самоосвіти «Управлінський портфель».

 • Практичний, через проведення проблемних семінарів на базі шкіл району, презентації різних напрямків виховної діяльності.

Для директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи протягом навчального року проведено проблемні семінари з тематики:

 • Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності керівника навчального закладу;

 • Функції управлінської діяльності керівника навчального закладу;

 • Модель компетентнісно-спрямованого навчально-виховного процесу;

 • Створення інноваційного середовища в системі методичної роботи. Компетентнісний підхід до роботи з педагогічними кадрами;

 • Системний підхід до організації роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою;

На високому науково-теоретичному та практичному рівні проведено семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи на базі Суворовської ЗОШ на тему «Створення інноваційного середовища в системі методичної роботи. Системний підхід до організації роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою». Заслуговують на увагу досвід заступників директора Суворовської ЗОШ Македонської С.І., Першотравневської ЗОШ Унгурян Л.П., голови ШМО вчителів філологічного напрямку Першотравневської ЗОШ Ротар Н.П. з впровадження науково-методичної проблеми на всіх ланках методичної роботи.

Проведено діагностичне дослідження серед заступників директорів з навчально-виховної роботи з питань організації внутрішньошкільної методичної роботи. Для директорів шкіл та заступників директорів проведена діагностика на визначення професійного рівня за методикою Жарікова. Визначено сильні та слабкі ланки їх діяльності, намічено подальшу роботу над вдосконаленням професійного рівня даної категорії педагогічних працівників.

Протягом навчального року працювала «Школа кадрового резерву», проведено 2 засідання школи на базі Бросківської, Саф’янської ЗОШ з тем «Управлінська компетентність керівника школи», «Видання наказів», «Вивчення професійної діяльності педагогічних кадрів в між атестаційний період»

У 2012-2013 н. р. функціонування структури методичної роботи в районі забезпечували 24 районних методичних об’єднання, 1 постійно-діючий семінар, 11 семінарів-практикумів, 3 творчі групи вчителів, районна школа молодого вчителя, 4 проблемних семінари, школа методичної майстерності, школа педагогічного наставництва, школа резерву керівних кадрів, педагогічна майстерня, 5 майстер-класів вчителів предметників, 2 районні проблемні групи, постійно-діючі консультпункти.
Методичний супровід дошкільної освіти

Пріоритетним напрямом діяльності районного методичного кабінету з питань дошкільної освіти та методичних служб дошкільних навчальних закладів є переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, впровадження особистісно-орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій виховання та навчання. У центрі уваги ДНЗ – забезпечення кожній дитині перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створення передумов для її безболісної адаптації до нового соціального середовища на основі сучасних критеріїв, форм і методів підготовки до школи, адекватних вікові дітей. З цією метою районним методичним кабінетом розроблено цільову Програму забезпечення наступності в роботі дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх закладів на 2013-2018 роки.

В 2012-2013 н.р. методична робота з педагогічними працівниками ДНЗ району була спрямована на реалізацію проблеми «Формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку». На основі діагностування, опитування педагогів були визначені методичні проблеми, які стосуються організації освітнього процесу з дітьми п’ятирічного віку, впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів. Особлива увага надавалася вивченню нормативної бази, науково-методичних матеріалів, що стосуються питань функціонування дошкільної освіти. Такий підхід дав змогу успішно реалізувати Програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та впроваджувати програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» у розвивальний, виховний, навчальний процес з дітьми.

Протягом навчального року для педагогічних працівників було проведено 8 засідань МО та семінарів: 2 для завідуючих ДНЗ, по 2 засідання МО для вихователів та муз керівників,3 семінари-практикуми для вихователів ДНЗ.

Дієвими та ефективними стали проведені семінари для педагогічних працівників «Організація освітньої роботи з дітьми 5-річного віку, відповідно до вимог програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (ДНЗ «Бджілка» Кульча Н.С.),«Адаптація дітей раннього дошкільного віку до перебування в ДНЗ» (ДНЗ «Яблунька» Чігіна В.А.), «Співпраця педагога та дітей в процесі театралізованої діяльності – запорука успіху навчально-виховного процесу» (ДНЗ «Ромашка» Мінчога С. Д.), «Виховання екологічної культури дітей дошкільного віку» (ДНЗ «Золотий ключик» Поремська О. В.).

Спільно з соціально-психологічною службою району проведено 2 семінари для вихователів та психологів ДНЗ «Особливості статевого виховання дітей дошкільного віку. Урахування гендерних аспектів виховання» на базі Кислицького ДНЗ «Ромашка», та «Психолого-педагогічні умови підвищення пізнавального інтересу дітей дошкільного віку» на базі Матроського НВК (психолог Бойченко Є.Д.)

В районі працюють 5 опорних дошкільних навчальних закладів: з питань правового виховання (ДНЗ «Родничок» с. Кам'янка, зав. Бошкова Т.О.); з питань безпеки життєдіяльності (ДНЗ «Журавлик» с. Кирнички, зав Раділова Г.М..);з питань використання методів ТРВЗ (ДНЗ «Яблунька» с Ст. Некрасівка, зав. Армаш І.І..); з питань роботи з сім’ями дошкільнят (ДНЗ «Золотий ключик» с. Саф’яни, зав. Дамаскіна А.В.) з питань використання методів образотворчого мистецтва ( ДНЗ «Золота рибка» зав. Порохова А.А.).
Методичний супровід початкової освіти
Методична робота вчителів початкових класів району була спрямована на реалізацію проблеми «Розвиток професійної компетентності вчителів через впровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти».

Головним у методичній роботі було надання реальної допомоги вчителям по впровадженню нових Державних стандартів початкової загальної освіти; створенню творчої атмосфери, що сприяє оптимізації навчально-виховного процесу в початковій школі. В 2012-2013 н. р. продовжена робота щодо поповнення інформаційно-ресурсного банку даних щодо впровадження нового Державного стандарту: проаналізовано кількісний та якісний склад вчителів початкових класів, стан курсової перепідготовки вчителів початкових класів; вчителів, які викладатимуть іноземну мову та предмет «Сходинки до інформатики» в початковій школі.

В 2012 році районним методичним кабінетом було розроблено цільову Програму впровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти в навчальних закладах Ізмаїльського району на 2012-2016 роки, якою передбачено інформаційно-організаційну, навчально-методичну, управлінську, діагностико-аналітичну діяльність по впровадженню зазначеної програми. Згідно заходів цільової Програми в 2012-2013 н.р.:

 • працювала творча група вчителів 1-х класів за проблемою «Методичні аспекти навчання першокласників відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти»(кер. Лапшина Н.Г. – Ларжанський НВК );

 • проведено спільний семінар вчителів 1-х класів та вихователів дошкільних навчальних закладів «Наступність дошкільної та початкової освіти» (Матроський НВК, жовтень 2012);

 • проведено районну конференцію за темою «Організаційно педагогічні умови ефективного впровадження у практику нових Державних стандартів початкової загальної освіти» (Ларжанський НВК, січень 2013). Заслуговують уваги вчителі, які відповідально підготувалися до конференції: Лапшина Н.Г., Кіліян Т.І. – Ларжанський НВК, Мартинова М.Д. – Суворовська ЗОШ, Лапановська Н.А. – Матроський НВК, Генова Ж.П. – Старонекрасівська ЗОШ, Георгица Г.М. – Кислицька ЗОШ, Георгієва Г.М. – Каланчацька ЗОШ.

 • надані методичні рекомендації: «Особливості організації навчально-виховного процесу у 1-их класах у 2012 – 2013 навчальному році»; «Адаптація молодших школярів до навчального процесу»; «Розвиток мовлення і читацьких навичок у першокласників»; «Ми йдемо у перший клас» (Поради батькам); «Формування ключової компетентності – вміння вчитися», «Формування мовленнєвої компетентності учнів»; «Позакласне читання в підготовчий, початковий і основний періоди»; «Диференціація навчання», «Створення ситуації успіху»; «Портфоліо учителя».

З вчителями початкових класів проведено 8 засідань МО, 14 семінарів-практикумів, 4 засідання творчої групи.

Слід відзначити роботу творчої групи вчителів 1-х класів (кер. Лапшина Н.Г. – Ларжанський НВК); семінарів вчителів 1-х класів „Формування ключової компетентності – уміння вчитися” - Першотравневська ЗОШ ( вч. Унгурян Т.І., заст.. дир.. Унгурян Л.П.), 2-х класів „Фомування читацьких компетентностей на уроках в початковій школі” - Бросківська ЗОШ (вч. Рубцова Н.О., заст. дир. Діма Ю.Г.); 3-х класів „Розвиток творчої особистості шляхом створення ситуації успіху” - Багатянська ЗОШ (вч. Картелян С.С., заст.. дир. – Іогова В.М.); 4-х класів „Формування мовленнєвої компетентності учнів на уроках української мови” - Новонекрасівська ЗОШ (вч. Ісарєва О.А., заст. дир. Ісарєва Л.І.), „Диференційований підхід у навчанні учнів” – Старонекрасівська ЗОШ (вч. Муравльова А.П., заст.. дир. Койчева С.І.); СП вчителів початкових класів шкіл з молдовською мовою навчання „Використання мультимедійних технологій на уроках в початковій школі” – Озернянська ЗОШ (вч. Морару О.Д., Войку С.М., Паскаль М.С., заст.. дир. Мартинчук С.П.); „Формування мовленнєвої компетентності на уроках мови та читання” – Утконосівська ЗОШ (вч. Кіру В.М., Опря Н.М.).

В рамках РМО проведено тренінги «Розвиток критичного мислення на уроках читання» (Грачиновська М.І. – Суворовська ЗОШ), „Формування мовленнєвої компетентності учнів на уроках української мови” (Муравльова А.П. – Старонекрасівська ЗОШ), „Шляхи вдосконалення техніки читання” (Яковенко Л.П. - Кислицька ЗОШ), „Формування мовленнєвої компетентності на уроках розвитку мовлення” (Патлавська В.Ф. – Багатянська ЗОШ).

На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 25.10.2010 року №1000 та листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС від 03.10.2011 року №1.4/18-3093 „Про проведення моніторингового дослідження стану й розвитку системи освіти дітей старшого дошкільного віку ” (Суворовська, Утконосівська, Кирничанська, Старонекрасівська ЗОШ) прийняли участь в моніторинговому дослідженні стану й розвитку дітей 1 класу.

Вчителі району Дакі М.В. (Утконосівська ЗОШ), Паскалі М.С. (Озернянська ЗОШ), Бринза М.І. (Комишівська ЗОШ) приймали участь в рецензуванні підручників:

- «Буквар», Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою», 2 клас (авт. Хорошковська О.Н., Петрук О.М.).

- Українська мова і читання для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою, 3 клас (авт. Хорошковська О.Н., Петрук О.М.).
Методичний супровід основної базової загальної середньої освіти
В 2012-2013 н.р. одним з пріоритетних напрямків роботи районного методичного кабінету було детальне опрацювання з педагогічними працівниками Нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, впровадження якого розпочнеться з 2013-2014 н.р. Відбулися обговорення навчальних програм, підручників. Розпочто створення інформаційно-ресурсного банку даних щодо впровадження нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти. Так в 2013 р. проаналізовано кількісний та якісний склад вчителів, які викладатимуть 2-гу іноземну мову та інформатику в 5-х класах, стан курсової перепідготовки вчителів. На сайті районного методичного кабінету створено розділи «Впроваджуємо нові Державні стандарти», «На допомогу вчителям» на яких висвітлюються інформаційні матеріали, нормативні документи, рекомендації на допомогу адміністраціям шкіл.

На виконання листа управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 02.04.2013 р. № 133/ОД «Про організацію виконання наказу Міністерства освіти, молоді та спорту України від 27.02.2013 №218 «Про вивчення стану готовності загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», школи району взяли участь у Всеукраїнській акції «Нові стандарти – нова школа».

Домінуючою формою методичної роботи з підвищення професійної майстерності вчителя, узагальненню і розповсюдженню ефективного педагогічного досвіду залишаються районні методичні об'єднання. З кожним роком районні методичні об’єднання удосконалюють форми проведення своїх засідань, методичні заходи відповідають новим сучасним вимогам. Вже нормою стають презентації, проектні роботи, семінари-практикуми, теоретичні семінари, майстер-класи, тощо.

Керівники районних методичних об’єднань організували належну роботу з педагогічними кадрами щодо опанування новітніх методик,технологій, впровадження у навчально-виховний процес ІКТ, застосування інтеграції навчання, що сприяло підвищенню рівня професійної майстерності педагогів та стимулювало їх до безперервної самоосвіти та самовдосконалення. За 2012-2013 н.р. проведено 35 засідань РМО. Високу оцінку одержали презентації, портфоліо, уроки та позакласні заходи:

 • вчителів географії Кіосевої Н.М.(Лощинівська ЗОШ), Глазиріної О.І. (Старонекрасівська ЗОШ), Сібової Р.І. (Кислицька ЗОШ);

 • вчителів біології Ромащук О.М. (Матроський НВК), Смірнової Н.Г.(Кам′янський НВК);

 • вчителів природознавства Кузьменко С.Б. (Саф’янська ЗОШ), Фаніної Т.О., Султан І.М. (Каланчацька ЗОШ), Хачик А.В. (Матроський НВК), Бондар А.Д. (Комишівська ЗОШ), Залож Г.Г. (Утконосівська ЗОШ), Дімової Т.Ф. (Лощинівська ЗОШ);

 • вчителів фізики Гібу А. К. (Озернянська ЗОШ), Кіпар А.З. (Новопокровська ЗОШ), вчителя математики Севастьян Є.Д. (Озернянська ЗОШ);

 • вчителів хімії Залож Г.Г. (Утконосівська ЗОШ), Ромащук О.М. (Матроський НВК);

 • вчителя образотворчого мистецтва та художньої культури Терзієвої Л. В. (Суворовська ЗОШ);

 • вчителя інформатики Шелестюк А.В. (Матроський НВК);

 • вчителів фізичної культури Куликова А.В. (Матроський НВК), Перчун В.П. (Комишівська ЗОШ), Мінженер С.І. та Дамаскін Г.М. (Багатянська ЗОШ), Чорнобай І.Ф. (Утконосівська ЗОШ);

 • вчителів англійської мови Жосан М.М. (Багатянська ЗОШ), Ніколаєвої Г.С. (Новонекрасівська ЗОШ),

 • вчителів історії та правознавства Кіркової С.В. (Першотравневська ЗОШ), Мінова М.П. (Суворовська ЗОШ);

 • вчителів основ здоров’я Шиян І.І. (Бросківська ЗОШ), Шкьопу А.Г. (Утконосівська ЗОШ);

 • вчителя молдовської мови та літератури Маня А.С. ( Комишівська ЗОШ);

 • вчителя світової літератури Котляренко А.Д. (Саф’янська ЗОШ);

 • вчителів Петренко Т.М.( Першотравневська ЗОШ), Бирка Н.І. (Ларжанський НВК).

Серед найефективніших форм поширення педагогічного досвіду в районі добре себе зарекомендували майстер-класи, які були проведені з метою впровадження досягнень педагогічної науки і ефективного педагогічного досвіду в навчально-виховний процес.
Слід відзначити:

 • майстер-класи вчителів-методистів Туриця К. О., Туриця М. М., вчителя вищої категорії Маслинкової Є. Д., які були проведені для вчителів математики на базі Кам’янського НВК;

 • майстер-класи вчителів англійської мови Лефтерової М.І. (Кам’янський НВК), Рудковської О.В. (Новонекрасівська ЗОШ), Жечкова М.П. (Суворовська ЗОШ), Кульча О.С., Делігіоз Г.Д. (Утконосівська ЗОШ), Герасимової В.С.(Саф’янська ЗОШ), Діма Ю.Г. (Бросківська ЗОШ), які були проведені в рамках районного проекту «До якісної освіти через компетентного вчителя»

 • майстер – клас вчителів Арнауту М.П., Дякону М.П. (Озернянська ЗОШ) з теми „Формування і розвиток комунікативних компетентностей учнів як засіб активізації пізнавальної діяльності”;

 • майстер-клас Куртєвої К.К., вчителя болгарської мови Кирничанської ЗОШ з теми «Використання ігрової технології навчання як ефективного засобу пізнавальної діяльності учнів на уроках болгарської мови».Дієвими залишаються нетрадиційні, нестандартні форми роботи з педагогічними працівниками району. Заслуговують на увагу:

 • методична вітальня вчителів, учасників районного Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013

 • робота проблемної групи вчителів української мови і літератури за проблемою «Формування творчих компетентностей як засобу реалізації особистості» (кер. Бирка Н.І.);

 • робота проблемної групи вчителів російської мови шкіл з українською, молдовською мовою навчання за проблемою «Формування комунікативних компетентностей учнів» (кер. Кочмарь Р.О.);

 • діяльність педагогічної майстерні «Сучасний інноваційний урок» (кер. Вітюк С.І.);

 • діяльність школи методичної майстерності голів шкільних МО (кер. Журавель М.І.);

 • робота тимчасового творчого об’єднання по апробації підручників (Журавель М.І.);

 • семінар-практикум «Роль інтерактивних технологій у підвищенні якості викладання болгарської мови та формуванні мовленнєвих компетенцій учнів» (Райлян К.М., Калова А.Д.- Багатянська ЗОШ);

 • проведення методичного столу по темі «Формування системи оцінки мовленнєвої діяльності в умовах національної школи. Мовне портфоліо як ефективний засіб оцінювання навчальних досягнень учнів». (вчителі російської мови та літератури Кислицької ЗОШ Кочмарь Р.О., Чумаченко В.Є.)

 • щорічний виїзний семінар вчителів географії з теми «Реалізація потенціалу краєзнавчих екскурсій як мотиваційного компоненту сучасного уроку географії» (кер.Ніколаїця О.Д.);


З метою підтримки професіональної діяльності молодих спеціалістів, допомоги в оволодінні теоретико-методологічними, практичними уміннями та навичками, удосконалення професійної компетентності вчителів, підвищення результативності навчально-виховного процесу, протягом навчального року працювали школи молодого та малодосвідченого педагога. Так, на базі Кам’янського НВК проведено засідання клубу молодого вчителя «Надія». Для молодих вчителів іноземної мови на базі Новонекрасівської ЗОШ проведено майстер клас Рудковської О.В. «Методичні поради до викладання граматичного матеріалу з іноземної мови». На базі Кам’янського НВК щомісячно працювала школа молодого вчителя фізкультури під керівництвом вчителя-методиста вищої категорії Каїш Н.Г. У центрі уваги школи педагогічного наставництва вчителів української мови та літератури (кер. Янсон Л.З.) також було надання практичної допомоги молодим вчителям. Підсумком роботи став захист стажорської практики вчителів-словесників з презентацією «Мої перші здобутки».

Протягом навчального року для новопризначених практичних психологів та соціальних педагогів працював консультативний пункт. Молодим педагогам надавались індивідуальні консультації щодо ведення необхідної документації та звітності, правової просвіти (ознайомлення з основними нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність психологічної служби); засвоєння основних принципів, методів і форм роботи практичного психолога та соціального педагога; оволодіння теоретико-методологічними практичними уміннями та навичками, формування навичок науково-дослідницької та діагностико-корекційної роботи, що дало можливість молодим спеціалістам підвищити рівень професійної компетентності та впевненості.

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про підсумки методичної роботи
Міністерстві юстиції України 09. 09. 2004 №1121/9720 від 5 жовтня 2009 №1121, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно...

Наказ
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказах...

«Про підсумки роботи відділу та закладів освіти району у 2012/2013...
Новий навчальний рік розпочинається під знаком важливих подій в освіті. У цьому році Указом Президента України від 25 червня 2013...

Конкурсах різних рівнів у порівнянні з попередніми роками
«Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками у 2014/2015 навчальному році» з метою удосконалення роботи...

Тов харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «лєствіца» харківської області
«Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками у 2015/2016 навчальному році» з метою удосконалення роботи...

Засідання міської методичної ради
Аналіз організації науково-методичної роботи у 2011-2012 навчальному році та пріоритетні напрями діяльності у 2012-2013 н р

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 05. 09. 2016 №154 «Про організацію, зміст та завдання науково-методичної роботи з педагогічними...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка