Пошук по сайту


Позакласний захід з математики Гра “Математичний бокс”. 8-9 класи (слайд 1) Мета: Повторити теоретичний матеріал з математики

Позакласний захід з математики Гра “Математичний бокс”. 8-9 класи (слайд 1) Мета: Повторити теоретичний матеріал з математики

Виховний позакласний захід з математики

Гра “Математичний бокс”. 8-9 класи (слайд 1)
Мета: Повторити теоретичний матеріал з математики, виконувати різні види завдань, обчислювати, порівнювати, давати відповіді на запитання по темі, застосовувати набуті вміння та навички щодо вирішення проблеми, розвивати уміння аналізувати, пояснювати, логічно мислити, переходити на математичну мову, висловлювати думку, застосовувати досвід під час виконання практичних завдань, повязувати приклади із життєвими ситуаціями, виховувати уважність, активність, організованість, колективність, зацікавленість.
Хід проведення заходу:
І. Організаційний момент

(Слайд №2 – вітання команд і побажання успіхів)

Правила гри:

Проводиться бій за титул чемпіонів школи серед команд 8-9класів. Дві команди беруть участь у змаганнях у складі 6 чоловік.

Журі: вчителі.

Гра складається з 12 раундів.
ІІ. Конкурсна частина

Представлення команд та їх капітанів. Слайд №3
Перший раунд “Розминка” Слайд №4
9 клас Слайд № 5-6

1. Дія, обернена до дії додавання.

(Віднімання)

2. Дійсні числа, які не є раціональними.

(Ірраціональні)

3. Розшифруйте скорочений запис « НСД»

(Найбільший спільний дільник)

4. Дія, що полягає в обчисленні добутку п однакових множників.

(Піднесення до степеня)

5. Дріб, у якого чисельник менший від знаменника.

(Правильний)

6. Два дійсних числа, сума яких дорівнює нулю.

(Протилежні числа)

7. Найпростіший пристрій для виконання арифметичних обчислень.

(Рахівниця)

18. Скільки у кімнаті кішок, якщо в кожному кутку по кішці, і напроти кожної кішки по три кішки?

-1- (4 кішки)

9. Давньогрецький математик VI ст. до н.е., іменем якого названо знамениту теорему.

(Піфагор)

10. Чи є діагоналі паралелограма взаємно перпендикулярними?

(Ні)

11. Послідовність чітко визначених правил для розв'язування задачі за визначену кількість кроків

(Алгоритм)

12. Функція, графіком якої є гіпербола

(обернена пропорційність)
13. Частина прямої, обмежена з одного боку.

(Промінь)

14. Чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші — ні.

(Трапеція)
2-га команда Слайд № 7-8
(8 клас)

1. Сторони, які утворюють прямий кут у трикутнику.

(Катети)

2. Дріб, у якого чисельник більший від знаменника.

(Неправильний)

3. Третій місяць шкільних літніх канікул,

(Серпень

)

4. 1% від 1000 гривень.

(10 гривень)

5. Чому дорівнює сума всіх чисел від - 5 до 5?

(Нулю)

6. Сучасні знаки для позначення чисел.

(Цифри)

7. Одиниця вимірювання швидкості корабля.

(Вузол)

8. Який знак потрібно поставити між двійкою та трійкою, щоб отримати число, більше від двох і менше від трьох?

(Кому)

9. Частина кола.

(Дуга)

10. Паралелограм, у якого всі кути прямі.

(Прямокутник)

11. Як називається число х, якщо х= ?

(Середнє арифметичне)

12. 5 у квадраті - 25, 3 у квадраті - 9, 12 у квадраті - 144. А чому дорівнює кут у квадраті?

-2- (90°)

13. Скільки кінців у трьох з половиною палок?

(8)

14. Чому дорівнює сума суміжних кутів? (180º)

Другий раунд “Тема” Слайд № 9
Команда по черзі обирає тему, з циклу якої будуть задаватися по 1 запитанню.

Правильна відповідь – 1 бал.

Теми на вибір:

- Звичайні дроби;

 • Кути;

 • Геометричні фігури;

 • Рівняння;

 • Формули.

Запитання по темі “ Звичайні дроби”: Слайд № 10


  1. Як називається число під рискою дробу?

  2. Який дріб називається неправильним?

  3. Що більше: 1/2 чи 1/3 ?

  4. Правило додавання звичайних дробів з різними знаменниками.

  5. Який дріб не існує: 0/5 чи 5/0 ? Чому?

  6. Скільки цілих у дробі 9/2?

Запитання по темі “Кути”: Слайд 11


 1. Яка градусна міра розгорнутого кута?

 2. Які кути називаються суміжними?

 3. Чи може трикутник мати два тупих кути?

 4. Який кут утворюється при перетині двох перпендикулярних прямих?

 5. Як називається трикутник, у якого всі кути рівні?

 6. Яким приладом можна побудувати кут певної градусної міри?

Запитання по темі “Геометричні фігури”: Слайд № 12


 1. Яка фігура має три кути і три сторони?

 2. Що таке прямокутник?

 3. Які є найпростіші геометричні фігури?

 4. Як називається трикутник, у якому дві сторони рівні?

 5. Що таке промінь?

 6. Основні властивості квадрата?

-3-

Запитання по темі “Рівняння”: Слайд № 13


 1. Що таке рівняння?

 2. Як знайти невідомий множник?

 3. Як називається результат при відніманні?

 4. Скільки розв’язків у рівнянні 3х=15 і які?

 5. Як переносити вирази із однієї частини рівняння в іншу?

 6. Що називається коренем рівняння?

Запитання по темі “Формули”: Слайд № 14


 1. Як знайти відстань, якщо відома швидкість і час?

 2. Як називається формула (а +b)2 і чому вона дорівнює?

 3. Сформулюйте формулу різниці квадратів.

 4. Яка формула площі квадрата?

 5. Як помножити степені з однаковою основою аmn?

 6. Як відкрити дужки, перед якими стоїть знак “ – “?


Третій раунд “Точка зору” Слайд № 15
Конкурс ораторів із кожної команди. Висловити думку за 1 хвилину стосовно проблеми: Чому треба вивчати математику? Максимальна кількість балів – 5.
Четвертий раунд “ Капітани Слайд № 16
Записано деякі слова або послідовності букв. Необхідно переставити букви так, щоб отримати слово, пов'язане з інформатикою і комп'ютерами або з математикою. Відповідь дає капітан, який перший піднімає сигнальну картку.

Слайд № 17
1. Велікд — (Евклід).

2. Корсет - (Сектор).

3. Форігап - (Піфагор).

4. Ретамід — (Діаметр).
П’ятий раунд “ Таланти” Слайд № 18
Кожна команда представляє номер художньої самодіяльності, пов’язаний з математикою. Максимальна кількість балів – 5.

-4-

Шостий раунд “Кмітливість Слайд № 19-20

Учасникам ставиться запитання і пропонується три картки з відповідями. На обдумування 10 с. Учасник піднімає картку з тим варіантом відповіді, яку вважає правильною.

Примітка. Тут правильну відповідь позначено зірочкою (*).
1. Що таке натуральні числа?

1. Числа, що використовуються для вимірювання розміру.

2.* Числа, що використовуються для лічби предметів.

3. Числа, які не використовуються для лічби.
2. Що грецькою мовою означає слово «математика»?

1.* Наука. 2. Розум. 3. Цариця.
3. Хто з перелічених осіб був одночасно і математиком і поетом?

1.* Ломоносов. 2. Лєрмонтов. 3. Лейбніц.
4. Діячі якої науки не нагороджуються Нобелівською премією?

1.* Математики. 2. Хімії. 3. Фізики.
5. Який математик жив у бочці?

1.Діофант. 2. Декарт. 3.* Діоген.
6. Чому дорівнює 11 у квадраті?

1.22. 2.* 121. 3.111.
7. Ці природні кристали мають форму куба і є в кожному домі.

1. Цукор. 2. Перець. 3.* Сіль.
8. Звідки прийшли до нас знаки «+» та «—»?

1.* З Арабського сходу. 2. З Греції. 3. З Росії.
9. Які числа в минулому вважалися абсурдними, фіктивними, числами від диявола?

1. Прості. 2* Від'ємні. 3. Дробові.
10. «Математику вже тому вчити потрібно, що вона розум до ладу приводить». Хто це сказав?

1.*Ломоносов. 2. Лобачевський. 3. Суворов.
11. Хто з письменників був також автором книжки з математики?

1 .* Лев Толстой. 2. Тарас Шевченко. 3. Іван Франко.
12. Який з цих математиків був переможцем Олімпійських ігор?

1. Лобачевський. 2. Ньютон. 3.* Піфагор.
13. Місто, в якому жив давньогрецький учений Архімед.

1. Афіни. 2. Олімпія. 3.* Сіракузи.

-5-

14. Найбільша одиниця вимірювання площі поля.

1. 1 м2. 2. 1 дм2. 3.* 1га.
Сьомий раунд “Практикум Слайд № 21

Практичне завдання командам. Правильна відповідь – 2 бали.
Сергій склав аркуш паперу 5 разів. Потім він вирізав дірку та розгорнув його. Скільки дірок у розгорнутому аркуші?
Восьмий раунд “Художники” Слайд № 22

Один із представників команди виходить до дошки і обома руками одночасно малює коло і трикутник, коло і квадрат.

Команда на місцях малює малюнок лише за допомогою цифр.

Максимальна кількість балів – 5.
Дев’ятий раунд “ Аукціон” Слайд № 23
Команди по черзі називають математичні терміни, які починаються на літеру:

П-_______

Д-_______

К-_______

Проводиться аукціон прислів’їв, приказок, пісень. Складаються ребуси, що зашифровують математичний термін.

Максимальна кількість балів – 5.
Десятий раунд “Підказка Слайд № 24

Команди по черзі отримують по 8 запитань. Ведучий називає три підказки, за якими слід відгадати, про що йдеться. Після першої підказки - 3 с на відповідь, потім дається друга підказка і знову 3 с. Після третьої підказки - 5 с на остаточну відповідь.

Якщо слово відгадано після першої підказки - 3 бали, якщо після другої

- 2, після третьої - І бал

Помилки

1. За це знижують оцінки.

2. Відмінники їх роблять рідко.

3. На них вчаться.

Площа

1. Звичайно знаходиться в центрі міста.

2. Вимірюється у квадратних одиницях.

3. У прямокутника — це добуток довжини на ширину.

Геометрія

1. У ній одних теорем штук сто.

2. Буває Евкліда, а буває Лобачевського.

3. З грецької перекладається як землемірство. -6-

Логіка

1. Вона потрібна, щоб не говорити дурниць.

2. Коли одне випливає з іншого.

3. Буває математична, а буває жіноча.

Формули

1. Запам'ятати їх неможливо.

2. За ними обчислюють.

3. Їх повно у довіднику.

Діагональ

1. У кола їх немає.

2. Проходить із кута в кут.

3. У ромбі вони перетинаються під прямим кутом.

Трапеція

1. На ній виступають акробати.

2. Буває в пташиній клітці.

3. Один із видів чотирикутників.

Множення

1. З багатством це також може статися.

2. Арифметична дія.

3. Є така таблиця.

Екзамен

1.Колись ним закінчувалося навчання.

2. Якби його не було, ніхто б нічого не вчив.

3. Бував вступний, а бував випускний.

Кут

1. У класі їх чотири;

2. Вимірюється транспортиром.

3. Малюків туди ставлять.

Теореми

1. Їх формулюють математики.

2. Є про трикутники, є про кути.

3. Їх треба доводити.

Точка

1. Архімед це просив, а йому не дали.

2. Буває ... зору.

3. Основна геометрична фігура.

Висота

1. Її люблять пілоти.

2. Відрізок у трикутнику.

3. Буває над рівнем моря.

Дзвоник

1. Найприємніше на уроці.

2. Найнеприємніше на перерві.

3. Буває ще й останній.

Циліндр

1. їх кілька у двигуні машини.

2. Є такий капелюх. -7-

3. Схожий на каструлю.

Пі

1. Це постійно роблять немовлята.

2. Знамените число.

3. Відношення довжини кола до його діаметра.
Одинадцятий раунд “Показуха” Слайд № 25
Показати за допомогою жестів слова – математичні терміни.

  1. відрізок;

  2. трикутник;

  3. пряма;

  4. радіус;

  5. квадрат;

  6. кут;

  7. невідоме (змінна);

  8. промінь;

  9. ділення;

  10. дріб;

  11. паралелепіпед;

  12. циліндр.

За кожне правильно відгадане слово – 1 балів.

Дванадцятий раунд “Поєдинок” Слайд № 26
Запитання :

 1. Півень, стоячи на одній нозі, важить 5 кг. Скільки він буде важити, якщо стане на дві ноги?

 2. У родині у кожного з шести братів є по сестрі. Скільки дітей у цій родині?

 3. Цеглина важить 2 кг. І ще пів цеглини. Скільки важить вся цеглина?

 4. Чому дорівнює “чортова дюжина”?

 5. У лісі назбирали 5 склянок суниць. Суниці з 4 склянок переробили на варення. Скільки склянок залишилося?

 6. Що ділить кут навпіл?

 7. Якщо о 12 годині ночі іде дощ, то чи можна чекати, що через 72 години буде сонячна погода?

 8. Чому дорівнює 25?

 9. Якщо на кут 40о дивитися в лупу з чотирикратним збільшенням, то який кут побачимо?

 10. Периметр квадрата 32. Яка площа цього квадрата?

 11. Яка сума всіх цифр десяткової системи числення?

 12. Возом їхали два батька і два сини. Скільки їх було?

 13. Шість ніг без копит, ходить, а не стукотить, літає, а не птиця, може догори ногами вчепиться. муха

 14. Хто трьома зубами сіно їсть? вила -8-

 15. Суперник нолика? хрестик

 16. Півтори рибини коштує 1.5 грн. Скільки коштує 5 рибин?

 17. Скільки років спав Ілля Муромець? 33

 18. Градусна міра розгорнутого кута?

 19. Старовинна міра ваги? пуд

 20. Рівність зі змінною?

 21. Трикутний платок?

 22. Скільки музикантів у квартеті?

 23. Дуже поганий бал?

 24. Сума всіх сторін?


Кожна правильна відповідь на запитання – 1 бал.
ІІІ. Підведення підсумку двобою. Слайд № 27

Поздоровлення переможців та присвоєння титулу. Слайд № 28

-9-

Учасникам ставиться запитання і пропонується три картки з відповідями. На обдумування 10 с. Учасник піднімає картку з тим варіантом відповіді, яку вважає правильною.

Примітка. Тут правильну відповідь позначено зірочкою (*).
1. Що таке натуральні числа?

1. Числа, що використовуються для вимірювання розміру.

2.* Числа, що використовуються для лічби предметів.

3. Числа, які не використовуються для лічби.
2. Що грецькою мовою означає слово «математика»?

1.* Наука. 2. Розум. 3. Цариця.
3. Хто з перелічених осіб був одночасно і математиком і поетом?

1.* Ломоносов. 2. Лєрмонтов. 3. Лейбніц.
4. Діячі якої науки не нагороджуються Нобелівською премією?

1.* Математики. 2. Хімії. 3. Фізики.
5. Який математик жив у бочці?

1.Діофант. 2. Декарт. 3.* Діоген.
6. Чому дорівнює 11 у квадраті?

1.22. 2.* 121. 3.111.
7. Ці природні кристали мають форму куба і є в кожному домі.

1. Цукор. 2. Перець. 3.* Сіль.
8. Звідки прийшли до нас знаки «+» та «—»?

1.* З Арабського сходу. 2. З Греції. 3. З Росії.
9. Які числа в минулому вважалися абсурдними, фіктивними, числами від диявола?

1. Прості. 2* Від'ємні. 3. Дробові.
10. «Математику вже тому вчити потрібно, що вона розум до ладу приводить». Хто це сказав?

1.*Ломоносов. 2. Лобачевський. 3. Суворов.
11. Хто з письменників був також автором книжки з математики?

1 .* Лев Толстой. 2. Тарас Шевченко. 3. Іван Франко.
12. Який з цих математиків був переможцем Олімпійських ігор?

1. Лобачевський. 2. Ньютон. 3.* Піфагор.
13. Місто, в якому жив давньогрецький учений Архімед.

1. Афіни. 2. Олімпія. 3.* Сіракузи.
14. Найбільша одиниця вимірювання площі поля.

1. 1 м2. 2. 1 дм2. 3.* 1га.
15. «У людей, які засвоїли великі принципи математики, одним органом чуття більше». Хто це сказав?

1. Пушкін. 2.* Дарвін. 3. Лейбніц.

Вітає математика сьогодні щиро вас.

Математичний бокс відбудеться у нас.

Зібрались дві команди – розумники-знавці,

Хоч досвіду немає, вони всі – молодці!

Командам нашим успіхів

у грі цій побажаємо.

І відповідей правильних від них усіх

чекаємо

І допоможе Муза хай кожному із вас,

Тож друзі всім щасливо –

гру починати час

ЗА ХВИЛИНОЮ – ХВИЛИНА.

ОСЬ І ГРІ ПРИЙШОВ КІНЕЦЬ.

ТОЖ ПОКАЗУЙТЕ РАХУНОК:

ХТО СЬОГОДНІ МОЛОДЕЦЬ?

ВСІ КОМАНДИ ДОБРЕ ГРАЛИ,

ХОЧ БЕЗ ДОСВІДУ ГРАВЦІ

ВІДПОВІДІ ПОКАЗАЛИ,

ЩО УСІ ВИ – МОЛОДЦІ!

ТА ПОКАЗУЄ РАХУНОК,

ЩО ОДНА З КОМАНД СИЛЬНІША,

І З НАУК ТВЕРДИМ ГРАНІТОМ

ВПОРАЛАСЬ ВОНА СПРИТНІШЕ.


Знавці математики

Все умій ти розв’язати:

Про складне й просте сказати.

Наш девіз – усе узнати, Вміти добре рахувати.

Ває вітаєм і у путь. Хай знання із нами йдуть.

Найдревніша на планеті між наук цариця

Математика - ти наша вірна помічниця
. І сувора , й солов’їна математики країна

Праця тут іде завзята: вмій лиш спритно рахувати.

Вмій ділити , віднімати, множить, швидко додавати
Нам цікаво, спритно, вміло,

Працювати . рахувать,

Додавати води рікам, а пустині віднімать. Множить скрізь сади і школи,

І міста, й нові будови,

І високі врожаї, і заквітчані гаї.

Цифри можеш прочитати

і про все на світі знати.

Про політ космічний в небо

Все довідатись як треба

Й скільки зір дрібних, як просо,

І веснянок є на носі.


Ну а потім в результаті

все як слід підсумувати

Й розділити на усіх

і багатство, й щедрий сміх.
Загадка

Наук цариця недосяжна,

Могутня, щедра і прекрасна,

Блискуче розум розвиває,

Мислити правильно навчає.

Неперевершена її краса,

Чудова логіка струнка.

Ну, друзі, хто ж вона така?

Звичайно, „Математика”.


Я, весела Гіпотенуза,

А ми, Брати-катети,

Заспіваємо частівки

Вам про математику.

Вирішили ми завзято

Геометрію вивчати,

Зараз скажемо відверто:

Не будем байдикувати.

Теорема Піфагора –

Всюди вона з нами:

Чи будинок ми будуєм.

Чи пливем морями.

Любі числа, теореми,

Формули чудові!

Ви професій гарних й різних

Друзі та основа.

Піфагоре – грецький вчений!

Ти довів нам теорему.

Тепер мусимо її

Ми доводити самі.

Теорема, теорема,

Ти звучиш, немов поема.

Ну а я, Гіпотенуза,

Є для Катетів, як муза.


відрізок; кут;

______________________________________________________

трикутник; невідоме (змінна);

______________________________________________________
пряма; промінь;

радіус; ділення;

________________________________________________________

квадрат; дріб;
__________________________________________________________________---
паралелепіпед; циліндр.
__________________________________________________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Позакласний захід з бжд для учнів. Рекомендовано для проведення в...
Мета: за допомогою гри повторити та закріпити правила безпечного поводження під час пожежі, при перебуванні на вулицях міста, в лісі,...

Математична подорож Мета
Мета: Привити учням інтерес до математики; розвивати творчу фантазію, логічне мислення, уважність, ерудованість, кмітливість; виховувати...

Організація навчально-виховного процесу з математики
Фахівці з методики викладання математики, які складають навчальні програми для шкіл різного профілю,часто ставлять запитання про...

Брейн-ринг позакласний захід з хімії у 8 класі мета
Мета: розвивати творчі здібності учнів; розвивати логічне мислення, ерудицію, почуття колективізму; учити використовувати отримані...

Шкільної методичної комісії вчителів природничих наук та математики
Методичний супровід викладання природничих наук та математики в умовах формування креативної освіти

Урок з математики, біології та географії з використанням інтерактивних...
Урок підготували: викладач математики Маковкіна Ліана Леонідівна, викладач біології та географії Паламарчук Віктор Миколайович, практичний...

Позакласний захід для учнів 5 7 класів «Чудеса своїми руками»
Навчально-виховне об’єднання «Дошкільний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. М. Островського» №2

Програма самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни Цивільне...
Мета: навчити студентів самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал, юридичні документи, застосовувати знання при вирішенні ситуаційних...

Урок з математики

Позакласний захід. І нсценізація на тему
Ведучий. Уявіть собі невелике місто, де живуть науки. В прекрасних струнких храмах мирно походжає мудра Філософія, Історія, строга...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка