Пошук по сайту


Пояснювальна записка до робочого навчального плану

Пояснювальна записка до робочого навчального плану

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Крисинського навчально-виховного комплексу

Богодухівської районної ради

Харківської області

на 2016/2017 навчальний рік
І. Загальні засади.
Робочий навчальний план закладу враховує основні вимоги закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), Положення про вечірню (змінну) школу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2005 №397 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2005 №758/11038, Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 №431 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2008 №498/15189, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6.03.2002 за №229/6517, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 №921 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3.03.2012 за №1482/21794, від 17.08.2011 №982 «Про виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД щодо підготовки педагогічних працівників та охоплення навчанням учнівської молоді за програмами розвитку життєвих навичок», від 17.05.2013 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409», від 08.05.2015 №518 «Про внесення змін до деяких наказів», листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 №1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 13.06.2016 №01-38/2564 «Про формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2016/2017 навчальний рік», забезпечує необхідні умови для виконання у повному обсязі інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти і спрямований на реалізацію освітніх потреб особистості і суспільства.

Відповідно до пунктів 1.1 та 1.6 Статуту навчального закладу, затвердженого рішенням XVIII сесії VI скликання Богодухівської районної ради Харківської області від 24.07.2012 № 304-VI навчальний заклад є: «Крисинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Богодухівської районної ради Харківської області. Головною метою якого є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти та повної загальної середньої освіти через денну і заочну форми навчання та екстерном».

Враховуючи побажання учнів та їх батьків (протокол батьківських зборів від 15.05.2015 №2), 10 і 11 класи працюють за універсальним профілем.

Робочий навчальний план школи на 2016/2017 навчальний рік складений:

для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012 №572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460 (додаток 1);

для 5-8-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу Міністерства і науки України від 29.05.2014 №664), із змінами згідно з наказом Міністерства і науки України від 12.12.2014 №1465 (додаток 12);

для 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 №66 (додаток 2);

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657 (додаток 4);

для вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл (заочна форма навчання):

10-12 класи – за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657 (додаток 25);

Мова навчання українська.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів.
Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частини робочого навчального плану.

Відповідно до наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02.11.2010 №579 «Про впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», у 5 і 6-х класах на вивчення цього курсу відведено по 1  годині, у 7, 8 і 10-х класах – по 0,5  годині.

На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 09.10.2001 № 476 «Про впровадження в навчально-виховний процес факультативного курсу «Харківщинознавство» відведено години варіативної складової у 8 і 9-х класах на курс «Харківщинознавство» по 1 годині на тиждень.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2011 №982 за навчальною програмою «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», яка схвалена комісією з основ здоров’я Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 04.08.2010 №1.4/18-3169, наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 17.07.2009 №392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки Віл-інфікованих і хворих на СНІД
на 2009-2013 роки» та з метою забезпечення наступності у формуванні здоров’язбережувальної компетентності підлітків у 10 класі за рахунок варіативної складової робочих навчальних планів відведено 1 годину на тиждень на вивчення факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ».

З метою опанування учнями системи знань і умінь з основних предметів інваріантної частини як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві, інтелектуального розвитку учнів, розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, формування умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки, необхідні як при вивченні навчальних предметів, так і в повсякденному житті виділяються години варіативної складової навчального плану на посилення предметів інваріантної складової, курси за вибором, враховуючи побажання учнів та їх батьків (протокол батьківських зборів від 15.05.2015 №2). А саме:

 • у 1 класі:

- українська мова (навчання грамоти) – 1;

- математика - 1;

 • у 2 класі:

- українська мова – 0,5;

- літературне читання – 0,5;

- математика – 1;

 • у 3 класі

- українська мова – 0,5;

- літературне читання – 0,5;

- математика – 1;

 • у 4 класі:

- українська мова – 0,5;

- літературне читання – 0,5;

- математика – 1;

 • у 5 класі:

- українська мова – 0,5;

 • у 6 класі:

- українська мова – 0,5;

- іноземна мова (англійська) – 1;

 • у 7 класі:

- українська мова – 0,5;

- іноземна мова (англійська) – 1;

- хімія – 0,5;

 • у 8 класі:

- іноземна мова (англійська) – 1;

- історія України – 0,5;

- географія – 0,5;

 • у 10 класі:

 • геометрія – 1;

 • російська мова – 1;

 • іноземна мова (англійська) – 0,5;

 • фізика – 1;

 • хімія – 1;

 • Захист Вітчизни – 0,5;

 • у 11 класі:

 • алгебра і початки аналізу – 1;

 • геометрія – 1;

 • російська мова – 1;

 • іноземна мова (англійська) – 0,5;

 • фізика – 1;

 • хімія – 1;

 • Захист Вітчизни – 0,5

Інші години варіативної частини розподілено так:

 • у 9 класі:

 • курс за вибором «Практикум з правопису української мови» – 0,5;

 • у 10 класі:

 • «Літературна студія» (українська література) – 1.

Враховуючи побажання учнів та їх батьків (протокол батьківських зборів від 15.05.2015 №2) інші години варіативної частини навчального плану відводяться на факультативні курси:

 • з метою поглиблення й доповнення шкільного курсу математики щодо розв’язування текстових задач відведено у 5 і 6 класах по 1 годині на тиждень на курс «Розв’язуємо текстові задачі»;

 • з метою всебічного розвитку особистості кожного учня на основі врахування індивідуальних інтересів і нахилів, розширення і поглиблення математичних знань учнів, потрібних у подальшому навчанні та майбутній професійній діяльності, ознайомлення учнів із деякими загальними математичними ідеями та формуванні у них математичної компетентності виділено у 7 класі 1 годину на факультативний курс «За лаштунками шкільної математики»

 • з метою забезпечення загальноосвітньої підготовки учнів випускних класів та спеціалізованої підготовки до майбутньої професійної діяльності й полегшення майбутнім першокурсникам періоду адаптації до навчання у виші ввести у 10 і 11 класах по 1 годині відповідно курси «Методи розв’язування задач з математики» і «Орфографічний практикум»;

 • з метою поглиблення й доповнення шкільного курсу хімії щодо розв’язування задач виділити 0,5 години на тиждень в 11 класі на курс «Розв’язування задач з хімії».

Враховуючи кліматичні умови та матеріально-технічне забезпечення навчального закладу вводяться такі варіативні модулі, а саме:

З фізичної культури: легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол.

З трудового навчання:

5 клас:

 • Основи матеріалознавства;

 • Основи технології виготовлення дерев’яної іграшки;

 • Основи технології ажурного випилювання;

 • Виготовлення макетів споруд малої архітектури.

6 клас:

 • Основи технології ажурного випилювання;

 • Загальні відомості про обробку деревини;

 • Основи технології виготовлення дерев’яної іграшки;

 • Технологія обробки тонкого листового металу.

7 клас:

 • Основи електротехнічних робіт;

 • Загальні відомості про обробку деревини;

 • Основи технології обробки тонкого листового металу

 • Технологія природного землеробства.

8 клас:

 • Основи електротехнічних робіт;

 • Загальні відомості про обробку деревини;

 • Основи технології слюсарної обробки металу;

 • Основи технології природного землеробства.

9 клас:

 • Основи природного землеробства;

 • Загальні відомості про обробку деревини.

З технологій:

10 клас:

 • Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини;

 • Технологія матчворк.

11 клас:

 • Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини;

 • Технологія пірографії.

Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин (0,5; 1,5), за семестрами реалізуються через тиждень.

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 №921 запроваджується поділ класів на групи при вивченні предметів: інформатика – 2, 3, 6-8 класи.

Згідно листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 №1/9-305 вивчення предмета «Захист Вітчизни» у 10 і 11 класах юнаками та дівчатами проводиться окремо (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 №1/9-444). Навчальний предмет в обох випадках називається «Захист Вітчизни» з уточненням («Основи медичних знань» для дівчат)
ІІІ. Структура навчального року.
Відповідно до статей 16 і 34 Закону України «Про загальну середню освіту» 2016/2017 навчальний рік у школі розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується проведенням державної підсумкової атестації для випускників навчального закладу.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 24 грудня 2016 року, ІІ семестр – з 11 січня по 26 травня 2017 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 24 жовтня по 30 жовтня 2016 року, зимові з 24 грудня 2016 року по 10 січня 2017 року, весняні з 27 березня по 02 квітня 2017 року. З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, з метою ефективного використання енергоносіїв, може змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул за погодженням з відділом освіти Богодухівської районної державної адміністрації.

Згідно зі Статутом навчального закладу (пункт 2.2), затвердженого рішенням XVIII сесії VI скликання Богодухівської районної ради Харківської області від 24.07.2012 № 304-VI, на базі закладу працюють класи із заочною формою навчання. Навчально-виховний процес в них організовано за семестровою формою навчання і поділяється на сесії.

Згідно з чинним законодавством у випускних 4, 9, 11-х і 12-х (заочних) класах проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень випускників початкової, основної і старшої школи у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

Режим роботи – 5-денний.

Шкільний підрозділ навчально-виховного комплексу працює в одну зміну. Заняття розпочинаються о 8-15. Тривалість уроків у 1 класі – 35 хв., 2–4 класах – 40 хв., 5–11 класах – 45 хв. Після другого уроку перерва 25 хв., останні – по 10 хв.


Директор Крисинського НВК В.Опришко

Додаток №1складений відповідно до додатку 1 Типового навчального плану початкової школи з українською мовою навчання (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Крисинського НВК Богодухівської районної ради

для 1-4 класів з українською мовою навчання


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1

2

3

4

Інваріантна частина

Українська мова (навчання грамоти)

7+1

 

 

 

Українська мова

 

3,5+0,5

3,5+0,5

3,5+0,5

Літературне читання

 

3,5+0,5

3,5+0,5

3,5+0,5

Іноземна мова (англійська)

1

2

2

2

Математика

4+1

4+1

4+1

4+1

Природознавство

2

2

2

2

Я у світі

 

 

1

1

Музичне мистецтво

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Трудове навчання

1

1

1

1

Інформатика

 

1

1

1

Основи здоров'я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

РАЗОМ

20+3

22+3

23+3

23+3

Варіативна частина

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМЕ НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА УЧНЯ:

20

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріатної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26


Директор Крисинського НВК _____________ В.Опришко  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Пояснювальна записка до навчального плану
У 2014-2015 навчальному році в Костогризівській загальноосвітній школі налічується 12 класів

Перелік навчальних програм робочого навчального плану Рокитненського...
Зміни до навчальних програм робочого навчального плану Рокитненського нвк у 2016/2017 навчальному році

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Комунального закладу...
Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школи №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської...

Департамент освіти І науки, молоді та спорту
З метою забезпечення реалізації Державного стандарту щодо повної загальної середньої освіти та профілізації навчання в старшій школі...

До робочого навчального плану
Міністерства освіти І науки України від 27. 08. 2010 №834 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти І науки України від 29....

Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...

3. Пояснювальна записка
Зміст

Пояснювальна записка програму вступного тестування з дисципліни «Біологія»
К.: Перун, 2005) та Біологія, 10 – 11 класи ( Тернопіль, 2011 р.). Розроблена програма враховує принципи системного підходу, такі...

Пояснювальна записка до структури методичної роботи загальноосвітньої...
У цьому навчальному році педколектив школи продовжуватиме працюватиме над таким проблемним питаннямБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка